Zakładki:
Http://arkabushiego.blox.pl/html
Http://bibliamesjanska.com/
Http://detektywprawdy.pl/
Http://mojaopoka.blogspot.de/
Http://oislamie.wordpress.com/
Http://proroctwa.com/
Https://atakujnwo.wordpress.com/
Https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
Http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/
Http://thewordwatcher.blogspot.de/
Http://wordwatcher.net/
Http://www.zbawienie.com/
Http://www.zbawieniecom.fora.pl/
RSS
czwartek, 30 października 2014

"(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten,  który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który  zamyka, a nikt nie otworzy.

(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których  nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo  i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi  nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie  do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja  zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć  mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie  wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego  Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię." Ap. 3

 Kim jest kościół, zbór w Filadelfii???

Otóż postawie na początku mojego artykułu odpowiedź. Są nimi:

CHRZEŚCIJANIE KTÓRZY PRZEZ WIEKI ZACHOWALI WIARĘ W ISUSA NA TERENACH ISLAMU. SĄ TO BYLI MUZUŁMANIE A OBECNIE NASI BRACI KTÓRZY DLA, ISUSA  RYZYKUJĄ ŻYCIE. SĄ TO CHRZEŚCIJANIE, KTÓRZY UDAJĄ SIĘ DO PAŃSTW ISLAMSKICH ABY GŁOSIĆ EWANGELIE I NAWRACAĆ MUZUŁMANÓW DLA ISUSA.

 

Zobaczcie, w wersie 8 Isus mówi, że przez uczynki zboru w Filadelfii drzwi zostały otwarte i nikt ich nie może zamknąć. Otóż, termin drzwi, oznacza bramę która prowadzi do zbawienia:

"(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna  droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią  wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu  jest tych, którzy ją znajdują." Mat. 7

 

"(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie  Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie  wejść tym, którzy wchodzą." Mat 23

 

Czy zobaczcie u Jana:

 

"(7) Wtedy Isus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem  drzwiami dla owiec

(8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie  słuchały ich.

(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i  wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie." Ew. Jana 10

Zobaczcie, termin drzwi oznacza samego Isusa. Tak, to dzięki Filadelfijczykom, ich uczynkom, świadectwu, są oni światłem które oświetla drogę do tych drzwi i sprawia, ze dla muzułmanów owe drzwi są otwarte!!

 

Zobaczcie, chrześcijanie na terenach islamu przetrwali, i stali się świadectwem, światłem dla wielu muzułmanów aby nawracali się do Isusa. Co więcej szeregi tego zboru, zasilili inni bracia z terenów państw Zachodnich i głoszą tam ewangelie z narażaniem życia. I to ich uczynki sprawiły, że dla muzułmanów są otwarte drzwi zbawienia których nikt nie może zamknąć:

 http://wpolityce.pl/polityka/152753-co-roku-w-afryce-ok-6-mln-muzulmanow-przechodzi-na-chrzescijanstwo-radykalny-islam-moze-unieszkodliwic-wylacznie-religia-monoteistyczna

 

http://www.orthodoxytoday.org/articles6/AlJazeerahAfrica.php  - to jest strona telewizji islamistów.

 

Zobaczcie, w samej Afryce Północnej co roku 6 milionów muzułmanów przyjmuje Isusa. A dodajmy, jeszcze państwa Arabskie, inne islamskie czy islamistów w państwach białych narodów.

 

Dosłownie w tych drzwiach, które zbór w Filadelfii otworzył, aż roi się od potomków Ismaela, czy innych narodów islamskich, którzy się nawracają.

Zobaczmy, sam szatan nie może tych drzwi zamknąć. Zobaczmy, do jakich kroków posunął się szatan a i tak nie zniszczył kościoła w Filadelfii:

"Właśnie oni, nasi muzułmańscy bracia chrześcijańscy,   często tracą własne życie oraz swoich najbliższych, ponieważ kategorycznie odmawiają publicznego wywyższenia Allacha  ponad Isusa Chrystusa oraz jego Ojca. "

 http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

Rewolucja w państwach islamskich t.z.w. "wiosna Arabska", czy wspieranie ISIS a i tak owych drzwi szatan nie może zamknąć:

http://detektywprawdy.pl/2014/09/03/chrzescijanie-sa-mordowani-za-nieprzyjecie-znaku-bestii-watykan-milczy/

http://detektywprawdy.pl/2014/08/21/islamski-holokaust-chrzescijan/

Myślicie, że wiosna Arabska i Isis po co powstały??? Aby zagarnąć ropę, przez USA, aby uchronić dolara???

OTÓŻ NIE!!! TO WSZYSTKO JEST PO TO PONIEWAŻ SZATAN CHCE ZNISZCZYĆ ZBÓR W FILADELFII, I ZAMKNĄĆ DRZWI DO ZBAWIENIA MUZUŁMANOM. ALE I TAK MU SIĘ TO NIE UDAJE. I TO JEST POKAZ MOCY BOGA I JEGO SYNA NA NASZYCH OCZACH.

Zobaczmy Isus określa ów zbór:

 "(...)bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo  i nie zaparłeś się mojego imienia." Ap. 3

 Przecież, chrześcijanie w państwach islamu są najniższej w hierarchii społecznej. Są oni prześladowani, nie mają wpływ na prawodawstwo tychże państw. czyli ich moc jest niewielka. Porównajcie moc zboru w Tiatyrze:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

Którego moc jest tak wielka, że dana mu została władza nad poganami, tak, że ich państwa, były tłuczone jak garnki gliniane (zobaczcie jak Hiszpanie zniszczyli państwo Azteków).

 

Zobaczcie, ze pomimo tak małej mocy zachowali ewangelie Isusa i nie zaparli się imienia Zbawiciela.  

 "(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto  zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara  świętych." Ap. 13

 

Zobaczcie, zbór w Filadelfii praktycznie od wieków był pod mocą wyznawców Bestii (współpracujących, przez wieki, ze sobą islamistów i synagogi szatana) i wytrwał z wiarą przy Isusie. Co więcej pomimo małej mocy, odniósł wielki TRIUMF w postaci pozostawienia zawsze otwartych drzwi do zbawienia.

 

Zobaczcie, Isus wspomina, że odpowiedzialni za prześladowania Filadelfijczyków żydzi - synagoga szatana, ci którzy nimi pogardzają będą zmuszeni do oddania pokłonu tym ludziom,. Oznacza to, po prostu, że ów kościół zostanie przez Isusa wywyższony i uwolniony spod władzy jego wrogów.

Isus zachowa owych braci i siostry od godziny próby, jaka spadnie na wszystkich mieszkańców ziemi, czyli zachowa tych ludzi od władzy Bestii. Zapewne chodzi o potomków ludzi z innych narodów niż Izrael, którzy tak wiele wycierpieli dla Isusa ze strony islamistów i żydów.

Zapewne, synagoga szatana - część Bestii, pomimo władzy nad mieszkańcami ziemi, nie będzie miała odwagi aby prześladować Filadelfijczyków, ponieważ będą wiedzieli, że stoi za nimi Syna Boga. W ten sposób, ze strachu nie będą oni atakować ów zbór, pomimo jego małej mocy czyli oddadzą mu pokłon. Gdyż, sam strach przez Isusem sprawi, że odpuszczą prześladowanie naszych braci.

 Zobaczcie, to dzięki zborowi w Filadelfii, muzułmanie otrzymali szansę na zbawienie i z niej masowo korzystają. Gdyby nie ów zbór i jego wytrwałość, Bóg byłby zmuszony zniszczyć islamistów. Jednak ze względu na sprawiedliwych ze zboru w Filadelfii, którzy swoimi uczynkami pomnażają Bogu zbiory, islam istnieje. Zobaczcie, islam jest niczym Sodoma i Gomora, jego istnienie do dziś można tylko wytłumaczyć tym, że przez wieki żyją tam chrześcijanie, którzy swoją wiarą i wytrwałością są światłem w ciemności islamu. Co rzekł Bóg do Abrahama:

"(20) Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki.

(21) Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to wiedzieć!

(22) Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem,

(23) A zbliżywszy się, Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym?

(24) Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?

(25) Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?

(26) I rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich.

(27) Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem.

(28) Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu? I rzekł: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu.

(29) Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: Może znajdzie się tam czterdziestu. I odpowiedział: Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu.

(30) I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię: Może znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział: Nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu.

(31) I rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana: Może znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu.

(32) I rzekł: Niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę: Może znajdzie się tam dziesięciu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu." Ks. Rodz. 18

 

Ze względu na zbór w Filadelfii, tak naprawdę można wytłumaczyć istnienie do dziś islamu. Zobaczcie, obecnie ISIS morduje naszych braci, czyli zapewne szybko nadejdzie zapowiedziane w proroctwach zniszczenie Bagdadu i Damaszku. Zobaczcie, Assad do dziś sprawuje władzę, ponieważ chroni Filadelfijczyków. Tak naprawdę ISIS mordując chrześcijan sama sobie szykuje sobie zagładę.

 

A nam pozostaje modlić się za naszych braci i siostry, które na terenach islamistów trwają przy Isusie i pomnażają Bogu zbiory.,,

 

 

18:03, cyryl27
Link Komentarze (12) »
środa, 29 października 2014

Otóż, Apokalipsa, jak wiadomo, zaczyna się od przesłania Isusa do siedmiu zborów, kościołów w Azji. Stanowią one, określone cechami (wadami i zaletami) typy zbiorowości chrześcijan.

Wcześniej opisałem pewien typ zbiorowości chrześcijańskiej, odnoszący się do zboru w Efezie:

http://cyryl.blox.pl/2014/09/Jakie-upomnienie-mial-Isus-do-zboru-w-Efezie.html

Natomiast na forum Biblijnym, na stronie:

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10501&start=30

 mój oponent Maximus Minimus, naprowadził mnie na ciekawy trop:

"Cyrylu, a czy nie uważasz, że Kościół w Tiatyrze to właśnie opis katolików?? "

Otóż, przytoczę słowa Isusa skierowane do zboru w Tiatyrze:

 

"(18) A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak  płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.

(19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i  wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.

(20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za  prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać  rzeczy ofiarowane bałwanom.

(21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we  wszeteczeństwie swoim.

(22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk  wielki, jeśli się nie opamiętają w uczynkach swoich.

(23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który  bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

(24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie  tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie  nakładam na was innego ciężaru;

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad  poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia  gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną." Ap. 2

Otóż, moim zdaniem ten opis jak ulał pasuje do katolików, co więcej w tym opisie opisana jest także Wielka Nierządnica - Rzym, Watykan, jak przejmuje władzę nad tym zborem.

Isus chwali ów zbór za ich uczynki, a zwłaszcza za uczynki wynikające ze służby i wytrwałości. Otóż co by, nie pisać o katolikach o ich bałwochwalstwie, to należy pamiętać o jednym. Katolicy wytrwale sprzeciwiają się promocji homoseksualizmu, aborcji, zboczeń, stają w obronie Syna Bożego i symboli które go symbolizują a także w obronie tradycji narodowych. Pamiętajmy, Bóg i jego Syn wiedzą o wiele lepiej nie tylko o ludziach ale o poszczególnych społecznościach.

A co ma za złe Isus, do zboru w Tiatyrze??? Otóż to, ze pozwala działać niewieście  Izebel. Kim była  Izebel??

 

"Izebel, Jezabel (gr., łac. Iezabel; hebr. Izebel – niewyniesiona, nieskalana, czysta) – postać biblijna ze Starego Testamentu, żona Achaba, matka Atalii, zm. w 843 p.n.e.

Była córką Etbaala I, króla Sydonu. Poślubiła Achaba, króla Izraela. Czciła bogów pogody i płodności: Baala i Aszerę. Za jej namową Achab i zmuszeni przez niego podwładni przyjęli jej religię. Izebel kazała zabić proroków Boga i w ich miejsce wprowadzić proroków Baala. Ocalał tylko Eliasz i później pokonał proroków Baala na górze Karmel. Wówczas zapragnęła śmierci Eliasza i prorok musiał się ukrywać. Sama wydała na siebie wyrok śmierci, kiedy zachęcała Achaba, by zabił Nabota, żeby przejąć jego winnicę. Eliasz zapowiedział jej gwałtowną śmierć. Dziesięć lat po śmierci Achaba, w trakcie krwawej rewolty, została wyrzucona z okna pałacowego w Jizreel, następnie stratowały ją konie, a psy zjadły jej ciało i zlizały krew. Znaleziono tylko czaszkę, nogi i dłonie.

