Zakładki:
Http://arkabushiego.blox.pl/html
Http://bibliamesjanska.com/
Http://detektywprawdy.pl/
Http://mojaopoka.blogspot.de/
Http://oislamie.wordpress.com/
Http://proroctwa.com/
Https://atakujnwo.wordpress.com/
Https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
Http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/
Http://thewordwatcher.blogspot.de/
Http://wordwatcher.net/
Http://www.zbawienie.com/
Http://www.zbawieniecom.fora.pl/
RSS
poniedziałek, 04 sierpnia 2014

O ewangelii Mateusza, szeroko dyskutowałem ja, i wielu innych braci na forum zbawienie. fora.pl w tym wątku:między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie

będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało." Ks. Rodz. rozdz. 9
BM

 

Otóż, to wskazuje, że Przymierze z Noem jest przymierzem trwałym i niezmiennym. Jest także, podstawą wszelkiego prawa Bożego. Przypominam tenże zapis:

 

"(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez

człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka." Ks. Rodz.
rozdz. 9 BM

 

Otóż, zobaczcie, Bóg pokazuje w jaki sposób będzie, zaprowadzał porządek Boży na ziemi. Otóż, każdy człowiek który, morduje bliźniego, drugiego niewinnego człowieka, ma być zabity przez drugiego człowieka. Bóg nie użyje, już niszczycielskiego potopu, po prostu, potomstwo węża ma być zabijane przez potomstwo niewiasty:

 

"(15) I

ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej

potomstwem; ono zdepcze ci głowę (zabije), a ty ukąsisz je w piętę." Ks.
Rodz. rozdz. 3 BM

 

Otóż, zauważcie, że w każdym narodzie, jest wysokie poparcie kary śmierci dla morderców, ludzi którzy umyślnie zamordowali niewinne osoby. Jest to po prostu zapis, prawa Bożego, które zostało wpisane w serce każdego człowieka. Bóg w swoim planie, przez linie Abrahama, poprzez nadawanie jemu i jego potomkom specjalnych praw i błogosławieństw, stworzył naród Izrael. Ów naród, został przez Boga wybrany, i został dla niego stworzone specjalne prawo
Boże, dane przez Mojżesza. Owe prawo, co ciekawe, miało na celu stworzyć Królestwo Boga na ziemi, a Izrael miał być narodem który pociągnie inne narody do Boga, poprzez dawanie przykładu wypełniania najbardziej rygorystycznego prawa Bożego - prawa państwowego danego od Mojżesza. Dodatkowo Izrael miał za zadanie wymordowanie narodów, które były skrzyżowane genetycznie z aniołami, a które ustawicznie łamały przymierze z Noem. Były to narody Kanaanu, które ustawiczne mordowały niewinne osoby, składały demonom ofiary z dzieci:

http://www.zbawienie.com/oskarzenia_Boga.htm

 

Owe narody przy pomocy narodu wybranego przez Boga - Izrael, mogły oczywiście się poddać i odpokutować swoje czyny, ale większość owych narodów, wolała tkwić w swoich grzechach. Dlatego Izrael, je całkowicie wytępił. Z czasem jednak, sam Izrael zaczął mieszać się z owymi narodami -czyli geny ludzkie zaczęły mieszać się z genami anielskimi. W skutek czego, Izrael zaczął popełniać czyny które dopuszczały się narody które mieszkały przed nimi. A nawet zaczął być jeszcze gorszy. Co zrobił Bóg??? Ponownie użył innych narodów aby wpierw część Izraelitów wygubić od miecza a resztę rozproszyć. Wpierw podzielił Izrael na królestwa Judy i Izraela. Po tym podziale, Izrael łamał dalej prawo Boże. Bóg, zatem wysłał przeciw nim naród Asyryjski, a ci pobili, i wygnali Izrael z ich ziemi. Potem Juda, nie zmieniwszy swojego postępowania, została przez naród Babiloński, pobita i uprowadzona w niewolę. Po
70 latach, Babilończycy zostali pobici przez Persów, a ci zgodnie z wolą Boga, dali możliwość Judzie powrotu z niewoli do ziemi przodków. Królestwo Judy, było pod okupacją nadzorem Imperium Greckiego i Imperium Rzymskiego. W księdze, Daniela mamy, opis czterech Bestii - królestw, imperiów, które z woli Boga, kontrolowały zbuntowane królestwo Judy. Były to:

1. Królestwo Babilonu - Lew. W okresie której Juda dostała się w niewolę na okres 70 lat

2. Królestwo Medo - Persji - Niedźwiedź. W okresie której, Juda powróciła z niewoli i odbudowała świątynie Bożą w Jerozolimie.

3. Królestwo Grecji - lampart z czterema głowami

4. Królestwo Rzymu - Bestia o najbardziej niszczycielskiej mocy. To właśnie w okresie tej Bestii, głosił ewangelie Isus Chrystus, został skazany na śmierć i zmartwychwstał. To ta Bestia zniszczyła Judę, Jerozolimę i 2 świątynie.

 

W międzyczasie, w królestwie Judy, rdzeni Judejczycy, czyli cześć pokoleń Jakuba, zostali zdominowani przez Edomitów (którzy, przejęli władzę religijną  i polityczną). W tych realiach Isus Chrystus głosił swoją ewangelie.  Mianowicie Isus Chrytus głosił ewangelie nie tylko do pozostałych pokoleń Jakuba ( ale czyli do swoich uczniów apostołów) także do grzeszników. Owi grzesznicy, to byli ludzie, którzy w jakimś stopniu mieli zmieszane DNA z anielskim. Dlatego owi ludzie grzeszyli.

 

Co ciekawe, Isus fizyczne ułomności, ślepotę, wszelkie choroby, leczył za pomocą: SŁÓW. W jaki sposób Bóg tworzył wszechświat??? Także za pomocą słów:

" (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało
światło." Ks. Rodz. rozdz. 1 BM

 

Co jest mowa w ewangelii Jana:

"(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a
Bogiem było Słowo.

(2) Ono było na początku u Boga.

(3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie
powstało, co powstało.

(4) W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

(5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie
przemogła." ew. Jana rozdz. 1

 

Zauważcie, co Isus powiedział:

"(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym
chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych."
ew. Mat. rozdz. 4

 

A teraz, kim był Isus jak nie Bogiem??

"(28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg
mój.

(29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli." Ew. Jana rozdz. 20

 

A zatem każde słowo, Isusa Chrytusa, ma moc twórczą i zbawczą. Słowa Boga, kierowane do Izraelitów aby Ci wyniszczyli narody Kaananu, miały moc niszczącą zło. Problem w tym, że Izraelici przez swoje nieposłuszeństwo, nie wyplenili całkowicie planu zniszczenia potomstwa węża. W skutek czego, owszem zmiany genetyczne w ludzkości nie poszły tak daleko, jednak nadal były. Szatan myślał, że Bóg posłał swojego syna aby ten wyniszczył ludzkość. Jednakże, celem Isusa Chrytusa było za pomocą, swoich słów ewangelii uleczenie skażonej genetycznie ludzkości. Uleczenie to nastepowało poprzez, wypełnianie słów Isusa Chrystusa. Zastanówcie się. Miłość do nieprzyjaciół i modlenie się za nich, przebaczanie, nastawianie drugiego policzka (czyli nie uleganiu prowokacji i własnemu gniewowi), oddawania swojego płaszcza (czyli ugodowość), czyż nie są najlepszym ćwiczeniem na wyrobienie u siebie, łagodności, miłosierdzia i sumienia???

