Zakładki:
Http://arkabushiego.blox.pl/html
Http://bibliamesjanska.com/
Http://detektywprawdy.pl/
Http://mojaopoka.blogspot.de/
Http://oislamie.wordpress.com/
Http://proroctwa.com/
Https://atakujnwo.wordpress.com/
Https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
Http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/
Http://thewordwatcher.blogspot.de/
Http://wordwatcher.net/
Http://www.zbawienie.com/
Http://www.zbawieniecom.fora.pl/
RSS
czwartek, 20 listopada 2014

Oto cytat Mikke po wyborach:

"Ja w każdym razie z prawdziwą przyjemnością dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali w tych wyborach. Imię ich – legion"

http://nczas.com/publicystyka/trzy-razy-wieksze-poparcie-niz-w-poprzednich-wyborach-sukces-nie/

Otóż legiony to była formacja wojskowa Rzymu. Jednak Korwin Mikke użył innego sformułowania, które występuje w ewangeli Marka. A mianowicie "Imię ich legion". Zobaczmy:

"(7) I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Isusie, Synu Boga  Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył.

(8) Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!

(9) I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż  jest nas wielu." Mr 5

Sama wiki podaje, że legion to biblijna postać demona:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Legion_(posta%C4%87_biblijna)

 

Otóż Mikke zna doskonale Biblie i ewangelie, sam atakując socjalizm i zasiłki dla bezrobotnych podawał za przykład przypowieść o talentach. Czy chociażby, Mikke cytował prawo Boże w dyskusji o karze śmierci, czy też przywoływał wiele fragmentów z Biblii. Otóż, to pokazuje, że Mikke czytał i być może czytuje Biblie. To pokazuje, że Mikke użył tego sformułowania celowo. Otóż moim zdaniem, jego celem jest odciąganie młodych ludzi, którzy buntują się przeciwko światowi szatana, i mogliby by odejść do Isusa od Syna Bożego.

Komu Korwin dziękuje, zatem po wyborach???? Otóż jest kilka opcji. Korwin dziękuje demonowi - demonom, które Isus wygnał, lub swoim zwolennikom których ów biblijny demon kontroluje. Moim zdaniem, Mikke już naprawdę otwarcie deklaruje w jakie bóstwo wierzy i komu służy. 

Zobaczmy Korwina popierają młodzi ludzie, wierzący w każde wypowiedziane słowo prezesa jako prawdę objawioną. Mass Media atakując Korwina wzmacniają jego wiarygodność. Jednak Mass Media pokazują Korwina, w debatach. Na debatach, jego oponenci to ludzie pozbawieni rozumu i inteligencji, używających przeciwko Korwinowi tych samych argumentów dlatego Korwin błyszczy na ich tle. To tak samo jakby jakiś promotor zestawił walkę jakiegoś bokserskiego "kelnera" z mistrzem bokserskim. Taka walka byłaby jednostronnym widowiskiem.

 

Zobaczcie od Korwina odchodzą starsi doświadczeni ludzie, mężczyźni. Przykładem jest Marian Kowalski, człowiek który odchodząc od Korwina, stoi na czele Ruchu Narodowego i błyszczy charyzmą. Tak naprawdę, wg kryteriów Biblijnych to poparcie dorosłych sprawiedliwych i ideowych mężów świadczy o klasie polityka, króla a nie poparcie młodzieńców.

Inne cechy Mikkego jako "wilka w owczej skórze" to:

1. Mikke krytykuje naukę o nastawianiu drugiego policzka. Podczas Marszu Niepodległości w 2011 roku chciał sprowokować zamieszki młodych ludzi z Policją. Tylko interwencja Mariana Kowalskiego uchroniła uczestników od tej prowokacji Korwina. Tak Korwin został wyłączony z Marszu Niepodległości, ponieważ Ruch Narodowy widział, że jego celem jest prowokacja tłumu. Nauka o nastawianiu drugiego policzka, to nauka Isusa o tym aby nie dać się sprowokować. Mikke, w krytyce tej nauki, przeinacza ją w naukę o całkowitym niestawianiu oporu wobec jawnego bandytyzmu. Mikke rozumie doskonale naukę o nastwianiu drugiego policzka, ale wśród swoich zwolenników przeinacza ja celowo.

2. Korwin Mikke - Lichwa jest wysoce moralna. Doktryna sprzeczna z prawem Boga.

http://detektywprawdy.blogspot.de/2013/07/korwin-mikke-lichwa-jest-wysoce-moralna.html

3. Korwin-Mikke: Sojusz z islamem przeciw Lewicy:

http://nczas.com/publicystyka/korwin-mikke-sojusz-z-islamem-przeciw-lewicy/

Dla Mikke islamiści wierzą w tego samego Boga co chrześcijanie czy zydzi uznający Torę. "zastępcą Korwina Mikke i jednocześnie tzw "prawą ręką"jest przechrzta Muzułmanin Mieczysław Burchert"

http://detektywprawdy.blogspot.de/2013/10/korwin-mikke-sojusz-z-islamem-przeciw.html

Mikke wielokrotnie wyraża się pochlebnie o islamie.

4. Mikke eksponuje symbole masońskie satanistyczne, hymn jego Nowej prawicy stworzył satanista:

http://detektywprawdy.blogspot.de/2013/02/hymn-nowej-prawicy-korwina-mikke.html

5. Mikke twierdzi, że nie jest masonem ale zobaczcie na ten wywiad:

http://niniwa22.cba.pl/masoneria_wywiad_z_tadeuszem_cegielskim.htm

W nim Mikke rozmawia z masonem wysokiego szczebla, jakby był masonem. Pamiętajmy masoni, nie ujawniają ludziom spoza swego grona swych tajemnic. Mikke wyraża się pochlebnie o najgorszej masonerii, która jest czystym kultem szatana czyli o :

Masonerii klasycznej - Masonerii Rytu Szkockiego.

 

Masoneria Francuska przy Masonerii Angielskiej czy Szkockiej to dosłownie niewinne dzieci przy bandziorach. Mikke nie musi być masonem rytu Szkockiego, ponieważ może być JEZUITĄ. Pamiętajmy jezuici sterują masonerią i znają ją doskonale, dlatego Mikke ma taką wiedze.

Dla Mikke wzorem do naśladowania jest :

"Ignacy Loyola hiszp. Iñigo López de Oñaz y Loyola (ur. przed 23 października 1491, zm. 31 lipca 1556) – święty Kościoła katolickiego, duchowny, teolog, prezbiter i założyciel zakonu jezuitów. "

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Loyola

To wskazuje na to, że Mikke jest jezuitą.

Mikke tak pisze o masonerii:

"Ja zresztą nie uważam masonerii za diabelski pomiot. Masonerię klasyczną uważam za Molocha, naprawiającego nieusuwalną wadę d***kracji – czyli brak dziedzicznego Monarchy; Molocha mającego liczne wady – ale izalety. Natomiast „Wielki Wschód” uważam za przebiegłego, inteligentnego przeciwnika politycznego – ale całkiem ziemskiego chowu. O tyle bardziej niebezpiecznego, niż MiędzynarodówkaSocjalistyczna, że działa tajnie i dość sprawnie."

http://korwin-mikke.blog.onet.pl/2008/10/10/skandale-masoni-i-metodologia-naukowa/

Kim jest Moloch:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Moloch

A oto co Bóg mówi o Molochu:

"(21) Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla  Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan." Kap. 21

 

"(2) Powiedz do synów izraelskich: Ktokolwiek z synów izraelskich i z  obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swego potomstwa  Molochowi, poniesie śmierć; miejscowa ludność ukamienuje go.

 

(3) Ja zaś zwrócę się przeciwko mężowi temu i wytracę go spośród jego  ludu, gdyż oddał Molochowi jedno ze swego potomstwa i skalał moją świątynię, i  zbezcześcił moje święte imię.

 

(4) A jeśliby miejscowa ludność nie zwróciła uwagi na tego męża, że  oddał Molochowi kogoś ze swego potomstwa, i nie zabiła go,

 

(5) To Ja sam zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i przeciwko  jego rodzinie i wytracę go oraz wszystkich spośród ich ludu, którzy go naśladują  cudzołożąc z Molochem." Kp. 21

"(10) Kazał też zbezcześcić palenisko znajdujące się w Dolinie Synów  Hinnoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla  Molocha." 2 ks. Kr. 23

Otóż wg Biblii Izraelici składali ofiary z ludzi, dzieci ku czci Molochowi. Wiecie teraz jakie bóstwo czci Masoneria, Mikke sam to powiedział. Mikke powiedział prawdę, że państwami rasy białej rządzi masoneria.  I dla swojego bóstwa, Molocha składa w ofierze dzieci. Jak myślicie czym jest promowanie aborcji i dopuszczanie jej w prawodawstwie państw białej rasy??? Składaniem czci Molochowi przez masonerie.

 

Mikke uważa większość ludzi za idiotów, to są jego poglądy. Dlatego bezczelnie w mass mediach i na swoich stronach podaje nauki szatańskie. Tak naprawdę, prawda jaką głosi o gospodarce, rodzinie, tradycyjnych wartościach to zasłona dymna. Szatan wie, że ludzie poszukują Boga, dlatego posyła rozmaitych agentów, aby ci odwodzili ludzi od Boga i jego Syna Isusa Chrystusa. Moim zdaniem Mikke uważa swoich zwolenników za większych idiotów, ale musi im schlebiać. Wszak zwykli ludzie nie interesują się polityką (i jest to naturalne, większość ludzi zostało przez Boga stworzonych jako owce, które potrzebują pasterza), natomiast jego zwolennicy interesują się nią i wieloma innymi dziedzinami życia, a i tak wierzą ślepo Korwinowi.  

Zobaczmy zresztą na czym polegają poglądy Mikke i do czego prowadzą. Otóż Mikke chce wprowadzić wolność gospodarczą, aby ludzie mieli więcej pieniędzy, oraz wolność do grzeszenia. Owszem Mikke chce wprowadzić surowe prawo dla ludzi którzy mordują, kradną, gwałcą czy naruszają czyjąś wolność osobistą. Ale jego poglądy polegają, na daniu ludziom ogromnej ilości gotówki i możliwości grzeszenia. Otóż narody rasy białej - Izrael, są przez szatańskie mass media tak zdemoralizowane, tak przyzwyczajone do różnych nałogów (alkohol, narkotyki, seks, gry, i inne używki), że danie im ogromnej ilości gotówki spowodowałoby śmierć wielu z ludzi. Dla Mikke oczywiście, śmierć grzesznika to korzyść dla społeczeństwa - jest on wszak EWOLUCJONISTĄ. A dla Boga????

 

"(32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny  Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! "

http://bibliamesjanska.com/Ez/18.html

Cały rozdział 18 z Ezechiela mówi, o tym jak miłosierny Bóg, cierpliwie znosi, toleruje grzechy ludzi, w nadziei aż grzesznik się nawróci. Bóg jest wstanie zapomnieć wszystkie grzechy, jeśli tylko ludzie powrócą do praworządności. Zobaczmy, leczenie alkoholików czy narkomanów polega na drastycznym ograniczeniu ich wolności osobistej na pewien okres. Ci ludzie pod kluczem i strażą personelu medycznego, są odcięci od możliwości dostarczania im używek, na pewien okres, kiedy ich organizm się oczyści i przestanie pragnąć tych używek. I dopiero człowiek po tym okresie, jest wstanie korzystać z wolności. Zobaczcie Izraelici, jak mieszkali w Egipcie to przejęli od Egipcjan BAŁWOCHWALSTWO i inne grzechy. Bóg wpierw wypuścił Izraelitów na pustynie i na niej zastosował KURACJE ODWYKOWĄ OD GRZECHU I BAŁWOCHWALSTWA. Dla Mikke największą niewolą jest brak wolności do grzeszenie dla grzesznika. Dla Isusa największą niewolą jest grzech:

 

"(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w  słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u  nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto  grzeszy, jest niewolnikiem grzechu." Jana 8

 Isus także nauczał o kuracji odwykowej od grzechu czyli o POKUCIE:

 

"(20) Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego  cudów, że nie pokutowały.

(21) Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i  Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele  pokutowały.

(22) Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam.

(23) A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do Hadesu  zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u  ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy.

(24) Ale powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli  tobie." Mat 11

 

Dawid pokutował i każdy kto odwracał się od grzechu. A na czym polega pokuta, na poście i odstawieniu tych rzeczy od których człowiek jest uzależniony. Czyli dany człowiek przez Pokutę, sam ogranicza swoją wolność na pewien okres czyli na czas pokuty. Zobaczcie:

http://www.zbawienie.com/wybawienie-ludu-Bozego.htm

W tym artykule jest opisany: JEDYNY REALNY PLAN POLITYCZNY DLA BAŁWOCHWALCZEGO IZRAELA. I polega on na tym, że Bóg uratuje Izrael i na pustynie zastosuje kuracje odwykową dla swojego narodu. Bóg, będzie sądził Izrael na pustyni. A wiadomo, że w sądzie oskarżony ma ograniczoną wolność osobistą. Nawet dla mnie taka kuracja od Boga, jest wskazana. Pamiętajmy, każdy z nas żyje w świecie rządzonym przez szatana. Nasza sytuacja jest podobna do sytuacji Izraelitów w Egipcie. Nawet Mojżesz był pod wpływem Egipcjan i ich zwyczajów. Henryk napisał:

"Ta rodzina dotarła do Egiptu i większość zapomniała o Bogu i razem z Egipcjanami wielbiono egipskich bogów.

Wjs 3:6  Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. 
Wjs 3:7  Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i [b]słyszałem krzyk ich
z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego.
[/b]

Pośrednio mamy dowód, ze nawet Mojżesz nie znał Boga i Bóg przedstawił mu się kim jest.

Podejrzewam, że na dworze faraona Mojżeszowi nie pozwolono by, abu czcił kogokolwiek innego niż bóstwa Egiptu z faraonem włącznie.

