Zakładki:
Http://arkabushiego.blox.pl/html
Http://bibliamesjanska.com/
Http://detektywprawdy.pl/
Http://mojaopoka.blogspot.de/
Http://oislamie.wordpress.com/
Http://proroctwa.com/
Https://atakujnwo.wordpress.com/
Https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
Http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/
Http://thewordwatcher.blogspot.de/
Http://wordwatcher.net/
Http://www.zbawienie.com/
Http://www.zbawieniecom.fora.pl/
RSS
sobota, 20 czerwca 2015

Temat kary śmierci dla morderców jest bardzo ważny. W tej kwestii sam Bóg, wypowiada się wielokrotnie i jednoznacznie.

 

Zacznijmy wpierw od definicji człowieka:

 

"(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę." Ks. Rodz. 1

Bóg uczynił człowieka - mężczyznę i kobietę, na swój obraz swoje podobieństwo.

 

Oznacza to, że każdy człowiek jest obrazem Boga. Dlatego każdy dobry uczynek w stosunku do drugiego człowieka jest wyrazem szacunku do samego Stworzyciela.

Tak samo każdy zły uczynek wobec drugiego człowieka jest brakiem szacunku do Stworzyciela. Zresztą sam Isus powiedział jednoznacznie jak bardzo ważne są dobre uczynki wobec drugiego człowieka:

 

"(40) A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek  uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście." Mat. 25

 

Otóż czym jest mord??? Jest największym z grzechów jakie człowiek może popełnić wobec Boga. Otóż morderca zabija człowiek - czyli istotę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Otóż w przeciwieństwie do innych grzechów to skutki mordu nie można odwrócić.

 

Dlatego Bóg jednoznacznie wypowiedział się w kwestii kary dla morderców:

 

"(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka." Ks. rodz. 9

 

Otóż Bóg w przymierzu z całą ludzkością (Noe bowiem jest ojcem całej ludzkości po potopie), zaznaczył jednoznacznie, że każdy kto przelewa krew niewinnego człowieka ma być zabity przez drugiego człowieka.

 

Otóż tenże przepis Bóg najmocniej zaakcentował w przymierzu z Izraelem. Tam, oczywiście kara śmierci była przewidziana za inne przestępstwa, ponieważ Izrael to był naród wybrany od którego Bóg wymagał znacznie więcej (i znacznie więcej dawał temu narodowi błogosławieństw). Zobaczmy jak mocno to zaakcentował Bóg:

(14) Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go  podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Ks. Wyjść. 21

 

Otóż tutaj mamy definicje morderstwa. Czyli jest to umyślny a nie przypadkowy zamiar zabicia kogoś w podstępny sposób.

Czyli zabicie kogoś w przypadkowym pojedynku, bójce nie jest morderstwem. W Izraelu zresztą były specjalne miejsca - miasta ucieczki, w których przypadkowy zabójca mógł się schronić przed zemstą:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_ucieczki

"(13) Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod  rękę, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciec." Ks. Wyjsć. 21

 

czy tutaj:

http://bibliamesjanska.com/Lb/35.html

http://bibliamesjanska.com/Joz/20.html

 

 

Jednak dla mordercy nie było amnestii. Nawet jedyny ołtarz w świątyni nie był schronieniem dla mordercy.

 

Inne przepisy prawa Bożego:

(17) Jeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Ks. Kap. 24

  czy tutaj:

(33) Nie bezcześćcie ziemi, w której mieszkacie! Krew bowiem bezcześci  ziemię, a ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana,  inaczej jak tylko krwią tego, który ją przelewa. Ks. Liczb 35

 

Zobaczcie Bóg powiedział jasno, ze ziemi nie można oczyścić z krwi ofiary inaczej jak tylko przez krew mordercy!!!!

 

Prawo kary śmierci znane było już od Edenu:

 

"(13) Wtedy rzekł Kain do Pana Boga: Moja wina jest zbyt wielka, aby mnie ją odpuszczono.

(14) Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie.

(15) I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka." Ks. Rodz. 4

 

Zobaczcie Kain wiedział, co grozi za mord na drugim człowieku. Jednak Bóg uczynił specjalny wyjątek aby Kainowi nie groziła śmierć z rąk drugiego człowieka.