 

Zauważcie, takie Eugen Sandow, mimo, ze był niekoniecznie silny, wrobił sobie wielką siłę, przy pomocy ciężkich i systematycznych treningów:

 http://facet.wp.pl/gid,15707054,kat,1034179,galeriazdjecie.html

Skoro u ludzi, którzy nie rodzą się, jakoś specjalnie silni, mogą wytrenować siłę, to dlaczego nie można wytrenować w duszy człowieka sumienie, miłosierdzie, serce mięsiste, cechy które brakuje ludziom w skutek skażenia genetycznego??? Skoro pan Eugen Sandow, sam z siebie wytrenował taką siłę,
to dlaczego nie może sumienia wytrenować hybryda??? Zwłaszcza, gdy nauczycielem jest syn Boga, Isus Chrytus, którego słowa mają moc twórczą!!!

 Wystarczy tylko wiara w słowa Isusa Chrytusa i wytrwałe wypełnianie Jego słów:

 

"(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do
niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się
okaże wytrwanie i wiara świętych." Ap. rozdz. 13

 

Czy zapieranie się, swojej grzesznej skażonej naturze:

 

"(24) Wtedy Isus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto
chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech
idzie za mną." Mat. 16. BM

 

Co daje słuchanie i wytrwałe wypełnianie słów Isusa Chrtusa:

 

"(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje
je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

(25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały
wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce."
Mat. rozdz. 7

Należy tylko pamiętać, że tylko Isus Chrystus był naszym nauczycielem:

 

"(8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden
tylko jest - Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi."
Mat. 23

 

Tak, po zmartwychwstaniu Isusa Chrystusa i głoszeniu ewangelii przez Apostołów, szatan zorientował się, że celem Boga było: ODEBRANIE SZATANOWI JAK NAJWIĘCEJ LUDZKOŚCI SPOD JEGO WŁADZY. Poprzez, głoszenie ewangelii, która uzdrawiała i uzdrawia skażoną genetycznie ludzkość. Szatan był w kropce. Dlatego, postanowił wysłać swojego agenta Pawła:

 http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-6.htm

http://www.zbawienie.com/ewangelista-lukasz.htm

 Oczywiście Bóg, pozwolił na ten manewr szatanowi, moim zdaniem z kilku Powodów.

 Po pierwsze, chciał, wiedzieć na ile owa skażona ludzkość będzie skora do wypełniania słów Isusa Chrystusa, a na ile Pawła, z własnej woli a nie z wiedzy. Owa furtka, jaką dał Paweł aby jednak nie wypełniać słów Isusa Chrytusa, stanowi test wiary i wytrwałości. Bóg, przecież takiemu testowi poddał swego wiernego sługę Hioba.

 Po drugie, zapewne szatan, miał także prawo, głosić swoje nauki, wystawiać na próbę ponieważ ludzkość została skażona genetycznie oraz Izrael sprzeciwiając się Bogu oddał się pod władzę szatana.

 

Tak, naprawdę, w tej kwestii szatan poniósł klęskę. Paweł, wypromował i tak ewangelie Isusa Chrystusa.  Szatan, aby opanować ewangelie, musiał stworzyć Kościół Watykański, Papiestwo. Ale i to nie wystarczyło, szatan tworzył zatem islam, a potem inne zbrodnicze ideologie. Aż w końcu, poprzez technologie, zaczął prać mózgi ludzkości:

"Pranie mózgu" 

http://www.youtube.com/watch?v=USfLndWJZdc

 Naprawdę, szatan był i jest zmuszony w coraz większym stopniu, kontrolować ludzkość. Poprzez jej ogłupianie, oszukiwanie. Tyle, środków energii aby powstrzymać dzieło Isusa Chrystusa i 12 Apostołów.

 Nie mniemy złudzeń, to ewangelia Mateusza, w największym stopniu, zmienia charaktery, sumienia, serca, myśli i uczynki wielu ludzi. Przekonałem się ja i wielu braci, którzy zaczęli, wprowadzać w czyn nauki z ewangelii Mateusza. Tak samo, jak zacząłem, trenować sporty siłowe, zauważyłem, że trening wzmacnia moje ciało.

 A teraz zacytuje owe fragmenty z ewangelii Mateusza:

 

"(39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu,
a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi." Mat. rozdz.5

 No właśnie. Ten fragment mówi o nieuleganiu prowokacji. Zobaczcie, jak szatan za pomocą prowokacji napuszcza naprzeciwko siebie narody. Zobaczcie bliski wschód i z jaką ochotą mordują siebie wzajemnie islamiści i żydzi. Wystarczy kilka prowokacji i mamy nieustającą wojnę. Jak wspomniałem ewangelie były głoszone w realiach władzy szatana nad ludzkością (podczas kuszenia na pustyni, szatana ofiarował Isusowi, władzę nad całą ziemią w zamian za pokłon) i owe realia się nie zmieniły. Jak myślicie, dlaczego szatanowi tak, zależy aby sprowokować narody chrześcijańskie do wojny???

 

Ponieważ, podczas wojny łamane jest przymierze Boga z Noem, czyli mordowani są niewinni ludzie!!! Dzisiejsze wojny, to głównie walka na broń palną, przy pomocy maszyn. A to sprawia, że na wojnach giną głównie cywile, niewinne osoby. Zobaczcie np. podczas szarży husarii, ginęli, ty tylko Ci którzy przelewali krew innych (czyli głównie zawodowi żołnierze), a teraz??? Giną głównie niewinne osoby. Ja myślicie po co szatan dał ludzkości tak morderczą technologie???? Po co tak masowo pierze mózgi ludzkości??? Aby ograniczyć działanie ewangelii Isusa Chrytusa.A ewangelie Isusa, a zwłaszcza ewangelia Mateusza, sprawia, że ludzie są mniej skorzy do łamania praw Bożych, a zwłaszcza podstawowego prawa Bożego, czyli przymierza z Noem.

 

"(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie
przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili,
żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł
wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego." Mat. 24

 Jak było za czasów Noego??? Ziemia była napełniona przemocą. Tak, że po potopie Bóg, nakazał zabijać każdego mordercę. Bóg, brzydzi się mordem. Dał temu wyraz, kiedy Dawidowi jednemu z najwierniejszych króli Izraela, zabronił wybudować swojej świątyni, ponieważ Dawid, był wojownikiem, czyli zabijał innych ludzi. Nie, było ważne dla Boga, że Dawid czynił to ponieważ musiał chronić Izrael i wypełniać rozkazy Boga. Bóg, Abraham, Izaaka, Jakuba, nie chciał aby jego świątynia była w jakikolwiek sposób kojarzony z przelewem krwi człowieka:

 

"(2) Salomon zaś przysłał do Chirama takie poselstwo:

(3) Wiadomo ci o Dawidzie, moim ojcu, że nie zdołał on
zbudować świątyni imieniu Pana, swego Boga, z powodu wojen, w jakie go uwikłali
jego nieprzyjaciele, aż Pan poddał ich pod jego stopy.

(4) Lecz teraz Pan, Bóg mój, dał mi wytchnienie ze
wszystkich stron, tak iż nie ma przeciwnika ani złej przygody.

(5) Postanowiłem tedy zbudować świątynię imieniu Pana, Boga
mojego, jak to zapowiedział Pan Dawidowi, mojemu ojcu, mówiąc: Twój syn,
którego posadzę po tobie na twoim tronie, ten zbuduje świątynię mojemu imieniu."
1. ks. Królewska. Rozdz.5

 

Jak myślicie, dwie wojny światowe, coraz więcej konfliktów, coraz większa promocja przemocy i łamania praw Bożych??? Co to jest jak nie napełnianie ziemi przemocą, jak było to za czasów Noego??? A co jest podstawową barierą przed promocją masowej przemocy jak nie ewangelia Mateusza!!!!

 Zobaczmy, że  od władzy szatana i jego Bestii, uwolni nas Isus Chrytus i jego armia 144 tysięcy, nikt inny. My w tym, konflikcie jesteśmy owcami. Czy owca, ma gwałtowny charakter, czy jest wstanie sama obronić się przed wilkiem???

