Zakładki:
Http://arkabushiego.blox.pl/html
Http://bibliamesjanska.com/
Http://detektywprawdy.pl/
Http://mojaopoka.blogspot.de/
Http://oislamie.wordpress.com/
Http://proroctwa.com/
Https://atakujnwo.wordpress.com/
Https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
Http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/
Http://thewordwatcher.blogspot.de/
Http://wordwatcher.net/
Http://www.zbawienie.com/
Http://www.zbawieniecom.fora.pl/
RSS
sobota, 29 listopada 2014

Mariusz Szczypiński, Estera czy Brein Breaker oraz inni, krytykują czy raczej zaczeli krytykować ewangelie Mateusza z powodu nakazu Isusa aby miłować nieprzyjaciół swoich, czy nauka o nastawianiu drugiego policzka czy niestawiania oporu złemu:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/czy-chrzescijanie-musza-milowac-zbrodniarzy,1433.html

Chodzi dokładnie o te słowa Isusa z ewangelii Mateusza:

"(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.

(39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy  w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

(40) A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i  płaszcz.

(41) A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.

(42) Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie  odwracaj się.

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a  będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych,  którzy was prześladują.

(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego  wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i  niesprawiedliwych.

(46) Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie  zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

(47) A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie?  Czyż i poganie tego nie czynią?

(48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest." Mat 5

Otóż przeciwnicy ewangelii Mateusza, podważali tą ewangelie oraz ewangelie Marka, ponieważ wg nich nastawianie drugiego policzka, niestawianie oporu złemu to nauki które są nieżyciowe i są na rękę szatanowi. Wg tych ludzi sam Mateusz nie może się obronić. Otóż Biblia kilkakrotnie, wspomina że sprawa powinna opierać się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków:

"(16) Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na  oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa." Mat 18

"(15) Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w  sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie  zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie  się sprawę." ks. Powt. Prawa 19

"(6) Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków skazuje  się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka." Ks. Powt. Prawa 17

Zobaczmy, obok Mateusza mamy dwa razy w Torze, którą uznają Mariusz, estera, Brein Breaker i ich zwolennicy. Wiec jeśli naukę o nastawianiu drugiego policzka przedstawi obok Isusa drugi świadek to jest ona wiarygodna!!!!

 

No to przedstawiam drugiego świadka:

Damian Laszczuk - ekspert od sztuk i sportów walki:

https://www.youtube.com/channel/UCCWLB0HBjFl5r6h7nzPlAyQ/videos

Oto co ona mówi o samoobronie:

"Jeśli walczysz na ulicy, to znaczy, że spieprzyłeś swoją samoobronę..."

https://www.youtube.com/watch?v=8sERlkAMaBo&list=UUCWLB0HBjFl5r6h7nzPlAyQ

a tutaj inny film, o tym, że w walce z nożownikiem mamy w zasadzie zerowe szanse na wygranie:

https://www.youtube.com/watch?v=XmW82bOZ79U&list=UUCWLB0HBjFl5r6h7nzPlAyQ

W filmie:

"Jeśli walczysz na ulicy, to znaczy, że spieprzyłeś swoją samoobronę..."

Jest mowa o tym, że walki na ulicy należy unikać a jeśli do niej dojdzie to oznacza, że popełniliśmy błędy w samoobronie. Podstawowym celem samoobrony jest wyjście z sytuacji konfliktowej z możliwie najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu. Damian Laszczuk, wspomina, że jego opinie potwierdzają setki ekspertów od samoobrony. Mówi on, że właśnie nastawienie drugiego policzka, nie stawianie oporu złemu, oddanie mu nawet portfela jest lepsze od walki. 

Mamy więc potwierdzenie skuteczności nauk Isusa nie tylko od jednego eksperta od walki - Damiana Laszczuka, ale jego opinie potwierdza w zasadzie każdy ekspert od walki.

A zatem obok Syna Bożego - który zna prawa rządzące światem, mamy opinie innych świadków znających realia walki ulicznej - czyli ekspertów od sztuk walki.

Otóż Isus powiedział jasno:

"(51) I oto jeden z tych, którzy byli z Isusem, wyciągnął rękę, dobył miecza  swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho.