Pojawia się w 1 Księdze Królewskiej 16,31; 18,4.13.19; 19,1-2; 21 oraz w 2 Księdze Królewskiej 9,30-37 (śmierć Izebel)

W Nowym Testamencie występuje jako pseudoprorokini zwodząca chrześcijan, nawołująca do nienawiści Boga, połączonej z nierządem sakralnym i spożywaniem ofiar składanych bożkom (Ap 2, 20-23).

Jest symbolem kobiety bez skrupułów, rozwiązłej, zdeprawowanej, niegodziwej, zuchwałej."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Izebel

 

Otóż Izebel, jest moim zdaniem imieniem Wielkiej Nierządnicy. Oto co pisze o wielkiej Nierządnicy dalej Apokalipsa:

 

"(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki  Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi." Ap. 17

 

Przecież, tajemnicze znaczenie imienia wielki Babilon, oznacza niewiastę Izebel.  Otóż wcześniej Izebel w Izraelu a po zmartwychwstaniu Watykan wprowadzili bałwochwalstwo.

TO WŁAŚNIE NIEWIASTA IZEBEL JEST SYMBOLEM WPROWADZENIA BAŁWOCHWALSTWA DO ZAGINIONYCH POKOLEŃ IZRAELA.

 

Historia po prostu się powtarza.

"(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników  Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo." Ap 17

 Zarówno Izebel wcześniej mordowała Bożych proroków i świętych, podobnie Watykan mordował świętych Boga.

Zarówno Izebel jak i Watykan zarządzali dziesięcioma pokoleniami Izraela. Watykan obecnie włada wszystkimi państwami białej rasy (zaginione pokolenia Izraela) zaś wcześniej władała nimi Izebel.

Izebel skończyła tak:

"(30) Jehu zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izebel,  podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno.

(31) A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała: Czy masz się dobrze,  Zimri, morderco swego pana?

(32) On zaś zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał: Kto ze mną trzyma,  kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie.

(33) On zawołał: Zrzućcie ją! Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew  obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały.

(34) On zaś wszedł, a najadłszy i napiwszy się powiedział:  Rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska.

(35) A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę,  nogi i dłonie.

(36) Powrócili więc i donieśli mu o tym. A on rzekł: To jest  spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza  Tiszbitę, tej treści: Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izebel.

(37) A zwłoki Izebel będą jak gnój na powierzchni roli, na działce w  Jezreel, tak iż nie powiedzą już: To jest Izebel." 2 ks. królewska 9

 

Otóż ciało Izebel zostało pożarte przez psy a jej ciało zostało ogołocone. A oto jak skończy Wielka Nierządnica:

"(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą  wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w  ogniu." Ap. 17

A tutaj Watykan zostanie jednym rzutem zniszczony, podobnie jak Izebel została jednym rzutem uśmiercona.

"(21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i  wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto  Babilon, i już go nie będzie." Ap. 18

 Jak Izebel panowała nad 10 pokoleniami Izraela tak Wielka Nierządnica panuje nad 10 pokoleniami Izraela:

"(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój,  abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na  niego spadające," Ap. 17

 

 Zobaczcie Isus mówi, że daje czas Wielkiej Nierządnicy na opamiętanie się - czyli na odwrócenie się od bałwochwalstwa i innych grzechów. Jednak Wielka Nierządnica nie opamiętała się. Dlatego zostanie ona zniszczona oraz wszyscy którzy z nią cudzołożą.

Zabite zostaną dzieci Wielkiej Nierządnicy czyli wszystkie organizacje, fałszywi prorocy, nauczyciele, pasterze, które owa Nierządnica kontroluje. Bóg dosłownie wyzwoli: CAŁY LUD SWÓJ IZRAEL - Rasę białą.

 Bóg, dosłownie zniszczy nie tylko Wielką Nierządnice ale jej dzieci. Pamiętajmy tajemnicze imię to:

 "Wielki  Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi". Czyli Izebel będzie miała dzieci w postaci innych odstępczych organizacji chrześcijańskich, zborów, kościołów (np. zielonoświątkowcy).

 

"(24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie  tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie  nakładam na was innego ciężaru;

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad  poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia  gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną." Ap.2

Otóż Isus kieruje słowa do tych katolików, którzy nie są świadomi nierządu jaki wprowadziła Izebel, Watykan. Kieruje je do ludzi, którzy wypełniają uczynki. Co ciekawe, katolicy uważają, że to przez uczynki (wypełnianie prawa Bożego, słów Isusa w ewangelii) otrzymuje się zbawienie. I za to chwali ich Isus:

"(19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i  wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych." Ap. 2

Otóż paradoksalnie to katolicy odrzucają doktrynę Pawła o tym, ze sama wiara bez uczynków wystarczy do zbawienia. Isus w wersie 25 nakazuje, katolikom trzymać się w wypełnianiu uczynków.

 

A nagrodą jest:

WŁADZA NAD POGANAMI!!!!

 

Zobaczmy na historie. To narody pod władzą Kościoła Katolickiego, powstrzymały inwazje islamistów. Wpierw, w Hiszpanii, potem za pomocą Krucjat przeciwko Bizancjum. Potem przeciwko Imperium Osmańskiemu: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Lepanto_(1571)

Czy katolicka Rzeczpospolita i król Sobieski w bitwach pod Wiedniem i Parkanami. Dodajmy, że katolicka Hiszpania, wyparła islamistów z Hiszpanii i zniszczyła imperium Azteków. Pamietajmy Aztekowie składali tysiące ofiar ludzi ku czci Lucyfera, Słońcu (wojny kwietne).

 

Dosłownie Isus zapowiedział, że kościół Tiatyrze będzie posiadał władze nad poganami. Zobaczmy największe potęgi kolonialne to:

1.Portugalia - Brazylia, i inne państwa Ameryki łacińskiej - kraj , naród katolicki.

2. Hiszpania - Meksyk, Argentyna i inne państwa Ameryki łacińskiej - kraj naród katolicki.

3. Francja - kolonie w Azji, cześć Kanady, kolonie w Ameryce Południowej - kraj, naród katolicki

4. Anglia - także kolonie (Indie), naród wyznania anglikańskiego. Kościół Anglikański to kopia kościoła katolickiego, z tą różnicą, że głową jest król Anglii. Natomiast obecnie monarchia brytyjska jest podległa Rzymskiemu papieżowi.

Zobaczmy, władza nad poganami została dana członkom zboru Tiatyrze i historia to potwierdza. To właśnie kościołowi w Tiatyrze, Isus dał władzę nad poganami pomimo tego, że panuje u niego niewiasta Izebel. Zobaczmy, skoro poganie odrzucali ewangelie głoszoną im drogą pokojową to, Isus, do jej głoszenia wyznaczył ten właśnie zbór. Od tej pory, poganie byli tłuczeni jak naczynia gliniane. Widać to na przykładzie islamistów, którzy zaczęli wojnę z zborem w Tiatyrze a skończyli jako ich słudzy (Europejski kolonializm). Zobaczmy, to właśnie przez kolonializm zostało zniesione  porywanie ludzi w niewolę, główne źródło dochodów islamistów. 

 

Zobaczmy to dzięki tej władzy nad poganami, jaką Isus dał Tiatyrzanom, Wielka Nierządnica, zdobywał władze królewską nad królami ziemi:

"(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami  ziemi. " Ap. 17

Zauważmy ciekawą rzecz dopóki w kościele przeważali ludzie oddani Bogu, dopóty, poganie by ewangelizowani. Natomiast jak władze nad zborem w Tiatyrze przejęła całkowicie Izebel - Watykan to... zaczęto sprowadzać masowo islamistów, oddano kontrolę finansową synagodze szatana, wprowadza się szatański ekumenizm i wspiera się pogaństwo.

 

Co by nie mówić, wcześniej Kościół Katolicki miał politykę aby ewangelizować pogan. Zobaczmy, wcześniej poganie byli wypasani rózga żelazną i tłuczeni jak gliniane naczynia. Czyli ich kulty były zwalczane. Owszem przy okazji zabijano świętych, jednak obecnie Watykan zwalcza wyłącznie świętych.

 

Obecnie Watykan wspiera wszelkie pogaństwo z Talmudem i islamem na czele. Czyli, Bóg jest zmuszony zniszczyć ową Wielką Nierządnicę Izebel.

Zobaczmy Apokalipsa praktycznie wypełniania jest cały czas przez całą historie. Kościół w Tiatyrze, w zasadzie posiada cechy katolicyzmu. Jak wcześniej wspomniałem Wielka Nierządnica musiała narodzić się w którymś ze siedmiu zborów.I nawet owa niewiasta Izebel uosobiona jest w kulcie Marii- Królowej Niebios.

Zobaczmy zresztą, owa niewiasta Izebel - Watykan zaczyna tracić poparcie katolików zgorszonych sposobem życia biskupów, księży. Zobaczmy sród katolików powstało hasło: "Bóg, Chrystus - Tak, Kościół - Nie!!". Tak coraz więcej osób, pomimo prania mózgu, zaczyna odrzucać nauki Izebel. Dosłownie kościół zaczyna tracić poparcie, z powodu swego nierządu. Ludzie widzą, przepych księży i biskupów ich bogactwo, pychę, arogancje, współpracę z szatańskimi rządami, islamistami, zboczenia, uzależnienia i wiele innych. Widzą jak jest to sprzeczne z tym co głosił Isus i się od tego separują. Dosłownie obecnie władza duchowa Wielkiej Nierządnicy nad ludem Boga, jest tak słaba jak nigdy. Zobaczcie, jak sytuacja dojrzewa do tego, że jak anioł powie do ludu Boga aby ten wyszedł to on wyjdzie z Wielkiej Nierządnicy. A ową władzę duchową, zobaczcie osłabiły mass media, telewizja, Internet, czyli wynalazki jakie dał szatan aby zwiększyć kontrolę umysłu nad ludem Boga. Zobaczcie jak Bóg, wykorzystuje przeciwko szatanowi jego broń. Jak Bóg, osłabia władze szatana nad ludem Boga- Izraelem. 

Dosłownie widzimy na własnych oczach jak Apokalipsa wypełnia się...

 

 

 

 

 

 

15:59, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 26 października 2014

Didache - Nauka dwunastu Apostołów

http://www.pathguy.com/didache.htm

Nauka Pana, którą dwunastu Apostołów przekazało narodom1

Dwie drogi

I.
1. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci2 - i wielka jest różnica między nimi. 2. Oto droga życia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył3, następnie zaś bliźniego twego jak siebie samego4, a czego nie chcesz, by ktoś ci robił, tego wszystkiego i ty także nie rób drugiemu5. 3. A oto czego uczą nas te słowa: Błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie się za waszych nieprzyjaciół, pośćcie za wszystkich przesladowców6. Jakaż to zasługa, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Czyż i poganie tego nie czynią?7 Wy natomiast miłujcie tych, którzy was nienawidzą8, a nie będziecie mieć nieprzyjaciół. 4. Powstrzymuj się od umysłowych9 i cielesnych pożądań. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi10, a będziesz doskonały. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące11. Zabiera ci ktoś twoją szatę, daj mu i płaszcz12. Bierze ci ktoś coś twojego, nie żądaj zwrotu13, bo żądać go nie możesz. 5. Daj każdemu, kto cię prosi i zwrotu się nie domagaj14, ponieważ Ojciec chce, żebyśmy z wszystkimi dzielili się naszymi własnymi darami. Szczęśliwy ten, kto daje według przykazania, gdyż nic mu nie można zarzucić. Biada temu, kto bierze!15 Jeśli bowiem bierze dlatego, że potrzebuje, nic mu nie można zarzucić; jeśli jednak nie potrzebuje, zda sprawę z tego, dlaczego wziął i po co. Wsadzony do ciemnicy, odpowie za wszystkie swoje czyny i nie wyjdzie stamtąd, aż ostatni grosz zwróci16. 6. Powiedziano jednak jeszcze na ten temat: "Niech twoja jałmużna przesiąknie potem rąk twoich, aż będziesz wiedział, komu dajesz"17.