 

Otóż, jak ma się kara śmierci do morderców do ewangelii i miłości do nieprzyjaciół oraz przebaczenia???

 

Zauważmy jedno, chrześcijanie oczekują dopiero na Królestwo Boże. Modlitwa "Ojcze nasz" o tym dobitnie mówi.

 

Isus przygotował chrześcijan do życia pod okupacją szatana i jego rządów. A zatem, chrześcijanin nie może mścić się na mordercy,  z prostego powodu, krew pomordowanych - świętych woła o pomstę do Boga. Zobaczmy na ten wers Apokalipsy:

 

"(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla  Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.

(10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz  sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

(11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze  odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy  mieli podobnie jak oni ponieść śmierć." Ap 6

 

Zobaczmy, jaką Isus zostawił pułapkę na szatana. Chrześcijanie którzy przestrzegają wszystkich przykazań Isusa - niczym wierni żołnierze - w tym zaniechania pomsty na mordercach, tak naprawdę przybliżają Królestwo Boga.

 

Chrześcijanie wydają się łatwym celem, dlatego islamistom, syjonistom i innym szatańskim sługom wydaje się, że bezkarnie można mordować świętych.

Chrześcijanie nie mszczą się na mordercach. A szatan zachęca do dalszych mordów na chrześcijanach poprzez wprowadzenie zakazu kary śmierci dla morderców w państwach chrześcijan.

 

Ale co to powoduje??? Mordercy nie są skazywani na śmierć tylko siedzą w więzieniu a....

 

KREW POMORDOWANYCH ŚWIĘTYCH WOŁA Z ZIEMI O POMSTĘ DO BOGA!!!! LS. LICZB ROZDZ. 35 JASNO O TYM MÓWI. ZIEMIA CORAZ BARDZIEJ JEST ZANIECZYSZCZONA PRZEZ KREW POMORDOWANYCH NASZYCH WSPÓŁBRACI.

Zobaczmy islamiści z Isis mordują chrześcijan i innych niewinnych ludzi. I w ten sposób krew naszych współbraci woła do Boga o sprawiedliwość.

 

Szatan doskonale zdaje sobie sprawę, że działa na granicy cierpliwości Boga. Jeśli zacznie karać śmiercią morderców chrześcijan to wtedy spadnie liczba, chętnych do zabijania chrześcijan. No ale jak zachęca innych do mordowania niewinnych to skraca się czas jego władzy nad ziemią!!!!

 

Isus doskonale zna prawo swego Ojca i sam zastawił na szatana pułapkę.

 

Chrześcijanie przez swoje przebaczenie i wypełnianie nauk Isusa w tym miłości do nieprzyjaciół, przebaczenie i nie mszczenia się na mordercach przybliżają Królestwo Boga.

Dlaczego zatem szatan jednak jest zmuszony do tego ruchu??? Zobaczmy na plan 3 wojen światowych:

 

 "Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok."

http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

 

Otóż brak kary śmierci dla morderców jest bezprawiem, którego celem jest oziębienie miłości chrześcijan. Isus od inne strony pokazan szatański plan trzech wojen światowych:

 

"(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie  zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest  Chrystus, i wielu zwiodą.

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie,  abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo  przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i  wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i  nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu  oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony." Mat 24

 

Brak kary śmierci dla morderców i pokazywanie owych morderców - jak po dokonanym morderstwie, zyją bezpiecznie w więzieniu - jest rozmnożeniem bezprawia, aby oziębić miłość chrześcijan. Ma to na celu zachęcenie ludzi do odrzucenia chrześcijaństwa i przyjęcia nauk szatana.

 

Chrześcijanie mają jednak wytrwać do końca.

 

(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto  zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara  świętych. Ap. 13

 

Mamy trwać w miłości w świecie bezprawia. Mamy się nie przejmować, ze szatańskie rządy nie skazują morderców na śmierć. Tak naprawdę, szatańskie rządy same kręcą na siebie bicz.

 

Pamiętajmy celem szatana jest zachęcenie nas do mordowania i łamania innych przykazań aby odwieść nas od zbawienia. Taki jest cel trzech wojen światowych.