(52) Wtedy rzecze mu Isus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy  miecza dobywają, od miecza giną." Mat 26

czy drugi świadek Jan, w Apokalipsie:

 "(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto  zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara  świętych." Ap. 13

 Jest to potwierdzenie tezy Damiana Laszczuka o tym, że walka to ryzyko. Walczymy z wrogiem jeśli ten chce odebrać nam życie lub życie lub też gdy wróg chce zgwałcić, zranić lub zabić kogoś z naszej rodziny, znajomych czy innego człowieka który jest niewinny wtedy mamy prawo dosłownie go uszkodzić:

"(17) Kruszyłem szczęki krzywdziciela I wyrywałem łup z jego zębów." Ks. Hioba 29

Tak wtedy mamy prawo kogoś poważnie uszkodzić, przeszkodzić mu czynić zło. Ale wtedy też, używamy miecza - czyli przemocy i musimy się liczyć ze śmiercią. Dlatego zobaczcie co mówił Isus w ew. Jana:

"(13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za  przyjaciół swoich." Ew. Jana 15

Tak, Isusowi chodziło o to, ze mamy prawo bronić swoich przyjaciół, rodzinę czy nawet obcego ale uczciwego człowieka i jest to wyraz największej miłości gdyż ryzykuje dla jego bezpieczeństwa swoje życie.

 

Zobaczcie cała argumentacja przeciwników ewangelii Mateusza i Marka to stek bzdur i prywatnych opinii. Jakimi ekspertami - czyli wiarygodnymi świadkami od sztuki walki są Mariusz, estera czy Brein Breaker???

ŻADNYMI. ICH OPINIE W TEJ MATERII SĄ NIEPODPARTYM DOSWIADCZENIEM, WIEDZĄ, UMIEJĘTNOŚCIAMI W TYM TEMACIE FAŁSZEM.

 

 

 

 

18:45, cyryl27
Link Komentarze (6) »
piątek, 21 listopada 2014

W dyskusji z Henrykiem w tym temacie:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/wszystko-o-apostole-pawle,1467-60.html

 

Henryk naprowadził mnie na ciekawy trop. Otóż jego ostatni post stawia kilka ciekawych wniosków:

1. Paweł okazuje się większym bluźniercą niż fałszywi prorocy. Gdyż fałszywi prorocy kłamią, ale powołują się na to, że owe proroctwa przekazał im Bóg. Natomiast Paweł swoje proroctwa powołuje na samego siebie.

2. Proroctwa może wypowiadać Bóg i jego Syn, prorocy czy aniołowie to tylko POSŁOWIE PROROCTW BOŻYCH.

3. Zacytuje:

"Ze słów Pawła emanuje niezwykła inteligencja i duża wiedza. Nie zapominajmy że kontrolowani przez szatana przywódcy Chrześcijaństwa także dysponują i wiedzą i inteligencją. Niemnie Paweł przewyższa ich wszystkich.

Nie zapominajmy także, ze inteligencja nie oznacza mądrości, która bierze się z bojaźni Bożej!"

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/wszystko-o-apostole-pawle,1467-60.html

Otóż moim zdaniem, Paweł nie musi być szatanem, może być wysokiej rangi upadłym aniołem, który pełni rolę drugiego zwierzęcia z rozdz. 13 Apokalipsy.

Zobaczmy jakie cechy owo zwierzę posiada:

"(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi  podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono  to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu,  którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na  oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach  zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które  ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia  przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia,  zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i  niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to  jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia." Ap. 13

oraz:

"(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim  czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali  pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego,  gorejącego siarką." Ap. 19

Otóż moim zdaniem opis drugiego zwierzęcia pasuje bardzo do Pawła.

Drugie zwierzę to fałszywy prorok a Paweł jest fałszywym prorokiem. Paweł jest największym z fałszywych proroków, gdyż swoje proroctwa autoryzuje swoją osobą.

Paweł głosi swoją ewangelie i swoje proroctwa czyli ma rogi podobne do rogów Baranich. Baranek symbolizuje Isusa, dwa rogi symbolizują ewangelie i proroctwa Isusa. Słowa Pawła jak i Słowa Isusa znajdują się w tej samej księdze - Biblii. Paweł mówi jak smok, czyli jego nauki są naukami szatana. Zobaczcie artykuły o Pawle na stronie zbawienie.com.

Drugie Zwierzę zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda. Otóż Paweł podczas swojej działalności czynił cuda i wypowiedział proroctwa. Jego proroctwo odnosiło się do postawienia trzeciej świątyni Jerozolimskiej na górze Syjon. Czyli wykona on władzę, pierwszego zwierzęcia na jego oczach, poprzez zwiedzenie mieszkańców ziemi aby ci postawili ową świątynie na świętej górze. Otóż owa 3 świątynia będzie owym posągiem Bestii.

Zobaczmy pierwsza świątynia Jerozolimska stała się posagiem Bestii, ponieważ dokonywano w niej bałwochwalczych obrzędów włącznie z ofiarowywaniem ludzi. Dlatego Bóg zniszczył rękami króla Babilonu ową świątynie.