II.
1. A oto dalsze zalecenia nauki: 2. Nie zabijaj 18, nie cudzołóż 19, nie uwodź młodych chłopców, nie uprawiaj rozpusty, nie kradnij 20, nie zajmuj się magią ani czarami21, nie zabijaj dzieci przez poronienie ani nie przyprawiaj ich o śmierć już po urodzeniu 22, nie pożądaj własności twego bliźniego 23.3 . Nie przysięgaj fałszywie 24, nie składaj fałszywego świadectwa 25, nie złorzecz 26, nie pamiętaj uraz 27. 4. Nie bądź nieszczery w myślach ani w słowie28, gdyż nieszczerość jest pułapką śmierci29. 5. Niech twe słowa nie będą ani kłamliwe, ani próżne, lecz odpowiadające czynom. 6. Nie bądź chciwy ani zachłanny, ani obłudny, ani niegodziwy, ani zarozumiały. Nie snuj złych zamysłów przeciw bliźniemu twemu. 7. Nie miej w nienawiści żadnego człowieka, lecz jednych napominaj, módl się za nich, a innych jeszcze kochaj ponad własne życie.

III.
1. Dziecko moje 30, stroń od wszystkiego, co złe i wszystkiego, co do zła jest podobne. 2. Nie unoś się gniewem, bo gniew prowadzi do mordu. Nie bądź zazdrosny, ani kłótliwy, ani popędliwy, gdyż z tego wszystkiego dochodzi do zabójstw. 3. dziecko moje, nie poddawaj się namiętnościom, namiętność bowiem wiedzie do rozpusty. Unikaj słów nieprzyzwoitych i spojrzeń bezwstydnych, bo z tego wszystkiego rodzi się cudzołóstwo. 4. dziecko moje, nie zajmuj się wróżbami, ponieważ to skłania do bałwochwalstwa, ani zaklęciami, ani astrologią, ani oczyszczeniami 31, nie patrz na to ani nie słuchaj takich rzeczy, wszystko to bowiem daje początek bałwochwalstwu. 5. dziecko moje, nie bądź kłamcą, bo kłamstwo wiedzie do kradzieży, nie bądź też chciwy ani goniący za próżną sławą, gdyż wszystko to staje się przyczyną nieuczciwości. 6. dziecko moje, nie krytykuj, to bowiem prowadzi do obmowy, nie bądź zbyt pewny siebie ani nieżyczliwy, ponieważ z tego wszystkiego rodzi się oszczerstwo. 7. Ty natomiast bądź cichy, gdyż cisi posiądą w dziedzictwo ziemię 32. 8. Bądź cierpliwy, miłosierny, życzliwy, spokojny, dobry, pomnij zawsze z bojaźnią na słowa, które słyszałeś 33. 9. Nie wynoś się i nie pozwalaj swej duszy na zuchwalstwo. Niechaj twoja dusza nie wiąże się z pysznymi, lecz przebywa wśród sprawiedliwych i pokornych. 10. Wszystko, co cię spotyka, przyjmuj jako dobre, wiedząc że nic się nie dzieje bez Boga.

IV.
1. dziecko moje, o tym, kto głosi ci słowo Boże, pamiętaj dniem i nocą i czcij go, jak samego Pana, bo gdziekolwiek jest głoszone panowanie Jego, tam jest i Pan. 2. szukaj codziennie towarzystwa świętych, abyś mógł znaleźć oparcie w ich słowach34. 3. Nie powoduj rozłamów35, lecz staraj się godzić walczących. Sądź sprawiedliwie i nie miej względu na osoby36, gdy trzeba karcić błędy. 4. Nie trwóż się rozważając, czy stanie się tak, czy inaczej. 5. Nie wyciągaj rąk do brania i nie cofaj ich, gdy sam masz dawać37. 6. Jeśli coś masz dzięki pracy rąk twoich, oddaj to na okup twoich grzechów38. 7. Nie wahaj się dawać, a gdy dasz, nie narzekaj, przekonasz się bowiem kiedyś, kto cię [za wszystko] hojnie wynagrodzi39. 8. Nie odwracaj się od potrzebującego40, lecz dziel się wszystkim z bratem twoim, a nie mów, że jest to twoja własność, jeśli bowiem macie wspólny udział w nieśmiertelności, tym bardziej powinniście go mieć w dobrach doczesnych41. 9. Nie trzymaj twojej ręki z dala od syna lub córki twojej, lecz już od dzieciństwa ucz ich bojaźni Bożej42. 10. Niewolnikowi twemu lub niewolnicy, pokładającej nadzieję w tym samym Bogu, nie dawaj nigdy poleceń ze złością, aby nie przestali bać się Boga, który jest nad nimi i nad nami. Nie przychodzi On powoływać ludzi według zewnętrznych pozorów, lecz przychodzi do tych, którzy ducha już przygotował. 11. A wy, niewolnicy, bądźcie poddani waszym panom niby wizerunkom Boga, z szacunkiem i należną bojaźnią43. 12. W zgromadzeniu będziesz wyznawał swe błędy44 i nie pójdziesz na modlitwę z nieczystym sumieniem. Taka jest droga życia.

V.
1. A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa: mordy, cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa45, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni46. 2. Prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwość, nie idą za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło. Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają marność47, gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich, obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci, niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do życia48. Odtrącający tych, co nie mają, gnębiciele ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków, są to grzesznicy w złym zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich!

VI.
1. Bacz, by ktoś nie sprowadził cię z drogi tej nauki, gdyż taki człowiek uczy cię inaczej niż bóg tego chce. 2. Jeśli możesz w całości nieść jarzmo Pana49, będziesz doskonały; jeśli nie możesz, czyń, co możesz. 3. Co do pożywienia, weź na siebie tyle, ile zdołasz, lecz powstrzymuj się bezwzględnie od ofiar składanych bożkom50, jest to bowiem kult bogów martwych.

Chrzest

VII.
1. Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko powyższe51, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego52 w wodzie żywej. 2. Jeśli nie masz wody żywej, chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. 3. Jeśli brak ci jednej, i drugiej, polej głowę53 trzy razy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 4. Przed chrztem powinni pościć i chrzczony, i udzielający chrztu, a także inni, jeśli mogą. Temu zaś, kto ma być chrzczony, przykaż, by pościł przez dzień lub dwa dni przedtem.

Post i modlitwa

VIII.
1. Nie zachowujcie postu w tym samym czasie, co obłudnicy. Oni bowiem poszczą w poniedziałek i czwartek, wy natomiast pośćcie w środę i piątek54. 2. Ani nie módlcie się jak obłudnicy, lecz jak polecił Pan w swojej ewangelii55, tak się módlcie:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię twoje,
Przyjdź królestwo twoje,
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy,
Tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
Ale zachowaj nas od złego56,
Bo twoja jest moc i chwała na wieki57,

3. Módlcie się w ten sposób trzy razy na dzień58.

Eucharystia 59

IX.
1. Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Najpierw przy kielichu:

Dziękuję Ci, Ojcze Nasz,
Za świętą winorośl Dawida60, sługi Twego61,
Którą objawiłeś nam przez Isusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!

3. Następnie przy łamaniu chleba62:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za życie i za poznanie,
Które objawiłeś nam przez Isusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!

4. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach,
Został w jedno zebrany,
Tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi
Zbierze się w jednym królestwie Twoim,
Bo Twoja jest chwała i moc przez Isus
a Chrystusa na wieki!
 
5. Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: "Nie dawajcie psom tego, co święte"63.

X.
 
1. A gdy się już nasycicie, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Dziękuję Ci, Ojcze Święty,
Za święte Imię Twoje,
Które z woli twojej zamieszkało w sercach naszych,
I za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność,
Które objawiłeś nam przez Isus
a, sługę Twego,
Tobie chwała na wieki!
 
3. Ty, Panie wszechmogący,
Stworzyłeś wszystko64 dla Imienia Twego,
Dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie dziękowali.
Nam zaś dałeś w swej łaskawości duchowy pokarm i napój, i
Życie wieczne przez Isusa, sługę Twego.
  
4. Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją.
Tobie chwała na wieki!
 
5. Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła wszelkiego,
I uczyń doskonałym w miłości Twojej.
I zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony,
W królestwie Twoim, które przygotowałeś dla niego,
Bo Twoja jest moc i chwała na wieki!
 
6. Niechaj przyjdzie łaska i przeminie świat!65
Hosanna Bogu Dawidowemu!66
Kto święty, niech podejdzie,
Kto nim nie jest, niech czyni pokutę!

Marana tha67.

Niech tak się stanie.
 
7. Prorokom zaś pozwólcie odprawiać dziękczynienie, jak długo zechcą.
 
Życie wspólne

XI.
1. Jeśliby ktoś przyszedł i nauczał was wszystkiego tego, co zostało wyżej powiedziane, przyjmijcie go. 2. Jeśli jednak ów nauczający zmieni coś i zacznie wykładać inną naukę po to, żeby burzyć, nie słuchajcie go, jeśli natomiast czynić to będzie po to, żeby pomnażać sprawiedliwość i poznanie Pana, przyjmijcie go jak Pana naszego. 3. W sprawie zaś apostołów i proroków zgodnie z poleceniem68 Ewangelii postępujcie w taki oto sposób: 4. Każdego apostoła, który do was przychodzi, przyjmijcie jak samego Pana. 5. Nie zostanie on u was jednak dłużej niż dzień jeden, a gdyby zaszła potrzeba, jeszcze i drugi. Jeśli zostanie trzy dni, jest to fałszywy prorok. 6. Gdy ów apostoł będzie odchodził, dajcie mu tylko chleba na drogę: jeśli zażąda pieniędzy, jest to fałszywy prorok. 7. Nie wystawiajcie na próbę żadnego proroka, który mówi pod natchnieniem Ducha, bo każdy grzech może być odpuszczony, lecz ten grzech odpuszczony nie będzie69. 8. Nie każdy, kto mówi pod natchnieniem Ducha, jest prorokiem. Jest nim tylko wtedy, gdy żyje na sposób Pana. Tak więc po sposobie życia można poznać proroka prawdziwego i fałszywego. 9. Każdy prorok, który pod natchnieniem Ducha każe zastawić stół, nie będzie jadł z niego, inaczej jest to fałszywy prorok. 10. Każdy prorok, który naucza prawdy, jeśli nie postępuje tak, jak uczy, jest to fałszywy prorok. 11. Każdy jednak prorok wypróbowany, wiarygodny, który chcąc wyrazić tajemnice Kościoła w świecie postępuje [w sposób niezwykły]70, lecz nie uczy innych, żeby czynili to, co on czyni, nie będzie przez was sądzony. Jego sprawę sam Bóg osądzi. W podobny bowiem sposób postępowali także dawni prorocy. 12. Kto zaś wam powie pod natchnieniem Ducha: daj mi pieniędzy albo czegokolwiek innego, nie słuchajcie go. Jeśliby jednak prosił was w sprawie kogoś drugiego, kto znajduje się w potrzebie, niechaj nikt go nie sądzi!

XII.
1. Przyjmujcie każdego, kto przychodzi w imię Pana71. Później wypróbujecie go i poznacie, potraficie bowiem odróżnić prawą rękę od lewej. 2. Jeśli przybysz jest tylko przejazdem, pomóżcie mu, na ile was stać, a niech nie zostanie u was dłużej niż dwa lub trzy dni, gdy konieczne. 3. jeśli zaś chce u was osiąść, a ma jakiś zawód, niech pracuje by się wyżywić. 4. jeśli natomiast nie ma żadnego zawodu, zadbajcie rozsądnie o to, by chrześcijanin nie żył pośród was w bezczynności. 5. Gdyby zaś nie chciał tego czynić, znaczyłoby to, że kupczy tylko Chrystusem. Strzeżcie się takich ludzi!