Także krzyk ludu Bożego nie był wołaniem do Boga o pomoc, ale był to po prostu krzyk rozpaczy i pomocy do kogokolwiek.

Wjs 3:9  Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą.

Z pewnością nie były to modlitwy do Boga." 
http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/cudowne-wybawienie-ludu-bozego,2773-15.html

Zobaczcie, nawet Mojżesz był pod potężnym wpływem PRANIA MÓZGU JAKIE ZAFUNDOWALI MU EGIPCJANIE. Tak, że musiał on także poznawać Boga. I obecnie jest tak samo.

Natomiast, plan Mikke w praktyce to:

DANIE ZNIEWOLONEMU PRZEZ GRZECH IZRAELOWI OGROMNEJ ILOŚCI GOTÓWKI ABY TEN MÓGŁ DALEJ I BARDZIEJ GRZESZYĆ!!!!

Dlaczego Isus powiedział:

"(24) A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż  bogatemu wejść do Królestwa Bożego." Mat 18???

Ponieważ, bogatszy narkoman szybciej się wykończy niż biedny narkoman. Ponadto biedny człowiek szybciej odczuje negatywne skutki swojego nałogu niż bogaty. Biedny człowiek, ma zatem więcej czasu na OPMIETANIE SIĘ I ZAWRÓCENIE Z DROGI GRZECHU KTÓRA PROWADZI DO ŚMIERCI.

I teraz widzimy, jaki jest plan Boga o jaki plan Mikke. 

Niestety trzeba być naiwniakiem, aby wierzyć, że Mikke, człowiek oczytany, który ma czas na sprawdzanie informacji (zajmuje się publicystyką), nie wiedział co głosi. On dokładnie wie co głosi. Mi znalezienie informacji o Korwinie i pokazanie czym są jego informacji, nie zajęło dużo czasu. A pamiętajmy, że ja pracuje fizycznie, uprawiam sporty siłowe, mam rodzinę więc czasu mam na pisanie mniej niż Mikke i dodatkowo jestem młodszy, więc moja wiedza od Korina jest mniejsza a wielu dziedzinach.

 

Uważamy na Mikke...

  

 

 

 

09:29, cyryl27
Link Komentarze (1) »
wtorek, 18 listopada 2014

Grupa ponownie narodzonych Chrześcijan zadecydowała, że odrzuca całkowicie bałwochwalcze wielbienie tzw. Matki Boskiej, oraz odrzuca ją publicznie jako Królową Polski.

Szczegóły owej deklaracji w linku. DETRONIZACJA "Matki boskiej"- Deklaracja

Kilka linków wskazujących na przyczyny takiej akcji.

Czy wiesz o tym, że Bóg nienawidzi... bałwochwalstwa i... Królowej Niebios!?

Królowa Niebios niszczy Europę.

http://proroctwa.com/DETRONIZACJA-Matki-boskiej-Deklaracja%20.htm

A oto mój komentarz:

Otóż wyjaśnię problem od strony prawnej.

System monarszy polega na tym, że króla wybrać i obalić może tylko Bóg. Saula, na króla Izraela wybrał Bóg i tylko on go obalił. Davida na króla Izraela wybrał Bóg. Potem spośród wielu synów Dawida to Salomona na króla Izraela wybrał Bóg.

W każdej monarchii narodów chrześcijańskiej, król zawsze panował z:

ŁASKI BOGA

Dlatego Isus, jest królem Królestwa Bożego z woli Boga. A Bóg wybiera na królów ludzi najlepszych. 

Dlatego my co najwyższej możemy chcieć być poddanymi danego króla. I swoimi uczynkami możemy królowi pokazać, żeby przyjął On nas jako swoich poddanych.

Otóż królowie którzy nie są wybierani z woli Boga, lub swój autorytet nie opierają na woli, łasce, prawie czy autorytecie Boga są albo:

1. Prezydentami - których panowanie zależy od łaski ludu

2. Satrapami - których panowanie zależy od tego jak są silni.

Otóż dla mnie "Królowa Niebios" - jest narzuconą nam satrapką. Której siła słabła wraz z osłabianiem katolicyzmu, dlatego obecnie jest ona prezydentką. I dlatego mamy unikalną szanse ją obalić poprzez głosowanie. Zresztą zobaczcie z historii król który ustanowił satrapkę Jan Kazimierz, sam abdykował i przegrał wojnę domową.

Natomiast Sobieski, który stwierdził jasno, że z Turkami, Bóg zwyciężył a nie on. Stał się ostatnim królem Polski który zabłysnął w historii świata.

To pokazuje, że królowie chrześcijańscy rządzili rzeczywiście z łaski Boga. Jan Kazimierz, wprowadzając bałwochwalstwo stracił laskę Boga. Sobieski niczym Dawid tą łaskę miał (podobnie jak Dawid, koronę zdobył dzięki wojnie i podobnie jak Dawid był nazwany Lwem).

Moim zdaniem powinniśmy koncertować wysiłki na detronizacji czy zmuszenia do abdykacji Królowej Niebios. Im większa opozycja tym lepiej dla naszego narodu.        
http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/zdetronizujmy-matke-niebios,2827-15.html

Za kultem "Matki Boskiej" stoi Wielka Nierządnica. Upadek Wielkiego Babilonu zbliża się:

Globalny Komunikat z ITCCS, 15 Listopada  2014

 

Dokumenty ludobójstwa oraz morderstw dzieci w Kanadzie – wydane z sądowych nagrań ITCCS w Brukseli. (Dokument sprawy no. 02252013, Ludzkość przeciwko Joseph Ratzinger, Elizabeth Windsor.)

 

Vancouver

ITCCS opublikował kompletną serię zeznań oraz dokumentów, które spowodowały rząd oraz kościoły Kanady, Watykan, Koronę Brytyjską, oraz ich podwładnych: planowania, popełniania oraz ukrywania przestępstw przeciwko ludzkości.

Owe 150 eksponatów uformowało podstawy werdyktu z dnia 25 Lutego 2013, który skazał papieża Benedykta, Królową Elżbietę, premiera Stephena Harpera oraz innych osób na 25 lat więzienia bez możliwości ułaskawienia, oraz pozbawiono ich wladzy oraz autorytetu.

Ten historyczny werdykt w mocy prawa legalnie rozwiązuje Koronę Brytyjską oraz Watykan jako legalne organizacje oraz autoryzuje przejęcie wszelkiej własności Korony oraz Kościoła wszelkich dóbr, nieruchomości, ziem i majątków pod autorytetem Prawa Powszechnego oraz nowych konstytucyjnych Republik.

Proszę rozpowszechniać i udostępniać owe historyczne wydarzenia oraz pomóc naszym szeryfom Prawa Powszechnego egzekwować owe werdykty przeciwko owym przestępcom oraz owym instytucjom.

Wydano 14 Listopada 2014 przez Centralne Biuro ITCCS, Bruksela www.itccs.org

Filmy w języku angielskim komentarz thewordwatchera. Proszę zassać, zanim znikną z YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=UvhfXAd08TE

Prawo Powszechne posiedzenie sądu – Ludobójstwo Kanada  (Część pierwsza) – 1 godz. 46 min.

https://www.youtube.com/watch?v=OPKFk_L7y9g

Prawo Powszechne posiedzenie sądu – Ludobójstwo Kanada  (Część druga) – 1 godz. 47 min.

https://www.youtube.com/watch?v=ormOIlOi4Vc

Finałowy werdykt sądu oraz wyrok skazujący – 8 min. 30 sek.

https://www.youtube.com/watch?v=IylfBxm3sMg 

Autoryzacja oraz upoważnienie  ITCCS/Kevina Annetta przez by lokalnych naocznych świadków

https://www.youtube.com/watch?v=CReISnQDbBE

Irene Favel, naoczny świadek spalenia nowo narodzonego dziecka przez księdza  Muscowegan Katolickiej Indiańskiej szkoły, Saskatchewan, 1944

https://www.youtube.com/watch?v=RBUd3UXt6fI  

Inne kluczowe zeznania w naszym sądzie w sprawie przeciwko ludobójstwu w Kanadzie.

This entry was posted in Papież, satanizm, Watykan on November 17, 2014 by thewordwatcher. 

http://wordwatcher.net/?p=154#more-154Ja sam opisałem kim jest Wielka Nierzadnica, jest niewiastą Izebel w zborze Tiatyrze:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

 

Proszę moich czytelników, moich braci i siostry o wspieranie detronizacji "Matki Niebios", jako JEDYNĄ REALNĄ INICJATYWĘ POLITYCZNĄ W POLSCE. Proszę w miarę możliwości, ową inicjatywę wspierać we własnych miejscowościach, na różnych spotkaniach i w różnych społecznościach lokalnych, politycznych, wśród bliskich, aby nabrała ona mocy. W ten sposób pomożemy naszemu narodowi. 

 

 07:52, cyryl27
Link Dodaj komentarz »

W tym filmie:

http://www.youtube.com/watch?v=1pOKbROPhjg

Na stronie detektyw prawdy:

http://detektywprawdy.pl/2014/11/17/nephilimisow-nie-ma/#comment-5848

Daje mój komentarz do tez autora owych "rewelacji":

Autor nagina rzeczywistość.
1. Logika nie ma tutaj nic do rzeczy. W zależności od faktów jakie znamy, tworzymy logiczne i racjonalne tłumaczenia. Tutaj rozchodzi się raczej o fakty jakie przyjmujemy do wiadomości.
2. Zawarciem Małżeństwa ważnego w oczach Boga wg Biblii jest pierwszy stosunek seksualny kobiety i mężczyzny. Dlatego gwałciciela, jeśli rodzina kobiety lub ona sama nie chcą go za męża, karze się śmiercią, aby kobieta była zdolna do małżeństwa z osobą którą chce. Bóg zakazał Izraelitom, brania żon spoza swego ludu, Salomon wielokrotnie złamał ten zakaz, ale w oczach Boga małżeństwa te były ważne, tylko sprzeczne z poleceniem Boga.
3. Nie można sugerować się tłumaczeniami hebrajskimi – które są tłumaczeniami aramejskimi. Jedynie tekst grecki jest językiem oryginalnym Biblii.
4. Termin Synów Bożych, odnoszących się do Królów Izraelskich czy do Izraelitów, ma swoje logiczne powiązanie. Otóż Izraelici byli i są ludem Boga, a zatem automatycznie zostali wyróżnienie przez Stwórcę, na tle ludzkości jako Synowie Boga, tym bardziej królowie Izraela zostali tak określni. Nigdzie w Biblii ludzkość jako całość nie są określani jako Synowie Boży. Otóż Isus w ewangeliach powiedział w jaki sposób ludzie mogą zostać nazwani Synami Bożymi:
„(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” Mat. 5

Otóż w zamiarze Boga, Izraelici jak i ich królowie mieli czynić pokój na ziemi. Nauczać ludzkości pokojowego życia.  To przez Izrael w proroctwach cała ludzkość ma powrócić do Stwórcy.

Księga Rodzaju tak określa potomków Seta:
„(2) Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.

(3) Adam żył dwieście trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.” Ks. Rodz. 5

Czyli księga rodzaju pisze jasno, że potomkowie Seta to ludzie. Czyli były to także córki ludzkie.

5. Otóż jeśli z małżeństw córek ludzkich i Synów Bożych rodzili się giganci, czyli „ludzie” o ogromnym wzroście z gigantyczną siłą, to logiczne jest, że DNA ludzkości zostało skażone, przez Aniołów. Zobaczmy na rozdz. 6 ks. Rodzaju:
„(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,

(2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

(3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.”

Otóż z kontekstu tego rodzaju wynika jasno, od kiedy Aniołowie, zaczęli obcować z kobietami, Bóg wpierw skrócił życie ludzkości do 120 lat. Potem gdy potomkowie tych związków, giganci nauczali ludzkość grzechu, Bóg postanowił zniszczyć ludzkość. A skąd wiadomo, że giganci nauczali tego ludzkość.

Otóż Zobaczmy wersety 4 i 5. W 4 pisze, że giganci byli mocarzami, a co robią mocarze??? Narzucają swoją wolę, nauczają grzechu. Isus zresztą tak pisał o mocarzach:
25) A Isus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.

(26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?

(27) A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.

(28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.

(29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?

(30) Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.” Mat 12
czy:
„(23) I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana wypędzać?

(24) Jeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać.

(25) A jeśliby dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.

(26) I jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec.

(27) Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi.”Mr 3

Zobaczmy Isus określa demony mianem mocarza. Giganci są określani jako mocarze. Demony i Giganci nauczają ludzkość grzechu. Demony i Giganci śą potomkami upadłych.

6. Autor przedstawia katolicką interpretacje „Synów Bożych” i gigantów. Można poczytać to w komentarzach w Biblii Tysiąclecia. Otóż oto jak wyglądała moja dyskusja z dwoma katolikami: Maximus Minimus i Rethel:
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=349888#349888 (w tym temacie sa az cztery strony). Obydwaj upierają się, że Wielka Nierządnica to: Mekka. Obydwu udowodniłem, że ich teoria to brednie. O ile Maximus Minimus zachował poziom kultury wysoki, to Rethel nie używał argumentów tylko względem mnie epitetów i pomówień. Moim zdaniem, upór obydwu pomimo braku argumentów, tłumaczyć należy chronieniem wysokiej rangi funkcjonariuszy kościoła oraz zbrodniczej działalności Kościoła na przestrzeni wieków.
A ten autor broni, katolickiej interpretacji, Synów Bożych.  I nie ma co się nabierać, na stare poglądy w nowym opakowaniu.

 

Otóż, kościół katolicki, broni tak naprawdę Bestii czyli upadłych aniołów i ich potomków. Nie zapominajmy, że kościół katolicki to potężna instytucja, która poprzez uniwersytety, przez niego kontrolowane, kreuje naukę i historie. Czyli opnie "naukowców" możemy między bajki włożyć. Kościół Katolicki ponadto bazuje na tekście / tłumaczeniu masoreckim - t.z.w. tekście hebrajskim, chociaż najstarszy tekst to teks grecki. Więc terminy z języka hebrajskiego / aramejskiego, tez można sobie darować.