 

Druga świątynia, tez została zniszczona ponieważ to z niej wyszedł rozkaz do zabicia Syna Bożego.  Pamiętajmy, Piłat starał się o uniewinnienie Isusa, ale władza kapłanów była większa od władzy cesarza Rzymu. Nie zapominajmy, Rzym był czwartą Bestią z księgi Daniela i szóstą głową zwierzęcia z Apokalipsy. Judejczykom pozwalano kultywować swoją wiarę, ponieważ rządzący nimi Edomici byli w sojuszu z Rzymem. Herod, Edomita był przyjacielem i wiernym sługa Rzymu. Isus słusznie ich nazwał plemieniem żmijowym.

 

Postawienie 3 świątyni którą opisuje Paweł, było by ogromnym cudem, którym by zwiódł mieszkańców ziemi. Zwłaszcza, że owa rana śmiertelna to zniszczenie 2 świątyni Jerozolimskiej.

Nauki drugiego zwierzęcia mają na celu ożywienie pierwszego zwierzęcia. Wbrew pozorom nauki Pawła, właśnie tak robią. Otóż przytoczę inny rodział:

"(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na  czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem  głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona  złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen  obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki  Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników  Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę  kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z  otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których  imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że  zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków,  na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie,  będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych  siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze  nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze  zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem  panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni." Ap. 17

Otóż ożywione zwierzę jest ósmym królem które idzie na zatracenie. Pięciu upadłych króli to królestwa takie jak:

1. Egipt

2. Asyria

3. Babilon

4. Persja

5. Grecja

Wszystkie one uciskały bądź to cały Izrael bądź to Judę. Otóż w Biblii to król jest tym który sprawuje władzę nad danym narodem. Czasy Królestwa Izraela, a potem Królestw Izraela i Judy. To czasy kiedy Izrael był pod władzą Boga.

Szóste królestwo to Rzym. Istniało ono w czasach Jana. Siódme Królestwo to 3 Rzesza. Istniało krótko ale uciskało tereny zaginionego Izraela czyli niemal całą Europę.

Otóż być może, okaże się, że "apostoł Paweł" ożyje namówi mieszkańców ziemi do postawienia 3 świątyni na górze Syjon. Zobaczcie owo drugie zwierzę wykonuje władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach co to może znaczyć???

Bardzo wiele.

Nauki Pawła mają na celu ożywienie Bestii, poprzez ZWIEDZENIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI. Zobaczcie Wielka Nierządnica, za cel postawiła sobie realizacje nauki Pawła o postawieniu 3 świątyni. Watykanowi nie udało się tego dokonać, ale samo to, że próbuje on zrealizować postulat Pawła, pokazuje jedno:

WIELKA NIERZĄDNICA TAKŻE JEST ZWIEDZIONA PRZEZ FAŁSZYWEGO PROROKA.

Zobaczmy, to Paweł ustanowił hierarchie kościoła katolickiego i prawosławnego. I tak hierarchia funkcjonuje w kościołach protestanckich. A polega ona na absolutnej bo duchowej i materialnej władzy księgowych zborów jakimi byli: Biskupi i diakoni. Tak naprawdę, Apokalipsa pisze jasno drugie zwierzę wykonuje władzę pierwszego zwierzęcia. Pierwsze zwierzę jest praktycznie przez większość czasu bezczynne i ma panować jedynie na krótką chwilę, jedną godzinę. Owa władza ma na celu ożywienie pierwszego zwierzęcia i dania mu władzy. Zobaczcie otóż:

NAUKI PAWŁA FUNKCJONUJĄ OD CZASÓW APOSTOŁÓW AŻ DO DZISIAJ.

Otóż zapewne, Paweł namówi 10 królów aby oddali władzę pierwszej Bestii a ta zniszczy Watykan. Co więcej Paweł znowu zacznie zwodzić mieszkańców ziemi. W jaki sposób???

Otóż nauki Pawła w bardzo wielu punktach pokrywają się z islamem. Paweł głosi w zasadzie to co głosi islam czyli, że:

ZBAWIENIE ZALEZY TYLKO OD WIARY A NIE OD UCZYNKÓW!!!!

Zobaczcie przecież to samo głoszą islamiści. W islamie możesz, gwałcić, mordować, kłamać, a i tak zbawi ciebie wiara w Boga. Wiara wyrażona w deklaracjach a nie w uczynkach. To samo głosi Paweł.