XIII.
1. Każdy prawdziwy prorok, który chciałby u was osiąść, "wart jest swojej strawy"72. 2. Podobnie i prawdziwy nauczyciel także jest wart jak "robotnik swojej strawy". 3. tak więc weźmiesz pierwociny z całego soku z prasy winnej i z wszelkiego ziarna z klepiska, jak również z bydła i z owiec, a dasz je prorokom. Oni bowiem są waszymi arcykapłanami73. 4. jeśli zaś nie macie proroka, dajcie ubogim. 5. Jeśli pieczesz chleb, weź z niego pierwociny i daj według przykazania. 6. Podobnie kiedy otwierasz dzban wina albo oliwy, weź z niego pierwociny i daj prorokom. 7. Z twoich pieniędzy, z ubrania i z wszystkiego, co posiadasz, weź pierwociny, jakie byś sam uznał za stosowne, i daj według przykazania.

XIV.
1. W dniu Pana, w niedzielę74, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. 2. Niechaj nikt, kto ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara. 3. Oto bowiem słowa Pana: "Na każdym miejscu i w każdym czasie składać mi będą ofiarę czystą, ponieważ jestem królem wielkim, mówi Pan, a imię moje budzi podziw między narodami"75.

XV.
1. Wybierzcie zatem sobie biskupów i diakonów76 godnych Pana, ludzi cichych, spokojnych, bezinteresownych, wiarygodnych i wypróbowanych77. Oni bowiem pełnią u was także posługę proroków i nauczycieli78. 2. Nie gardźcie więc nimi, gdyż należy im się wśród was to samo poważanie, co prorokom i nauczycielom. 3. Karćcie się wzajemnie nie w gniewie, lecz w pokoju, jak znajdujecie to w Ewangelii79, a jeśli ktoś drugiego obrazi, niechaj nikt z nim nie mówi, niech nie usłyszy od was ani słowa, dopóki nie odprawi pokuty. 4. W waszych zaś modlitwach, jałmużnach i wszystkich waszych uczynkach stosujcie się do tego, co znajdujecie w Ewangelii Pana naszego.

Marana tha!

XVI.
1. Czuwajcie nad życiem waszym! Niechaj pochodnie wasze nie gasną, nie rozluźniajcie pasów na biodrach waszych80, lecz bądźcie gotowi, nie znacie bowiem godziny, w której Pan nasz przyjdzie81. 2. Gromadźcie się często razem, by szukać tego, co służy duszom waszym, gdyż cały czas waszej wiary na nic wam się nie przyda, jeśli nie staniecie się doskonali w ostatniej godzinie. 3. W dniach ostatnich bowiem będą mnożyć się fałszywi prorocy i gorszyciele, owce zmienia się w wilki, a miłość zmieni się w nienawiść82. 4. W miarę narastania nieprawości ludzie będą się nawzajem nienawidzić, prześladować i zdradzać83, a wtedy zwodziciel świata pojawi się jako Syn Boży i będzie czynił znaki i cuda84. Cała ziemia zostanie wydana w jego ręce i będzie popełniał niegodziwości, jakie nigdy się jeszcze nie działy od samego początku wieków85. 5. Wówczas to ludzkość wejdzie w ogień próby86, a wielu się załamie87 i zginie, lecz ci, co wytrwają w wierze, zostaną zbawieni88 przez Tego właśnie, który stał się [za nas] przekleństwem. 6. A wtedy ukażą się znaki prawdy: najpierw znak niebios otwartych, potem znak dźwięku trąby i jako trzeci znak, zmartwychwstanie umarłych89. 7. Nie wszystkich wprawdzie, lecz jak powiedziano: "Przyjdzie Pan, a z Nim wszyscy święci"90. Wówczas to ujrzy świat pana przychodzącego na obłokach niebieskich...91

 

http://www.zbawienie.com/Didache.htm

 

Mam nadzieję, że ten tekst umocni wielu braci i sióstr w wierze i wypełnianiu uczynków!

 

Wielkie dzięki, Henrykowi, za ten artykuł!!!

 

 

 

09:35, cyryl27
Link Komentarze (5) »
poniedziałek, 20 października 2014
Cytat:
Od ostatniego wpisu na tej stronie udowadniam, że wielką nierządnicą nie może być Watykan, a jest nią Mekka. 

http://biblia.webd.pl/for...r=asc&start=210

Strona 15 i 16. Masz coś do dodania to dawaj, czekam na nowe argumenty.Wielką Nierządnicą nie jest Mekka ale Watykan. Apostołowi Janowi anioł dokładnie zidentyfikowała czym jest Nierządnica:

Cytat:
(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów

. Ap. 17

Anioł zaniósł w duchu Jana na pustynie, ale Jan nie widział pustyni w swojej wizji ale nierządnice siedzącą na Bestii w wody:

Cytat:
(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.Mekka jest na pustyni nie nad wodami. Natomiast Rzym znajduje się nad wodami, nad morzem. 

Dodatkowo Rzym posiada siedem pagórków:

Cytat:
(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;No właśnie tu trzeba tęgiej głowy.

Otóż, Wielka Nierządnica, kim ona jest????

Przeczytaj kolego początki Apokalipsy do kogo kierował Isus słowa pochwały a zarazem przestrogi???? 

Do siedmiu zborów a raczej:

KOŚCIOŁÓW

Cytat:
(4) Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem,

(5) I od Isusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,Otóż po zmartwychwstaniu Isusa Chrytusa, Szatan stracił:

CAŁĄ WŁADZĘ NAD ZIEMIĄ

Tak samo jak po potopie władza upadłych została zniszczona tak samo po zmartwychwstaniu władza Szatana i jego upadłych aniołów została zniszczona. 

Od tej pory Szatan udał się do nieba, aby obserwować niewiastę (Izrael - rasę białą), i jak ona dzięki ewangelii zaczęła być w ciąży i jak przez ewangelizacje dawała Bogu innych potomków. 

Szatan musiał swoją pozycje przez oskarżenia ludu Bożego i przez pokusy dla ludu Bożego. Bóg na te ruchy zezwalał szatanowi aby sprawdzić ludzkość. M.in. mamy "apostoła Pawła". 

Zobaczmy przecież modlitwa "Ojcze nas" zawiera takie słowa:
"I spraw abyśmy nie ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.."

Apostoł Jan pisał, że Isus po zmartwychwstaniu jest władca nad królami ziemskimi. Dotychczas władcą nad królami ziemskimi był szatan. 

Zobaczmy nad naszą historią, najpotężniejsi królowie świata, po zmartwychwstaniu, którzy podbili i narzucili swoją wolę światu aby to królowie chrześcijańscy z rasy białej.

Zobaczmy, konfrontacja z chrześcijańskimi władcami z rasy białej czym się skończyła dla islamu???

Islam przejął dwie trzecie terytoriów chrześcijaństwa, i atakował tereny rasy białej. W średniowieczu islamiści stoczyli z nami ponad 548 bitew. Efekt. 

Wpierw inwazja islamistów zatrzymała się.

Król Polski Jan 3 Sobieski, zwany przez islamistów "Lwem z Lechistanu", sprawił, że imperium Islamistów straciło możliwości ofensywne i już tylko cofało się.

Bitwa pod Chocimiem i Parkanami,  Sobieski wybił niemal całą kawalerie Turecką. Przez te bitwy, islamiści nie mieli już kawalerii która by górowała nad kawalerią państw zachodnich czy Rosji. 

Bitwa pod Wiedniem, Turcy tracą całą artylerię i siłę ognia. Sobieski mówi jasno, że to Bóg zwyciężył. Tak samo twierdził Dawid, że to Bóg pokonał Goliata. Tak zachowują się ludzie posłuszni Bogu, swój sukces przypisują Bogu. 

Sobieski ponadto gdyby podbił Konstantynopol to zapewne Iran by nawrócił się na chrześcijaństwo.  

Do dziś nie powstał ani jeden film o tym królu. Z wiadomych powodów.

Sobieski był przez islamistów traktowany jako miecz, karę Boga. Sami nadali mu przydomek lew, a w Apokalipsie ta cecha jest przypisana Isusowi:

Cytat:
(5) A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.

Ap. 5

A zatem jak widać, islam nie był wstanie narzucić swojej woli Izraelowi. Wystarczył jeden posłuszny Bogu król, aby tak naprawdę pokazać islamistom ich miejsce.

Tak naprawdę, to Rzymski Kościół przy pomocy jezuitów, osłabił rasę białą, a nie islamiści. I dlatego szatan dał Watykanowi, władze królewską nad królami ziemskimi a nie islamowi.

Watykan i jezuici okazali się po prostu skuteczniejsi w przeciwieństwie do islamu. Oczywiście szatan oszukuje tez Watykan. 

Ponieważ co pisze w Apokalipsie:

Cytat:
(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Apokalipsa 17

Tutaj jest pokazane, jasno że Wielka Nierządnica, Watykan będzie po prostu odbudowywała zwierzę, które je potem zniszczy.

W czasach Jana Wielka Nierządnica nie istniała, istniała natomiast czwarta Bestia Rzym.

Pięć Bestii które było, to były państwa które gnębiły lud Boży - Izrael i posiadały władców w postaci upadłych aniołów i ich potomków:

1. Egipt 
2. Asyria
3. Babilon
4. Persja
5. Grecja

W czasach Jana istniał Rzym. Każda Bestia przejmowała władzę nad kolejną Bestią poprzez pokonanie jej. Egipt został pokonany przez Boga a potem dobity przez Asyrie. Asyria została pokonana przez anioła Bożego a potem dobita przez Babilon. Babilon pokonali niespodziewanie Persowie. Persów pokonała mała armia Grecka. Greków pokonała bezwzględna i najbardziej karna armia świata Rzymska. Rzymian pokonali Germanie. Imperium Germanów, w postaci 3 Rzeszy, gnębiło w największym stopniu lud Boży - Izrael i chrześcijaństwo. Ale panowało bardzo krótko.

Obecnie Watykan wspiera ostatnie zwierzę czyli ósmego króla a kto nim może być???

Są upadli aniołowie, którzy napisali Koran i Talmud. Wyznawcy Bestii to są żydzi i islamiści. Tak naprawdę judaiści i islamiści wierzą w to samo. Watykan, Zmienił trwający setki lat kurs wobec tych dwóch wyznań.(Przecież w islamie pedofilia jest zalegalizowana, czyli hybrydy, potomkowie upadłych, czy sami upadli aniołowie, mogą ukrywać się w wśród islamistów i niemi kierować) 

Wcześniej katoliccy duchowni tłumaczyli Talmud i krytykowali judaizm. Obecnie Watykan nazywa ich "starszymi braćmi w wierze".   Dzieje się tak od powstania państwa Izrael.

Kiedyś Watykan zwalczał islam i nawracał muzułmanów. Od kilkudziesięciu lat, papieże całowali Koran, pojawiali się w meczetach, modlili się z nich. Nakazują się bratać z islamistami. Zakazują nawracania islamistów. I używają dyplomatycznych słów w obliczu mordów islamistów na chrześcijanach w tym na katolikach. 

Biblia mówi jasno, że Kościele Katolickim znajduje się lud Boży - czyli potomkowie Jakuba. Islamiści to głównie potomkowie Ismaela. 

Czyli wychodzi na to, że Watykan jest coraz bliżej odbudowania Bestii, która przejmie władzę nad światem.

Dowód na to, że Watykan jest Wielką Nierządnicą jest tak ogrom.

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=346075#346075

 

Jest to mój komentarz, odnośnie identyfikacji Wielkiej Nierządnicy. Co ciekawe, poczynania Watykanu, które są ujawniane, pokazwalają nam w lepiej identyfikować Bestie. 08:01, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
piątek, 17 października 2014

Podaje mój post ze strony zbawienie.fora.pl

Przedstawiam dwa filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=6pIVzZhFrYQ&list=UU_V3kyPW6M7C5M7UmhGMKcA

https://www.youtube.com/watch?v=rGN0wQxAnv4

Pokazane są w nim, kłamstwa jakich dokonał prof. Walter J. Veith.