Zobaczmy, w jaki sposób szatan nakazuje składnia swoim sługom dowodu ich wierności??? Poprzez mordowanie niewinnych dzieci. W tenże sposób sataniści podpisują na siebie wyrok śmierci z rąk Boga.

 

Zobaczmy do czego zachęca szatański islam??? Do mordowania niewinnych w szczególności chrześcijan.

 

Do czego zachęca szatański Talmud do tego samego co szatański islam. Do mordowania niewinnych.

 

A czy owi sataniści składający dzieci w ofierze nie pomyśleli o jednym??? Ile ludzi bezpośrednio zabił szatan???

 

Ani jednego. Szatan nie ważył się zabić nawet Hioba. Dlaczego??? Ponieważ każdy anioł wie, co grozi za zabicie człowiek - stworzonego na obraz Boży.

 

Cel szatana jest taki sam zachęcić maksymalną ilość osób do mordów na niewinnych ludziach.

 

Zobaczmy do czego prowadziło bałwochwastwo??? Do tego, że Bałwany - demony - żądały składnia ofiar z dzieci. Ponieważ demony wiedziały, że ten czyn to jest zerwanie przymierza Boga jakie ten zawarł z ludzkością po potopie.

 

Izraelici wpierw dopuszczali się bałwochwalstwa a potem kończyli na składaniu własnych dzieci w ofierze bałwanom. Dlatego Bóg tak surowo ukrał Izrael.

 

Dlatego Bóg tak surowo zakazał Bałwochwalstwa - ponieważ wiedział, że to prowadzi zawsze do mordów na niewinnych osobach, NA RYTUALNYCH MORDACH.

 

W tych trudnych czasach nie dajmy się zwieść i trwajmy przy przykazaniach Isusa!!!

 

 


 

 

 Oto ciekawy komentarz brata Bushiego:

 

                                                                                                                        

"Ciekawe co piszesz, to było by logiczne działanie demonów, rozpowszechniając kult ofiarny z drugiego człowieka. Tak wielka ilość przelanej niewinnej krwi mocno musiało zanieczyszczać ziemię, dodatkowo uwłaczali tym Stwórcy tej ziemi, robiąc to czego On nie cierpi. Zwróć uwagę na takich Azteków, jak bardzo musieli skazić ziemię w miejscu gdzie oni to robili. Kanan nie był wcale gorszy, czytałem o tamtejszej tradycji w pewnej książce archeologicznej na temat cywilizacji Sumeru. Budując świątynię lub nawet zwykły dom, pod każdy róg budowli zakopywali kamień węgielny w postaci dzbanu glinianego z noworodkiem. Wszystko po to by sprzyjały im demony. Świat demoniczny jest mocno hierarchiczny i posiada również terytorializm. W zasadzie struktura naszego świata w którym żyjemy jest odbiciem tego co jest niewidzialne dla nas. Miejsca gdzie w przeszłości czczono demony np: Góra Ślęża, czy kopiec Wandy, to silne rejony gdzie demony mają ogromny wpływ na otoczenie. Dlatego na miejscach starych świątyń budowano klasztory i opactwa. Tam zawsze odbywały się różnego rodzaju misteria. Możliwe że to ma związek z tym co napisałeś, czyli przekleństwem ziemi którą zraszana niewinną , niepomszczoną krwią. Teraz nasuwa się pytanie: Czy przyjście Chrystusa i aniołów, oraz sąd nad "przewrotnymi oczyści ziemię?. Czy po ostatecznym spaleniu wszystkich przeciwników i sprawców zbrodni w jeziorze ognia, oczyści się ziemia?. A może to pierwsza śmierć zmazuje winę a druga śmierć ?"

 

Zobaczmy ten przykład pokazuje jak mocno Bóg miłuje ludzkość. Dla Boga każdy człowiek który się urodził jest pod osobistą ochroną Boga - poprzez jego prawo, które skazuje na śmierć każdą osobę która morduje niewinną osobę.

 

Szatan poprzez zachętę do bałwochwalstwa zaraz potem stara się wprowadzić rytualne mordy na niewinnych osobach.