Dlaczego ludzie po sześciu trąbach:

"(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od  uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i  srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani  słyszeć, ani chodzić,

(21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od  wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich." Ap 9???

Ponieważ drugie zwierzę całkowicie ich zwiodło. Któż na świecie jak nie zagorzali islamiści, pomimo tylu klęsk, zacofania i jawnego dowodu, że islam to religia szatana tkwi w tym kulcie??? A pomyślcie teraz jak islamistów zacznie cudami przekonywać drugie zwierzę. Nawet 6 trąb może nie zrobić na nich wrażenia.

Otóż Talmud głosi to samo co Koran. Islam to w zasadzie Talmud dla mas. Paweł, w zasadzie w swoich naukach stosuje ten sam pokrętny sposób myślenia co prezentują żydzi - synagoga szatana, czy islamiści.

Nauki Pawła są tak skompilowane, sprzeczne ze sobą jak Koran i Talmud. Zarówno nauki Pawła jak i Koran czy Talmud roszczą sobie pretensje do bycia tym czym są Słowa Boga i Jego Syna.

Zapewne zniszczenie Watykanu, to będzie efekt dogadania się 10 króli aby ci oddali władzę pierwszej bestii. A ten kontrakt sfinalizuje druga Bestia.

Paweł ma niesamowitą zdolność do ekumenizmu. Zapewne owa 3 świątynia połączy islam z synagogą szatana.

http://cyryl.blox.pl/2014/11/Pawel-promuje-mieszanie-ras-i-narodow.html

Paweł w swoich naukach, ma na celu połączenie całego pogaństwa.

Interesująca jest kwestia śmierci Pawła. Otóż męczeńska śmierć Pawła, uwiarygadniałaby jego "Apostolstwo". Jednak czy obywatel Rzymu, mógł zostać zabity w Rzymie za głoszenie jakiegoś nowego kultu??? Przecież, w naukach Pawła nie było nic niezgodne z polityką Rzymu.

Dla Pawła można było jeść mięso składane bałwanom, można było żenić się z poganami. Paweł był żydem dla żyda, i poganinem dla poganina. Paweł nawet, kłamał "na chwałę Bożą' co sam przyznaje.

Czy za takie nauki Paweł mógłby zostać zamordowany w Rzymie???? Przecież po zapoznaniu się z nimi, każdy Rzymski prokurator nie wniósłby oskarżenia, zaś jeśli by nawet. to sędziowie by go uniewinnili. Przecież te nauki nie godziły w interesy Rzymu ale je raczej zabezpieczały.

Zobaczmy co o śmierci Pawła pisze Wikipedia:

"Gdy latem 64 roku Rzym nawiedził pożar, winą za jego spowodowanie opinia publiczna obarczyła Nerona. Ten, chcąc uwolnić się od oskarżeń, jako winnych wskazał chrześcijan. Tradycja jednogłośnie stwierdza, że Paweł zginął w Rzymie właśnie za panowania Nerona, jest jednak wątpliwe, czy jego męczeństwo można łączyć bezpośrednio z prześladowaniami rzymskich chrześcijan po pożarze Rzymu w 64 roku. Z treści 2. Listu do Tymoteusza wynika, że Paweł został aresztowany w Azji Mniejszej (prawdopodobnie w Efezie lub Troadzie) na skutek zatargu z brązownikiem Aleksandrem, o którym Paweł wspomina, że wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków (2 Tm 4, 14). Według Klemensa Rzymskiego Paweł został „wskutek zazdrości" uwięziony i skazany na śmierć.

 
Ścięcie Pawła

W pierwszej rozprawie Paweł zdołał tak poprowadzić obronę, że udało mu się uniknąć skazania. W oczekiwaniu na drugą Apostoł Narodów miał napisać Drugi List do Tymoteusza – choć jego autentyczność bywa kwestionowana, nawet krytyczni badacze są zgodni, że zawiera reminiscencję prawdziwych wydarzeń. Z listu wynika, że – oprócz Łukasza – opuścili go wszyscy uczniowie. Wspomina jednak, że odwiedził go w więzieniu Onezyfor z Efezu, którego w tym liście pozdrowił.

W wyniku drugiej rozprawy Paweł został skazany na śmierć i ścięty (taki rodzaj egzekucji przysługiwał mu ze względu na rzymskie obywatelstwo). Data i miejsce śmierci Pawła nie są pewne.

Co do daty wydarzenia, to wiadomo, że nastąpiło ono jeszcze za panowania cesarza Nerona (zmarł w 68 roku). Zwykle datuje się je na rok 66 lub 67. Data przekazana przez apokryficzne Dzieje Piotra i Pawła29 czerwca 67 – nie ma historycznej wartości.