 

Kościół Katolicki stworzył potężny system ochrony, zasłonę dymną w postaci nauki, dla działalności upadłych aniołów i ich potomków - Zwierzęcia o siedmiu głowach. A owa interpretacja jakoby giganci byli potomkami  córek Kaina i synów Seta, jest kolejną zasłoną dymną. Nie zapominajmy, że kościół katolicki poprzez uniwersytety i jezuitów stworzył wiele niebiblijnych nauk:

1. ewolucje - czyli wielki wzrost ludzi, wyjaśnić można ewolucją inaczej teoria kościelna ma słabe potwierdzanie. Dr Kent Hovind, siedzi właśnie za to w więzieniu, ponieważ zwalczając ewolucje, tak naprawdę zdejmował potężną zasłonę dymną z Bestii.

2. Socjalizm, komunizm, liberalizm - tak naprawdę to są nauki kościoła.

3. Teza kontra antyteza równa się synteza. Metoda tworzenia ekstremalnych nauk, dawania im poparcia w postaci środowisk, naukowych, politycznych, duchowych aby zmęczyć i zniechęcić ludzi do poznawania prawdy. Autorem jej jest Hegel.

4. Heliocentryzm.

5. I wiele innych.

 

Tak naprawdę, ja sam jestem pod wpływem wielu nauk, które nieświadome popieram a które wymyśliła Wielka Nierządnica. Jednak dzięki Bożej pomocy staram się to dostrzegać.

 

Mój komentarz ma na celu uzmysłowić braciom i siostrom aby nie dawali nabierać się na stare kościelne tricki. Terminy to jest logiczne, jest ulubionym hasłem obrońców Kościoła Katolickiego.

 

 

07:08, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 11 listopada 2014

"(12) A po upływie wielu dni umarła córka Szuy, żona Judy. Gdy minął  czas żałoby, poszedł Juda z przyjacielem swoim Chirą z Adullam do Timny, do  tych, którzy strzygli jego owce.

(13) A gdy doniesiono Tamarze, że jej teść idzie do Timny, aby strzyc  swoje owce,

(14) Zdjęła z siebie szaty wdowie, okryła się i otuliła zasłoną, i  usiadła przy bramie wejściowej do Enajim, położonego przy drodze do Timny, bo  wiedziała, że Szela już dorósł, a nie dano mu jej za żonę.

(15) A gdy ją Juda zobaczył, myślał, że to nierządnica, bo zakryła swą  twarz.

(16) Wtedy zszedł z drogi ku niej i rzekł: Pozwól, że będę obcował z  tobą! Nie wiedział bowiem, że to była jego synowa. I odpowiedziała: Co mi dasz  za to, że będziesz obcował ze mną?

(17) Rzekł: Poślę ci koźlątko z trzody. A ona rzekła: Czy dasz zastaw,  póki go nie przyślesz?

(18) Rzekł: Co ci mam dać w zastaw? A ona powiedziała: Swoją pieczęć,  swój sznur i swoją laskę, którą masz w ręku. Wtedy dał jej i obcował z nią. A  ona poczęła z niego.

(19) Po czym wstała i odeszła; a zdjąwszy z siebie zasłonę, odziała  się w szaty wdowie.

(20) Potem posłał Juda koźlątko przez przyjaciela swego z Adullam, aby  odebrać zastaw z ręki owej kobiety, ale jej nie znalazł.

(21) A gdy pytał mężów tej miejscowości, mówiąc: Gdzie jest  nierządnica, która siedziała przy drodze w Enajim? Ci odpowiedzieli: Nie było tu  nierządnicy.

(22) Wrócił więc do Judy i rzekł: Nie znalazłem jej, lecz i ludzie  miejscowi powiedzieli: Nie było tu żadnej nierządnicy.

(23) Wtedy rzekł Juda: Niech sobie to zatrzyma; obyśmy tylko nie stali  się pośmiewiskiem. Posłałem przecież to koźlątko, a ty jej nie znalazłeś.

(24) Po upływie około trzech miesięcy doniesiono Judzie: Tamara,  synowa twoja, dopuściła się wszeteczeństwa i jest brzemienna z nierządu. Wtedy  Juda rzekł: Wyprowadźcie ją i spalcie!

(25) A gdy wyprowadzono ją, posłała do teścia swego i kazała mu  powiedzieć: Jestem brzemienna z męża, do którego należą te rzeczy. I rzekła:  Rozpoznaj, czyja to pieczęć, sznur i laska?

(26) Wtedy Juda poznał je i rzekł: Ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo  nie dałem jej synowi memu, Szeli. Potem już z nią nie obcował." Rodz. 38

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tamar_(synowa_Judy)

Otóż przypadek Tamar z punktu widzenia historii ludzkiej kultury pokazuje rzecz interesującą. Tamar synowa Judy, chcąc potomstwa z synem Jakuba, podsunęła się do podstępu i przebrała się za Nierządnice.

 

W tym przypadku interesujące jest jedno:

Strojem nierządnicy była zasłona jej twarzy!!!!

Był to w czasach Judy i potem wiele lat później typowy strój dla nierządnicy. Dlaczego???

Po pierwsze. Prostytucja, była rzeczą wstydliwą, niegodną kobiety, była karykaturą małżeństwa. Dlatego prostytutki zasłaniały twarz w celu ukrycia swojej tożsamości. Swoją tożsamość ukrywały przed otoczeniem oraz przed klientami. Nawet podczas seksu, prostytutki miały zasłonięte twarze. Natomiast mężatki, jako kobiety będące chlubą społeczności miały twarze odsłonięte. Nie miały się czego wstydzić, w wręcz chlubiły się rzeczą dobrą, bowiem małżeństwo tym jest. Obecnie w kulturze prostytutki przestały zasłaniać twarz, aby zachęcić kobiety do nierządu. Podobnie jak kiedyś kobiety nawet w lato nosiły zwiewne ale koszule, które zakrywały ramiona, z zwiewne szaliki, zasłaniające twarz, uszy i szyję, aby mężczyźni nie mogli uwodzić dotykiem. 

Po drugie, zasłonięta twarz, potęguje aurę tajemniczości i wzrasta atrakcyjność seksualna kobiety. Mężczyzna bowiem, koncentruje się na tych częściach ciała kobiety, które są najpotężniejszym bodźcem seksualnym. Czyli uda, pośladki, talia, piersi. Naprawdę, twarz kobiety pokazuje jej osobowość. Tak naprawdę, po wyrazie i rysach twarzy kobiety, mężczyzna uznaje czy mu się ona podoba czy nie. Gdy owa twarz jest zasłonięta to, nie widać owej osobowości a jedynie atrybuty płciowe erotyczne kobiety. W ten sposób, prostytutki, zwiększały liczbę swoich klientów. Otóż, mężczyzn podniecają kształty kobiece, ale każdy mężczyzna osobno ma inne preferencje twarzy, mimiki, ma inne preferencje osobowości kobiety.  Kształty kobiety to magnes ale ogranicznikiem jest twarz. W ten sposób, mężczyźni dokonują selekcji kandydatek na żony. Dajcie kobiecie zasłonę to owa selekcja u mężczyzn zanika.

Po trzecie, najłatwiej ukryć efekty starzenia się zmarszczki, starość czy młodość kobiety pod zasłoną. Co więcej zasłona plus odpowiedni strój kobiety, który uwidacznia jej atuty sylwetki a zasłania jej wady, jest niczym doskonała okładka. Mianowicie oglądamy  dobrą okładkę a nie znamy treści książki. Kiedyś ludzie nie znali operacji plastycznych, dla kobiet najlepiej było wyjść za mąż, wtedy nie musiały zasłaniać twarzy. A jeśli były prostytutkami, to musiały w tym zawodzie funkcjonować do później starości. Kobieta do później starości może mieć dobrą sylwetkę, a zasłona skrywa jej wiek. Dodatkowo, prostytutki nie ściągały zasłony podczas seksu, jedynie odsłaniały piersi, pośladki organy płciowe, co potęgowało atmosferę podniecenia. Mężczyzna nie był więc  zniechęcony, przez stary wygląd kobiety. Obecnie zresztą efekty operacji plastycznych i tak nie zakrywają starości kobiety, ale ją potęgują.

 

Zobaczmy na islam. W tej kulturze, promuje się strój mężatek - hidżab, Burkę i Nikab.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hid%C5%BCab

http://pl.wikipedia.org/wiki/Burka

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikab

Otóż wg islamu, muzułmanin nie ma żony ale prostytutkę, której on jest alfonsem. Zobaczcie na te filmy (Uwaga: dla pełnoletnich):

https://www.youtube.com/watch?v=-x7R-NZ45D0&list=UU_V3kyPW6M7C5M7UmhGMKcA

  https://www.youtube.com/watch?v=whZ_kWQE65A&list=UU_V3kyPW6M7C5M7UmhGMKcA

W nich pokazane jest, że kobiety z zasłoną są bardziej pociągające niż kobiety bez nich. Kobiety islamistów, dosłownie zachowują się jak Nierządnice w czasach Judy. Czyli są wstanie zachęcić do seksu większość mężczyzn.

 

Tamar, po odbyciu stosunku z Judą założyła szaty wdowie, czyli zdjęła zasłonę. W islamie muzułmanka od dziecka publicznie czy w domu w obecności obcych mężczyzn nosi szaty prostytutki. Dlaczego???

 

Otóż nieżyjący już Kadafii, stwierdził, że islamie kobieta jest jak, towar, mebel. Czyli ojciec córki stara się sprzedać jak najdrożej córkę. W tej kulturze, za żonę się płaci, dlatego średnia wieku mężczyzny który się żeni wynosi około 40 lat. W islamie jest największy odsetek starych kawalerów, ponieważ wielu mężczyzn nie stać na kobiety. W krajach islamistycznych, aż roi się od seksualnych niespełnionych frustratów. Taki mężczyzna, kupując żonę, często pozbawia się oszczędności życia. Dodatkowo kobiety uczy się rozrzutności ponieważ, w każdej chwili mąż może się z nimi rozwieść, więc to co one zyskają z małżeństwa i z posagu jest ich utrzymaniem, dodatkowo mają większą gwarancje że mąż nie ożeni się z drugą kobietą. W typowej kulturze islamskiej, muzułmanki są obwieszone złotem i klejnotami, ponieważ w każdej chwili może ona być wyrzucona z domu męża, i dostaje tylko to co ma na sobie.

Dodatkowo w islamie, zeznania mężczyzny są warte tyle co zeznania dwóch kobiet w sadzie. Za seks pozamałżeński są surowe kary.

 

A teraz poskładajmy fakty. Jak myślicie w jaki sposób, islamista odzyskuje oszczędności życia jakie wydał na żonę??? Otóż, każe żonie być prostytutką. Jest wielu chętnych kawalerów, aby uprawiać seks jednorazowy bez pozbawiania się życiowych oszczędności. Zobaczcie wielu islamistów w państwach islamu zostaje do końca życia kawalerami. Dlaczego?? Ponieważ, mają "umówione mężatki", za które płacą relatywnie małe pieniądze, więc powoli gromadzą sobie emeryturę. Dodatkowo, islamista żeni się przed 40 stką, czyni tak aby po zapłaceniu pieniędzy za żonę, nie być bez środków do życia. A wcześniej także korzysta z uciech.

 

Pomyślcie. Kobieta, w islamie może być pobita przez męża za nieposłuszeństwo. Jej zeznania są warte połowę tego co jej męża. Jej "klientowi" oraz jej samej grożą surowe sankcje karne (włącznie ze śmiercią). Więc klient, mąż i żona mają interes aby milczeć. Nikt nie wie z sąsiadów co się dzieje w domu islamisty. W islamie, ojciec może sprzedać córkę w dowolnym wieku (tak za mąż wg islamu kobieta może wyjść nawet jako niemowlę), więc islamista nie mając pewności czy to jego dziecko a co za tym idzie więzi z potomstwem szybko je sprzedaje

JEDNYM SŁOWEM KALIFAT W PRAKTYCE JEST TO RAJ DLA PEDOFILÓW I ROZPUSTNIKÓW

 

W islamie sunnickim jest 4 filarów prawa szariatu:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szariat#Kijas

"Idżma to jednomyślne postanowienie. Gdy pojawia się jakaś wątpliwość natury prawnej, zbiera się grupa muzułmańskich prawników lub nawet cała umma, każdy z radzących sądzi problem wedle swojej woli, aż do momentu uzyskania jednomyślności. Decyzja jest następnie rozpowszechniana wśród wiernych. Uznanie takiego postanowienia opiera się na przekonaniu, że decyzja tak podjęta nie może być niezgodna z wolą Boga (jeśli ogół wiernych może jednomyślnie postępować, to nie może to nie podobać się Bogu). Zasada idżmy znajduje oparcie w hadisie: Mój naród nigdy nie zgodzi się na odstępstwo.
Żadna z decyzji wydanych na podstawie kijasu lub idżmy nie może być sprzeczna z Koranem lub sunną."

 

Co oznacza Idźma w praktyce, że taka wioska islamistów - umma, może zalegalizować prostytucje. Czy idźma może być niezgodna z Koranem??? A z jakim Koranem?? Przecież Koran sam sobie w wielu miejscach zaprzecza a o wielu rzeczach nie mówi. A zresztą nawet Hadisy nie regulują postępowania sądowego i co jest dowodem. To robi idźma. Czyli sędziowie czy umma ustalić mogą co jest dowodem a co nie.

 

Oczywiście islamiści wg Koranu i Hadisów mogą gwałcić nie muzułmanki. Ale, czy bycie muzułmanką w typowo islamskiej kulturze jest lepsze????

 

Otóż nie. Otóż państwa islamistów słyną z nędzy i ubóstwa. Czy taki mąż, przymierający głodem, żyjący w nędzy nie posiadający pracy, nie zatrudni swojej żony jako prostytutki??? Przecież tak jest w Pakistanie i Afganistanie, w krajach Arabskich.