 

CZYM JEST WYSTAWIENIE NA WIDOK PUBLICZNY DOKTRYNY LUCYFERA, O KTÓRYM WSPOMINA ALBERT PIKE W PLANACH 3 WOJEN???

 

POMYŚLMY, RZADZĄCY ŚWIATEM SATANIŚCI PO CICHU W UKRYCIU DOKONUJĄ RYTUALNYCH MORDÓW NA DZIECIACH I INNYCH NIEWINNYCH OSOBACH. ONI CHCĄ OWE RYTUALNE MORDY KU CZCI SZATANA DOKONYWAĆ OFICJANIE PRZY APROBACIE MASS.

OTO DEFINICJA DOKTRYNY LUCYFERA, KTÓRĄ PODAŁ SAM ISUS:

 

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca  waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma  prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8

 

 

 

 

18:52, cyryl27
Link Komentarze (2) »
niedziela, 07 czerwca 2015

Przebaczenie innym ludziom ich win wobec nas!!!

 

Zobaczcie Bóg doskonale zaplanował nowy rodzaj ofiar. Ten nowy rodzaj ofiar wynika z zasady, że posłuszeństwo wobec Boga jest najlepszą ofiarą. A przebaczenie nieprzyjaciołom i modlitwa za nich jest najlepszą dla Boga ofiarą. Musimy pamiętać o jednym, chrześcijanie w większości popełniają bałwochwalstwo, ale nawet katolicy mają obowiązek przebaczania wrogom. żaden z głównych odłamów chrześcijaństwa nigdy nie negował przebaczania winowajcom. W ten sposób Bóg, pomimo nauk Pawła, dał ludziom najprostszą ofiarę pod słońcem!!!

Dodatkowo przebaczenie ma inny wymiar. Jest pokazaniem, że jesteśmy dziećmi Boga. Bóg w ostateczności wymierza karę. Ezechielowi Bóg powiedział jasno, ze jest skłonny zapomnieć grzesznikowi jeśli ten powróci na
ścieżkę sprawiedliwości.

http://bibliamesjanska.com/Ez/33.html

Przebaczenie jest także pokutą Izraela i innych narodów za grzechy. Pokutą i ofiara. Isus jasno dając modlitwę "Ojcze nasz" pokazał, że Bóg przebacza tym którzy przebaczają innym.

Jednak podczas 1000 letniego Królestwa wszelkie próby innych narodów walki przeciwko porządkowi Królestwa Izraela będą surowo karane. Szatan będzie uwięziony, więc zbuntowane narody nie będą zwiedzione - nie będą miały
usprawiedliwienia w przypadku gdyby wypowiedziały wojnę Izraelowi.

Otóż Ezechiel pisząc o ofiarach ze zwierząt moim zdaniem opisywałponowne zebranie Izraela przez Boga:

 http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/cudowne-wybawienie-ludu-bozego,2773.html

W tej sytuacji, po zebraniu Izraela ofiarę za mniejsze grzechy będą znowu ofiary ze zwierząt. Przecież każde państwo za łamanie prawa stosuje system różnych kar. Zapewne zwierzęta, w odnowionym Izraelu będą pełnić funkcje pieniądza. Wszak w 1000 królestwie Isus będzie Królem ale Bóg nadal będzie w niebie. Szatan zaś będzie w otchłani. Izrael będzie obok stolicy w Jerozolimie miał określone granice tak jak opisał to Ezechiel.

W 1000 letnim Królestwie nadal jednak będzie śmierć, zatem ofiary ze zwierząt będą zapewne nadal stosowane. Ponieważ Isus będzie pełnił rolę władcy który będzie przygotowywał ludzkość do zbliżającego się Królestwa Bożego
obejmującego całą ziemię.

 

"(8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i  Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i  miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i  siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem  i nocą na wieki wieków.

(...)

(14) I śmierć, i
Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro  ogniste, to
druga śmierć.

(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, zostałwrzucony do  jeziora ognistego." Ap 20

 

Zniszczenie szatana i osąd ludzkości to będzie początkiem nowej ziemi i nowego nieba:

"(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza  ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,  przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między  ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z  nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani  krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły." Ap 21

Zobaczcie to wtedy zapewne krwawe ofiary przeminą. Ponieważ obok Isusa w świątyni i na ziemi będzie pomiędzy ludźmi przebywał sam Bóg, tak jak to miało miejsce w Edenie!!!