 Owszem, obrona swoich bliskich, w razie zagrożenia ich życia, zdrowia czy innych dóbr, jest zgodna z prawem Bożym. Jednak, zobaczmy, że przed zorganizowaną formą przemocy i terroru w postaci Bestii nie jesteśmy wstanie się obronić sami. Zobaczcie, że władze już od dawna stosują metody prowokacji, przy pomocy policji, wojska, służb specjalnych. Czy naprawdę, nastawianie drugiego policzka, czy inne chrześcijańskie postawy są głupie??? To dlaczego Amisze, nasi bracia, skrajni pacyfiści przetrwali do dzisiaj???

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Amisze

 Mają obyczajowość oparta na Biblii. Mają technologie rodem z XVIII i XIX wieku, a stać ich na wychowanie 7 lub więcej dzieci. Nie mają broni, są pokojowo usposobieni. Dlaczego do tej pory, szatański rząd USA ich nie ruszył??? Dlaczego szatański rząd USA, obecnie pod rządami islamisty Obamy, nadal boi się ruszyć amiszów??? Konstytucja??? Przecież, od dziesiątek lat ów, dokument jest łamany, a za kadencji Obamy, USA jest rządzone za pomoca dyktotorskich rozporządzeń prezydenta. Ani jednemu islamiście nie przyszło do głowy, aby amiszów wziąć jako zakładników. I zobaczcie przykład amiszów pokazuje, do czego prowadzi całkite zaufanie Bogu:

 

(25) Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie  jedli albo o będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie.  Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?

(26) Spójrzcie na ptaki na niebie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do  gumien, a Ojciec wasz który jest w niebie żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi  niż one?

(27) A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?

(28) A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym,  jak rosną; nie pracują ani przędą.

(29) A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak  przyodziany, jak jedna z nich.

(30) Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro  będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?

(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co  będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?

(32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w  niebie wie,  że tego wszystkiego potrzebujecie.

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a  wszystko inne będzie wam dodane.

(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie  miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. - Mat. rozdz.6

Tyle moich rozważań na temat ewangelii Mateusza.

Pozdrawiam
Cyryl :-)

19:18, cyryl27
Link Komentarze (1) »
piątek, 01 sierpnia 2014

Czytałem ostatnio artykuł brata Brain Breakera:

Co Szatan zrobił z Biblią cz.7 – Czyżby Mariusz miał rację co do miłości wobec nieprzyjaciół?

 http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/07/28/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-7-czyzby-mariusz-mial-racje-co-do-milosci-do-nieprzyjaciol/

 W tym artykule, ów brat, zaczął podzielać pogląd Mariusza w kwestii miłości do nieprzyjaciół. Czyli, wg niego i Mariusza, fragment w ewangelii Mateusza mówiący o miłowaniu nieprzyjaciół (Mat 5:43-48), to wymysł szatana, dopisek faryzeuszy.

 Brain Breaker, bazuje na swoim własnym "odkryciu", które opisuje w takich artykułach jak: "Blef nowego przymierza"

http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/category/blef-nowego-przymierza/

 Wg Baina, Isus nie ustanowił nowego przymierza, prawa, ale nadal obowiązuje prawo Mojżeszowe. Brat Brain, podobnie jak Mariusz lansuje tezę o niezmienności prawa Bożego, zwłaszcza w Starym Testamencie. A ja napisze jedno, Z Biblii wynika coś całkowicie odmiennego. Prawo Boże ulegało ciągłym zmianom i modyfikacjom, w zależności od okoliczności i decyzji ludzi.

 Zobaczmy w Edenie, obowiązywało doskonałe prawo Boże, odnośnie całej przyrody, ludzkości i wszelkiego stworzenia. Jednak po grzechu pierwszych ludzi prawa te zostały przez Boga zmienione:

 

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty
wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się
czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I
ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej
potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

(16) Do
kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz
rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on
zaś będzie panował nad tobą.

(17) A do
Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego
ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia
z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia
swego!

(18) Ciernie
i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

(19) W
pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś
wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

(20) I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była
matką wszystkich żyjących.

(21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie
odzienie ze skór, i przyodział ich.

(22) I
rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko
nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie
zjadł, a potem żył na wieki!

(23) Odprawił
go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.

(24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od
ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi
do drzewa życia." Ks. Rodzaju rozdz.3

 

Od tej pory człowiek zaznał śmierci, ziemia została przeklęta, człowiek musi się trudzić aby ją zdobywać, kobiety rodzą w bólach i są podległe mężczyznom, mamy nieprzyjaźń pomiędzy ludzkością a plemieniem żmijowym. Tak mamy poważne zmiany w prawie Bożym. Czy te prawo wg "znawców prawa Bożego" w czasach Królestwa Bożego będą dalej obowiązywać????

 Idźmy dalej, po potopie mamy kolejne prawo, przymierze z Noem i jego potomstwem to jest całą ludzkością:

 

"(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego,
i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię
czyniąc ją sobie poddaną.

(2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na
wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się
rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce
wasze.

(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam
służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego,
to jest z krwią jego.

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz
waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy
człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez
człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech
zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną!

(8) Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów,
którzy byli z nim, mówiąc:

(9) Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami
i z potomstwem waszym po was,

(10) I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z
wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami,
z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.

(11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już
nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie
będzie potopu, który by zniszczył ziemię.

(12) Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem
przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą
żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy;

(13) Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem
przymierza między mną a ziemią.

(14) Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad
ziemią, a na obłoku ukaże się łuk,

(15) Wspomnę na przymierze moje, które jest
między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie
będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało.

(16) Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę
nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą,
wszelkim ciałem, które jest na ziemi.

(17) I rzekł Bóg do Noego: To jest znak
przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na
ziemi." Ks. Rodzaju rozdz.9

Te przymierze, obowiązuje całą ludzkość, i jest trwałe i niezmienne (na dowód proszę zobaczyć tęcze, któregoś dnia po deszczu). Obejmuje ono, całą
ludzkość. Inne prawo którego skutki obejmują całą ludzkość, jest pomieszanie języków gdy ludzie budowali wierzę Babel. Potem mamy kolejne przymierza,
odnoszące się do konkretnej linii genealogicznej t.j. Abrahama i jego potomków. Czyli Przymierze z Abrahamem i Izaakiem, Jakubem. Potem po wyjściu mamy prawo Mojżeszowe.

 W między czasie Bóg określone osoby, stosował wyjątki wobec swojego prawa. Abrahamowi kazał, złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. Czyli
Abraham musiał z rozkazu Boga, złamać prawo jakie obowiązywało całą ludzkość od czasów Neogo, a mianowicie przelać krew niewinnego człowieka. Tak Bóg nakazał Abrahamowi złamać własne prawo, które nadal obowiązywało. Co prawda potem, powstrzymał Abrahama, ponieważ chciał wystawić na próbę jego wiarę i wierność, ale fakt jest faktem.

 Jest także inny wyjątek prawny, czyli Dawida i Batszeby. Batszeba była żoną Uriasza Hetyty, gdy jej mąż walczył z Ammonitami. Dawid gdy zobaczył Batszebę nagą, zaczął jej pożądać a potem dopuścił się z nią cudzołóstwa.   Potem, podstępnie, nakazał wysłać Uriasza, w miejsce gdzie na pewno zginął by podczas bitwy, i tak on zginął. Po rozmowie z prorokiem Natanem, Dawid zaczął w końcu żałować za swój czyn i pokutować. Co prawda zginął ich pierwszy syn, ale Bóg przebaczył Dawidowi. Ten dalej płodził dzieci z Batszebą, m.in ich synem był Salomon. Dawid złamał w tym wypadku chociażby taki przepis prawa Mojżeszowego:

 

"Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by
go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać
śmiercią." Ks. Wyjścia. rozdz 21 14.