 

Szatan to doskonale zaplanował. Islamiści żyjący na zachodzie, przecież nie żyją w nędzy, więc nie muszą robić ze swoich żon, córek  prostytutek.  Ale to wynika z dobrobytu jaki wypracowali chrześcijanie a nie z nauk islamu.

Jak myślicie, dlaczego w czasach Mahometa islamiści zaczęli zakrywać swoje żony??? Ponieważ, ich nauczyciel w swoich naukach (nie wszystkie nauki Mahometa są nam upowszechniane), zrobił z Arabek prostytutki swoich mężów. W tamtych czasach, wśród Arabów, to nierządnice miały zasłonięte twarze. Zresztą, wg nauk islamu kobieta z natury jest nierządnicą, która burzy porządek społeczny.

 

Zobaczcie dlaczego w Koranie, Mahomet stwierdził, że zeznania kobiety  są połowę warte??? Ponieważ, zachęcił praktycznie i pragmatycznie myślących Arabów do islamu. Arabowie, bowiem z natury tak myślą, są bardzo sprytni. Zobaczcie, każdy islamista jak może to pije alkohol, chodzi do domów publicznych używa życia. A jak nie może, to korzysta z praw jakie dał im islam.

Dlaczego Mahomet stwierdził, że większość kobiet będzie w piekle, nawet muzułmanek??? Ponieważ, widział już za życia efekty islamu i nauk jakie głosił i kazał stosować. Zapewne dochodziły go słuchy jak jego towarzysze, chadzali do domów innych islamistów aby spać z ich żonami. Ale co mógł poradzić??? Wszak byli to jego żołnierze, więc trzeba było przymknąć oko i zwalić wszystko na kobiety. 

 

Wyobraźmy sobie, społeczność islamistów żyjąca od wieków w nędzy, co w tej sytuacji zrobi żonaty i biedny facet???

Wiecie dlaczego islamiści twierdzą, że Koran można zrozumieć tylko po Arabsku??? Ponieważ, żyjący od wieków w typowym państwie islamskim, islamista wie jak może obejść każdy zakaz.

 

Pomyślcie. Czy bycie żoną jest powodem do wstydu, aby zasłaniać twarz???? Czy zasłona chroni przed gwałtem???? Czy raczej, może stać się przyczyną??? Przecież najlepszą ochroną przed gwałtem jest idący obok barczysty mężczyzna. Wiedzą o tym wszystkie normalne kobiety. Zobaczcie żonę Vitalija Kliczki, czy jej grozi gwałt??? A chodzi bez zasłony, i stroju dosyć prowokującym.

 Zobaczcie Isus stwierdził jasno, że głównym winnym nierządu jest:

 

MĘŻCZYZNA KTÓRY PORZĄDLIWIE POMYŚLI O KOBIECIE.

I jest to prawdą. Tak naprawdę, Bóg, po wygnaniu stwierdził jasno, że kobieta swoje pragnienie będzie kierować ku mężczyźnie i to on będzie panował nad kobietą. Każda kobieta, na bezludnej wyspie wcześniej czy później podda się seksualnie mężczyźnie. Żadna kobieta nie może zgwałcić mężczyzny. Owszem kobieta, może zachęcać zwabiać mężczyznę, strojem, zachowaniem dotykiem. Ale i tak decyzja o seksie należy w ostateczności do mężczyzny.

 

 

 

 

19:13, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 10 listopada 2014

wg prof. B. Wolniewicza historia to wiedza o charakterze nienaukowym.

"Według Wolniewicza filozofia nie jest nauką, nie jest też jednak jałowa poznawczo i ma charakter wiedzy – nie każda wiedza ma bowiem charakter naukowy, nie jest nauką także np. historia czy postępowanie sądowe"

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Wolniewicz#Pogl.C4.85dy_metafilozoficzne

Natomiast nauka jest to:

 

"Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek[1]. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka

Dlaczego historia nie może, być nauką??? Z wielu powodów, ale jeden jest dla nas istotny. Otóż historia współczesna to narzędzie propagandy i kontroli umysłów przez swat szatana.

 

Natomiast nauką, są Słowa Boga i Jego Syna, albowiem te słowa, stanowią prawa rządzące światem, którym żyje człowiek i wyjaśniają funkcjonowanie tegoż świata.

"(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale  każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." Mat. 4

Otóż my chrześcijanie, powinniśmy rozumieć historie poprzez słowa które wypowiada Bóg.

 

W księgach Starego Testamentu, Bóg wypowiedział szereg słów, które opisywały dane narody. Po tych słowach możemy w zasadzie poznać, kto kim jest w historii.

 

Otóż potomków Ismaela, Arabów Bóg tak określił:

"(11) Nadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej.

(12) Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich." Rodz. 16

 

A teraz się zastanówmy. Wiemy, że Arabowie roznieśli i roznoszą islam, ale czy stworzyli one trwałe imperium Islamskie??? Otóż historia mówi jednoznacznie: Nie.

Persowie, przyjąwszy islam, stworzyli trwający do dziś szyicki Iran. Było to i jest jedno z najpotężniejszych państw w regionie. Natomiast państwowość u Arabów nigdy trwale nie zaistniała. Zawsze dzicy potomkowie Ismaela, nawet jak przy pomocy islamu podbijali inne narody, to w zasadzie państwowość zwijała się.

 

Tak naprawdę to Turcy, stworzyli obok Iranu najtrwalsze państwo islamskie, które okazało się jednocześnie najpotężniejsze.  To właśnie oni zaczeli zagrażać Europie i podbili Bizancjum. To dzięki nim islam urósł w siłę.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_osma%C5%84skie

A oto co pisze o ludach Tureckich:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_tureckie

Wiadomo jedno, u ludów Tureckich, cechą charakterystyczną jest silne owłosienie i ciemna skóra.

 

"(21) Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan  wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła.

(22) A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: Jeżeli tak się  zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana.

(23) A Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy  wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy  będzie służył młodszemu.

(24) A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były  bliźnięta.

(25) I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty; i nazwano go  Ezaw.

(26) Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Ezawa; i  nazwano go Jakub. Izaak zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził.

(27) A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył  na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach.

(28) Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała  Jakuba.

(29) Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony  z pola.

(30) Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: Daj mi, proszę, skosztować nieco tej  oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom.

(31) Na to rzekł Jakub: Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje.

(32) A Ezaw rzekł: Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc  pierworodztwo?

(33) Jakub rzekł: Przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, i sprzedał  pierworodztwo swoje Jakubowi.

(34) Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł  i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem."

Tutaj widać, kilka faktów.

1. Ezaw i jego potomkowie mieli być podlegli i służyć potomkom Jakuba, Izraela. Ludy Tureckie pomimo ekspansji, na tereny Izraelitów - rasy białej, nigdy nie podbili jej. Wprost przeciwnie, rasa Biała pokonała Imperium Ezawa - Osmańskie.

2. Zarówno Ezaw jak i jego potomkowie byli włochaci. Otóż ludy Turckie są włochaci. Edomici także musieli nimi być.

3. Otóż zarówno Ezaw jak i Jakub to potomkowie Sary. Oto co Bóg, rzekł do Sary:

 

"(15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.

(16) Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów.

(17) Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?

(18) I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!

(19) Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.

(20) Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.

(21) Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym." Rodz. 17

 

Otóż tutaj Bóg, powiedział jasno, że Sara będzie matką królów. Natomiast Ismael zrodzi książąt, co to oznacza???

 

Otóż tylko królowie są wstanie tworzyć stałe potężne państwa. Książęta, zaś co najwyżej zdobywają owe państwa, ale przez to te państwa nigdy nie tworzą.

 

Zobaczcie, w islamie tylko Turcy, stworzyli potężne państwo.

 

Co ciekawe, mamy inne proroctwo:

 

"(15) Potem zawołał anioł Pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc:

(16) Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i  nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego,

(17) Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo  twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi  zdobędą grody nieprzyjaciół swoich," Ks. Rodz. 22

 

Otóż tylko potomkowie Ezawa i Izraela, zdobywali inne państwa, ich twierdze.

 

Zobaczcie, Wikipedia podaje, ze początek ludów Tureckich należy szukać w VI wieku n.e.  A co wikipedia podaje na temat Chazarów:

"Chazarowie, Kozarowie (turecki: Hazarlar) – lud koczowniczy pochodzenia tureckiego, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z VI wieku n.e. Tereny zajmowane przez Chazarów rozciągały się na Stepie Pontyjsko-Kaspijskim między północnym Kaukazem, Krymem, Morzem Kaspijskim a rzeką Jaik i Samarą.  "

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie

Czyli zobaczcie, inny odłam Turków, tworzył potężne państwo Chazarie, którą pokonali Słowianie. Zobaczmy potomkowie Ezawa zostali znowu pobici przez potomków Jakuba. Pierwszy raz, jako judaiści a potem jako islamistów. Zrobili to Słowianie i w dodatku chrześcijanie.

 

A teraz pomyślmy. Apostołowie, mieli głosić ewangelie. Ewangelie przyjęła większość rodowitych Judejczyków w Judei. Jako chrześcijanie podczas powstania przeciwko Rzymowi, musieli się ewakuować. Judejczycy, bowiem w czasie powstania musieliby, opowiedzieć się po którejś ze stron. Natomiast wyruszenie do na tereny innych pokoleń Izraela w celu głoszenia ewangelii, uwalniało ich od tego problemu.

 

Nie zapominajmy, chrześcijanie wiedzieli od Apostołów, że Jerozolima upadnie wraz ze świątynią - sam Isus to głosił. Judejczycy zapewne zaczęli głosić Ewangelie na terenach północnych.  Natomiast w Judei zostali zgromadzenie w powstaniu sami Edomici. Cała ich elita i większość poszła do Jerozolimy. W czasie gdy Rzymianie na krótki czas odstąpili od oblężenia. Gdy zgromadziło się ponad 1,5 miliona Edomitów, to Rzymianie powrócili. I wybili wszystkich mieszkańców. Resztę Edomitów wygnali. Ale gdzie????

 

Na pewno nie do Imperium Rzymskiego. Po co byli Rzymianom buntownicy i intryganci??? Wygnanie Edomitów, bądź ich ucieczka nastąpiła na tereny Północy, na tereny koczowników.

 

Zobaczmy ten lud:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hunowie

Skąd się on pojawił??? Dlaczego miał ogromną chęć na podbicie Imperium Rzymskiego???

 

Otóż moim zdaniem, Hunowie, to byli protoplaści Turków potomkowie Edomitów. Chcieli zemścić się na Rzymianach. Byli nawet bliscy, jednakże, zostali pokonani przez koalicje Rzymian z Germanami (potomkami Jakuba). Dodatkowo, zostali prawdopodobnie wyparci z Węgier przez Słowian i German. Nie zapominajmy, że królowie Frankijscy także walczyli na zachodzie u boku Słowian. Potem Hunowie, przekształcili się w Chazarów i przyjęli judazim, czy raczej powrócili do Talmudu.

 

Zapewne po pokonaniu przez Słowian i upadku ich państwa, przez kilka wieków nie mogli stworzyć państwa. Dopiero, odrodzili się przy pomocy islamu.

 

Czyli potomkowie Ezawa zawarli sojusz z potomkami Ismaela. Zapewne, szatan, widział, że Arabowie nie mają mocy aby podbijać twierdze (taką moc mają tylko potomkowie Izaaka) więc użył  do tego potomków Ezawa.

 

Zobaczcie te artykuły:

http://www.zbawienie.com/wybawienie-ludu-Bozego.htm

http://www.zbawienie.com/moje-imie.htm

Otóż, Bóg zapowiedział, że wybawi Izrael, ze względu na swoje imię. Co to oznacza???

 

Otóż, reputacja imienia, zależy głównie od tego czy osoba, pod tym imieniem jest Słowna!!! Tak tym potężniejsze imię, nazwisko im bardziej osoba czy ród jest zdolny do wypełnienia wszystkich nawet najbardziej trudnych obietnic.

 

Bóg najwięcej obietnic i błogosławieństw dał Izraelowi. Te błogosławieństwa, nie odnoszą się tylko do obietnic danych jakubowi, ale także danych, Izaakowi, Sarze i Abrahamowi.

 

Bóg nie może pozwolić aby Izrael upadł, ze względu na swoje SŁOWO!!!

Szatan, który zwodzi cały świat o tym wie. Ale jego celem jest, to o czym pisał Henryk na początku:

ZNISZCZENIE MAKSYMALNEJ ILOŚCI LUDZI RĘKOMA BOGA.

Przez ewangelie głoszonej całej ludzkości, w tym tej skarzonej, przez Syna Bożego, którego słowa zawierają Moc, zmieniania sumień i serc (Bóg zapowiadał danie ludowi swemu serca mięsistego). Dał także szanse zbawienia, hybrydom:

http://www.zbawienie.com/ewangelia-mateusza.htm

Szatan, wiedział, że od czasu zmartwychwstania jedynie co może, to zniszczyć maksymalną ilość ludzi, poprzez ich zwiedzenie.

 

A najlepszy sposób to napuszczenie innych narodów Abrahama na Izrael. Do tego służy szatanowi judaizm i islam.

 

Nie łudźmy się, islamiści i syjoniści sami sobie kopią grób a szatan zachęca ich swoimi kłamstwami aby szybciej go sobie kopali...

 

 

 

 

18:43, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 03 listopada 2014

"(12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz  obosieczny.

(13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz  się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy  Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje  mieszkanie.

(14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają  się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by  spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

(15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki  nikolaitów.

(16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z  nimi walczył mieczem ust moich.

(17) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco  z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię,  którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje." Ap. 2

 

Zbór w Pergamonie jest moim zdaniem kościołem prawosławnym. Isus moim zdaniem wymienia atuty tego zboru oraz jego wady. A także wiele innych cech, które dzięki odpowiedniej analizie historycznej wskazują na taką interpretacje.