Otóż Walter J. Veith, jako adwentysta promuje islam. Adwentyści zresztą współpracują z islamem:

http://www.adwentysci.waw.pl/index.php?subaction=showfull&id=1284503016&archive=&start_from=&ucat=19&

 
Cytat:
Kościół musi zdać sobie sprawę, jak przedstawiła to Ellen White, że „nie do wszystkich da się dotrzeć przy pomocy tych samych metod”. Na przykład formy nabożeństw mają wiele wspólnego z podłożem społeczno-ekonomicznym ludzi. To, co może dotrzeć do społeczeństwa klasy średniej, może zupełnie nie trafiać do zielonoświątkowców, czy też wyznawców anglikanizmu, prawosławia, czy islamu. Nie powiedziałem, że powinniśmy zostać zielonoświątkowcami lub muzułmanami, ale że powinniśmy wykorzystywać style, które przemówią do ich potrzeb. Adwentyzm nie potrzebuje jednego lub dwóch sposobów nabożeństwa. Potrzeba mu 50 lub nawet więcej, jeśli ma dotrzeć do wszystkich ludzi. Można to powiedzieć inaczej: jeśli każdy w kościele będzie wyglądał tak jak ja, to z naszą misją nie dotrzemy zbyt daleko.

http://adwentcafe.wordpress.com/2012/12/28/palace-problemy-adwentystow/

Zobaczcie, czy Walter J. Veith walczy z Watykanem, czy mu raczej pomaga. 

Celem Watykanu jest zniszczenie chrześcijaństwa, nawet w bałwohwalczej wersji katolickiej. Księzom, Watykan zabrania chrzczenia muzułmanów. 

A Walter J. Veith chwali muzułmanów, za co???
wysoki poziom moralności, wysoki poziom poznania dobra i zła. 

Prof. a tak bredzi??? Czy możliwe, że osoba z tytułem profesorskim, która dokładnie przestudiowała wierzenia islamistów może nieświadomie gadać takie brednie????

Owszem Walter J. Veith podaje dowody na powiązania Wielkiej Nierządnicy i islamu, poprzez porównanie ich wierzeń. Jednak co uderza mnie, to pochwalenie islamistów za wysoki poziom moralności. Tymczasem, ISIS to przykład owej "wysokiej moralności".

Pamiętajmy wystarczy w pożywniu szczypta trucizny aby zabić człowieka. Prof Walter J. Veith podaje sporo prawdy, ale sprytnie wplątuje w nią kłamstwa. A to kłamstwo polega na promowaniu islamu.

Zobaczcie:

1. Watykan promuje islam, nawet kosztem katolicyzmu (Papież, ani razu nie wspomniał o masakrze 500 katolików w Niegerii zgotowanej im przez muzułmanów). I także chwali islamistów za wysoki poziom moralności.

2. Adwentyści i inne wyznania chrześcijańskie promują i współpracują z islamem. Ponieważ są kontrolowani przez Watykan:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

3. Walter J. Veith adwentysta, promuje islam, kosztem katolicyzmu. Czyli dokładnie realizuje politykę Watykanu.

Przypadek??? Przeciez Apokalipsa jasno wspomina, że w Wielkiej Nierzadnicy znajduje się lud Boga, Izrael. Przecież Apokalipsa jasno mówi, że smok ma walczyć z Niewiastą i reszty jej potomstwa. A islam od swego powstania walczy z Niewiastą i resztą jej potomstwa.
Apokalipsa jasno wspomina, że Wielka Nierządnica także walczy z ludem Bożym, gdyż jest pijana krwią świętych. A "spec" od proroctw Walter J. Veith tego wyraźnie nie widzi.
        

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/islam,2239-60.html

 

Otóz prof. Walter J. Veith, jest przykładem uczonego w piśmie, ślepym przewdonikiem ślepych:

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Mat 23

Dodama jeszcze inną cechę, która krytykuje u uczonych w piśmie Isus a którą posiada prof. Walter J. Veith, a mienowicie:

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie  dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze  w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić,  a tamtych nie zaniedbywać. Mat 23

 

Otóż prof. Walter J. Veith, zna doskonale Biblie i treść prawa Bozego, jednak skupia się na nie istotnych detatalach.

Spójżmy, na poglądy w sprawie imienia Bestii wg prof. Walter J. Veith. Otóż, uważa, on że swiętowanie przez katolików, prawosławnych, wiele odłamów protestantyzmu niedzieli zamiast soboty, jest liczbą Bestii lub liczbą jej imienia.

 

Otóż przypominam zydzi wyznający Talmud, czczą sobotę, szabat. Czyli wg prof. Walter J. Veith, są oni wolni od znaku Bestii. W tym artykule mamy opis Talmudu:

http://www.zbawienie.com/talmud.htm

 

Talmud jest obok Koranu księga najbardziej uwłaczającą Bogu i Jego Synowi. Apokalipsa opisuje wyznawców Talmudu jako:

 

SYNAGOGĘ SZATANA

 

Uważam, że poświęcanie Bogu soboty, jest wysokim wyrazem posłuszeństwa wobec Stworzyciela. Jednakże, najważniejsze jest okazywanie miłości braciom chrześcijanom, a także przebaczania nawet wrogom ponieważ te nauki są fundamentem w ewangelii. Obowiązkiem chrześcijanina jest wzrastanie w miłości, w te wzrastanie w miłości jest możliwe jeśli potrafimy czy staramy się przebaczyć nieprzyjaciołom.

 

Biblia jest nie tylko księga praw czy proroctwa jest także księga historyczną. W Biblii po potopie mamy różne przymierza z róznymi grupami ludźmi.

 

1. Przymierze, to przymierze Boga z Noem i całym jego potomstwem. Obowiązuje one do dziś i dotyczy całej ludzkości. Najwazniejszy w niej przepis to, definitywny zakaz mordowania drugiego niewinnego człowieka:

http://bibliamesjanska.com/Rdz/9.html

2. Potem mamy przymierza z Abrahamem, przymierze z Izaakiem, czy nawet z Ismaelem, potem z Ezawem i kilka przymierz z Jakubem. Po wyjściu z Egiptu mamy przymierze z narodem Izraelskim. Te przymierza dotyczą okreslonych osób i ich potomków.

Święcenie sabatu w sobotę, mamy w przymierzu z Izraelem. Pomyślmy, skoro znak Bestii będzie narzucany całej ludzkości, to musi on być złamaniem prawa które do dzisiaj obowiązuje całą ludzkość. Gdyby chodziło o święcenie niedzieli zamiast soboty, jak twierdzi prof. Walter J. Veith i wszyscy adwentyści, to w jaki to ma sens????

 

Przecież, prawo Mojrzesza odnosi się do Izraela a nie całej ludzkości. A ponadto to przymierze, przez ciągłe łamanie przymierza przez Izrael, zostało przez Boga zerwane. A tutaj okazuje się, że ni to z gruszki ni z pietruszki, cała ludzkość musi przestrzegać soboty bo inaczej Bóg zniszczy czcicieli soboty.

 

Kto dzisiaj czci sobotę, jak nie wyznawcy Talmudu. A kto ma prawo oparte na niesprawiedliwości, niewierności i nienawiści jak nie wyznawcy Talmudu i Koranu???

 W tym artykule pokazałem związki pomiędzy Talmudem a Koranem:

http://cyryl.blox.pl/2014/07/Konflikt-Palestynsko-zydowski-moje-zdanie.html

Dosłownie Koran cytuje fragment Talmudu i podaje, że są to słowa Boga. Czy  Walter J. Veith, badając spiski nie znałby takich jawnych powiązań pomiędzy Synagogą szatana a islamistami??? Ilu katolików zna właściwą symbolikę (którą znają sataniści z Watykanu), wszyskich bałwochwalczych form katolicyzmu??? W zasadzie mało który, są oni nieświadomi, natomiast świadomie starają się wypełniać prawo czyli być wiernymi, miłosiernymi i sprawiedliwymi. Oto najwazniejszy przepis prawa Bożego:

(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca  swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie. Mat 22

 

Otóż katolik, broniąć krzyża, tak naprawdę miłuje Boga i Jego Syna ze wszystkich swoich sił i wiedzy jaką ma. Nie zna on symboliki krzyża, natomiast krzyż kojarzy mu się z Chrytusem. Tak samo chodzenie w niedzielę jest dla niego uświęceniem Boga i Jego Syna. Pranie mózgu jakim jest poddany nie pozwala mu na większa wiedze w tym zakresie.

 

Robienie z czcenia niedzieli liczby imienia Bestii to najwyższy wyraz ignorancji w prawie Bożym Walter J. Veith i adwentystów. Przecież mord na człowieku jest najwiekszym bluźnierstwem wobec Boga i jego Syna. Gdyż człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Przebaczając drugiemu człowiekowi dajemy wyraz najwyższego poszanowania Boga.

 

Zobaczcie wszystkie mass media zachęcają w zasadzie do mordów, gwałtów, i łamania przykazań Bożych odnoszacych się do postępowania z drugim człowiekiem. Do czego zachęcają nas szatańskie mass media jak nie do przyjęcia imienia Bestii.

 

Oto co mówi Isus:

(10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja  zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć  mieszkańców ziemi. Ap 3

Tą próbą jaką mają doświadczyć wszyscy mieszkańcy ziemi, to będzie danie władzy Bestii nad całym światem. i możliwe, że będzie ona dotyczyć tego jak potomkowie Noego, beda odnosić się do tego:

CZY ABY OCALIĆ ŻYCIE BĘDĄ MUSIELI WZIĄĆ UDZIAŁ W RYTUALNYCH MORDACH.

 

Czym jest aborcja, eutanazja jak nie zachętą do mordów, czym jest wpuszczanie islamistów i zbrojeniem ich jak nie przyzwyczajniem ludzi do mordów. Do przyjęcia znamienia Bestii. Przecież, szatan przez cały ten czas musi przygotować grunt pod to aby maksymalną ilość ludzi zmusić do przyjęcia znamienia imienia Bestii.

Zobaczcie, tak naprawdę ludzie mają wrodzoną niechęć, strach przed zabiciem drugiej osoby. W czasie wojny wietnamskiej większość żołnierzy - poborowych strzelało w powietrze zamiast do wroga. W czasie wojny secesyjnej żołnierze nabijali kule ale nie strzelali, i znajdowano karabiny z szescioma nabitymi kulami. Przeciez, żołnierze Wermachtu, byli hiptnotyzowani przez megafony i dlatego mordowali ludność cywilną jak roboty. Tak większość ludzi, przez sumienie ma wrodzoną niechęc do mordowania. Owszem ludzie zabijają ale jak są zmuszeni do obrony siebie i swoich bliskich.

 

Zobaczcie dlaczego islamiści tak chętnie mordują???

PONIEWAŻ ISLAM JEST SZTAŃSKIM PROGRAMEM KTÓRY ZABIJA SUMIENIA I WZBUDZA W NICH CHĘĆ MORDU. ISLAM, TALMUD TO OKULTYSTYCZNE KSIĘGI NIENAWIŚCI.

 

A co głosi  Walter J. Veith??? Że największym problemem Boga jest to czy ludzkość będzie świetowała sobotę. Czyż nie jest to ślepy przewodnik ślepych???

 

 

 

 

 

17:46, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
środa, 15 października 2014

Przytaczam komentarz brata Bushiego z mojego wczesniejszego artykułu:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/Agresja-kobiet-skad-sie-wziela-w-naszym.html#ListaKomentarzy

Ostro napisałeś ten artykuł, ale najprawdopodobniej jest tak jak piszesz. Należy jeszcze dodać że dzisiejsi mężczyźni również podlegają sporemu ogłupieniu. Pierwszym głównym powodem jest alkohol, który powoduje że mężczyzna traci męskie cechy, a nabywa w zamian zwierzęce. Jeśli kobieta wybrała mężczyznę i żyli w zgodzie, nagle w skutek pojawienia się alkoholu wszystko się zmienia i to nie z przyczyn wyniosłości żony.

Inna przyczyna to maniakalne podejście mężczyzn do sportu, często łączone z alkoholem, jest to element który powoduje praktyki niemal bałwochwalcze, mało tego ojcowie zarażają tym swoich dzieci czasem na siłę. Jest to bardzo destrukcyjne, dziecko uczy się od taty ekstremalnych zachowań, oraz aprobaty agresywnego zachowania, to są te momenty kiedy synek może przeklnąć na piłkarza wrogiego klubu, a nawet się zachęca do tego ku uciesze dorosłych.

Jeśli chodzi o kobiety to bym dodał do twojego artykułu pewien ważny problem, który powoduje bunt kobiety przeciwko swojemu mężowi.