 

Oczywiście, takich przypadków jest więcej. Bóg nawet zmienia ustrój z sędziowskiego (w którym to ustroju on sam był królem dla Izraela) na monarchie - w której rządzili królowie ludzcy. Biblia zatem pokazuje nam pełno modyfikacji w prawie Bożym. Ale nawet pomijając to. To, zauważmy jedno. Prawo Mojżeszowe było skierowane do Izraelitów, 12 pokoleń Jakuba. Określonego narodu, na określonym terenie. Który został wygnany i rozproszony. W międzyczasie, została zniszczona dwa razy świątynia Jerozolimska. Izrael został podzielony na dwa królestwa, Judę i Izrael. Ale pomijam to. Prawo Mojżeszowe, było skierowane do określonego narodu, a do kogo miała być głoszona Ewangelia??? Przytaczam cytat:

 

 "(18)
A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na
niebie i na ziemi.

(19) Idźcie
tedy i czyńcie uczniami wszystkie
narody, chrzcząc je w imię moje
,

(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."
Mat. 28

 

Jak można, nakazać obrzezanie wszystkim narodom, skoro ten nakaz dotyczył tylko Abrahama i jego potomków. Obchodzenie szabatu dotyczyło, Jakuba
i całego Izraela. Zresztą, jak można było nakazać obchodzenie całego prawa Mojżeszowego, w sytuacji gdy Isus na krzyżu zniósł ofiary ze zwierzą (jego
śmierć na krzyżu, była przecież ofiarą), gdy świątynia Boża została zniszczona drugi raz (gdzie mieli dokonywać ofiar). Logiczne jest, że Isus w ewangeliach zmienił prawo Mojżeszowe, podobnie jak czynił to jego Ojciec. A zmienił to ponieważ, przewidział swoją, śmierć, zmartwychwstanie, to że świątynia zostanie zniszczona, i że przez bardzo długi okres czasu ziemia będzie rządzona przez szatana!!!

 Zresztą jak można, całej ludzkości nakazywać przestrzeganie całego prawa Mojżeszowego, gdy nie ma nawet Królestwa Izraela, czy Królestwa
Bożego na ziemi??? Jak można wymagać, przestrzegania prawa Mojżeszowego, całego, gdy Izraelici, będący pod szczególną uwagą Boga, napominani przez sędziów, proroków, łamali te prawa??? Podczas gdy teraz cała ludzkość jest pod władzą i kontrolą szatana.

 Logiczne, jest, że ewangelia służy do przygotowania  ludzkości aby ta w przyszłym Królestwie Bożym była zdolna do wypełniania prawa Bożego, w tym prawa danego jej przez Mojżesza. Logiczne jest, że na początek nie da się do wypełniania wszystkich przepisów, ale skupi się na najważniejszych. A te najważniejsze, odnoszą się do postępowania wobec bliźniego, ponieważ człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże.

Zwłaszcza, co podkreślał Henryk, obecnie nie ma Bożych błogosławieństw związanych z wypełnianiem prawa Mojżeszowego.  Chociaż, wyznawcy Judaizmu (którzy wyznają Torę ale odrzucają nauki i ofiarę Isusa) twierdzą, że ona nadal obowiązuje. Co ciekawe imie, zdrajcy Isusa to właśnie Juda.

 

Mamy pozatym jeden interesujący fragment z ewangelii Mateusza:

 

"(3) I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić  żonę swoją dla każdej przyczyny?

 

(4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku  stworzył mężczyznę i kobietę?

 

(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.

 

(6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek  niechaj nie rozłącza.

 

(7) Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?

 

(8) Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na  zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.

 

(9) A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny  wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił,  cudzołoży.

 

(10) Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie  warto się żenić.

 

(11) A On im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest  dane." Mat. Rozdz. 19 BM

 

Czyli, pierwotnie prawo Boże, było odmienne od prawa Mojżeszowego. Jednak Bóg, ze względu na grzeszną naturę Izraelitów, zmienił swoje prawo!!!! Uczniowie się temu dziwili. Może, Mariusz jest w trakcie rozwodu i mu ewangelista Mateusz przeszkadza ;-). To był żart. Ale, pokazałem kolejny dowód.

Prawo Mojżeszowe, było PRAWEM PAŃSTWOWYM. Czyli, funkcjonowało wtedy gdy funkcjonowało Królestwo Boże - w postaci Izraela. Było prawem skierowanym do określonego narodu, wywodzącego się z określonej i nadzorowanej przez Boga linii Genealogicznej. Owa linia rodowa, była nadzorowana przez Boga, poprzez nadawanie Abrahamowi i jego potomkom określnych, błogosławieństw i określonych dla nich praw. Jedynie prawo, przymierze, jakie Bóg zawarł z Noem, odnosi się do całej ludzkości - w tym do hybryd i nefilimów,  ponieważ są oni potomkami Noego. Co ciekawe Nefilimowie i hybrydy, poprzez picie krwi ze zwierząt i ludzi, składanie ofiar z dzieci i niewinnych osób, w ten sposób łamią PRZYMIERZE BOGA Z CAŁĄ LUDZKOŚCIĄ. Zauważcie, że żydzi (synagoga szatana) - którzy byli obrzezani- składali ofiary z dzieci. Obecnie, nikt nas nie wie na ile i w jakim stopniu jesteśmy Izraelitami a w jakim nie. Natomiast wiadomo, że jesteśmy potomkami Noego. Isus nakazał głoszenie swoich nauk i praw całej ludzkości, w tym hybrydom. Jego nauki, odnoszą się do zmiany postępowania, postawy, myśli, czynów i używania sumienia. Logiczne jest, że ludzkość zmieszana z genami anielskimi, była bardziej skora do przemocy (wszak przed potopem owa ludzkość, całą ziemie, wszelkie jej stworzenie napełniła przemocą), a zatem, miłość do nieprzyjaciół, nastawienie drugiego policzka, ustępliwa postawa, to są po prostu ćwiczenia duchowe, dla owej ludzkości na wytworzenie sumienia, serca mięsistego. Jak udowodniłem, Bóg wydawał różne prawa dla różnych osób, gdyż owe osoby posiadały różne cechy i aby te cechy sprawdzić, Bóg wydawał różne polecenia (np. sprawdzenie wiary u Abrahama). Prawo Boże jest niezmienne, owszem, ale jest też różne, w zależności do kogo jest skierowane, w jakich okolicznościach i w jakim okresie. O tym wszystkim pisał już wcześniej brat Henryk, więc w sumie nie odkrywam Ameryki.

 

08:20, cyryl27
Link Komentarze (2) »
czwartek, 31 lipca 2014

Konflikt pomiędzy Palestyńczykami a żydami (którzysą to wyznawcy Talmudu), należy rozpatrywać z punktu widzenia Biblii, a zwłaszcza Ewangelii. Bez tego, chrześcijanie będą wodzeni za nos, przez szatana i jego pachołków.W tym konflikcie przychodzi mi na myśl jedno
zdanie Isusa Chrytusa (który powinien być naszym nauczycielem):

 

"(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i
wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy" Ewangelia Mat. rozdz. 7

 

Co ma to zdanie do konfliktu pomiędzy Palestyńczykami a żydami. Otóż moim zdaniem bardzo wiele. Zarówno żydzi jak i Palestyńczycy, są wyznawcami takich kultów jak Talmud i islam. Obydwie religie, nakazują swoim wyznawcom prześladować inne narody, wyznania, czynić z nich niewolników. A jak jakaś nacja nie zechce być niewolnikiem żyda czy muzułmanina to trzeba ową nacje WYMORDOWAĆ. Obydwa kulty, pochwalają kłamstwo, podstęp, kradzieże, rabunki, mordowanie niewinnych i wyznają zasadę: "cel uświęca środki".