Samo miasto Pergamon:

"Pergamon (stgr. Πέργαμον Pérgamon, łac. Pergamum) – miasto w starożytnej Myzji, w Azji Mniejszej, stolica państwa pergameńskiego, współcześnie stanowisko archeologiczne w pobliżu miasta Bergama w Turcji, położonego poniżej starożytnego akropolu. W 2014 roku stanowisko zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pergamon_(miasto)

Jest miastem które znajduje się w Turcji. Co ciekawe, Isus powiedział jasno, że cechą tego miasta jest to, że szatan ma swój tron. Otóż, najpotężniejszym imperium Islamskim, kalifatem - które zagrażało Europie, Izraelowi, rasie biało było:

IMPREIUM OSMASŃKIE

"Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_osma%C5%84skie

Co ciekawe, było to imperium założone przez jedno z plemion Tureckich. Czyli przez Chazarów:

"Chazarowie, Kozarowie (turecki: Hazarlar) – lud koczowniczy pochodzenia tureckiego, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z VI wieku n.e. Tereny zajmowane przez Chazarów rozciągały się na Stepie Pontyjsko-Kaspijskim między północnym Kaukazem, Krymem, Morzem Kaspijskim a rzeką Jaik i Samarą. Trudnili się głównie pasterstwem i handlem, a bogacili na łupieskich wyprawach. Przez ich ziemie prowadziły największe szlaki handlowe z Chin do Europy (jedwabny szlak)[1] oraz szlak północ-południe (od Waregów do Greków)[2]."

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie

Czyli Imperium Osmańskie było państwem zarządzanym przez synagogę szatana. W tym państwie, potomkami Isamela rządzili potomkowie Ezawa. Te państwo było:

TRONEM SZATANA

Albowiem prawem tego państwa były dwie księgi: Koran i Talmud.

Co ciekawe, Antypas został zabity za panowania Nerona, w okresie prześladowania chrześcijan:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antypas_z_Pergamonu

Jednak owe prześladowania nie skończyły się tylko na chwilę ustały. Po zdobyciu Konstantynopola, Szatan odzyskał swój tron. I od tej pory ten tron nadal istnieje. Chrześcijanom nigdy nie udało się odzyskać Konstantynopola. Dlaczego????

 

Isus to wyjaśnia:

 

"(14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają  się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by  spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

(15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki  nikolaitów.

(16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z  nimi walczył mieczem ust moich." Ap. 2

 

 Otóż kościół prawosławny, trzymał się nauki Balaama kim on był:

"Balaam a. Bileam, syn Beora (hebr. בִּלְעָם) – postać biblijna ze Starego Testamentu.

Prorok z Mezopotamii, którego Balak, król Moabu, poprosił, by przeklął Izraelitów w czasie ich wędrówki po pustyni. Pokonali oni właśnie Amorytów i Balak obawiał się, że przyszła kolej na jego kraj. Początkowo Balaam odmówił spotkania się z królem (z rozkazu bożego), lecz za drugim razem wyraził zgodę. Po drodze anioł Boga zatrzymał jego oślicę i nakazał mu powiedzieć tylko to, co kazał Bóg. Zamiast przekląć Izraelitów, pobłogosławił im trzy razy.

Później próbował sprowadzić na Izraelitów zgubę i zyskać w ten sposób obiecaną nagrodę za namówienie ich do kultu Baala. Został zabity w czasie ataku Izraelitów na Madianitów. Patrz Lb 22-23; 31.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Balaam

A oto kim był Balak:

"Balak – postać biblijna z Starego Testamentu.

Król Moabu, który panował w czasie, kiedy Izraelici przygotowywali się do podboju Kanaanu. Pojawia się w Lb 22,2-24,5."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Balak

Otóż, kościoł prawosławny w skutek nauki Baalama, zaczął podstępnie nauczać czczenia Baala:

"Baal (ugar. 𐎁𐎓𐎍, fenic. 𐤁𐤏𐤋, hebr. בעל Ba`al, akad. Bēlu, arab. بعل) – semickie bóstwo, którego ośrodkiem kultu było miasto Ugarit."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Baal

Najprawdopodobniej Baal to tak naprawdę islamski Allah. Czyli semickie bóstwo. W jakimś stopniu, kościół prawosławny zaczął przyjmować wierzenia Arabów. Pamiętajmy, w armii cesarstwa Bizantyjskiego służyli Arabowie. W ten sposób, szatan odzyskał swój tron.  W skutek nauk nikolaitów, kościół prawosławny dostał się pod panowanie islamu. Zobaczmy Egipt, Grecja, Turcja dostały się pod panowanie islamu i w zasadzie są one pod jego wpływem do dzisiaj. Obecnie w Jugosławii muzułmanie ponownie zdobywają wpływy, podobnie w Grecji. W Rosji państwie prawosławnym ponad 20% populacji to islamiści.

 

Zobaczcie, Szatan znowu poszerza swój tron o kościół w Pergamonie. Tak naprawdę, kościołowi Prawosławnemu nigdy nie udało się odzyskać Konstantynopola. Tylko Polacy, jako Słowianie i katolicy - czyli zbór Tiatyrze, skruszyli i powstrzymali rozszerzanie się trony Szatana, Imperium Osmańskiego, za panowania Sobieskiego. Carom Rosji nigdy się nie udało powtórzyć zwycięstwa nad islamistami na skalę Sobieskiego.

 

A działo się tak ponieważ kościół prawosławny nigdy się nie opamiętał. Tak naprawdę, Isus zapowiedział jasno, ze będzie z wrogami tego zboru walczył mieczem z ust swoich. Otóż w Apokalipsie napisane jest kiedy Isus będzie walczył z wrogami mieczem z ust swoich:

"(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział  nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię  swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo  Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w  czysty, biały bisior.

(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie  nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu  Boga, Wszechmogącego.

(16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem  donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się  na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz  ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć  bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim  czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali  pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego,  gorejącego siarką.

(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i  wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami." Ap 19

 Zobaczcie, wymowa Apokalipsy jest prosta, imperium islamistów i talmudystów zostanie pokonane przez Isusa. Tak na terenach Pergamonu powstał tron Szatana, czyli Imperium kalifatu nad którym kontrolę sprawowała synagoga szatana.

 Pomimo, że owo Imperium upadło, to jednak islamiści nigdy nie stracili kontroli nad Turcją. A obecnie w zasadzie islamiści ponownie obejmują władzę nad kościołem w Pergamonie i jego terenami. Grecja i Jugosławia obecnie trwa napływ na te tereny islamistów. Rosja podobnie napływ na te tereny islamistów. Tę migracje i wspieranie przez UE i Rosje migracji islamistów można tłumaczyć tym, że szatan doskonale wie, gdzie może usadowić swój tron. N

 

Pamiętajmy, słowa Isusa są prawem. Szatan doskonale wie, że islamiści są skazani na walkę z Synem Boga, i chce aby przez przyjęcie znaku Bestii - islamu, jak największa liczba ludzkości stanęła do walki z Bogiem.

 

Pamiętajmy, z wrogami zboru w Pergamonie będzie walczył mieczem z ust swoim sam Isus Chrytus. Kim byli Nikolaici???

"Zdaniem nikolaitów chrześcijanie nie musieli separować się od społeczeństwa pogańskiego i mogli zachowywać w życiu codziennym jego zwyczaje, jak nierząd czy uczestnictwo w ucztach ofiarnych, bez szkody dla swej duchowości[1][2]."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikolaici

A tutaj udowodnię, do czego obecnie dążą Nikoalici:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

OTÓŻ OBECNIE NIKOLAICI, DĄŻĄ DO TEGO BY CHRZEŚCIJANIE PRZYJELI ISLAM I ODRZUCILI CHRYTUSA.

Te tendencje zapewne występowały w kościele prawosławnym. Przecież przez kilka wieków kościół prawosławny, spora jego część znajdowała się pod panowaniem islamskim. Zapewne wielu duchownych, kolaborowało z islamistami, i przyjmowało nauki islamistów. Zobaczcie jak niewola w Babilonie wpłynęła na Judejczyków, mianowicie część z nich nauczyła się czarów z Babilonu Kabałę i przyjęła moralność Babilonu, Talmud. I zapewne tak było z kościołem prawosławnym. I zobaczcie, obecnie owe nauki nikolaitów z Pergamonu przechodzą na całe chrześcijaństwo. A ich nauki, to Chrislam.

 I z tymi ludźmi, agentami Bestii, będzie także walczył Isus. Aby oczyścić zbór Pergamonie.

 

 

 

 

08:13, cyryl27
Link Komentarze (2) »
czwartek, 30 października 2014

"(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten,  który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który  zamyka, a nikt nie otworzy.

(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których  nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo  i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi  nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie  do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja  zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć  mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie  wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego  Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię." Ap. 3

 Kim jest kościół, zbór w Filadelfii???

Otóż postawie na początku mojego artykułu odpowiedź. Są nimi:

CHRZEŚCIJANIE KTÓRZY PRZEZ WIEKI ZACHOWALI WIARĘ W ISUSA NA TERENACH ISLAMU. SĄ TO BYLI MUZUŁMANIE A OBECNIE NASI BRACI KTÓRZY DLA, ISUSA  RYZYKUJĄ ŻYCIE. SĄ TO CHRZEŚCIJANIE, KTÓRZY UDAJĄ SIĘ DO PAŃSTW ISLAMSKICH ABY GŁOSIĆ EWANGELIE I NAWRACAĆ MUZUŁMANÓW DLA ISUSA.

 

Zobaczcie, w wersie 8 Isus mówi, że przez uczynki zboru w Filadelfii drzwi zostały otwarte i nikt ich nie może zamknąć. Otóż, termin drzwi, oznacza bramę która prowadzi do zbawienia:

"(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna  droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią  wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu  jest tych, którzy ją znajdują." Mat. 7

 

"(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie  Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie  wejść tym, którzy wchodzą." Mat 23

 

Czy zobaczcie u Jana:

 

"(7) Wtedy Isus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem  drzwiami dla owiec

(8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie  słuchały ich.

(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i  wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie." Ew. Jana 10

Zobaczcie, termin drzwi oznacza samego Isusa. Tak, to dzięki Filadelfijczykom, ich uczynkom, świadectwu, są oni światłem które oświetla drogę do tych drzwi i sprawia, ze dla muzułmanów owe drzwi są otwarte!!

 

Zobaczcie, chrześcijanie na terenach islamu przetrwali, i stali się świadectwem, światłem dla wielu muzułmanów aby nawracali się do Isusa. Co więcej szeregi tego zboru, zasilili inni bracia z terenów państw Zachodnich i głoszą tam ewangelie z narażaniem życia. I to ich uczynki sprawiły, że dla muzułmanów są otwarte drzwi zbawienia których nikt nie może zamknąć:

 http://wpolityce.pl/polityka/152753-co-roku-w-afryce-ok-6-mln-muzulmanow-przechodzi-na-chrzescijanstwo-radykalny-islam-moze-unieszkodliwic-wylacznie-religia-monoteistyczna

 

http://www.orthodoxytoday.org/articles6/AlJazeerahAfrica.php  - to jest strona telewizji islamistów.

 

Zobaczcie, w samej Afryce Północnej co roku 6 milionów muzułmanów przyjmuje Isusa. A dodajmy, jeszcze państwa Arabskie, inne islamskie czy islamistów w państwach białych narodów.

 

Dosłownie w tych drzwiach, które zbór w Filadelfii otworzył, aż roi się od potomków Ismaela, czy innych narodów islamskich, którzy się nawracają.

Zobaczmy, sam szatan nie może tych drzwi zamknąć. Zobaczmy, do jakich kroków posunął się szatan a i tak nie zniszczył kościoła w Filadelfii:

"Właśnie oni, nasi muzułmańscy bracia chrześcijańscy,   często tracą własne życie oraz swoich najbliższych, ponieważ kategorycznie odmawiają publicznego wywyższenia Allacha  ponad Isusa Chrystusa oraz jego Ojca. "

 http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

Rewolucja w państwach islamskich t.z.w. "wiosna Arabska", czy wspieranie ISIS a i tak owych drzwi szatan nie może zamknąć:

http://detektywprawdy.pl/2014/09/03/chrzescijanie-sa-mordowani-za-nieprzyjecie-znaku-bestii-watykan-milczy/

http://detektywprawdy.pl/2014/08/21/islamski-holokaust-chrzescijan/

Myślicie, że wiosna Arabska i Isis po co powstały??? Aby zagarnąć ropę, przez USA, aby uchronić dolara???

OTÓŻ NIE!!! TO WSZYSTKO JEST PO TO PONIEWAŻ SZATAN CHCE ZNISZCZYĆ ZBÓR W FILADELFII, I ZAMKNĄĆ DRZWI DO ZBAWIENIA MUZUŁMANOM. ALE I TAK MU SIĘ TO NIE UDAJE. I TO JEST POKAZ MOCY BOGA I JEGO SYNA NA NASZYCH OCZACH.

Zobaczmy Isus określa ów zbór:

 "(...)bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo  i nie zaparłeś się mojego imienia." Ap. 3

 Przecież, chrześcijanie w państwach islamu są najniższej w hierarchii społecznej. Są oni prześladowani, nie mają wpływ na prawodawstwo tychże państw. czyli ich moc jest niewielka. Porównajcie moc zboru w Tiatyrze:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

Którego moc jest tak wielka, że dana mu została władza nad poganami, tak, że ich państwa, były tłuczone jak garnki gliniane (zobaczcie jak Hiszpanie zniszczyli państwo Azteków).

 

Zobaczcie, ze pomimo tak małej mocy zachowali ewangelie Isusa i nie zaparli się imienia Zbawiciela.  

 "(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto  zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara  świętych." Ap. 13

 

Zobaczcie, zbór w Filadelfii praktycznie od wieków był pod mocą wyznawców Bestii (współpracujących, przez wieki, ze sobą islamistów i synagogi szatana) i wytrwał z wiarą przy Isusie. Co więcej pomimo małej mocy, odniósł wielki TRIUMF w postaci pozostawienia zawsze otwartych drzwi do zbawienia.