Według tradycji kościelnej Paweł został stracony za Bramą Ostyjską. Pod ołtarzem znajdującej się tam Bazyliki świętego Pawła Za Murami odnaleziono inskrypcję z IV wieku (PAVLO APOSTOLO MART.). Oprócz tego taką lokalizację ma potwierdzać brak jakiejkolwiek tradycji konkurencyjnej."

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu#Uwi.C4.99zienie

 

Zobaczmy, nie wiadomo czy Paweł zginął. Jest kilka wersji jego śmierci, i każda ze sobą sprzeczna. Pomyślmy jakim cudem w imperium Rzymskim, obywatela Rzymu, można było aresztować na skutek zatargów na tle różnic wiary czy religii z chrześcijanami??? Efezjanie, oprócz odrzucenia Pawła i Łukasza, nie mogli fizycznie nic zrobić obywatelowi Rzymu. Gdyż za obywatelem Rzymu stali legioniści. Efezjanie jako chrześcijanie nie mogli kłamać na temat Pawła więc nie mogli go fałszywie oskarżyć. Zaś spory religijnie nie interesowały Rzymian.

Zobaczmy dla Piłata, oskarżenia Isusa przez żydów to nic nie znaczące spory religie żydów nie naruszające interesu Rzymu. Piłat zapewne został zapoznany z poglądami Isusa i stwierdził, że nie szkodzą one Rzymowi.

Tym bardziej poglądy Pawła nie szkodziły Rzymowi ale wręcz były na rękę Rzymowi. To dzięki naukom Pawła, Konstantyn Wielki stworzył Wielką Nierządnicę. Czyli nauki Pawła umocniły prymat Rzymu nad światem tylko w innej formie, już nie Bestii ale niewiasty.

Czyżby możliwe, że Paweł nie umarł tylko czeka na swój czas???

 

Czas pokaże...

 

 

 

 

 

 

23:16, cyryl27
Link Dodaj komentarz »

"(11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania,  cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we  wszystkich." Lista Pawła do Kolosan rozdz. 3

 

Zobaczcie na powyższe słowa Pawła. Otóż z tych słów wiele wynika. Paweł w liście do Kolosan, obarczył winą za grzechy swoich uczniów, to że pochodzili oni z różnych narodów. Tak Paweł, obwinął za grzechy przynależność do danego narodu. Przyczajcie wersy wcześniejsze:

"(8) Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość,  bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;

(9) Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego  człowieka wraz z uczynkami jego,

(10) A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz  tego, który go stworzył.

(11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania,  cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we  wszystkich." List do Kolosan 3

Zobaczcie, Paweł nakazuje swoim uczniom aby ci wyrzekli się swojej TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, gdyż wg niego to ona powoduje grzech.

 

A co na Bóg??? Otóż Bóg to SKRAJNY NACJONALISTA. W Biblii pisze jasno, że to co robi Bóg, jest dobre.

Bóg zniszczył Babilon poprzez pomieszanie języków i stworzenie narodów. W Biblii podawane są ściśle linie genealogiczne. Bóg Od Abrahama tworzy inne narody. Co więcej Bóg ma nawet wybrany przez siebie naród IZRAEL. Bóg obiecują Jakubowi, że z Izraela powstaną inne narody.

Zobaczmy obecny Izrael, rasa biała składa się z wielu narodów.

"(10) I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie  będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem  Izrael.

(11) Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj  się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów,  i królowie wywodzić się będą od ciebie.

(12) A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie, i  potomstwu twemu po tobie dam tę ziemię." Ks. Rodz. 35

Zobaczmy niemal każdy naród rasy białej posiadał króli. Czyli historia Europejskich ludów to wypełnienie proroczych słów Boga.

Syn Boga, Isus został posłany do rozproszonego narodu Izraelskiego. Jego ewangelia miała być głoszona Izraelowi - niewieście, a ta głosiła ewangelie innym narodom.

Narodowość to obok rodziny komórka społeczna ustanowiona przez Stworzyciela. Apokalipsa pisze, że narodowość nie zostanie zlikwidowana ale narody będą istnieć:

 "(2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące  dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do  uzdrawiania narodów." Ap. 22

 Otóż, Paweł stworzył podwaliny pod mieszanie się narodów i tym samym zaatakowanie kody genetycznego Izraelitów, rasy białej.

Mieszanie się ras promują wszystkie kościoły uznające Pawła. Wg nauk Pawła, Izrael fizyczny nie istnieje tylko jakiś Izrael duchowy. I kościoły Pawłowa powołują się na ten werset.

