Zakładki:
Http://arkabushiego.blox.pl/html
Http://bibliamesjanska.com/
Http://detektywprawdy.pl/
Http://mojaopoka.blogspot.de/
Http://oislamie.wordpress.com/
Http://proroctwa.com/
Https://atakujnwo.wordpress.com/
Https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
Http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/
Http://thewordwatcher.blogspot.de/
Http://wordwatcher.net/
Http://www.zbawienie.com/
Http://www.zbawieniecom.fora.pl/
RSS
wtorek, 29 września 2015

 

Z księgi Rodzaju http://bibliamesjanska.com/Rdz/11.html wiadomo, że ludzkość zamiast rozproszyć się po całej ziemi zaczęła się koncertować. W tym celu wybudowała wieżę Babel oraz miasto. Koncertowanie ludzkości miało na celu bunt po potopie przeciwko Bogu. W tym celu Bóg pomieszał ludzkości języki i podzielił ją na narody:

 

(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.

(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!

(8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.

 

Zauważmy, otóż narody i języki to nowe prawo Boga dotyczące funkcjonowania ludzkości. To jest także Tora. A kto występował przeciwko temu prawu??

 

Otóż Babilon. Babilon był pierwszym państwem które mieszało języki i narody. Było to też, starożytne miasto które miało być niczym wieża Babel drogą do Boga:

 

Babilon (sum. ká.dingir.raki „brama boga”; akad. Bāb-ilim „brama boga” lub Bāb-ilāni „brama bogów”; gr. Βαβυλών Babylōn; bibl. בָּבֶל Bābel; arab. بابل Bābil)[1] – starożytne miasto położone w Mezopotamii, nad Eufratem, dawna stolica Babilonii; obecnie stanowisko archeologiczne Atlal Babil[2] w Iraku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Babilon

Otóż wg Daniela Babilon miał istnieć aż do końca czasów. Sen Nebukadnesa dotyczący posągu to pokazuje: http://bibliamesjanska.com/Dn/2.html. Posąg wpierw był ze złota potem w dół ze srebra, miedzi, żelaza a nogi jego były mieszaniną żelaza i gliny. Oznacza to wiele. Otóż złoto symbolizuje trwałość a dalsze metale symbolizują, że ów Babilon jest coraz słabszy. Nogi pokazują, że owa władza Babilonu będzie najsłabsza.

 

I tak Wielka Nierządnica z księgi Objawienia jest najsłabsza w historii, jej władza jest chwiejna. Jednak jest ona tym samym Babilonem. Dlaczego jej władza jest chwiejna??? Ponieważ czerpie ona swoją władzę z dwóch  przeciwstawnych źródeł. Od szatana ale także czerpie swoją moc i pochodzenie od jednego ze zborów które założył Isus:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

 http://bibliamesjanska.com/Ap/17.html

 

Tak Paweł, propagował ideologie Babilonu czyli:

Ponownego zjednoczenia ludzkości przeciwko Bogu!! Paweł położył nowe podwaliny, pod stary Babilon - wtedy to był Rzym. Już wtedy Rzym, pod wpływem ewangelii Isusa Chrystusa upadał. Paweł wykorzystał chrześcijaństwo = jak wilk w owczej skórze - aby stworzyć nowy Babilon i tym samym wypełniło się proroctwo z księgi Daniela o posągu. żalezna część posągu - Rzym upadł - a w jego miejsce powstał Nowy Rzym, Nierządnica, Wielki Babilon, o nogach z gliny i żelaza.  Nauki Pawła miały na celu:

 

1. Stopniową likwidacje starego porządku świata - opartego na prawie Bożym -  i wprowadzenie NWO - Nowego porządku Świata - którym owo prawo Boże zostało anulowane przez Pawła.