 

Zobaczcie, Isus wspomina, że odpowiedzialni za prześladowania Filadelfijczyków żydzi - synagoga szatana, ci którzy nimi pogardzają będą zmuszeni do oddania pokłonu tym ludziom,. Oznacza to, po prostu, że ów kościół zostanie przez Isusa wywyższony i uwolniony spod władzy jego wrogów.

Isus zachowa owych braci i siostry od godziny próby, jaka spadnie na wszystkich mieszkańców ziemi, czyli zachowa tych ludzi od władzy Bestii. Zapewne chodzi o potomków ludzi z innych narodów niż Izrael, którzy tak wiele wycierpieli dla Isusa ze strony islamistów i żydów.

Zapewne, synagoga szatana - część Bestii, pomimo władzy nad mieszkańcami ziemi, nie będzie miała odwagi aby prześladować Filadelfijczyków, ponieważ będą wiedzieli, że stoi za nimi Syna Boga. W ten sposób, ze strachu nie będą oni atakować ów zbór, pomimo jego małej mocy czyli oddadzą mu pokłon. Gdyż, sam strach przez Isusem sprawi, że odpuszczą prześladowanie naszych braci.

 Zobaczcie, to dzięki zborowi w Filadelfii, muzułmanie otrzymali szansę na zbawienie i z niej masowo korzystają. Gdyby nie ów zbór i jego wytrwałość, Bóg byłby zmuszony zniszczyć islamistów. Jednak ze względu na sprawiedliwych ze zboru w Filadelfii, którzy swoimi uczynkami pomnażają Bogu zbiory, islam istnieje. Zobaczcie, islam jest niczym Sodoma i Gomora, jego istnienie do dziś można tylko wytłumaczyć tym, że przez wieki żyją tam chrześcijanie, którzy swoją wiarą i wytrwałością są światłem w ciemności islamu. Co rzekł Bóg do Abrahama:

"(20) Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki.

(21) Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to wiedzieć!

(22) Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem,

(23) A zbliżywszy się, Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym?

(24) Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?

(25) Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?

(26) I rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich.

(27) Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem.

(28) Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu? I rzekł: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu.

(29) Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: Może znajdzie się tam czterdziestu. I odpowiedział: Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu.

(30) I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię: Może znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział: Nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu.

(31) I rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana: Może znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu.

(32) I rzekł: Niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę: Może znajdzie się tam dziesięciu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu." Ks. Rodz. 18

 

Ze względu na zbór w Filadelfii, tak naprawdę można wytłumaczyć istnienie do dziś islamu. Zobaczcie, obecnie ISIS morduje naszych braci, czyli zapewne szybko nadejdzie zapowiedziane w proroctwach zniszczenie Bagdadu i Damaszku. Zobaczcie, Assad do dziś sprawuje władzę, ponieważ chroni Filadelfijczyków. Tak naprawdę ISIS mordując chrześcijan sama sobie szykuje sobie zagładę.

 

A nam pozostaje modlić się za naszych braci i siostry, które na terenach islamistów trwają przy Isusie i pomnażają Bogu zbiory.,,

 

 

18:03, cyryl27
Link Komentarze (12) »
środa, 29 października 2014

Otóż, Apokalipsa, jak wiadomo, zaczyna się od przesłania Isusa do siedmiu zborów, kościołów w Azji. Stanowią one, określone cechami (wadami i zaletami) typy zbiorowości chrześcijan.

Wcześniej opisałem pewien typ zbiorowości chrześcijańskiej, odnoszący się do zboru w Efezie:

http://cyryl.blox.pl/2014/09/Jakie-upomnienie-mial-Isus-do-zboru-w-Efezie.html

Natomiast na forum Biblijnym, na stronie:

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10501&start=30

 mój oponent Maximus Minimus, naprowadził mnie na ciekawy trop:

"Cyrylu, a czy nie uważasz, że Kościół w Tiatyrze to właśnie opis katolików?? "

Otóż, przytoczę słowa Isusa skierowane do zboru w Tiatyrze:

 

"(18) A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak  płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.

(19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i  wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.

(20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za  prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać  rzeczy ofiarowane bałwanom.

(21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we  wszeteczeństwie swoim.

(22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk  wielki, jeśli się nie opamiętają w uczynkach swoich.

(23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który  bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

(24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie  tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie  nakładam na was innego ciężaru;

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad  poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia  gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną." Ap. 2

Otóż, moim zdaniem ten opis jak ulał pasuje do katolików, co więcej w tym opisie opisana jest także Wielka Nierządnica - Rzym, Watykan, jak przejmuje władzę nad tym zborem.

Isus chwali ów zbór za ich uczynki, a zwłaszcza za uczynki wynikające ze służby i wytrwałości. Otóż co by, nie pisać o katolikach o ich bałwochwalstwie, to należy pamiętać o jednym. Katolicy wytrwale sprzeciwiają się promocji homoseksualizmu, aborcji, zboczeń, stają w obronie Syna Bożego i symboli które go symbolizują a także w obronie tradycji narodowych. Pamiętajmy, Bóg i jego Syn wiedzą o wiele lepiej nie tylko o ludziach ale o poszczególnych społecznościach.

A co ma za złe Isus, do zboru w Tiatyrze??? Otóż to, ze pozwala działać niewieście  Izebel. Kim była  Izebel??

 

"Izebel, Jezabel (gr., łac. Iezabel; hebr. Izebel – niewyniesiona, nieskalana, czysta) – postać biblijna ze Starego Testamentu, żona Achaba, matka Atalii, zm. w 843 p.n.e.

Była córką Etbaala I, króla Sydonu. Poślubiła Achaba, króla Izraela. Czciła bogów pogody i płodności: Baala i Aszerę. Za jej namową Achab i zmuszeni przez niego podwładni przyjęli jej religię. Izebel kazała zabić proroków Boga i w ich miejsce wprowadzić proroków Baala. Ocalał tylko Eliasz i później pokonał proroków Baala na górze Karmel. Wówczas zapragnęła śmierci Eliasza i prorok musiał się ukrywać. Sama wydała na siebie wyrok śmierci, kiedy zachęcała Achaba, by zabił Nabota, żeby przejąć jego winnicę. Eliasz zapowiedział jej gwałtowną śmierć. Dziesięć lat po śmierci Achaba, w trakcie krwawej rewolty, została wyrzucona z okna pałacowego w Jizreel, następnie stratowały ją konie, a psy zjadły jej ciało i zlizały krew. Znaleziono tylko czaszkę, nogi i dłonie.

Pojawia się w 1 Księdze Królewskiej 16,31; 18,4.13.19; 19,1-2; 21 oraz w 2 Księdze Królewskiej 9,30-37 (śmierć Izebel)

W Nowym Testamencie występuje jako pseudoprorokini zwodząca chrześcijan, nawołująca do nienawiści Boga, połączonej z nierządem sakralnym i spożywaniem ofiar składanych bożkom (Ap 2, 20-23).

Jest symbolem kobiety bez skrupułów, rozwiązłej, zdeprawowanej, niegodziwej, zuchwałej."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Izebel

 

Otóż Izebel, jest moim zdaniem imieniem Wielkiej Nierządnicy. Oto co pisze o wielkiej Nierządnicy dalej Apokalipsa:

 

"(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki  Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi." Ap. 17

 

Przecież, tajemnicze znaczenie imienia wielki Babilon, oznacza niewiastę Izebel.  Otóż wcześniej Izebel w Izraelu a po zmartwychwstaniu Watykan wprowadzili bałwochwalstwo.

TO WŁAŚNIE NIEWIASTA IZEBEL JEST SYMBOLEM WPROWADZENIA BAŁWOCHWALSTWA DO ZAGINIONYCH POKOLEŃ IZRAELA.

 

Historia po prostu się powtarza.

"(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników  Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo." Ap 17

 Zarówno Izebel wcześniej mordowała Bożych proroków i świętych, podobnie Watykan mordował świętych Boga.

Zarówno Izebel jak i Watykan zarządzali dziesięcioma pokoleniami Izraela. Watykan obecnie włada wszystkimi państwami białej rasy (zaginione pokolenia Izraela) zaś wcześniej władała nimi Izebel.

Izebel skończyła tak:

"(30) Jehu zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izebel,  podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno.

(31) A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała: Czy masz się dobrze,  Zimri, morderco swego pana?

(32) On zaś zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał: Kto ze mną trzyma,  kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie.

(33) On zawołał: Zrzućcie ją! Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew  obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały.

(34) On zaś wszedł, a najadłszy i napiwszy się powiedział:  Rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska.

(35) A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę,  nogi i dłonie.

(36) Powrócili więc i donieśli mu o tym. A on rzekł: To jest  spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza  Tiszbitę, tej treści: Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izebel.

(37) A zwłoki Izebel będą jak gnój na powierzchni roli, na działce w  Jezreel, tak iż nie powiedzą już: To jest Izebel." 2 ks. królewska 9

 

Otóż ciało Izebel zostało pożarte przez psy a jej ciało zostało ogołocone. A oto jak skończy Wielka Nierządnica:

"(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą  wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w  ogniu." Ap. 17

A tutaj Watykan zostanie jednym rzutem zniszczony, podobnie jak Izebel została jednym rzutem uśmiercona.

"(21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i  wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto  Babilon, i już go nie będzie." Ap. 18

 Jak Izebel panowała nad 10 pokoleniami Izraela tak Wielka Nierządnica panuje nad 10 pokoleniami Izraela:

"(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój,  abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na  niego spadające," Ap. 17

 

 Zobaczcie Isus mówi, że daje czas Wielkiej Nierządnicy na opamiętanie się - czyli na odwrócenie się od bałwochwalstwa i innych grzechów. Jednak Wielka Nierządnica nie opamiętała się. Dlatego zostanie ona zniszczona oraz wszyscy którzy z nią cudzołożą.

Zabite zostaną dzieci Wielkiej Nierządnicy czyli wszystkie organizacje, fałszywi prorocy, nauczyciele, pasterze, które owa Nierządnica kontroluje. Bóg dosłownie wyzwoli: CAŁY LUD SWÓJ IZRAEL - Rasę białą.

 Bóg, dosłownie zniszczy nie tylko Wielką Nierządnice ale jej dzieci. Pamiętajmy tajemnicze imię to:

 "Wielki  Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi". Czyli Izebel będzie miała dzieci w postaci innych odstępczych organizacji chrześcijańskich, zborów, kościołów (np. zielonoświątkowcy).

 

"(24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie  tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie  nakładam na was innego ciężaru;

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad  poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia  gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną." Ap.2

Otóż Isus kieruje słowa do tych katolików, którzy nie są świadomi nierządu jaki wprowadziła Izebel, Watykan. Kieruje je do ludzi, którzy wypełniają uczynki. Co ciekawe, katolicy uważają, że to przez uczynki (wypełnianie prawa Bożego, słów Isusa w ewangelii) otrzymuje się zbawienie. I za to chwali ich Isus:

"(19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i  wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych." Ap. 2

Otóż paradoksalnie to katolicy odrzucają doktrynę Pawła o tym, ze sama wiara bez uczynków wystarczy do zbawienia. Isus w wersie 25 nakazuje, katolikom trzymać się w wypełnianiu uczynków.

 

A nagrodą jest:

WŁADZA NAD POGANAMI!!!!

 

Zobaczmy na historie. To narody pod władzą Kościoła Katolickiego, powstrzymały inwazje islamistów. Wpierw, w Hiszpanii, potem za pomocą Krucjat przeciwko Bizancjum. Potem przeciwko Imperium Osmańskiemu: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Lepanto_(1571)

Czy katolicka Rzeczpospolita i król Sobieski w bitwach pod Wiedniem i Parkanami. Dodajmy, że katolicka Hiszpania, wyparła islamistów z Hiszpanii i zniszczyła imperium Azteków. Pamietajmy Aztekowie składali tysiące ofiar ludzi ku czci Lucyfera, Słońcu (wojny kwietne).

 

Dosłownie Isus zapowiedział, że kościół Tiatyrze będzie posiadał władze nad poganami. Zobaczmy największe potęgi kolonialne to:

1.Portugalia - Brazylia, i inne państwa Ameryki łacińskiej - kraj , naród katolicki.

2. Hiszpania - Meksyk, Argentyna i inne państwa Ameryki łacińskiej - kraj naród katolicki.

3. Francja - kolonie w Azji, cześć Kanady, kolonie w Ameryce Południowej - kraj, naród katolicki

4. Anglia - także kolonie (Indie), naród wyznania anglikańskiego. Kościół Anglikański to kopia kościoła katolickiego, z tą różnicą, że głową jest król Anglii. Natomiast obecnie monarchia brytyjska jest podległa Rzymskiemu papieżowi.

Zobaczmy, władza nad poganami została dana członkom zboru Tiatyrze i historia to potwierdza. To właśnie kościołowi w Tiatyrze, Isus dał władzę nad poganami pomimo tego, że panuje u niego niewiasta Izebel. Zobaczmy, skoro poganie odrzucali ewangelie głoszoną im drogą pokojową to, Isus, do jej głoszenia wyznaczył ten właśnie zbór. Od tej pory, poganie byli tłuczeni jak naczynia gliniane. Widać to na przykładzie islamistów, którzy zaczęli wojnę z zborem w Tiatyrze a skończyli jako ich słudzy (Europejski kolonializm). Zobaczmy, to właśnie przez kolonializm zostało zniesione  porywanie ludzi w niewolę, główne źródło dochodów islamistów. 

 

Zobaczmy to dzięki tej władzy nad poganami, jaką Isus dał Tiatyrzanom, Wielka Nierządnica, zdobywał władze królewską nad królami ziemi:

"(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami  ziemi. " Ap. 17

Zauważmy ciekawą rzecz dopóki w kościele przeważali ludzie oddani Bogu, dopóty, poganie by ewangelizowani. Natomiast jak władze nad zborem w Tiatyrze przejęła całkowicie Izebel - Watykan to... zaczęto sprowadzać masowo islamistów, oddano kontrolę finansową synagodze szatana, wprowadza się szatański ekumenizm i wspiera się pogaństwo.