W ten sposób, na zachodzie promowane są małżeństwa międzyrasowe. Jest to po prostu inna forma wyniszczenia Izraela. Tak naprawdę, ślub Polaka i Angielką czy Niemką jest po prostu ślubem Izraelity z Izraelką. Natomiast ślub Anglika z Nigeryjką jest ślubem Izraelity z kobietą obcego narodu. I jak Salomon, który brał żony spoza narodu Izraelskiego i dlatego wprowadził do Izraela BAŁWOHWALSTWO.

Dzieci ze związków mieszanych posiadają takie cechy, które utrudniają im zbawienie. Oczywiście jeśli owi rodzice są chrześcijanami to nawet taki mulat ma szanse na zbawienie.

 

Problem jest inny, Paweł to był etap w szatańskim planie. Kościół Katolicki promuje EKOMENIZM, a zwłaszcza z ISLAMEM:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

A za kościołem ten ruch promują inne kościoły Pawłowe. Dodatkowo sam Paweł dopuszcza małżeństwo z islamistami:

"(12) Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę  pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi;

(13) I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z  nią, niech się z nim nie rozwodzi.

(14) Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka  uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a  tak są święte.

(15) A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w  takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju  powołał was Bóg.

(16) Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że  zbawisz żonę?

(17) Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim  stanie, w jakim powołał go Bóg; tak też zarządzam we wszystkich zborach." 1 list do Korytian 7

 Powoduje to, że chrześcijanki wychodzą za islamistów. Dodajmy zatem że taka Polka wychodzi za Araba - czyli Izraelitka za cudzoziemca, plus chrześcijanka za poganina. Paweł taki związek aprobuje i uświęca.

A jak jest w praktyce, taka kobieta prędzej czy później przyjmuje szatański islam, a newet jak nie to jej dzieci zostaną islamistami. Jednym słowem potomstwo tej kobiety pozbawione są szansy na zbawienie.

 

Zobaczcie w takim Libanie, arabki - chrześcijanki, w życiu nie wyjdą za islamistę pomimo że są jednym narodem - potomstwem Ismaela. Podobnie w Egipcie czy innym państwie islamskim. Tak kobiety się porywa i zmusza do ożenku z islamistą.

A u nas pierze się kobietom mózgi. Owszem istnieje niewielka szansa, że islamista się nawróci. Ale szczerze są to wyjątki gdyż, zobaczcie te słowa Boga:

"(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą." Ks. Rodz. 3

Tak drogie siostry, Bóg ustanowił wpisaną w waszą kobieca naturę uległość wobec męża. Paweł pisząc o uświęceniu przez chrześcijankę ślubu z poganinem nie znał chyba tych słów Boga, skierowanych po Edenie do Ewy. A wynika z nich jasno, że poganin będzie panował nad chrześcijanką i, że najprawdopodobniej on ją odwiedzie od Boga.

 

Zobaczcie, większość konwersji z chrześcijaństwa na islam to po prostu kobiety które są w małżeństwie z islamistą. Większość konwersji z islamu na chrześcijaństwo dokonują mężczyźni lub całe rodzony. Zobaczcie ten film:

http://www.youtube.com/watch?v=fzk-nnECPSs

Jak ta Polka ma wyprany mózg. Owa pani nie ma, żadnej wdzięczności dla swoich przodków, swojego narodu, oraz chrześcijaństwa za to, za to jako islamistka to wszystko nienawidzi. Ona jest gotowa odcinać głowy swoim dzieciom jeśli te przeszłyby na chrześcijaństwo.

Zobaczcie czy ślub z islamistą ową panią uświęcił??? Jak powiada Paweł??? Raczej ślub z islamista uczynił z tej pani potwora, czcicielkę Bestii i jej imienia.

 

Ktoś powie, że idzie za porywem serca. Wbrew pozorom, wybór na małżonka to powinna być przemyślana sprawa. I powinni ten wybór akceptować rodzice. Zobaczcie na to co powiedział Izaak do Jakuba:

"(1) A Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: Nie  bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków,

(2) Ale wstań, idź do Paddan-Aram, do domu Betuela, ojca matki twojej,  i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki twojej.

(3) A Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi, niechaj cię rozrodzi i  rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów." Ks. Rodz. 28

 

I Jakub posłuchał ojca w przeciwieństwie do Ezawa. Biblia jasno mówi, że słuchanie tylko serca:

"(12) Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów."

"(19) Słuchaj, synu mój, i bądź mądry! Skieruj swoje serce na prostą  drogę!"