 Tak naprawdę, niestety ale "dramat" Palestyńczyków polega na tym, że nie mają oni takich środków aby zniszczyć żydów. natomiast dramat żydów - wyznawców Talmudu, polega na tym, że w ich poczynaniach krępuje ich wola innych państw, rządów.

Tak naprawdę, obydwie strony konfliktu, powinniśmy inaczej określić. Ponieważ Palestyńczycy to także chrześcijanie, którzy są gnębieni przez Palestyńczyków islamistów. Zaś Żydzi to są także ci którzy przestrzegają Tory i oni także są gnębieni  przez żydów - wyznawców Talmudu. A zatem mamy konflikt pomiędzy ISLAMISTAMI a TALMUDYSTAMI.

Napisze tak, obydwie strony konfliktu tak naprawdę ze sobą współpracują. Są tak naprawdę, jedną monetą która ma dwie strony. Ani Koran ani Talmud nie zawierają ani jednego cytatu z Biblii. Natomiast ciekawostka, Koran zawiera cytat z Talmudu. Oto on:

"Z tego to powoduprzepisaliśmy synom Izraela: "Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił
zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich
ludzi. A ten, kto przywraca do życia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do
życia wszystkich ludzi." Przyszli do nich Nasi posłańcy z jasnymi
dowodami, potem jednak wielu z nich popełniało przestępstwa na ziemi Koran 5;32

http://www.poznajkoran.pl/koran/altruizm/

A teraz cytat z Talmudu:

Człowiek został stworzony pierwotnie jako jedna osoba ku pouczeniu, że ktokolwiek ratuje jedno
życie, to jakby ocalił cały świat a ktokolwiek unicestwia jedno życie,niszczy cały świat. Źródło: Sanhedryn
      4,5http://pl.wikiquote.org/wiki/Talmud

Wiadomo, że Talmud jest nauczaniem szatana, a w Koranie proszę,  jest zdanie, w którym mowa jest wprost, że bóstwo które dyktowało Talmud dyktuje też Koran. Oczywiście, pochwała, kłamstwa, mordów, grabieży, gwałtów, zniewalania ludzi, to także elementy wspólne tych dwóch ksiąg. Ale zobaczcie, pokazałem wam dosłownie dowód, na powiązania tych dwóch kultów.

W tym konflikcie, wymaga się aby chrześcijanie, zajęli jakieś stanowisko, poparli któraś ze stron. A tak naprawdę obydwie strony, mają gdzieś niewinne
ofiary. Ale obydwie strony, wymagają abyśmy byli zaangażowani, emocjonalnie w ten konflikt. Im większa uwaga świata, opinii publicznej, to tym bardziej ten konflikt przybiera na sile. Tak naprawdę, w interesie Hamasu jest to aby, było jak najwięcej ofiar wśród dzieci, kobiet Palestyńskich. Przecież, sam Hamas wojny nie wygra. Zresztą tą samą metodę, przyciągania opinii publicznej stosuje rząd Ukrainy w sprawie zestrzelonego samolotu cywilnego (do dziś nie wiadomo kto to uczynił).  Hamas chce wciągnąć jak najwięcej państw w ten konflikt podobnie jak rząd Ukrainy. A im więcej niewinnych ofiar cywilnych to tym, dla słabszej strony lepiej.

Moim zdaniem najlepiej tą sytuacje opisuje ten fragment Ewangelii Mateusza:

"(22) I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron,
wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest
okrutnie dręczona przez demona.

(23) On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy
uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami.

(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec
zaginionych z domu Izraela.

(25) Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż
mi!

(26) A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i
rzucać szczeniętom.

(27) Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy,
które spadają ze stołu panów ich.

(28) Wtedy Isus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka
jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej
córka od tej godziny." Mat. rozdz. 15 BM

 

Zobaczcie, nasze emocje, pomoc uwaga, powinna być przede wszystkim skierowana do, chrześcijan, naszych braci w wierze. Owa kobieta, sama prosiła o pomoc Isusa Chrystusa i przyrównała swoją sytuacje do psa który zbiera okruchy ze stołu pana. Owa kobieta, DAŁA PRZYKŁAD WYSOKIEJ POKORY I POKUTY.

 Czy islamiści lub żydzi - Talmudyści, traktują nas chrześcijan, w swoich państwach tak jakby chcieli abyśmy my traktowali ich??? Czy obydwie strony, chronią, wstawiają się za chrześcijanami?? Otóż nie. Obydwie strony, stawiają sobie za cel zniszczyć chrześcijaństwo!!! Czy podobnie jak owa kobieta, przychodzą do nas po pomoc?? Otóż nie. Obydwie strony, bez nuty wdzięczności, dostają od nas pomoc i jeszcze nas nienawidzą. Który właściciel trzymałby i karmił by psa który by na niego warczał i gryzł go???

 Tak naprawdę, obecne tereny Izraela, Gazy i Autonomii Palestyńskiej, posiadają za dużą liczbę ludności. I zgadnijcie kto, ową ludność, na terenie pustynnym utrzymuje??? Narody Chrześcijańskie. Gdyby nie uwaga opinii publicznej, i związana z tym pomoc humanitarna, żywnościowa dla obydwu stron to konfliktu by nie było wcale. Po prostu ludność na tym terenie, by się wyprowadziła, ponieważ w takiej ilości nie byłaby się wstanie wyżywić. A zresztą, czy myślicie, że państwa islamskie wpuściłby taką ilość głodnych Palestyńczyków??? Raczej nie. Taka ilość Palestyńczyków, zapewne ginełby po cichu w skutek śmierci głodowej.

 Natomiast ten konflikt odciąga naszą uwagę od prześladowań jaką doznają nasi bracia chrześcijanie na całym świcie, w tym państwach islamskich. Czy nasza uwaga, miłosierdzie, nie przypomina tego:

"(6) Nie dawajcie
psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź
nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was." mat. rozdz. 7 BM

 

Jedynie co, można tak naprawdę ofiarować, zarówno islamistom jak i żydom to propozycja aby przyjęli ewangelie. Wszelka pomoc z naszej strony, uwaga, emocje będą niestety wykorzystane przeciwko nam. Jak islamiści, żydzi nie szanują swoich kobiet, dzieci, starców, to dlaczego wymagają abyśmy bardziej byli zaangażowani emocjonalnie niż oni sami. Owszem, jestem przeciwny mordowaniu cywili, niewinnych osób, którzy właśni przywódcy uwikłali w ten konflikt. Ale nie jestem naiwny. Ten sam prześladowany islamista w Palestynie, będzie prześladował innych, gdy będzie miał ku temu okazje, bo tak nakazuje mu jego wyznanie, podobnie z żydem Talmudystom.  Bez ewangelii, niestety pomoc materialna, emocjonalna, jest wrzucaniem pereł przed wieprze.

 

 

09:16, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 29 lipca 2014

Henryk w komentarzu zadał ciekawe pytanie. Czy Bóg posiada małżonkę?? Z Biblii wiadomo, że Bóg posiada Syna, które posłał na świat aby zbawić ludzkość. Natomiast co do małżonki. Moim zdaniem, Biblia pokazuje jedno, jeśli Bóg posiada małżonkę, to jest nią ludzkość, a zwłaszcza Izrael. W tej kwestii, trzeba opierać się na Biblii. A Biblia pokazuje jasno, iż Bóg, traktuje ludzkość, Izrael jako swoją małżonkę.