Zaspokajanie potrzeb seksualnych żony. Media stworzyły nierealistyczny schemat zachowań i potrzeb seksualnych kobiet. To znaczy że szatan doskonale zna słabość kobiet, budując na tym całą ideologię, która ma oznajmiać kobietom że mają ogromne potrzeby seksualne, i jeśli mąż nie potrafi im sprostać mają obowiązek szukać tego u innych. o tym się nie mówi ale 60 % rozwodów odbywa się na zasadzie zdrada, albo, "wygaśnięcie pożycia". Oznacza to Że kobieta nie mogąc zaspokoić swoich wygórowanych i nienaturalnych potrzeb seksualnych, tworzy główny rdzeń feministycznych społeczności. U mężczyzn powoduje to flustrację oraz odejście w alkoholizm, lub sporty ekstremalne.Mężczyźni którzy zostali zostawieni z tego powodu przez własną żonę często stają się przyczyną rozbić innych małżeństw.

Młodzi mężczyźni, szkoleni na filmach porno , stają się głównym obiektem westchnień dojrzałych, niezadowolonych mężatek. Często dochodzi do niemoralnych związków, w których chodzi jedynie o seks, taki młody człowiek, będzie szukał kolejnej dojrzałej kobiety, wyławiając je nawet z normalnych małżeństw, staje się niemal specjalistą w "wyciąganiu żon od mężów". Jest to jedna wielka układanka puzzli, które zaprojektował szatan, wszystko się z sobą łączy i pasuje, a tworzy obraz "bestii".

Nie umiem i nie mam pomysłu jak z takim czymś walczyć, portale społecznościowe takie jak "sympatia" i inne, nie będę tu reklamował, są pełne opuszczonych, skrzywdzonych ludzi przez to co tu piszemy. Najgorsze jest to , że te osoby te pakują się jeszcze gorsze relacje dzięki takim portalom. poddane, skrzywdzone kobiety, oddane na żer młodych podrywaczy, które potem zostawiają ją. Oraz Mężczyźni którzy chcą się zemścić na kobietach, kłamiąc wciągają je w związki oparte głównie na seksie.

W sumie podpisuje się po tym komentarzem. Jest w nim sporo racji.  

 

15:36, cyryl27
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 13 października 2014

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie dwa bardzo ważne artykuły Piotra:

http://detektywprawdy.pl/2014/10/10/problem-z-wynioslymi-i-agresywnymi-kobietami/

 

http://detektywprawdy.pl/2014/10/11/zrodla-agresji-kobiet-wobec-swych-partnerow/

Zobaczcie jak funkcjonuje świat szatana. W islam, uznaje kobietę za źródło niepokoju społecznego, anarchii, dlatego nakazuje mężczyznom niewolnic kobiety i być wobec nich agresywnym i złym. Islam, został przez szatana tak wymyślny aby m.in. wywoływać agresję mężczyzn wobec kobiet.

Słynny chrześcijański uczony, badacz biblii i praw Boga odnoszących się do przrody i funkcjonowania wszechświata Isaac Newton:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

Sformułował 3 zasady dynamiki:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_dynamiki_Newtona

Interesująca jest trzecia z nich. Mówi ona, że na każdą akcje jest reakcja. I szatan doskonale o tym wie. Otóż skoro islam jest akcją, która jest skierowana przeciwko chrześcijaństwu. Islam jest w stanie ciągłej wojny z chrześcijaństwem. To islam sprawił, że chrześcijaństwo stało się bardziej agresywne. Oczywiście owa agresja jest skierowana przeciwko innym, czyli ma przeciwny zwrot.

Skoro zatem islam wywołuje agresje u mężczyzn wobec kobiet, to reakcją na to będzie, agresje kobiet wobec mężczyzn w państwach chrześcijańskich. Ową trzecią zasadę dynamiki Newtona w zasadzie odkrył Isus Chrytus:

"(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im  czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy" Mat 7 

Ową reakcją na islam zauważcie jest ideologia:

FEMINIZMU

Tak, feministki jako zasłonę dymną stosują m.in. obronę praw kobiet w państwach islamu. Szczytny cel, ale cala ideologia to tak naprawdę jest doktryną szatana.

Fundamentem pod idologią Feminizmu, jest:

KULT MARII - KRÓWEJ NIEBIOS W KATOLICYŹMIE

http://proroctwa.com/stop.htm

 http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10477

Otóż, jednym ze skutków kultu Królowej Niebios, było podstępne zaszczepienie w narodach chrześcijańskich, agresji i chęci dominacji u kobiet wobec mężczyzn. w katolicyzmie, aby uzasadnić kult Marii, doszukuje się u matki Isusa cech których ona nigdy nie miała i nawet sobie nie przypisywała. A zwłaszcza, rolę Współodkupicielki. W ten sposób, kobiety stopniowo zaczęły wchodzić w rolę męskie. Po prostu, zamiast wzorowaniu się na Isusie, zaczęto wzorować się na kobiecie.

Szatan, tak ogłupionemu społeczeństwu, wpierw zafundował demokracje (najgłupszy ustrój na świecie - zobaczcie w Watykanie nie ma demokracji i dlatego włada światem). Potem dał prawa wyborcze komu??? Kobietom i młodzieńcom - co jest sprzeczne z Biblią. Gdyż kobieta, powinna zawsze wspierać swego męża, a już zwłaszcza publicznie. Jeśli kobieta publicznie krytykuje swego męża, to źle świadczy o niej, gdyż kiepskiego mężczyznę sobie wybrała. Przez wieki w narodach chrześcijańskich, kobiety były szanowane i kochane przez mężów i nie potrzebowały praw wyborczych wystarczyła im Biblia i ewangelie. Bogobojny mężczyzna, szybciej posłucha żony, jeśli ta zacytuje mu słowa Boga z Biblii, które pokażą mu błąd.  Natomiast obecnie, mało kto słucha apeli, uchwał czy nawet ustaw parlamentu. Zobaczcie powstała ustawa o zakazie przemocy wobec dzieci. I co, przemoc wobec dzieci nadal jest. Napisze więcej, ludzie nie wykonają publicznie klapsa, ale potem w domu potrafią jeszcze mocniej skarcić dziecko.

 

I tak samo działa feminizm. Co on głosi, aby kobieta była niezależna!!! A przecież Biblia mówi, że żaden człowiek nie jest niezależny, życie ludzkie zależy od Boga, życie męża od miłości żony, zaś życie żony od miłości męża. W jaki sposób kobieta ma być niezależna wg feministek??? Musi ona wywalczyć sobie tą niezależność. Czyli feminizm nawołuje do agresji wobec mężczyzn.

 

Ta dekadencka szatańska ideologia, niestety ma ogromny wpływ na coraz głupsze pokolenia kobiet. Niestety kiedyś kobiety ze wsi posiadały więcej, potrzebnej w życiu mądrości niż wyedukowane na uczelniach kobiety w miastach. Wiedziały, że ich szczęście zależy od Bogobojnego, dobrego i pracowitego mężczyzny. Kiedyś teściowie, stawali w obronie zięcia dlaczego??? Ponieważ, jak mężczyzna zostawił ich córkę, to przyszła im "kolejna gęba do wyżywienia"  na stare lata.

 

Ale szatan opracował i to. Stworzył on system socjalny, a także tysiące nikomu niepotrzebnych i nieproduktywnych posad biurowych, aby kobiety miały iluzję bycia niezależną. W ten sposób, wiele kobiet nie odczuwa zbytnio materialnych skutków, braku mężczyzny w ich życiu. Niestety wszelkie czynności w gospodarce, które wytwarzają potrzebne nam dobra, tak naprawdę są od czasów grzechu w Edenie dane przez Boga mężczyznom: 

"(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

(19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz." Ks. Rodz. 3

 Tego prawa nie da się obecnie obejść drogie panie. Szatan jedynie stworzył wam iluzje "niezależności". 85% dochodów z realnej gospodarki, gdzie pracują mężczyźni, zabierana jest państwu które te pieniądze rozdziela. Natomiast większość kobiet, i tak pracuje w fabrykach, gdzie tak naprawdę powinni pracować mężczyźni. Tak to urządził szatan. Kobiety pracujące poza domem rodziną, z tego powodu są agresywne. Są zmuszone do bycia niezależną wbrew swojej naturze. A feminizm ukierunkowuje tą agresję na mężczyznę, męża partnera.

W takiej sytuacji nie powinna nas dziwić ogromna liczba rozwodów. Jaki mężczyzna na dłuższą metę wytrzyma z kobietą która dosłownie nie docenia jego trudu na rzecz rodziny i podważa jego autorytet??? każdy człowiek ma potrzebę, która dana została przez Boga, poczucia bycia ważnym. Dzięki temu zawierane są i trwają małżeństwa. Kobieta, która nie docenia swojego męża, może być najpiękniejsza, ale i tak mężczyzna od niej odejdzie. Albowiem, mężczyzna czuje się ważny jeśli jego starania są docenianie a jego polecenia wykonywane. Zobaczcie, dlaczego obecnie większość mężczyzn woli siedzieć przed telewizorem niż zajmować się dziećmi???

 

Ponieważ, jeśli matka przy dzieciach podważa decyzje ojca, to dzieci przestają tego ojca słuchać. A zatem mężczyzna, zajmuje się urządzeniem które go słucha czyli telewizorem i pilotem.  Natomiast żony, narzekają na co??? Otóż na to, że mężczyźni nie chcą zajmować się dziećmi. Owszem chcą, ale jeśli każde polecenie dane dziecku, kończy się tym, że matka owe polecenie uchyla to w zasadzie pozbawia dzieci ojca.

 

Biblia naucza, ze kobieta musi być podporządkowana mężowi. Bez tego, prędzej czy później mężczyzna zostawi rodzinę. Zobaczcie, inną sprawę, wraz ze wzrastającą liczbą rozwodów na zachodzie kwitnie handel kobietami i prostytucja. Tak drogie panie, im mniej rodzin, im więcej rozwodów to tym większa szansa, że zostaniecie prostytutkami. Zamiast bycia szanowaną i kochaną żoną i matką powili stajecie się pogardzaną i znienawidzoną nierządnicą. Do tego dąży szatana. W zasadzie kobiety, Polski, wyjeżdżają na zachód do pracy i pracując w fabrykach, oddają się każdemu mężczyźnie. Kobiety w biurach to w zasadzie haremy dyrektora. Dyskoteki, to w zasadzie przyuczenie kobiet do zawodu prostytutki.

 

Z tego m. in. powodu nienawidzę tego szatańskiego świata. Mam nadzieję, że Bóg szybko zlikwiduje te całe zło. Dla waszego dobra drogie Panie.

 

 

 

19:58, cyryl27
Link Komentarze (1) »
środa, 08 października 2014

Brein Breaker, napisał już dwanaście części cyklu "Co Szatan zrobił z Biblią". Oto ostatni jego artykuł:

http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/10/03/371/#more-371

 Już sam tytuł cyklów dwunastu artykułów pt. "Co Szatan zrobił z Biblią" mówi nam wiele. Otóż wiadomo, że autorem Biblii jest sam Bóg. A zatem zmiany, w jego księdze, muszą uzyskać autoryzacje samego Boga. Tak, szatan musi uzyskać zgodę Boga w zakresie tego w:

JAKIM ZAKRESIE MOŻE ZMIENIĆ BIBLIE.

Możecie zauważyć, że w Biblii największą wartość, mają słowa Boga i Jego Syna Isusa Chrystusa. A zatem przy listach Pawła sprawa jest prosta, nie są one słowami Boga ale człowieka - który został posłany aby sprawdzić kto jest zbożem a kto chwastem, kto woli żyć według prawa Boga a kto nie. Sprawa Ewangelii Łukasza, też jest prosta w przeciwieństwie do trzech ewangelii, bazuje ona zbadaniu sprawy przez Łukasza i nie jest ona pisania z natchnienia Boga.

 

 http://www.zbawienie.com/ewangelista-lukasz.htm

 

Zatem trzy ewangelie bazują na natchnieniu ich autorów przez Boga. A co pisze Brein Breaker, odnoście słów Isusa Mateusz 7:

 

"Mamy 2 możliwości interpretacji domniemanych słów Mesjasza z Ewangelii Mateusza. "

Tak Brein Breaker, nie tylko podważa wiarygodność słów Isusa, on podważa autorytet Boga. Przecież, skoro autorem tych słów nie jest Syn Boga to kto może nim być??? Wg Breain Breakra jest nim szatan.

"(6) Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej  będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi  morza.