2. Likwidacje wszelkich narodów poprzez wymieszanie ich  i zjednoczenie przeciwko Bogu.

 

Ramieniem Pawła w realizacji jego szatańskich nauk był zawsze Rzym. Paweł był obywatelem Rzymu - to wiele mówi. Rzym przeobraził się w Wielką Nierządnice - gdyż naród Rzymski upadł i upadła jego żelazna moc. Zauważmy jedno nogi posągu były po części z żelaza a po części z gliny, otóż nogi są najdłuższą częscią ciała, podobnie jak Historia Watykanu także jest najdłuższą historią posągu Babilońskiego.

 

Obecnie zapewne jesteśmy ku końcowi historii Babilonu. Obecnie Wielka Nierządnica - na czele z czcicielem diabła papieżem Franciszkiem - otwarcie promują NWO:

http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850

Tutaj Henryk opisał na czym ma on w rzeczywistości polegać:

http://zbawienie.forumotion.com/t16p300-wiadomosci-w-swietle-proroctw

Jedno, jest pewne nie będzie żadnego NWO!!!

 

(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył  świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w  jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Daniela 7

 

O tak będą zamiary wprowadzenia NWO, ale ostatecznie Bóg wprowadzi w końcu w pełnym zakresie swoje doskonałe prawo!!!

 

Oby Twoje Królestwo, panowanie i prawo zostało wprowadzone jak najszybciej Święty Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba!!!!

 

 

19:45, cyryl27
Link Komentarze (2) »
czwartek, 17 września 2015

Oto Apel Bushiego i ludzi z forum. Od piątku 18 września zaczynamy modlitwy codziennie Ojcze nasz, o ochronę nas przed islamem:

 

Modlitwa o wybawienie od złego.

Dlaczego  to robimy ?

Świat na naszych oczach staje do góry nogami, przekraczane są wszelkie granice bestialstwa, pogaństwa, nagminnie urąga się Bogu za pomocą środków masowego przekazu, czy z ust zwykłych ludzi. Obrazy z Apokalipsy Św. Jana stają się już częścią naszej historii i nikt kto ma poznanie w tym temacie nie łudzi się że to jeszcze nie czas. Nigdy dotąd tak wiele znaków na niebie i ziemi nie zaistniało w tak krótkim czasie.


Elity świata wydają się być na to wszystko przygotowane, potajemnie działania przez ostatnie 200 lat  na ten jeden  krótki fragment czasu, w którym mają się wykonać proroctwa zawarte w Słowie Bożym.  

Na naszych oczach wdać jak wprowadzają na szybkiego ostatni zaplanowany etap z "Protokołów Mędrców Syjonu", trzecia wojna światowa mająca się zacząć od wojny religijnych, oraz wojen domowych w samej europie na tle etnicznym.

Satanistyczni liderzy Unii Europejskiej starają się usilnie zdestabilizować za pomocą islamistów mocne kraje europy, które są siłą napędową połowy cywilizowanego świata. Potrzebują naszego upadku fizycznego a przede wszystkim moralnego, po to by wprowadzić swoje ukryte plany. Doprowadzić by pokojowe ludy Europy zmuszone były do zabijania w obronie swoich rodzin przed atakami nienawidzących nas od setek lat islamistami.

Widać również znaki masowego budzenia się świadomości ludzi w Polsce. Masowe protesty i demonstracje w których młodzi ludzie dają znać że nie zapomnieli o Chrystusie naszym Zbawicielu. Zdajemy sobie sprawę że wielu jeszcze  zawierza  siebie "królowej niebios", licząc na pomoc, która nie nadejdzie. Najwidoczniej Bóg ma już dość pobłażania demonom, oraz instytucjom religijnym odpowiedzialnym za ogromne bałwochwalstwo. Pochodnia jest już przyłożona do Babilonu wielkiego, i oni o tym wiedzą. 

Chrześcijanie, nowonarodzeni w Chrystusie bracia i siostry, pomódlmy się jeszcze raz do Boga , Abrahama, Jakuba, Świętego Izraelskiego, zwanego również "Panem Zastępów". Niech nasze modlitwy przez Syna Bożego dotrą do samego Tronu Najwyższego, za nas widzących prawdę i tych którzy pozostają nadal ślepymi. W imieniu  prześladowanych i tych  pomordowanych ze względu na Imię Chrystusa.