 Przede wszystkim, Isus Chrystus, w modlitwie każe się zwracać do Boga, jako do swojego Ojca (ewangelia Mateusza rozdz. 6 wers 8-15). Wiadomo jedno, dzieci naśladują ojca w czynach, uczuciach, myślach, sposobie zachowania. Bóg już w księdze rodzaju w rozdz. 1 i 2 tworzy cały wszechświat niebo i ziemię. Budowa ziemi, przypomina budowę domu. Wpierw przygotowuje nasz Stworzyciel, podstawy, oddziela niebo i ziemię, dzień i noc, słonce, księżyc i gwiazdy, rośliny i zwierzęta a na koniec tworzy człowieka. Przytoczę jeszcze raz, fragment dotyczący człowieka:

 "(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech
panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad
trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z
obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i
poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i
nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne
zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc
nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem!

(30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla
wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w
których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak
się stało.

(31) I widział Bóg wszystkie rzeczy, które
uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień
szósty." Ks. rodzaju rozdz. 1 BM

 

Otóż, Bóg zachowuje się tutaj jak mężczyzna, który dla swojej przyszłej żony buduje przytulny i doskonały dom a potem, daje ten dom (ziemie) pod władzę swojej małżonki. Aby ta, urządzała, upiększała dom wedle swojego uznania. Takie stwierdzenia, jak poddajcie sobie ziemie, panujcie nad zwierzętami,  są podobne do takich spraw, jak każdy miłujący swoją żonę mąż,  mówi do swojej żony: "kochanie urządź ten ogródek, wnętrze domu wg swojego uznania". Wreszcie, stwierdzenie Boga, aby ludzkość była płodna i rozmnażała się, pokazuje, że małżonka - Ludzkość ma mięć dalsze dzieci. W rozdz. 2 księgi rodzaju, Bóg odpoczywa:

 

"(1) I niebo i ziemia były skończone, oraz
cały ich świat.

(2) I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje,
które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.

(3) I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił
go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg uczynił."
Ks. Rodzaju rozdz. 2 BM

 

Bóg, oddając, zbudowany dom pod zarząd ludzkości po prostu odpoczął. Tak samo, mężczyźni, budując dom, oddają go pod władzę małżonki odpoczywają. W Edenie, Bóg, spotykał się z pierwszymi ludźmi, zapewne przyglądał się jak pierwsi ludzie urządzają ziemie, czynią ją sobie poddaną. Tak samo mężczyzna, przychodzi do domu i podziwia jak żona ten dom upiększa.

 Zauważmy, jak Bóg traktuje ludzkość podczas buntu. Stara się wszelkimi, sposobami, uratować ludzkość. Wystarczy aby ludzkość posiadała kilka osób posłusznych Bogu, aby Ten z miłości do ludzi, uratował ją - przykład Noego. Potem Bóg, tworzy plan zbawienie dla ludzkości. Miesza ludziom języki, aby Ci mieli mniejsze pole manewru do buntu i zdrady Boga, tworzy specjalną linię od Abrahama, Izaaka, Jakuba, aby ją zbawić. Wreszcie z tej linii ludzkości, wysyła swoje Syna jedynego, aby poświęcić Jego i uratować ludzkość - małżonkę.

 Czyli Bóg czyni wszystko co kochający mąż, czyni aby wyciągnąć swoją żonę z jakiegoś paskudnego nałogu. W Apokalipsie nawet pisze, że Bóg dla uratowanej, do nałogu grzechu, swojej małżonki - ludzkości, stworzy nowe niebo i ziemię. Czyli zostanie stworzonynowy dom.

 Zauważmy, ze nawet kary Boga na ludzkość, a potem na Izrael, mają na celu URATOWANIE LUDZKOŚCI. Zobaczcie cała Biblia, pokazuje WIELKĄ, NIEPOJĘTNĄ MIŁOŚĆ BOGA DO NIEJ. Zresztą, prorocy, pokazują jednoznacznie, że Bóg określa czy to Judę czy Izrael jako małżonkę swoją. W księdze wyjścia, jest interesujące stwierdzenie:

 

"(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im
służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę
ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie
nienawidzą," Ks. Wyjścia rozdz. 20

 

Bóg, tutaj pokazuje typową cechę małżonka: ZAZDROŚĆ. Każdy, mężczyzna oczekuje od żony wierności i oddania, zwłaszcza gdy sam jest wierny (a taki jest Bóg od samego początku w stosunku do ludzkości). Każdy mąż, jest zwyczajnie zazdrosny o swoją żonę, gdy ta wysyła jakieś sygnały, lub daje powody, że ma na oku kogoś innego. Bóg przecież wiele lat wysyłał sygnały, przez proroków, do swojej małżonki - Izraela, aby ta się opamiętała i była wierna. Przecież, mowy proroków, pokazywały, że Bóg słusznie jest zazdrosny. Izrael, małżonka Boga, w przymierzu z Nim, przysięgała wierność Stworzycielowi. A nawet jak dopuściła, się aktów zdrady, to Bóg, dawał szanse swojej małżonce (pomimo, że jest zazdrosny), aby ta powróciła do niego (ponieważ Bóg, jest także pełen miłości, oddania i przebaczenia).

Można, także zauważyć, że PRZYMIERZE BOGA Z IZRAELEM, jest umową małżeńską. Bóg, ze swojej strony, za przestrzeganie prawa przez Izrael, zobowiązuje się BŁOGOSŁAWIĆ I OPIEKOWAĆ SIĘ IZRAELEM. Tak, za wierność w wypełnianiu prawa Boga, Izrael był pod: SZCZEGULNĄ OPIEKĄ BOGA. I tak działa każde małżeństwo, za wierność i oddanie mężowi, mąż opiekuje i miłuje swoją żonę. Gdy Izrael okazuje się niewierny, łamie prawo Boże, pomimo ostrzeżen ze strony proroków, to Bóg: WYRZUCA PRECZ SWOJĄ "NIEWIERNĄ MAŁŻONKĘ I ZRYWA PRZYMIERZE, czyli mamy: ROZWÓD, czy raczej SEPRARACJE. Tak samo mamy w małżeństwie, gdy któraś ze stron, mąż czy żona łamie warunki umowy małżeńskiej, nastepuje rozwód bądź separacja. Sam Isus Chrytus, mówi kiedy mąż może oddalić swoją żonę:

"(9) A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny  wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił,  cudzołoży." Mat. 19 BM

 

Widać, że Bóg, odprawił Izrael spowodu jej wszteczeństwa, bałwohwalstwa.

 

Bóg, poprzez przymierze z Izraelem, w swoim planie zbawienia, pragnie aby cała ludzkość przez Izrael, a zwłaszcza przez jego Syna, pojednała się z nim. Bóg tworząc, człowieka jako: mężczyznę i kobietę, jako małżeństwo, pokazał moim zdaniem jakie relacje łączą go z ludzkością. Bóg, tak wiele wysiłku poświęcił ratowaniu ludzkości, ponieważ darzy On człowieka WIELKĄ MIŁOŚCIĄ.

 Wnioski moje są takie:

 

BÓG W BIBLII DAŁ NIE RAZ WYRAZ TEGO, ŻE TRAKTUJE LUDZKOŚĆ JAKO SWOJĄ MAŁZONKĘ.  

 

Niech ta, myśl motywuje nas do wypełniania przykań Bożych. Wypełniając prawa Boże, oddzwięczamy się naszemu Stworzycielowi, za Jego WIELKĄ MIŁOŚĆ I ODDANIE RODZAJOWI LUDZKIEMU.

08:43, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 28 lipca 2014

 

Moje rozważania w tej kwesti, są rozwinieciem tematu, który rozpoczął brat Henryk Kubik, na forum zbawienie.fora.pl:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/wentyl-bezpieczenstwa,34/blog-mariusza-ocencie-sami,2749.html

"To co napisałem nie jest niczym nowym i nieznanym. Nigdy na to nie zwracałem większej uwagi ponieważ nie widziałem w tym problemu i... nigdy się nad tym nie zastawiałem.