(7) Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz  biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi." Mat 18

 

Przecież podważanie słów Syna Bożego jest sianiem zgorszenia wobec tych najmniejszych. A owi najmniejsi to ludzie, nie posiadający takiej wiedzy i oczytania ale więżący na słowo Ewangeliom. Skoro Bóg pozwolił Szatanowi na umieszczenie listów Pawła, i ewangelii Łukasza, oznacza to po prostu, że wcale to nie przeszkadza Stworzycielowi przy realizacji jego planów. Wprost przeciwnie, Bóg wie, że proste i mądre słowa Isusa prości ludzie zaczną prędzej słuchać niż skomplikowanych listów Pawła. A ewangelia Łukasza, aby być dobrą fałszywką w większości musi zawierać słowa z natchnionych ewangelii.

Ale co Bogu nie przeszkadza, to zaczęło przeszkadzać Brein Breakerowi. Przecież, pisze on sporo artykułów które w zasadzie pokazują mądrość szatana, że to on a nie Bóg kontroluje sytuacje. Tak to wygląda. Zobaczcie po zapoznaniu się z tymi artykułami człowiek czuje się zgorszony i zawiedziony. Człowiek zaczyna zadawać pytanie, co to za Bóg, który pozwala szatanowi robić wszystko ze swoim słowem.

CO TO ZA GENERAŁ KTÓRY POZWALA BEZKARNIE FAŁSZOWAĆ SWOJE ROZKAZY SWOJEMU PRZECIWNIKOWI???

 

Oto jak Brein Breaker przecedza komara a połyka Wielbłąda.

A do czego zmierza unieważnianie ewangelii Mateusza, w której jest modlitwa "Ojcze nasz", najwięcej nauk Isusa w tym miłości do nieprzyjaciół??? Otóż jest jeden Polak, który napisał kilka książek na ten temat.

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Piekara

Ten pan przyznaje, że od 25 lat słucha heavy metalu:

http://www.wykop.pl/ramka/876701/jacek-piekara-o-nergalu-slow-kilka/

Chwalone jego książki sa na katolickiej Frondzie:

http://www.fronda.pl/a/inkwizytor-mordimer-madderdin-na-topie,13828.html

 

Jego książki, w zasadzie opisują świat w którym nie było męczeńskiej śmierci, ale Chrystus z krzyża, wymordował całą Jerozolimę i podbił Rzym. Nie było miłości do nieprzyjaciół, zaś Chrystus mieczem walczył ze swoimi wrogami. Czyli w tym cyklu książek fantasty, są opisane  do czego zmierzają wierzenia Mariusza, estery i Brein Breakera.

Otóż, dlaczego fronda chwali cykl artykułów tej bluźnierczej publikacji??? Ponieważ, Watykan promuje jeden kult, który głosi, że Chrytus nie umarł na krzyżu:

ISLAM

W tym cyklu o inkwizytorze, nie ma islamu ponieważ jego rolę pełni chrześcijaństwo, które zostało pozbawione nauki miłości.

 

"(1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z  Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.

(2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Isus  Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.

(3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Isus Chrystus przyszedł w ciele,  nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść,  i teraz już jest na świecie." 1 Jana 4

 

Co oznacza przyjście w ciele, jak nie męczeńska ofiarna śmierć i zmartwychwstanie??? A co oznacza bycie pobożnym???

"(8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

(9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego  posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.

(10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas  umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

(11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się  miłować." 1 Jana 4

 

.................

 

 

 

22:22, cyryl27
Link Komentarze (16) »
czwartek, 02 października 2014

"LICZBA ZWIERZĘCIA

JAKIE JEST PRAWDZIWE ZNACZENIE LICZBY 666?


W opracowaniu tym zostanie przedstawiona koncepcja reprezentowana przez Walida Shoebata. Jest to alternatywne ujęcie „liczby zwierzęcia”, widziane oczami człowieka pochodzącego z Bliskiego Wschodu, byłego muzułmanina, a obecnie chrześcijanina, podążającego za Jezusem.


W Księdze Objawienia, w rozdziale 13, apostoł Jan pisze:

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.


Znaczenie liczby „666” od wieków zajmowało umysły wielu chrześcijan. Wokół tej liczby narosło wiele mitów i domysłów.

Niektórzy bibliści twierdzą, że liczba 666 reprezentuje pełnię upadłej oraz zbuntowanej ludzkości.

Problem z tym twierdzeniem jest taki, że za tą liczbą kryje się coś bluźnierczego, i wyjaśnienia takiego typu są bezwartościowe jako środek do identyfikacji Antychrysta.

Najbardziej popularną metodą stosowaną w celu identyfikacji „liczby zwierzęcia” było użycie hebrajskiej numerologii – gematrii.

Ogólnie mówiąc gematria polega na przekształcaniu słów na liczby. W hebrajskim alfabecie każda litera posiada numeryczną wartość. Poprzez przypisanie liczby do każdej litery występującej w danym słowie a następnie zsumowanie ich otrzymujemy wynik, który jest numeryczną wartością danego słowa.

W języku greckim, podobnie jak w hebrajskim, litery alfabetu posiadają numeryczną wartość. W ten sposób ta sama metoda może być zastosowana.

Jednakże istnieje wiele wątpliwości odnośnie tego, czy gematria jest rzeczywiście tą metodą, której użycie sugerowałaby nam Biblia.

Przede wszystkim, zauważmy, że gematria jest związana z judaistycznym mistycyzmem – kabałą. Jednakże kabała jest kwalifikowana jako praktyka okultystyczna poprzez chrześcijan oraz żydów mesjańskich.

Poza tym, zastosowanie tej metody wiąże się z szeregiem problemów natury metodologicznej.

Nie mamy pewności czy gematria powinna być stosowana w języku hebrajskim czy może w języku greckim, w którym Księga Objawienia została napisana. Z tego względu, że w języku hebrajskim nie występują samogłoski, przekładanie obcych imion na ten język może być dosyć problematyczne.

Istnieje szereg innych problemów związanych ze stosowaniem tej metody, których omówienie tutaj pominiemy.

Warto podkreślić to, że w rezultacie stosowania gematrii „stworzono” niezliczone ilości antychrystów. Począwszy od rzymskich cesarzy do sławnych polityków w czasach współczesnych.


666 czy może 616?W 1897 roku w egipskiej miejscowości Oksyrynchos, archeolodzy dokonali odkrycia wielkiej ilości starożytnych papirusów pochodzących z okresu od I w. p.n.e. do X n.e. Wśród znalezionych papirusów były fragmenty Księgi Objawienia z III i IV wieku. Co jest interesujące w kontekście podjętych tutaj rozważaniach w zachowanych fragmentach 13-ty rozdział Księgi Objawienia zamiast liczby 666 zawiera liczbę 616.

W trzeciej linii, po prawej stronie, występują greckie litery: chi (hexakosiai – 600), iota (deka – 10), sigma (hex – 6).

Walid Shoebat zwraca uwagę na to, że również Ireneusz, jeden z Ojców Kościoła, żyjący w II wieku po Chrystusie, był świadomy istnienia różnić w zapisie liczby bestii w dostępnych mu manuskryptach Księgi Objawienia. Ireneusz tłumaczył te rozbieżności jako skutek błędów kopistów.

Poza tym znany jest, co najmniej jeden manuskrypt, gdzie występuje liczna 665 zamiast 666 czy 616.[1]

W rękopisie Księgi Objawienia, stanowiącej cześć Kodeksu Watykańskiego[2], owe trzy symbole interpretowane zwykle jako greckie litery Chi Xi Stigma, przedstawione są w formie, która, jak zauważa Walid Shoebat, przypomina arabskie litery.


Walid Shoebat pisze:

„Jak tylko zacząłem analizować grecki tekst Księgi Objawienia ze starych manuskryptów, od razu zauważyłem, że greckie litery (Chi Xi Stigma), które zazwyczaj były tłumaczone jako liczba 666 bardzo przypominają popularne islamskie wyznanie wiary - Bismallah, napisane po arabsku. Bismallah dosłownie oznacza „W imię Allacha”, któremu towarzyszy symbol skrzyżowanych mieczy, który jest używany powszechnie w świecie muzułmańskim na oznaczenie islamu”.[3]


Na tej fotografii na górze widzimy islamski symbol "Bismallah", natomiast na dole greckie litery "Chi Xi Stigma"  w formie występującej w Kodeksie Watykańskim.

W języku arabskim, podobnie jak w hebrajskim, czytamy od prawej do lewej strony, czyli na odwrót, w porównaniu z językiem polskim. Czytając od prawej strony, przedstawione powyżej symbole w języku arabskim oznaczają:

- pierwszy symbol: „Bismi” znaczy „Imię”;

- drugi symbol: „IIah”, znaczy „Allach”;

Oba te symbole w połączeniu znaczą "W imię Allacha".

- trzeci symbol to dwa miecze, powszechnie występujące na islamskich flagach czy emblematach.

Powstaje pytanie, czy jest możliwe, że to, co kopiści uważali za greckie litery, było w rzeczywistości sekwencją obcych symboli lub znaków?

Czy istnieje możliwość, że apostoł Jan próbował wiernie odtworzyć, to, co ukazał mu Bóg, a co w rzeczywistości było arabski słowami?


Jeżeli te przypuszczenia są prawdziwe, tłumaczyłoby rozbieżności w różnych manuskryptach. Kopiści stojąc w obliczu owych znaków próbowali je odczytywać zakładając, że są to litery w języku greckim.


Moglibyśmy wysunąć zarzut, że interpretacja znamienia zwierzęcia jako arabskich symboli jest niezgodna z tekstem, gdyż Jan pisze o „liczbie zwierzęcia” oraz sugeruje, że można tą liczbę „obliczyć”.

Walid Shoebat argumentuje, że greckie słowo psephizo przetłumaczone w wersecie 18 jako „obliczyć”, może również oznaczać oszacować, zdecydować, czy zidentyfikować.

Podobnie greckie słowo arithmos przetłumaczone jako „liczba” może również oznaczać mnóstwo, w znaczeniu rzeszy ludzi.


Zakładając to alternatywne znaczenie słów „obliczyć” oraz „liczba” w wersecie 18 zamiast „obliczyć liczbę zwierzęcia” mielibyśmy „zidentyfikować tłum zwierzęcia”, w sensie rzeszy jego wyznawców.

Natomiast słowa: „A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć”, występowałaby w znaczeniu: „a rzesza jego wyznawców może być zidentyfikowana przez ‘W imieniu Allacha oraz dwa miecze (dżihad)’”.Przyjmując to alternatywne podejście do Księgi Objawienia, widzimy, że „liczba zwierzęcia” jest ściśle związana z Islamem, jako głównym wyrazem ducha antychrysta. Jeżeli to podejście jest prawdziwe, Antychryst będzie islamskim kalifem, Mahdim, który podejmie się ostatecznej próby poddania całego świata pod panowanie Islamu."

 

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=5973

Ten artykuł wkleiłem aby pokazać, że w języku greckim, liczba zwierzęcia, może po prostu oznaczać jej wyznawców ich ogromną liczbę. Zobaczmy islam rozprzestrzenił się dzięki Ismelowi. Oto jak Bóg określił Ismaela:

"(11) Nadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej.

(12) Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich." Ks. Rodz. 16

 

Otóż definicja zwierzęcia nie dotyczy tylko ssaków, gadow, owadów, ptaków, ryb ale odnosi się także do człowieka dzikiego, ktory nie potrafi podobnie jak zwierzę zapanować nad swoimi emocjami. Otóż Arabowie, potomkowie Isamela, wg słów Boga mają nastawać na wszystkich swoich pobratymców. Kto był pobratymcem Ismalela jak nie inni potomkowie Abrahama (inne narody) a zwłaszcza potomkowie Izaaka, Jakub (rasa biała) i Ezaw (Edomici). Szatan doskonale o tym wiedział, dlatego islam stworzył specjalnie dla Arabów.

Otóż CELEM ISLAMU JEST ZEZWIERZĘCENIE CZŁOWIEKA.

Te strony podają mnóstwo na to przykładów i dowodów:

http://ndie.pl/

https://www.youtube.com/user/gotquran/videos

Pierwszym przykładem człowieka ktory był dziki, zezwierzęcony był Kain pierworodny syn Adama i Ewy:

 

"(1) Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.