Modlitwa składała by się z cyklu kolejnych  dni tygodnia, w których o każdej  godzinie 20 : 00 odmawialibyśmy "Ojcze nasz".

Pierwszym dniem rozpoczynającym cały cykl jest piątek 18 września.

Koniec cyklu przypadał by w czwartek 24 września, dokładnie w dniu w którym siły szatana coś nam szykują złego. SIEDEM pełnych dni modlitwy. Ostatni dzień modlitwy oprócz Ojcze nasz,  wypowiadamy swoją prośbę do Boga, którą każdy sobie wcześnie przygotuje.

 

Oto przykład modlitwy kończącej:

"Ojcze nasz, który jesteś na tronie nieba i ziemi, przyjdź królestwo Twoje , bądź wola Twoja"

Niech zatriumfuje sprawiedliwość w krajach europy, niech przeciwnicy twoi upadną w słych złych zamiarach, przeciwko Tobie i twojemu Synowi.

Niech lud wrogi i popędliwy w złości i nienawiści do twojego ludu zatrzyma się na granicach i zawstydzi się swojego podstępnego czynu, kiedy zobaczy prawdziwą moc Twoją. A usta kłamców zostanę zamknięte, śmiech szyderców pokryje zdziwienie kiedy to się dokona.

Wyratuj tych , którzy żyją w kłamstwie i są ślepi, niech otrząsnął się z kłamstwa i zobaczą swoją nagość. Okryj ochroną sprawiedliwych, którzy starają się dać świadectwo prawdzie.
Odgoń demony , które bezustannie dzielą nas i osłabiają, byśmy nie mieli sił ani wiary, gdy pojawisz się jak złodziej w nocy. Daj nam jeszcze trochę siły by znosić ten świat bezprawia.

Wybacz nam wszystkie grzechy jak i my wybaczamy naszym winowajcom, oddal od nas swój gniew i nie patrz na bałwochwalstwo naszych braci i sióstr, którzy bezwładnie oddają im cześć. Wiesz bowiem że jest nas wielu tych, którzy nienawidzimy tego i brzydzimy się. 

Daj mi panie możliwość a będę kruszył bałwany dniem i nocą bez wytchnienia, aż ziemia będzie wolna i czysta. ( to moja osobista prośba )

O to wszystko prosimy cie Boże, przez twojego Syna Isusa Chrystusa niech tak się stanie.!

Pogrubiony tekst to ważniejsze założenia modlitwy, każdy może sobie ułożyć jak chce, dodać od siebie. Jest to jeden nasz głos i każdego z osobna do samego Tronu Boga.

Oczywiście kto chce może ostatnią kulminacyjną modlitwę zapieczętować postem 12 h przed.

GRAFIK modlitwy:

- piątek (18 wrzesień )                         Ojcze Nasz

- sobota (19 wrzesień )                         Ojcze Nasz

- niedziela (20 wrzesień )                      Ojcze Nasz

- poniedziałek (21 wrzesień )                 Ojcze Nasz

- wtorek(22 wrzesień )                          Ojcze Nasz

- środa (23 wrzesień )                           Ojcze Nasz

- czwartek (24 wrzesień )                  Prośba własna 

Każdy może rozpowszechniać wiadomość korzystając z tego linku, lub stworzyć własną informację na własnym blogu, lub FB.

Kto ma możliwość drukowania ulotek czy plakatów w własnym mieście, nawet niewielka ilość jest wskazana. Niech wielu się dowie i przyłączy.

Niech Bóg nam dopomoże!

 

 

 

http://arkabushiego.blox.pl/2015/09/Modlitwa-o-wybawienie-od-zlego.html

 

 

03:15, cyryl27
Link Dodaj komentarz »