Nie chodzi o brak dialogu pomiędzy mężem a żoną. Są jednym ciałem i jednym organizmem.

Ale głową rodziny jest mąż. Żona może go zachęcać do studiowania Biblii i poznawania nauk Chrystusa. Absolutnie nic w tym złego. 

Złem jest wywyższanie się ponad pozycję głowy rodziny. 

A już wywyższanie się ponad innych, obcych mężczyzn, zwłaszcza w kwestiach duchowych jest definitywnie aktem niezgodnym z wolą Boga.


Wyobraź sobie, ze twój mąż pozna Chrystusa i pozna główne doktryny naszego Zbawiciela. Wtedy twoja rola się skończy i on będzie odpowiedzialny przed Bogiem za was oboje. On przejmie rolę twego przewodnika duchowego, co nie oznacza niewolnictwa". - thewordwatcher

Napisze tak, temat, ten jest obszerny i rozwojowy, jednak moim zdaniem fundamentalny, aby nie dac się zwieść szatanowi.

Aby zrozumieć jaka powinna, być prawidłowa relacja pomiędzy mężem a żoną czy kobietą a mężczyzną należy wpierw, odnieś się do Księgi Rodzaju, to słów Boga, które odnosiły się do człowieka.

 

"(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka
zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i
nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad
wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem
Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad
rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i
nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!" Ks. Rodzaju rozdz. 1 BM.Z księgi Rodzaju wynika, że Bóg stworzył Człowieka jako: mężczyznę i kobietę. Czyli człowiekiem, jest wg Biblii: MAŁŻEŃSTWO!!!! Dowodem na moją, tezę są słowa naszego Zbawiciela, Isusa Chrytusa:

 

 

"(4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie
czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?

(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę
i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.

(6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co
tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza." Mat. rozdz. 19

Tak, sam Syn Boży potwierdził że, Człowiekiem, jako żywy obraz Boga na ziemi są - MAŁŻONKOWIE.

 W małżeństwie, mężczyzna posiada specyficzne dla swojej płci unikalne cechy jak i kobieta posiada unikalne przypisane do swojej płci cechy. W małżeństwie te cechy, powodują, że kobieta i mężczyzna współpracują ze sobą i że pomiędzy nimi istnieje: MIŁOŚĆ.

 Rozbicie małżeństwa, to zniszczenie obrazu Boga. Wszelkie szatańskie sposoby aby rozbić rodzinę, małżeństwo to sposób na zniszczenie
obrazów Boga na ziemi. Wszelkie promowanie zboczeń: czyli związku seksualnego innego niż małżeństwo (zwłaszcza osób tej samej płci), jest JAWNYM BLUŹNIERSTWEM PRZECIWKO BOGU.

 Taki jest jeden z głównych celów szatana, odebranie Bogu jego władzy nad ziemią, czci która należy się Bogu. A czyni to poprzez zniszczenie małżeństwa. Jak ośmieszy się obraz Boga - jakim jest małżeństwo, to ośmieszy się samego Stwórcę.

 

Owszem człowiek, który został poświęcony Bogu (kobieta czy mężczyzna), nie mógł zawrzeć małżeństwa. Czyli nie mógł stać się OBRAZEM BOGA NA ZIEMI. Była to ofiara, pokuta jaką człowiek oddawał Bogu, za dobro wyświadczone mu przez Stwórcę, lub za grzech swojego narodu, rodu. Przykładem jest Jefte i jego córka:

 

"(31) To wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy
na Ammonitów, do Pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie
na moje spotkanie z drzwi mojego domu.

(32) I wyruszył Jefta przeciwko Ammonitom, aby z
nimi walczyć, a Pan wydał ich w jego ręce.

(33) I zadał im bardzo ciężką klęskę na obszarze
od Aroer aż do okolic Minnit, zdobywając dwadzieścia miast, i aż do
Abel-Keramim. Tak zostali Ammonici upokorzeni wobec synów Izraelskich.

(34) A gdy Jefta przyszedł do Mispa i zbliżył się
do domu swojego, oto córka jego wyszła na jego spotkanie z bębenkami i tańcami;
była zaś ona jedynaczką, oprócz niej nie miał ani syna, ani córki.

(35) Toteż gdy ją zobaczył, rozdarł swoje szaty i
rzekł: Ach, córko moja, zdruzgotałaś mnie, sama zaś stałaś się dla mnie
nietykalną, złożyłem bowiem ślub Panu i nie mogę się cofnąć.

(36) A ona rzekła do niego: Ojcze mój, skoro
złożyłeś ślub Panu, uczyń ze mną, jak ślubowałeś, gdy Pan sprawił, że wziąłeś
pomstę na twoich wrogach, na Ammonitach.

(37) Poprosiła tylko swojego ojca: Niech to
będzie mi użyczone: pozostaw mi dwa miesiące czasu, abym mogła pójść i chodzić
po górach, i opłakiwać moje dziewictwo wraz z moimi towarzyszkami.

(38) A on odpowiedział: Idź! I wypuścił ją na dwa
miesiące. Poszła tedy wraz ze swoimi towarzyszkami i opłakiwała swoje
dziewictwo na górach.

(39) A po upływie dwóch miesięcy powróciła do
swojego ojca, on zaś uczynił z nią zgodnie ze ślubem, jaki złożył. Ona nie
obcowała z żadnym mężczyzną. I weszło to w zwyczaj w Izraelu,

(40) Że rokrocznie schodzą się dziewczęta
izraelskie, aby przez cztery dni w roku nucić pieśni ku czci córki Jefty
Gileadczyka." Ks. Sędziów rozdz.11

Sataniści,  podają ten przykład, jako złożenia Bogu krwawej ofiary z człowieka. Jednak, z tego tekstu wynika, że córka Jeftego "opłakiwała swoje dziewictwo", czyli opłakiwała fakt, że nigdy nie mogła wyjść za mąż. Dla Izraelitów, którzy obraz Boga, pojmowali jako małżeństwo, było to nieszczęście, dla Jetego także.

 Jefte nie mógł, zabić swojej córki ponieważ było to zakazane przez Boga, wielokrotnie:

 

"(9) Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan,
Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów;

(10) Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który
przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani
wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej,

(11) Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani
znachor, ani wzywający zmarłych;

(12) Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto
to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą." Ks. Powt. Prawa rozdz.18 

Termin "przeprowadzanie syna lub córkę przez ogień", oznaczało ni mniej ni więcej składanie demonom ofiary, z życia swoich dzieci. Czy chociażby, przymierze z całą ludzkością, czyli przymierze Boga z Neom po potopie:

 

"(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest
dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał
duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez
człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka." Ks. Rodz.
9 BMFaktem jest, że wrogowie Boga, przykład Jefte, pokazują jako "dowód" na akceptacje przez Boga ofiar z ludzi. Jednak, Prawo Boga wyraźnie zakazywało ofiar z ludzi, gdyż ludzie sa obrazem Boga na ziemi. Dopiero zrozumienie, tego jak małżeństwo pojmowali
 zraelici, czy ludzie będący posłuszni Bogu, można zrozumieć wiele z Biblii.

Kiedy Bóg stworzył pierwszą parę, kobieta była równa mężczyźnie. Była równa, ponieważ pierwsi ludzie, małżonkowie byli doskonali, ponadto świat stworzony przez Boga był doskonały. Warunki na całej ziemi, były stabilne, doskonałe do życia dla ludzi, zwierząt i roślin. Zwierzęta były przyjazne nastawione (nie pożerały się nawzajem), wszelkie rośliny nadawały się do spożywania (nie były truciznami) były pożyteczne dla ludzi i zwierząt. Jednak po buncie pierwszych ludzi, Bóg takie do nich, skierował słowa:

 

(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości
brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu
pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu
żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci
jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się
będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się
będziesz zielem polnym.