(2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.

(3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;

(4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.

(5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.

(6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?

(7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim.

(8) Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go."

 

Zobaczcie Kain nie był sposkojny, uległy ale dziki. Bóg celowo, wygnał Ismale i wydziedziczył go z domu Abrahama, gdy ten urągał swemu bratu Izaakowi. Przecież Kain zabił brata swego Abla z powodu zazdrości o względy Boga, zaś Ismael urągał izaakowi także z powodu zazdrości o względy Boga. Gdyby Ismael dalej przebywał w domu ojca swego to zapewne by zamordował Izaaka. Wtedy Abraham by umarł bez potomków (ze zgryzoty za synem), Ismaela zaś zabili by ludzie, gdyż tak głowiło przymierzez z Neom. Bóg celowo tak uczynił nie tylko dla dobra Abrahama i Izaaka, ale dla dobra samego Ismaela.

 

Otóż zobaczcie skoro ewangelie zmieniają życie i postępowaniewielu ludzi i są rozprzestrzeniane przez potomków Jakuba, Izrael, rasę białą. To islam także zmienia, życie i postępowanie wielu ludzi i jest rozprzetrzeniany przez potomków Ismalela, Arabów. Ewangelie uwalniają ludzi z grzechów, chrześcijanie systematycznie stają się wolni, panują nad emocjami. Tak samo islam zmienia ludzi w niewolników grzechui, ludzi dzikich, niepanujących nad emocjami.

A teraz podam przykład:

 

 http://polskaligaobrony.org.pl/sad-zdecydowal-ws-gwiazdy-mma-aslambek-saidov-aresztowany/

 

http://olsztyn.wm.pl/216855,Szok-Arrachionu-odpowiedz-na-zatrzymanie-zawodnikow-MMA.html#axzz3EzzGRMDz

 

http://sport.fakt.pl/sporty-walki/mamed-chalidow-boi-sie-policja-na-tropie-gwiazdora-mma-wideo-,artykuly,492232.html

Zobaczcie komentarze w tej sprawie w goglee, na youtube ludzi. Otóż w Polsce islamiści z Czeczenii, ktorzy dzięki sukcesom sportowym, mieli poparcie mediów zostali aresztowani. Jeden z nich to był Aslambek Saidov, były mistrz KSW. Jego kompan pod fałszywym nazwiskiem ukrywał się ponieważ był poszukiwany za mord przez INTERPOL:

 

 http://sport.wp.pl/kat,1035299,title,Zatrzymany-zawodnik-MMA-byl-poszukiwany-za-morderstwo,wid,16838785,wiadomosc.html?ticaid=1138d0

Aslambek S. jest bliskim kuzynek innego islamisty Mameda Chalidowa, poczytajcie komentarze pod tym filmem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=79K42mUtWkA

Otóż wcześniej działalnością gangsterską zajmował się na początku swojej kariery Mamed, a schedę po nim przejął jego kuzyn - jak wspomina o tym urzytkownik 14koniu. Czeczeni, nie dość że są islamistami to słyną z jednej z najbrutalniejszych mafii. Są oni dzicy, mściwi jak kazdy islamista.Zobaczcie, media poprzez wizerunek Mameda i innych jego rodaków trenujących MMA, ocieplały wizerunek islamu w Polsce. Ludzie ci, mieli godziwe warunki życia w Polsce. Ale i tak zajmowali się przestępstwami. A tym się zajmowali, ponieważ wyznawali szatańską naukę islamu.

Otóż, w ewangelii Jana jasno pisze, że:

"(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby  każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był  przez niego zbawiony.

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest  osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie  bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do  światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na  jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu." Jana 3

http://bibliamesjanska.com/J/3.html

 

Zobaczcie, w tej sprawie Mamed kręci i chroni swego rodaka. Nikt kto zna realia MMA, nie wierzy, że Aslambeka, przez walki w KSW byłoby stać na kilka nowych drogich aut. Za takie walki, których jest do dwóch w roku dostaje się 40 tysięcy złotych, zaś sam zawodnik na przygotowania do walki wydaje więcej. Działalność sportowa była dla tych ludzi przykrywką. Islamiści nienwidzą światła i uczynków światłości a swoje uczynki robią po cichy. Gdy zaś są one ujawnione to zwyczajnie się ich wypieraja.

 

Ten przykład pokazuje, że dopuki człowiek wyznaje islam to jest pod najmocniejszą formą niewoli grzechu. Zobaczcie, jak to mówił Isus, nie ma nic ukrytego co by nie miało zostać wyjawione. Każdy uczynek ciemności będzie prędzej czy później ujawniony.

 

 

 18:55, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
środa, 01 października 2014

Proroctwa wypełniają się na naszych oczach. Isus potepił uczonych w piśmie, za to mi.in, że "przecedzają komara a połykają wielbłąda". Owa metoda uczonych w piśmie, polega na skupieniu się na jakimś interesującym szczegule a pominięciu ważnego wydarzenia. Otóż, przypominam artykuły brata Henryka:

 http://www.zbawienie.com/nasienie_weza_2.htm

W tym artykule, opisane jest, jak szatan kontroluje chrześcijaństwo i zwalcza niewiastę rasę białą. Tutaj jest o niewieście, zaginionym Izraelu, rasie białej:

http://www.zbawienie.com/10-pokolen.htm

A tutaj, o tym jak rasa biała w proroctwach Ezechiela będzie w całości bezbronna:

http://www.zbawienie.com/wybawienie-ludu-Bozego.htm

 

Dla czytających mojego bloga, a nie zaznajomionych z artykułami brata Henryka proponuje je przeczytać. Otóż, w moim wcześniejszym artykule:

 

http://cyryl.blox.pl/2014/09/Wspolpraca-Ezawa-i-Ismaela-przeciwko-Izraelowi.html

Opisałem, że potomkowie Ezawa, Edomici (obecnie Edomici, Chazarzy, wyznawcy Talmudu i Kabały, syjoniści którzy kontrolują finanse swiata) oraz Arabowie, islamiści, potomkowie Ismaela ze sobą współpracują. Za ową współpracę odpowiedzialny jest szatan. Ten upadły cherub, zwodzi cały świat za pomoca oszustwa, handlu:

http://cyryl.blox.pl/2014/09/Wystrzegajmy-sie-Smoka-weza-i-jego-rad-cz1.html

http://cyryl.blox.pl/2014/09/Wystrzegajmy-sie-Smoka-weza-i-jego-radcz-2.html

 

Otóż, Isus powiedział, w jakich warunkach przyjdzie on po raz drugi na ziemi, tym razem w chwale O tym pisze:

 

http://bibliamesjanska.com/Mt/24.html

Isus mówi janos, fałszywi prorocy i wojny pomiędzy narodami to ma być początek boleści. Boleści czyli Bulów porodowcych niewiasty:

"(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc  pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem  głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na  ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko  porodzi, pożreć jej dziecię.

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami  laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu." Ap. 12

Od czasów powstania islamu, który jest: DEKLARACJĄ WOJNY POTOMKÓW ISMAELA PRZECIWKO POTOMKOM IZAAKA I JAKUBA. Chrześcijaństwo, a w szczególności rasa biała, Izraela niewista jest w wstanie ciągłej wojny. Dodatkowo od początków działaności, Edomitów, Chazarów, Izrael jest inflintrownay przez fałszywych proroków. Zobaczcie, dlatego Izreal, rasa biała, stała się bardziej wojownicza - oziębła w miłości. Ta sytuacja ma trwać, dokupi, nie będzie jak za dni Noego. Czyli ziemia zostanie tak napełniona przemocą, że Bóg tak jak Neogo i jego rodzinę oraz zwierzeta, bedzie musiał tym razem nie na Arce ale na orlich skrzydłach uratować Izrael. Sytuację tą omówiłem z bratem Henrykiem na tej stronie:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/moj-pierwszy-blog-i-pierwszy-wpis,2763-45.html

Zobaczcie, ziemia powoli zmienia się w Wielki Kalifat. Czyżby termin, że przed potopem cała ziemia zotała napełniona przemocą, nie oznacza,  poprotu, że islam przed potopem obął w posiadanie całej ziemi. Przecież, islam napełnia stopniowo systematycznie całą ziemię przemocą. Zaś islamiści wierzą, że gigantów stworzył Allah (czyli tak naprawdę diabeł, wąż). Podobnie Edomici, Chazarzy, masoneria, czcą falussa, czyli pochodzenie od upadłych aniołów. Symbole w masonerii tak naprawdę mówią o tym, że istoty niebiańskie zapłodniły ziemskie kobiety. Ewalucja to w zasadzie, chołd złorzony upadłym aniołom i jego potomstwu. Czyli powoli ziemia staj się jak za czasow Noego.

 

 

 U Ezechiela pisze, że rasa biała, Izrazel, ma być całkowicie bezbronne. Oto fakty:

1. Państwa UE są tak naprawdę pozbawiane armii. Promowane sa zboczenia, amieszana ilość żółnierzy, Niemcy njapotężniejszy kraj UE ma niewiele więcej żołnierzy niż Polska.

2. USA, jego armia, jest stale osłabiana. Obama wprowdzaił do armii - homoseksualizm, ponadto sfeminizował armie. Za kadencji Obamy, kobiety masowo sa powoływane jako żołnierze frontowi. Dodatkowo armia USA, coraz więcej ma czarnych i latynosów a coraz mniej białych. Nie oszukujmy się, rasa biała, jest najbardziej bitna. To Brytyjczycy, ocalili Hindusów przed eksterminacją która im groziła z rąk islmistów. A Polacy (zapewne pokolenie Judy), zatrzymali ekspansje najpotęzniejszego państwa islamu, Imperium Osmańskiego. Dodatkowo trwają plany pozbawienia Amerykanów prawa do posiadania broni.

3. Rosja, posiadająca najpotęzniejsza armie. Ale ona się islamizuje:

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosyjskiej-armii-pilnie-brakuje-rekruta-Bedzie-pierwszy-od-ponad-20-lat-pobor-w-Czeczenii,wid,16925599,wiadomosc.html?ticaid=1138b9

 Za niedługo, ekspansja islamu może czekać z terenu Rosji. Putin to tak naprawdę, kolejny islamista. Kolejny pachołek Szatana.

4. Polska przez Polski rzad, jest jawnie rozbarjana:

http://niewygodne.info.pl/artykul4/01651-Polska-armia-zniknie--Do-zwolnienia-34,6tys-zolnierzy.htm

 Żydzi rzadzący Polską, pozbawiają Polaków armii, a jednocześnie pchają nas do kolalicji walki z ISIS.

 

Otóż Szatan, dał celowo władzę nad całą ziemią Wielkiej Nierządnicy. Otóż, Watykan utrzymuje w Izraelu bałwochwalstwo, co nie pozwala Bogu stawiać jawnie w obronie swego ludu. A szatan tworzy pułapkę dla niewiasty, chłopca - ktorego ma urodzić i reszty potomstwa. Otóż im dłużej działa Wielka Nierządnica, to tym dłużej szatan może, tworzyć swoją pułapkę na niewiastę. Prorctwo Ezechiela zapewne mówi, o tym, że Izrael będzie całkowicie pozbwiony armi. Co zrobi Bóg w tej sytuacji:

"(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą  wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w  ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by  działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią  się wyroki Boże." Ap. 17

 

Zniszczy przy pomocy Zwierzecia, Wielką Nierządnicę, aby od tej pory, Bóg i Syn mogli chronić z pełną mocą Izrael i chrześcijaństwo. W tej chwili odbywa się zapewne Sąd nad Nierządnicą:

http://wordwatcher.net/?p=114

http://wordwatcher.net/?p=110

 http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/dzieja-sie-bardzo-dziwne-rzeczy-w-watykanie,1239-540.html

 Zobaczcie, szatan szykuje pułapkę na nas, a Bóg w zasadzie powiedział szatanowi, że zrobi pułapkę na niego.

 

Drodzy bracia i siostry, dbajmy o miłość aby ona w nas nie oziębła. Bóg wystawia nas na próby, aby nas wzmocnić. Wzrastajmy w miłości, gdyż wtedy wzrstamy w Ojcu i jego doskonałości. Pisał o tym Apostał Jan.

 

 

 

 

 

 

18:30, cyryl27
Link Komentarze (2) »