 

Co by nie mówić, wcześniej Kościół Katolicki miał politykę aby ewangelizować pogan. Zobaczmy, wcześniej poganie byli wypasani rózga żelazną i tłuczeni jak gliniane naczynia. Czyli ich kulty były zwalczane. Owszem przy okazji zabijano świętych, jednak obecnie Watykan zwalcza wyłącznie świętych.

 

Obecnie Watykan wspiera wszelkie pogaństwo z Talmudem i islamem na czele. Czyli, Bóg jest zmuszony zniszczyć ową Wielką Nierządnicę Izebel.

Zobaczmy Apokalipsa praktycznie wypełniania jest cały czas przez całą historie. Kościół w Tiatyrze, w zasadzie posiada cechy katolicyzmu. Jak wcześniej wspomniałem Wielka Nierządnica musiała narodzić się w którymś ze siedmiu zborów.I nawet owa niewiasta Izebel uosobiona jest w kulcie Marii- Królowej Niebios.

Zobaczmy zresztą, owa niewiasta Izebel - Watykan zaczyna tracić poparcie katolików zgorszonych sposobem życia biskupów, księży. Zobaczmy sród katolików powstało hasło: "Bóg, Chrystus - Tak, Kościół - Nie!!". Tak coraz więcej osób, pomimo prania mózgu, zaczyna odrzucać nauki Izebel. Dosłownie kościół zaczyna tracić poparcie, z powodu swego nierządu. Ludzie widzą, przepych księży i biskupów ich bogactwo, pychę, arogancje, współpracę z szatańskimi rządami, islamistami, zboczenia, uzależnienia i wiele innych. Widzą jak jest to sprzeczne z tym co głosił Isus i się od tego separują. Dosłownie obecnie władza duchowa Wielkiej Nierządnicy nad ludem Boga, jest tak słaba jak nigdy. Zobaczcie, jak sytuacja dojrzewa do tego, że jak anioł powie do ludu Boga aby ten wyszedł to on wyjdzie z Wielkiej Nierządnicy. A ową władzę duchową, zobaczcie osłabiły mass media, telewizja, Internet, czyli wynalazki jakie dał szatan aby zwiększyć kontrolę umysłu nad ludem Boga. Zobaczcie jak Bóg, wykorzystuje przeciwko szatanowi jego broń. Jak Bóg, osłabia władze szatana nad ludem Boga- Izraelem. 

Dosłownie widzimy na własnych oczach jak Apokalipsa wypełnia się...

 

 

 

 

 

 

15:59, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 26 października 2014

Didache - Nauka dwunastu Apostołów

http://www.pathguy.com/didache.htm

Nauka Pana, którą dwunastu Apostołów przekazało narodom1

Dwie drogi

I.
1. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci2 - i wielka jest różnica między nimi. 2. Oto droga życia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył3, następnie zaś bliźniego twego jak siebie samego4, a czego nie chcesz, by ktoś ci robił, tego wszystkiego i ty także nie rób drugiemu5. 3. A oto czego uczą nas te słowa: Błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie się za waszych nieprzyjaciół, pośćcie za wszystkich przesladowców6. Jakaż to zasługa, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Czyż i poganie tego nie czynią?7 Wy natomiast miłujcie tych, którzy was nienawidzą8, a nie będziecie mieć nieprzyjaciół. 4. Powstrzymuj się od umysłowych9 i cielesnych pożądań. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi10, a będziesz doskonały. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące11. Zabiera ci ktoś twoją szatę, daj mu i płaszcz12. Bierze ci ktoś coś twojego, nie żądaj zwrotu13, bo żądać go nie możesz. 5. Daj każdemu, kto cię prosi i zwrotu się nie domagaj14, ponieważ Ojciec chce, żebyśmy z wszystkimi dzielili się naszymi własnymi darami. Szczęśliwy ten, kto daje według przykazania, gdyż nic mu nie można zarzucić. Biada temu, kto bierze!15 Jeśli bowiem bierze dlatego, że potrzebuje, nic mu nie można zarzucić; jeśli jednak nie potrzebuje, zda sprawę z tego, dlaczego wziął i po co. Wsadzony do ciemnicy, odpowie za wszystkie swoje czyny i nie wyjdzie stamtąd, aż ostatni grosz zwróci16. 6. Powiedziano jednak jeszcze na ten temat: "Niech twoja jałmużna przesiąknie potem rąk twoich, aż będziesz wiedział, komu dajesz"17.

II.
1. A oto dalsze zalecenia nauki: 2. Nie zabijaj 18, nie cudzołóż 19, nie uwodź młodych chłopców, nie uprawiaj rozpusty, nie kradnij 20, nie zajmuj się magią ani czarami21, nie zabijaj dzieci przez poronienie ani nie przyprawiaj ich o śmierć już po urodzeniu 22, nie pożądaj własności twego bliźniego 23.3 . Nie przysięgaj fałszywie 24, nie składaj fałszywego świadectwa 25, nie złorzecz 26, nie pamiętaj uraz 27. 4. Nie bądź nieszczery w myślach ani w słowie28, gdyż nieszczerość jest pułapką śmierci29. 5. Niech twe słowa nie będą ani kłamliwe, ani próżne, lecz odpowiadające czynom. 6. Nie bądź chciwy ani zachłanny, ani obłudny, ani niegodziwy, ani zarozumiały. Nie snuj złych zamysłów przeciw bliźniemu twemu. 7. Nie miej w nienawiści żadnego człowieka, lecz jednych napominaj, módl się za nich, a innych jeszcze kochaj ponad własne życie.

III.
1. Dziecko moje 30, stroń od wszystkiego, co złe i wszystkiego, co do zła jest podobne. 2. Nie unoś się gniewem, bo gniew prowadzi do mordu. Nie bądź zazdrosny, ani kłótliwy, ani popędliwy, gdyż z tego wszystkiego dochodzi do zabójstw. 3. dziecko moje, nie poddawaj się namiętnościom, namiętność bowiem wiedzie do rozpusty. Unikaj słów nieprzyzwoitych i spojrzeń bezwstydnych, bo z tego wszystkiego rodzi się cudzołóstwo. 4. dziecko moje, nie zajmuj się wróżbami, ponieważ to skłania do bałwochwalstwa, ani zaklęciami, ani astrologią, ani oczyszczeniami 31, nie patrz na to ani nie słuchaj takich rzeczy, wszystko to bowiem daje początek bałwochwalstwu. 5. dziecko moje, nie bądź kłamcą, bo kłamstwo wiedzie do kradzieży, nie bądź też chciwy ani goniący za próżną sławą, gdyż wszystko to staje się przyczyną nieuczciwości. 6. dziecko moje, nie krytykuj, to bowiem prowadzi do obmowy, nie bądź zbyt pewny siebie ani nieżyczliwy, ponieważ z tego wszystkiego rodzi się oszczerstwo. 7. Ty natomiast bądź cichy, gdyż cisi posiądą w dziedzictwo ziemię 32. 8. Bądź cierpliwy, miłosierny, życzliwy, spokojny, dobry, pomnij zawsze z bojaźnią na słowa, które słyszałeś 33. 9. Nie wynoś się i nie pozwalaj swej duszy na zuchwalstwo. Niechaj twoja dusza nie wiąże się z pysznymi, lecz przebywa wśród sprawiedliwych i pokornych. 10. Wszystko, co cię spotyka, przyjmuj jako dobre, wiedząc że nic się nie dzieje bez Boga.

IV.
1. dziecko moje, o tym, kto głosi ci słowo Boże, pamiętaj dniem i nocą i czcij go, jak samego Pana, bo gdziekolwiek jest głoszone panowanie Jego, tam jest i Pan. 2. szukaj codziennie towarzystwa świętych, abyś mógł znaleźć oparcie w ich słowach34. 3. Nie powoduj rozłamów35, lecz staraj się godzić walczących. Sądź sprawiedliwie i nie miej względu na osoby36, gdy trzeba karcić błędy. 4. Nie trwóż się rozważając, czy stanie się tak, czy inaczej. 5. Nie wyciągaj rąk do brania i nie cofaj ich, gdy sam masz dawać37. 6. Jeśli coś masz dzięki pracy rąk twoich, oddaj to na okup twoich grzechów38. 7. Nie wahaj się dawać, a gdy dasz, nie narzekaj, przekonasz się bowiem kiedyś, kto cię [za wszystko] hojnie wynagrodzi39. 8. Nie odwracaj się od potrzebującego40, lecz dziel się wszystkim z bratem twoim, a nie mów, że jest to twoja własność, jeśli bowiem macie wspólny udział w nieśmiertelności, tym bardziej powinniście go mieć w dobrach doczesnych41. 9. Nie trzymaj twojej ręki z dala od syna lub córki twojej, lecz już od dzieciństwa ucz ich bojaźni Bożej42. 10. Niewolnikowi twemu lub niewolnicy, pokładającej nadzieję w tym samym Bogu, nie dawaj nigdy poleceń ze złością, aby nie przestali bać się Boga, który jest nad nimi i nad nami. Nie przychodzi On powoływać ludzi według zewnętrznych pozorów, lecz przychodzi do tych, którzy ducha już przygotował. 11. A wy, niewolnicy, bądźcie poddani waszym panom niby wizerunkom Boga, z szacunkiem i należną bojaźnią43. 12. W zgromadzeniu będziesz wyznawał swe błędy44 i nie pójdziesz na modlitwę z nieczystym sumieniem. Taka jest droga życia.

V.
1. A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa: mordy, cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa45, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni46. 2. Prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwość, nie idą za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło. Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają marność47, gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich, obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci, niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do życia48. Odtrącający tych, co nie mają, gnębiciele ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków, są to grzesznicy w złym zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich!

VI.
1. Bacz, by ktoś nie sprowadził cię z drogi tej nauki, gdyż taki człowiek uczy cię inaczej niż bóg tego chce. 2. Jeśli możesz w całości nieść jarzmo Pana49, będziesz doskonały; jeśli nie możesz, czyń, co możesz. 3. Co do pożywienia, weź na siebie tyle, ile zdołasz, lecz powstrzymuj się bezwzględnie od ofiar składanych bożkom50, jest to bowiem kult bogów martwych.

Chrzest

VII.
1. Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko powyższe51, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego52 w wodzie żywej. 2. Jeśli nie masz wody żywej, chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. 3. Jeśli brak ci jednej, i drugiej, polej głowę53 trzy razy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 4. Przed chrztem powinni pościć i chrzczony, i udzielający chrztu, a także inni, jeśli mogą. Temu zaś, kto ma być chrzczony, przykaż, by pościł przez dzień lub dwa dni przedtem.

Post i modlitwa

VIII.
1. Nie zachowujcie postu w tym samym czasie, co obłudnicy. Oni bowiem poszczą w poniedziałek i czwartek, wy natomiast pośćcie w środę i piątek54. 2. Ani nie módlcie się jak obłudnicy, lecz jak polecił Pan w swojej ewangelii55, tak się módlcie:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię twoje,
Przyjdź królestwo twoje,
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy,
Tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
Ale zachowaj nas od złego56,
Bo twoja jest moc i chwała na wieki57,

3. Módlcie się w ten sposób trzy razy na dzień58.

Eucharystia 59

IX.
1. Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Najpierw przy kielichu:

Dziękuję Ci, Ojcze Nasz,
Za świętą winorośl Dawida60, sługi Twego61,
Którą objawiłeś nam przez Isusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!

3. Następnie przy łamaniu chleba62:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za życie i za poznanie,
Które objawiłeś nam przez Isusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!

4. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach,
Został w jedno zebrany,
Tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi
Zbierze się w jednym królestwie Twoim,
Bo Twoja jest chwała i moc przez Isus
a Chrystusa na wieki!
 
5. Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: "Nie dawajcie psom tego, co święte"63.

X.
 
1. A gdy się już nasycicie, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Dziękuję Ci, Ojcze Święty,
Za święte Imię Twoje,
Które z woli twojej zamieszkało w sercach naszych,
I za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność,
Które objawiłeś nam przez Isus
a, sługę Twego,
Tobie chwała na wieki!
 
3. Ty, Panie wszechmogący,
Stworzyłeś wszystko64 dla Imienia Twego,
Dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie dziękowali.
Nam zaś dałeś w swej łaskawości duchowy pokarm i napój, i
Życie wieczne przez Isusa, sługę Twego.
  
4. Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją.
Tobie chwała na wieki!
 
5. Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła wszelkiego,
I uczyń doskonałym w miłości Twojej.
I zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony,
W królestwie Twoim, które przygotowałeś dla niego,
Bo Twoja jest moc i chwała na wieki!
 
6. Niechaj przyjdzie łaska i przeminie świat!65
Hosanna Bogu Dawidowemu!66
Kto święty, niech podejdzie,
Kto nim nie jest, niech czyni pokutę!

Marana tha67.

Niech tak się stanie.
 