(19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb,
aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się
obrócisz." Ks. Rodz. 3 BMZobaczmy jak w skutek buntu pierwszych ludzi zmieniła się ziemi. Otóż ziemia została przeklęta, warunki na niej stały się o wiele bardzie
zmienne, niekorzystne dla ludzi. Na ziemi zwierzęta zaczęły się zjadać, pojawiły się rośliny trujące i zwykłe chwasty. Mężczyzna od tej pory, musiał się trudzić aby zdobyć pożywienie dla siebie, żony i swoich dzieci. Mężczyzna bowiem musiał, działać już w wiele gorszych warunkach, gdyż na ziemi ciążyło przekleństwo Boga.

 Ta klątwa i kara Boga na ludzkość, pragnę zauważyć jest także największą pomocą Stworzyciela dla ludzkości. Zastanówmy się, jak mądry
jest Bóg. Otóż, kobieta aby przetrwać na ziemi, która stała się przeklęta, musiała być podporządkowana mężczyźnie, który zdobywając pożywienie, w trudzie i znoju, po prostu lepiej się nadawał do zarządzania rodziną.

 Przecież logiczne jest, że kobieta, której cechy, podporządkowane są urodzeniu dzieci (wrażliwość, emocjonalność), sprawiają że nie nadaje się do zdobywania i ujarzmiania przeklętej ziemi. Kobiety, potrzebują większej higieny osobistej, miesiączki sprawiają, że przez ten czas muszą się oszczędzać (t.z.w. miesięczna słabość), podobnie w czasie ciąży, i kilka miesięcy po niej. Kobiety, oczywiście, mają większą zdolność pielęgnacyjną (znakomicie dbają o zdrowie dzieci i swojego mężą). Ale ich cechy nie nadają się do ujarzmiania przyrody, poznawania świata czy otoczenia, które jest niestabilne. Kobiety, są pragmatyczne, mężczyźni zasadniczy.

 Mężczyzna poznaje lepiej świat, otoczenie, co jest przyjazne a co wrogie. Czyli, w Biblii, to mężczyzna jest lepiej obeznany także w
sprawach duchowych. Zna lepiej zagrożenia duchowe

 Dlatego kobiety, chcąc czy nie chcąc są podporządkowane mężczyznom.  Bóg, w swojej mądrości DLA DOBRA KOBIETY PODPORZĄDKOWAŁ JĄ MĘŻCZYŹNIE. Od tej pory wszelkie decyzje dotyczące rodziny, jej dobra, podejmował mężczyzna.

A teraz zastanówmy się,  ja będzie działał szatan???

 

Moim zdaniem jak oszust. Otóż każdy, oszust, wie, że lepiej rozmawiać z panią domu niż z panem. Lepiej rozmawia się oszustowi, wpierw z
kobietą, sam na sam niż z mężczyzną lub w jego obecności. W końcu wąż, skusił pierwszych ludzi, ponieważ wpierw zaczął rozmowę z samą Ewą. Wiadomo, ze szatan "władca tego świata" stworzy system w którym, kobiety będą pragnęły, przewodzić w rodzinie. W zasadzie ten
system został stworzony a zwie się:

 FEMINIZM.

 

Tak drogie panie. Głównym celem feminizmu, to zachęcenia kobiety, aby te wchodziły w role męskie. W skutek czego, kobieta w małżeństwie
zamiast z mężem współpracować, wspierać go, po prostu walczy o władzę. A co robi mężczyzna, to samo. Rodzina, małżeństwo staje się istnym placem wojny.

 Dla Boga, zamiana ról pomiędzy kobietą a mężczyzną jest obrzydliwością:

 

"(5) Kobieta nie będzie nosiła
ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością
dla Pana jest każdy, kto to czyni." Ks. Powt. Prawa rozdz. 22

 

Moim zdaniem, ten wers mówi nie tyle o ubiorze. Ale o zamachu, na kulturową rolę ubrania. W każdej kulturze, ubranie obok ozdoby, ochrony pełni rolę odróżnienia płci oraz pełnionych przez to ról w społeczeństwie. Inaczej ubierają się cywile, inaczej wojskowi, inaczej osoby młode starsze, a najbardziej różnie od siebie ubierają się mężczyźni i kobiety. Przepis dotyczący ubrania, dotyczy moim zdaniem nie tylko ubioru ale raczej:

ZAKAZU PRZEZ BOGA ABY KOBIETY PEŁNIŁY ROLE MĘSKIE A KOBIETY ROLE KOBIETY.

 

Osoba, która ubiera się inaczej niż powinna z racji swojej płci, chce po prostu walczyć ze społeczeństwem, które jest zorganizowane wg tego podstawowego prawa Bożego, odnośnie płci. Czyli taka osoba jest w stanie buntu wobec Boga.

 Zobaczmy teraz, że obecnie nasiliła się wśród mężczyzn moda na noszenie kobiecych ubrań (obcisłe spodnie - rurki, makijaż). Jest to zaplanowana przez świat szatana reakcja na feminizm. Odwrócenie ról płci. Oczywiście problem jest głębszy, ale o tym w dalszych częściach.

 

c.d.n.

08:44, cyryl27
Link Komentarze (4) »
czwartek, 24 lipca 2014

Witam.

Jestem Cyryl, z forum Henryka Kubika:

 

http://www.zbawieniecom.fora.pl/index.php?sid=323a1ab3af8a6895eaf3390716d7f8ed

 

Forum to, obecnie zostało zamknięte częściowo można je przeglądać, korzystać z bogatego dorobku które wypracowali moim bracia i siostry. Jednak nie można już na nim pisać. Pisać może na nim jedynie jego załorzyciel Henryk Kubik. Moim zdaniem jest to decyzja słuszna.

 

Brat Henryk, prowadzi dodatkowo takie strony jak:

http://proroctwa.com/

http://www.zbawienie.com/

http://thewordwatcher.blogspot.com.au/

http://www.youtube.com/user/thewordwatcher

 

Oprócz tego, pracuje, musi poświęcać też czas swojej rodzinie. Dodam, że na forum Henryka, doszło do różnych podziałów pomiędzy jego czlonkami. Administrowanie i moderowania postów, z których część była zwykłymi atakami personalnymi w stosunku do Henryka, ale także były ataki w stosunku do ewangelii Mateusza i Marka, naprawdę zabierało sporo czasu, energii, Henrykowi. Dodatkowo owe ataki, w postaci pisania bezpodstawnych napastliwych postów, sprawiały, ze forum w wielu przypadkach nie budowało duchowo. A taki był i nadal jest cel wszystkich stron Henryka czy stron prowadzonych przez braci i sióstry z forum zbawienie.com. Nie będe opisywał szczegułów owych sporów. Można to przesledzić na forum zbawienie,com.

 

Dla mnie te forum dało mi sporo, wiedzy, umiejętności, zbudowało mnie duchowo. Dziękuję przedewszystkim Bogu, Ojcu oraz jego Synowi Isusowi Chrytusowi. Dziękuję także, Henrykowi oraz ludziom z forum zbawienie.com, jego obecnym i byłym członkom.

 

Uważam, że forum Henryka było i nadal jest wypełnieniem się słów Isusa Chrystusa z ewangelii Mateusza rozdz. 18. wers 20:

"Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem  pośród nich.".

 

Moim zdaniem te forum było i nadal jest owym zgromadzeniem dwóch lub trzech osób w imię Isusa Chrystusa.

 

Pozdrawiam wszystkich czytających mój blog

Cyryl

 

 

 

 

 

 

20:51, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
1 ... 6 , 7