("17) Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze  zabiega o bojaźń Pana",Ks. Prz. 23

Czyli to serce ma nas słuchać a nie my serca. Tak proces wyboru małżonka powinien być procesem dokonanym w oparciu o rozum i wolną wolę, a nie w oparciu o poryw serca. Gdyż jeśli człowiek kieruje się tylko sercem to:

"(18) A co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.

(19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta,  kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa." Mat 15

Owszem, jeśli ktoś zawrze małżeństwo z kimś z innej rasy to musi w tym związku trwać. Jednak w takim związku potrzeba więcej pracy. Zobaczcie, śluby z członkami własnego narodu są trwalsze, od ślubów z członkami obcych narodów. A już mniej trwałe są śluby z przedstawicielami innych ras czy religii. Gdyż ilość różnic pomiędzy małżonkami wzrasta.

 

Dla szatana, im więcej jest związków mieszanych tym lepiej. Gdyż osłabiane są narody i rodziny. I zapewne Paweł miał taki cel.

11:03, cyryl27
Link Komentarze (2) »
czwartek, 20 listopada 2014

Oto cytat Mikke po wyborach:

"Ja w każdym razie z prawdziwą przyjemnością dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali w tych wyborach. Imię ich – legion"

http://nczas.com/publicystyka/trzy-razy-wieksze-poparcie-niz-w-poprzednich-wyborach-sukces-nie/

Otóż legiony to była formacja wojskowa Rzymu. Jednak Korwin Mikke użył innego sformułowania, które występuje w ewangeli Marka. A mianowicie "Imię ich legion". Zobaczmy:

"(7) I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Isusie, Synu Boga  Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył.

(8) Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!

(9) I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż  jest nas wielu." Mr 5

Sama wiki podaje, że legion to biblijna postać demona:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Legion_(posta%C4%87_biblijna)

 

Otóż Mikke zna doskonale Biblie i ewangelie, sam atakując socjalizm i zasiłki dla bezrobotnych podawał za przykład przypowieść o talentach. Czy chociażby, Mikke cytował prawo Boże w dyskusji o karze śmierci, czy też przywoływał wiele fragmentów z Biblii. Otóż, to pokazuje, że Mikke czytał i być może czytuje Biblie. To pokazuje, że Mikke użył tego sformułowania celowo. Otóż moim zdaniem, jego celem jest odciąganie młodych ludzi, którzy buntują się przeciwko światowi szatana, i mogliby by odejść do Isusa od Syna Bożego.

Komu Korwin dziękuje, zatem po wyborach???? Otóż jest kilka opcji. Korwin dziękuje demonowi - demonom, które Isus wygnał, lub swoim zwolennikom których ów biblijny demon kontroluje. Moim zdaniem, Mikke już naprawdę otwarcie deklaruje w jakie bóstwo wierzy i komu służy. 

Zobaczmy Korwina popierają młodzi ludzie, wierzący w każde wypowiedziane słowo prezesa jako prawdę objawioną. Mass Media atakując Korwina wzmacniają jego wiarygodność. Jednak Mass Media pokazują Korwina, w debatach. Na debatach, jego oponenci to ludzie pozbawieni rozumu i inteligencji, używających przeciwko Korwinowi tych samych argumentów dlatego Korwin błyszczy na ich tle. To tak samo jakby jakiś promotor zestawił walkę jakiegoś bokserskiego "kelnera" z mistrzem bokserskim. Taka walka byłaby jednostronnym widowiskiem.

 

Zobaczcie od Korwina odchodzą starsi doświadczeni ludzie, mężczyźni. Przykładem jest Marian Kowalski, człowiek który odchodząc od Korwina, stoi na czele Ruchu Narodowego i błyszczy charyzmą. Tak naprawdę, wg kryteriów Biblijnych to poparcie dorosłych sprawiedliwych i ideowych mężów świadczy o klasie polityka, króla a nie poparcie młodzieńców.

Inne cechy Mikkego jako "wilka w owczej skórze" to:

1. Mikke krytykuje naukę o nastawianiu drugiego policzka. Podczas Marszu Niepodległości w 2011 roku chciał sprowokować zamieszki młodych ludzi z Policją. Tylko interwencja Mariana Kowalskiego uchroniła uczestników od tej prowokacji Korwina. Tak Korwin został wyłączony z Marszu Niepodległości, ponieważ Ruch Narodowy widział, że jego celem jest prowokacja tłumu. Nauka o nastawianiu drugiego policzka, to nauka Isusa o tym aby nie dać się sprowokować. Mikke, w krytyce tej nauki, przeinacza ją w naukę o całkowitym niestawianiu oporu wobec jawnego bandytyzmu. Mikke rozumie doskonale naukę o nastwianiu drugiego policzka, ale wśród swoich zwolenników przeinacza ja celowo.