7. Prorokom zaś pozwólcie odprawiać dziękczynienie, jak długo zechcą.
 
Życie wspólne

XI.
1. Jeśliby ktoś przyszedł i nauczał was wszystkiego tego, co zostało wyżej powiedziane, przyjmijcie go. 2. Jeśli jednak ów nauczający zmieni coś i zacznie wykładać inną naukę po to, żeby burzyć, nie słuchajcie go, jeśli natomiast czynić to będzie po to, żeby pomnażać sprawiedliwość i poznanie Pana, przyjmijcie go jak Pana naszego. 3. W sprawie zaś apostołów i proroków zgodnie z poleceniem68 Ewangelii postępujcie w taki oto sposób: 4. Każdego apostoła, który do was przychodzi, przyjmijcie jak samego Pana. 5. Nie zostanie on u was jednak dłużej niż dzień jeden, a gdyby zaszła potrzeba, jeszcze i drugi. Jeśli zostanie trzy dni, jest to fałszywy prorok. 6. Gdy ów apostoł będzie odchodził, dajcie mu tylko chleba na drogę: jeśli zażąda pieniędzy, jest to fałszywy prorok. 7. Nie wystawiajcie na próbę żadnego proroka, który mówi pod natchnieniem Ducha, bo każdy grzech może być odpuszczony, lecz ten grzech odpuszczony nie będzie69. 8. Nie każdy, kto mówi pod natchnieniem Ducha, jest prorokiem. Jest nim tylko wtedy, gdy żyje na sposób Pana. Tak więc po sposobie życia można poznać proroka prawdziwego i fałszywego. 9. Każdy prorok, który pod natchnieniem Ducha każe zastawić stół, nie będzie jadł z niego, inaczej jest to fałszywy prorok. 10. Każdy prorok, który naucza prawdy, jeśli nie postępuje tak, jak uczy, jest to fałszywy prorok. 11. Każdy jednak prorok wypróbowany, wiarygodny, który chcąc wyrazić tajemnice Kościoła w świecie postępuje [w sposób niezwykły]70, lecz nie uczy innych, żeby czynili to, co on czyni, nie będzie przez was sądzony. Jego sprawę sam Bóg osądzi. W podobny bowiem sposób postępowali także dawni prorocy. 12. Kto zaś wam powie pod natchnieniem Ducha: daj mi pieniędzy albo czegokolwiek innego, nie słuchajcie go. Jeśliby jednak prosił was w sprawie kogoś drugiego, kto znajduje się w potrzebie, niechaj nikt go nie sądzi!

XII.
1. Przyjmujcie każdego, kto przychodzi w imię Pana71. Później wypróbujecie go i poznacie, potraficie bowiem odróżnić prawą rękę od lewej. 2. Jeśli przybysz jest tylko przejazdem, pomóżcie mu, na ile was stać, a niech nie zostanie u was dłużej niż dwa lub trzy dni, gdy konieczne. 3. jeśli zaś chce u was osiąść, a ma jakiś zawód, niech pracuje by się wyżywić. 4. jeśli natomiast nie ma żadnego zawodu, zadbajcie rozsądnie o to, by chrześcijanin nie żył pośród was w bezczynności. 5. Gdyby zaś nie chciał tego czynić, znaczyłoby to, że kupczy tylko Chrystusem. Strzeżcie się takich ludzi!

XIII.
1. Każdy prawdziwy prorok, który chciałby u was osiąść, "wart jest swojej strawy"72. 2. Podobnie i prawdziwy nauczyciel także jest wart jak "robotnik swojej strawy". 3. tak więc weźmiesz pierwociny z całego soku z prasy winnej i z wszelkiego ziarna z klepiska, jak również z bydła i z owiec, a dasz je prorokom. Oni bowiem są waszymi arcykapłanami73. 4. jeśli zaś nie macie proroka, dajcie ubogim. 5. Jeśli pieczesz chleb, weź z niego pierwociny i daj według przykazania. 6. Podobnie kiedy otwierasz dzban wina albo oliwy, weź z niego pierwociny i daj prorokom. 7. Z twoich pieniędzy, z ubrania i z wszystkiego, co posiadasz, weź pierwociny, jakie byś sam uznał za stosowne, i daj według przykazania.

XIV.
1. W dniu Pana, w niedzielę74, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. 2. Niechaj nikt, kto ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara. 3. Oto bowiem słowa Pana: "Na każdym miejscu i w każdym czasie składać mi będą ofiarę czystą, ponieważ jestem królem wielkim, mówi Pan, a imię moje budzi podziw między narodami"75.

XV.
1. Wybierzcie zatem sobie biskupów i diakonów76 godnych Pana, ludzi cichych, spokojnych, bezinteresownych, wiarygodnych i wypróbowanych77. Oni bowiem pełnią u was także posługę proroków i nauczycieli78. 2. Nie gardźcie więc nimi, gdyż należy im się wśród was to samo poważanie, co prorokom i nauczycielom. 3. Karćcie się wzajemnie nie w gniewie, lecz w pokoju, jak znajdujecie to w Ewangelii79, a jeśli ktoś drugiego obrazi, niechaj nikt z nim nie mówi, niech nie usłyszy od was ani słowa, dopóki nie odprawi pokuty. 4. W waszych zaś modlitwach, jałmużnach i wszystkich waszych uczynkach stosujcie się do tego, co znajdujecie w Ewangelii Pana naszego.

Marana tha!

XVI.
1. Czuwajcie nad życiem waszym! Niechaj pochodnie wasze nie gasną, nie rozluźniajcie pasów na biodrach waszych80, lecz bądźcie gotowi, nie znacie bowiem godziny, w której Pan nasz przyjdzie81. 2. Gromadźcie się często razem, by szukać tego, co służy duszom waszym, gdyż cały czas waszej wiary na nic wam się nie przyda, jeśli nie staniecie się doskonali w ostatniej godzinie. 3. W dniach ostatnich bowiem będą mnożyć się fałszywi prorocy i gorszyciele, owce zmienia się w wilki, a miłość zmieni się w nienawiść82. 4. W miarę narastania nieprawości ludzie będą się nawzajem nienawidzić, prześladować i zdradzać83, a wtedy zwodziciel świata pojawi się jako Syn Boży i będzie czynił znaki i cuda84. Cała ziemia zostanie wydana w jego ręce i będzie popełniał niegodziwości, jakie nigdy się jeszcze nie działy od samego początku wieków85. 5. Wówczas to ludzkość wejdzie w ogień próby86, a wielu się załamie87 i zginie, lecz ci, co wytrwają w wierze, zostaną zbawieni88 przez Tego właśnie, który stał się [za nas] przekleństwem. 6. A wtedy ukażą się znaki prawdy: najpierw znak niebios otwartych, potem znak dźwięku trąby i jako trzeci znak, zmartwychwstanie umarłych89. 7. Nie wszystkich wprawdzie, lecz jak powiedziano: "Przyjdzie Pan, a z Nim wszyscy święci"90. Wówczas to ujrzy świat pana przychodzącego na obłokach niebieskich...91

 

http://www.zbawienie.com/Didache.htm

 

Mam nadzieję, że ten tekst umocni wielu braci i sióstr w wierze i wypełnianiu uczynków!

 

Wielkie dzięki, Henrykowi, za ten artykuł!!!

 

 

 

09:35, cyryl27
Link Komentarze (5) »
poniedziałek, 20 października 2014
Cytat:
Od ostatniego wpisu na tej stronie udowadniam, że wielką nierządnicą nie może być Watykan, a jest nią Mekka. 

http://biblia.webd.pl/for...r=asc&start=210

Strona 15 i 16. Masz coś do dodania to dawaj, czekam na nowe argumenty.Wielką Nierządnicą nie jest Mekka ale Watykan. Apostołowi Janowi anioł dokładnie zidentyfikowała czym jest Nierządnica:

Cytat:
(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów

. Ap. 17

Anioł zaniósł w duchu Jana na pustynie, ale Jan nie widział pustyni w swojej wizji ale nierządnice siedzącą na Bestii w wody:

Cytat:
(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.Mekka jest na pustyni nie nad wodami. Natomiast Rzym znajduje się nad wodami, nad morzem. 

Dodatkowo Rzym posiada siedem pagórków:

Cytat:
(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;No właśnie tu trzeba tęgiej głowy.

Otóż, Wielka Nierządnica, kim ona jest????

Przeczytaj kolego początki Apokalipsy do kogo kierował Isus słowa pochwały a zarazem przestrogi???? 

Do siedmiu zborów a raczej:

KOŚCIOŁÓW

Cytat:
(4) Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem,

(5) I od Isusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,Otóż po zmartwychwstaniu Isusa Chrytusa, Szatan stracił:

CAŁĄ WŁADZĘ NAD ZIEMIĄ

Tak samo jak po potopie władza upadłych została zniszczona tak samo po zmartwychwstaniu władza Szatana i jego upadłych aniołów została zniszczona. 

Od tej pory Szatan udał się do nieba, aby obserwować niewiastę (Izrael - rasę białą), i jak ona dzięki ewangelii zaczęła być w ciąży i jak przez ewangelizacje dawała Bogu innych potomków. 

Szatan musiał swoją pozycje przez oskarżenia ludu Bożego i przez pokusy dla ludu Bożego. Bóg na te ruchy zezwalał szatanowi aby sprawdzić ludzkość. M.in. mamy "apostoła Pawła". 

Zobaczmy przecież modlitwa "Ojcze nas" zawiera takie słowa:
"I spraw abyśmy nie ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.."

Apostoł Jan pisał, że Isus po zmartwychwstaniu jest władca nad królami ziemskimi. Dotychczas władcą nad królami ziemskimi był szatan. 

Zobaczmy nad naszą historią, najpotężniejsi królowie świata, po zmartwychwstaniu, którzy podbili i narzucili swoją wolę światu aby to królowie chrześcijańscy z rasy białej.

Zobaczmy, konfrontacja z chrześcijańskimi władcami z rasy białej czym się skończyła dla islamu???

Islam przejął dwie trzecie terytoriów chrześcijaństwa, i atakował tereny rasy białej. W średniowieczu islamiści stoczyli z nami ponad 548 bitew. Efekt. 

Wpierw inwazja islamistów zatrzymała się.

Król Polski Jan 3 Sobieski, zwany przez islamistów "Lwem z Lechistanu", sprawił, że imperium Islamistów straciło możliwości ofensywne i już tylko cofało się.

Bitwa pod Chocimiem i Parkanami,  Sobieski wybił niemal całą kawalerie Turecką. Przez te bitwy, islamiści nie mieli już kawalerii która by górowała nad kawalerią państw zachodnich czy Rosji. 

Bitwa pod Wiedniem, Turcy tracą całą artylerię i siłę ognia. Sobieski mówi jasno, że to Bóg zwyciężył. Tak samo twierdził Dawid, że to Bóg pokonał Goliata. Tak zachowują się ludzie posłuszni Bogu, swój sukces przypisują Bogu. 

Sobieski ponadto gdyby podbił Konstantynopol to zapewne Iran by nawrócił się na chrześcijaństwo.  

Do dziś nie powstał ani jeden film o tym królu. Z wiadomych powodów.

Sobieski był przez islamistów traktowany jako miecz, karę Boga. Sami nadali mu przydomek lew, a w Apokalipsie ta cecha jest przypisana Isusowi:

Cytat:
(5) A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.

Ap. 5

A zatem jak widać, islam nie był wstanie narzucić swojej woli Izraelowi. Wystarczył jeden posłuszny Bogu król, aby tak naprawdę pokazać islamistom ich miejsce.

Tak naprawdę, to Rzymski Kościół przy pomocy jezuitów, osłabił rasę białą, a nie islamiści. I dlatego szatan dał Watykanowi, władze królewską nad królami ziemskimi a nie islamowi.

Watykan i jezuici okazali się po prostu skuteczniejsi w przeciwieństwie do islamu. Oczywiście szatan oszukuje tez Watykan. 

Ponieważ co pisze w Apokalipsie:

Cytat:
(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Apokalipsa 17

Tutaj jest pokazane, jasno że Wielka Nierządnica, Watykan będzie po prostu odbudowywała zwierzę, które je potem zniszczy.

W czasach Jana Wielka Nierządnica nie istniała, istniała natomiast czwarta Bestia Rzym.

Pięć Bestii które było, to były państwa które gnębiły lud Boży - Izrael i posiadały władców w postaci upadłych aniołów i ich potomków:

1. Egipt 
2. Asyria
3. Babilon
4. Persja
5. Grecja

W czasach Jana istniał Rzym. Każda Bestia przejmowała władzę nad kolejną Bestią poprzez pokonanie jej. Egipt został pokonany przez Boga a potem dobity przez Asyrie. Asyria została pokonana przez anioła Bożego a potem dobita przez Babilon. Babilon pokonali niespodziewanie Persowie. Persów pokonała mała armia Grecka. Greków pokonała bezwzględna i najbardziej karna armia świata Rzymska. Rzymian pokonali Germanie. Imperium Germanów, w postaci 3 Rzeszy, gnębiło w największym stopniu lud Boży - Izrael i chrześcijaństwo. Ale panowało bardzo krótko.

Obecnie Watykan wspiera ostatnie zwierzę czyli ósmego króla a kto nim może być???

Są upadli aniołowie, którzy napisali Koran i Talmud. Wyznawcy Bestii to są żydzi i islamiści. Tak naprawdę judaiści i islamiści wierzą w to samo. Watykan, Zmienił trwający setki lat kurs wobec tych dwóch wyznań.(Przecież w islamie pedofilia jest zalegalizowana, czyli hybrydy, potomkowie upadłych, czy sami upadli aniołowie, mogą ukrywać się w wśród islamistów i niemi kierować) 

Wcześniej katoliccy duchowni tłumaczyli Talmud i krytykowali judaizm. Obecnie Watykan nazywa ich "starszymi braćmi w wierze".   Dzieje się tak od powstania państwa Izrael.

Kiedyś Watykan zwalczał islam i nawracał muzułmanów. Od kilkudziesięciu lat, papieże całowali Koran, pojawiali się w meczetach, modlili się z nich. Nakazują się bratać z islamistami. Zakazują nawracania islamistów. I używają dyplomatycznych słów w obliczu mordów islamistów na chrześcijanach w tym na katolikach. 

Biblia mówi jasno, że Kościele Katolickim znajduje się lud Boży - czyli potomkowie Jakuba. Islamiści to głównie potomkowie Ismaela. 

Czyli wychodzi na to, że Watykan jest coraz bliżej odbudowania Bestii, która przejmie władzę nad światem.

Dowód na to, że Watykan jest Wielką Nierządnicą jest tak ogrom.

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=346075#346075

 

Jest to mój komentarz, odnośnie identyfikacji Wielkiej Nierządnicy. Co ciekawe, poczynania Watykanu, które są ujawniane, pokazwalają nam w lepiej identyfikować Bestie. 08:01, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 7