Zauważcie jak Biblia wiele nam mówi:

"(21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich." Ks. Rodz. 9

Skąd się wzięły skóry zwierząt??? Być może, Bóg kazał za ów grzech złożyć w ofierze jakieś zwierzę bez skazy, aby jego krew była przebłaganiem za grzech Adama i Ewy!!! Zobaczcie Abel złożył w ofierze zwierzę bez skazy, co podobało się Bogu zaś Kain złożył ofiarę z płodów rolnych co Bóg odrzucił. Kain musiał wiedzieć jaka ofiara podoba się Bogu i znać prawo ofiarne. Mógł odkupić od brata inne zwierzę bez skazy i go złożyć w ofierze, zamiast tego sam wybrał ofiarę.

 

Krwawa ofiara ze zwierząt bez skazy, zaczęła się od grzechu pierwszych ludzi, była ona stosowana, jako przebłaganie za grzechy. Zobaczcie na przykład Abrahama:

http://bibliamesjanska.com/Rdz/22.html

Bóg nakazał złożyć w ofierze jego jedynego syna Izaaka (wcześniej Abraham z namowy Sary i woli Boga wygnał i wydziedziczył swego drugiego syna Ismaila). Abraham wiedział, że Bóg skoro wybrał Izaaka na ofiarę, to jego syn
był bez grzechu a także był najlepszym z ludzi. Abraham jednak posłuchał woli Boga. Bóg wystawił Abrahama na próbę i widząc jego wierność zakazał składania ofiary z Izaaka i dał na ofiarę barana. 

Zobaczcie na Isusa jego ojciec z miłości do ludzkości tym razem swojemu synowi nakazał złożyć siebie w ofierze. Isus znał cel swojej misji:

(36) I mówił: Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie;  wszakże nie co Ja
chcę, ale co Ty.
Mar. 14

(39) Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił:  Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę,  ale jako Ty. Mat 26

Zobaczcie Isus prosił Ojca, że jeśli istniałaby inna możliwość to aby oddalił on jego ofiarę. Jednak Bóg swojemu Synowi nakazał męczeńską ofiarną śmierć. W ten sposób Bóg, dał ludzkości - która żyje w świecie jak się
okazuje od czasów zmartwychwstania do dziś jest pod rządami szatana - doskonałą ofiarę swojego Syna.

Zobaczcie Ezechiel głosił, ofiarach w niej i władcy. Ezechiel też głosił zebranie zaginionego Izraela przez Boga. Apokalipsa mówi także o zebraniu zaginionego Izraela. Bóg zabierze swój lud  - Słowian, rasę białą. Ten lud na pustyni będzie przygotowywany do życia w odnowionym Królestwie Izraela. Po zniszczeniu Bestii przez Isusa i jego armie, Izrael osiądzie w granicach państwa określonych przez Ezechiela. To Królestwo Izraela będzie 1000 letnim Królestwem. Zapewne na ziemi będą istniały inne państwa i narody które będą zarządzane przez to Królestwo.  1000 letnie Królestwo będzie przygotowaniem ludzkości do tego aby Bóg zamieszkał wśród ludzi. Kiedy Bóg w Edenie był wśród ludzi to nie było krwawych ofiar, nie było śmierci. Do tego będzie dążył Isus, do przygotowania ludzkości do najważniejszej jej roli.

 

Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki  jego....
Mat 3 

 

10:30, cyryl27
Link Dodaj komentarz »

 

Ofiary.

 

Cel ofiar możemy podzielić na:

a) Przebłagalne za grzechy

b) Wdzięczności dla stworzyciela, pełnią funkcje darów.

Cały świat i relacje międzyludzkie opierają się na ofiarach. Ukochanej dziewczynie ofiarujemy kwiaty, biżuterie, perfumy - które są kosztowne, gdyż poświęcamy sporą część naszych zarobków, pierścionek zaręczynowy jest drogim prezentem ofiarą, dodatkowo najwyższej jakości. Tak samo z wdzięczności do Boga, już od czasów Adama była taka ofiara. Tą ofiarą było wpierw posłuszeństwo:

(15) I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

(16) I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,

(17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Ks rodz. 2

 Otóż Bóg dał człowiekowi prawo jedzenia z owocu każdego drzewa w Edenie oprócz jednego drzewa. Moim zdaniem była to nie tylko próba człowieka, ale ofiara doskonałego człowieka - Adama i Ewy, jaką ludzie składać  mieli Bogu. Bóg zawsze pragnął posłuszeństwa jako najlepszą dla siebie ofiarę:

"(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;  lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie." Mat 7

"(15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie." Jana 14

"(3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.

(4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w  nim nie ma.

(5) Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość  Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

(6) Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On  postępował." 1 Jana 2

 "(3) Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a  przykazania jego nie są uciążliwe." 1 Jana 5

 I wreszcie Samuel jasno pokazał na czym polega najlepsza ofiara dla Boga:

"(22) Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani." 1 Sam 15

 

Czyli to posłuszeństwo wobec Boga jest najlepszą formą daru dla Stworzyciela. Dlaczego ofiarowywano zwierzęta??? Otóż wszystko jest w Biblii. Otóż w Biblii świętością jest krew nie tylko ludzi ale i zwierząt:

"(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego."
Ks. rodz. 9

Otóż po Edenie na wskutek grzechu nieposłuszeństwa ofiara musiała być większa. Abel złożył ofiarę większą bowiem przelał krew żywego stworzenia, zaś Kain ograniczył się do złożenia roślin:

"(2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.

(3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;

(4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.

(5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.

(6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?

(7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim." Ks. Rodz. 9

Znowu Abel był posłuszny wobec Boga i dał Stworzycielowi adekwatną ofiarę zaś Kain ofiarę nieadekwatną do sytuacji po grzechu pierwszych ludzi.

 

Otóż po Edenie zapanowała na świecie śmierć!!!

 

Ofiara ze zwierząt, miała pokazać w jakie skutki grzechu nieposłuszeństwa szatana i pierwszych ludzi miał grzech.

"(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie
wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!

(23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.

(24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia."
Ks. Rodz. 9

 Ofiara ze zwierząt miała przypominać ludziom, że świat jest w stanie śmierci którą spowodował grzech. Ludzie zostali odcięci od źródła życia wiecznego drzewa życia. Ofiary ze zwierząt miały zatem istnieć dopóki istnieje na świecie śmierć!!! Ofiary ze zwierząt, pełniły więc funkcje pamiątki grzechu pierwszych ludzi Ofiary ze zwierząt pełniły w Izraelu funkcje mandatów za grzech. Zauważmy, mandaty pełnią pozytywną rolę w przestrzeganiu przepisów drogowych. Dolegliwa kara za łamanie prawa drogowego ma odstraszać kierowców od łamania prawa. Mandat to ofiara z naszych pieniędzy, które zarabiamy poprzez naszą pracę.

Jaki cel miała ofiara Isusa???

 

Prosty jest doskonałą ofiarą za nasze grzechy.

"(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swegojednorodzonego dał, aby  każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był  przez niego zbawiony.

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest  osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." Jana 3

 Oto co pisze apostoł Jan o Isusie i jego ofierze:

"(1) Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A  jeśliby kto  zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Isusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.

(2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za  grzechy całego świata." 1 Jana 2

Otóż od kiedy została zniszczona 2 świątynia Jerozolimska, Królestwo Judy przestało istnieć to oczywistym jest, że całe prawo Boga dotyczące ofiar ze zwierząt jako przebłaganie za grzechy przestało istnieć. Z tą chwilą cały świat przeszedł pod władzę szatana. Bóg zniszczył 2 świątynie czyli miejsce gdzie można było składać ofiary za grzechy.

Ofiara Isusa miała jeszcze jeden cel. Miała na celu pokonanie szatana i jego najgroźniejszej broni stosowanej wobec ludzkości:

ŚMIERCI PIERWSZEJ!!!

Isus zmartwychwstając pokonał szatana i jego narzędzie czyli śmierć pierwszą. Od tej pory szatan i jego upadli aniołowie żyją w strachu przed Isusem i lękają się jeszcze bardziej JEGO IMIENIA!!!!

Sam Isus powiedział, że to szatan sprowadził śmierć na świat:

"(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. " Jana 8

To szatan zainspirował Kaina aby ten zamordował brata swego. To szatan zwiódł pierwszych ludzi i sprowadził na świat śmierć pierwszą. Zobaczcie Apokalipsę rozdz. 20 szatan zostanie uwięziony na 1000 lat wtedy zapanuje
Królestwo Isusa, czyli będzie to Królestwo Izraela na czele innych narodów ale śmierć pierwsza będzie istniała dopóki będzie istniał szatan. Dopiero po wrzuceniu szatana do Jeziora ognia i siarki - śmierci drugiej zostanie do niej wrzucona śmierć pierwsza i Hades.

 Co to oznacza???

Że w 1000 letnim Królestwie obok ofiar, ludzie będą umierać ze starości (wyjątek będą stanowić ludzie którzy zginęli z rak Bestii i 144 tys współkróli Isusa)

 

"Isa 65:20  Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. "

 

Czyli ludzie którzy będą łamać prawo Boga będą umierać jako ludzie 100 letni. Będzie następowała wymiana pokoleń. 1000 letnie Królestwo Isusa ma przygotować ludzkość na to, ze sam Bóg będzie przebywał na ziemi. Dlatego nie będzie chorób ale będzie istniała śmierć pierwsza. Zobaczmy w 1000 letnim Królestwie Tora będzie obowiązywała w pełnym zakresie. Czyli będą funkcjonować przepisy odnoszące się do pochówku czy do toczenia wojen. Zapewne
przeciwko Królestwu Izraela będą występować jakieś narody czy grupy które będą sprzeciwiać się DOMINUJĄCEJ ROLI NARODU IZRAELA - SŁOWIAN NAD ŚWIATEM. Isus i jego współkrólowie będą:

 

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie
wszystkimi narodami laską żelazną;
dziecię jej zostało porwane do Boga i do
jego tronu. Ap. 12

 

Tak inne narody będą zapewne zbrojnie występować przeciwko Izraelowi, czyli będzie wojna czyli rózga żelazna. Ma to swoje uzasadnienie. Podważanie doskonałej hierarchii - jaką jest panowanie Isusa - prowadzi do chaosu. W 1000 letnim Królestwie będzie zatem śmierć pierwsza, ponieważ Tora która będzie prawem tego Królestwa i całego świata zawiera wiele przepisów odnoszących się do problemów śmierci. W Torze są przepisy wojenne, pochówki, przepisy karne. Te przepisy są:

 

RÓZGĄ ŻELAZNĄ KTÓRĄ BĘDZIE CHŁOPIEC - 144 TYSIĘCY WSPÓŁ KRÓLI - PASAŁO INNE NARODY.

 

Obecny świat szatana tak zdemoralizował narody, że Bóg aby móc zamieszkać pośród ludzkości musi przygotować wpierw 1000 letnie Królestwo Isusa jako okres przygotowawczy ludzkości. Zobaczcie Bunt ludzkości w Edenie, potop i budowa wieży Babel spowodowały, że zapewne Królestwo Izraela miało na celu także przygotowanie ludzkości do pojednania z Bogiem aby ten mógł zamieszkać pośród ludzi (pisał o tym wiele razy Henryk). Jednak zerwanie przymierza Izraela spowodowało odwleczenie tego planu. Jednak Isus przywrócił znowu ten plan do realizacji. Ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i Stworzyciel chce jak nigdyś było w Edenie mieszkać pośród istot Jemu podobnych. Bóg jako nasz Ojciec chce zamieszkać pośród swoich dzieci. Dlatego poddaje nas próbom.

 

Bóg uczynił coś wyjątkowego, otóż jako ofiarę za grzechy dał swojego syna który oddał za nas życie. Z tą chwilą wiara w Isusa Chrytusa i wypełnianie jego nauk daje nam przebaczenie od Boga. Od tej pory co jest naszą przebłagalną ofiarą za grzechy???

 

 

10:29, cyryl27
Link Dodaj komentarz »