2. Korwin Mikke - Lichwa jest wysoce moralna. Doktryna sprzeczna z prawem Boga.

http://detektywprawdy.blogspot.de/2013/07/korwin-mikke-lichwa-jest-wysoce-moralna.html

3. Korwin-Mikke: Sojusz z islamem przeciw Lewicy:

http://nczas.com/publicystyka/korwin-mikke-sojusz-z-islamem-przeciw-lewicy/

Dla Mikke islamiści wierzą w tego samego Boga co chrześcijanie czy zydzi uznający Torę. "zastępcą Korwina Mikke i jednocześnie tzw "prawą ręką"jest przechrzta Muzułmanin Mieczysław Burchert"

http://detektywprawdy.blogspot.de/2013/10/korwin-mikke-sojusz-z-islamem-przeciw.html

Mikke wielokrotnie wyraża się pochlebnie o islamie.

4. Mikke eksponuje symbole masońskie satanistyczne, hymn jego Nowej prawicy stworzył satanista:

http://detektywprawdy.blogspot.de/2013/02/hymn-nowej-prawicy-korwina-mikke.html

5. Mikke twierdzi, że nie jest masonem ale zobaczcie na ten wywiad:

http://niniwa22.cba.pl/masoneria_wywiad_z_tadeuszem_cegielskim.htm

W nim Mikke rozmawia z masonem wysokiego szczebla, jakby był masonem. Pamiętajmy masoni, nie ujawniają ludziom spoza swego grona swych tajemnic. Mikke wyraża się pochlebnie o najgorszej masonerii, która jest czystym kultem szatana czyli o :

Masonerii klasycznej - Masonerii Rytu Szkockiego.

 

Masoneria Francuska przy Masonerii Angielskiej czy Szkockiej to dosłownie niewinne dzieci przy bandziorach. Mikke nie musi być masonem rytu Szkockiego, ponieważ może być JEZUITĄ. Pamiętajmy jezuici sterują masonerią i znają ją doskonale, dlatego Mikke ma taką wiedze.

Dla Mikke wzorem do naśladowania jest :

"Ignacy Loyola hiszp. Iñigo López de Oñaz y Loyola (ur. przed 23 października 1491, zm. 31 lipca 1556) – święty Kościoła katolickiego, duchowny, teolog, prezbiter i założyciel zakonu jezuitów. "

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Loyola

To wskazuje na to, że Mikke jest jezuitą.

Mikke tak pisze o masonerii:

"Ja zresztą nie uważam masonerii za diabelski pomiot. Masonerię klasyczną uważam za Molocha, naprawiającego nieusuwalną wadę d***kracji – czyli brak dziedzicznego Monarchy; Molocha mającego liczne wady – ale izalety. Natomiast „Wielki Wschód” uważam za przebiegłego, inteligentnego przeciwnika politycznego – ale całkiem ziemskiego chowu. O tyle bardziej niebezpiecznego, niż MiędzynarodówkaSocjalistyczna, że działa tajnie i dość sprawnie."

http://korwin-mikke.blog.onet.pl/2008/10/10/skandale-masoni-i-metodologia-naukowa/

Kim jest Moloch:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Moloch

A oto co Bóg mówi o Molochu:

"(21) Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla  Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan." Kap. 21

 

"(2) Powiedz do synów izraelskich: Ktokolwiek z synów izraelskich i z  obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swego potomstwa  Molochowi, poniesie śmierć; miejscowa ludność ukamienuje go.

 

(3) Ja zaś zwrócę się przeciwko mężowi temu i wytracę go spośród jego  ludu, gdyż oddał Molochowi jedno ze swego potomstwa i skalał moją świątynię, i  zbezcześcił moje święte imię.

 

(4) A jeśliby miejscowa ludność nie zwróciła uwagi na tego męża, że  oddał Molochowi kogoś ze swego potomstwa, i nie zabiła go,

 

(5) To Ja sam zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i przeciwko  jego rodzinie i wytracę go oraz wszystkich spośród ich ludu, którzy go naśladują  cudzołożąc z Molochem." Kp. 21

"(10) Kazał też zbezcześcić palenisko znajdujące się w Dolinie Synów  Hinnoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla  Molocha." 2 ks. Kr. 23

Otóż wg Biblii Izraelici składali ofiary z ludzi, dzieci ku czci Molochowi. Wiecie teraz jakie bóstwo czci Masoneria, Mikke sam to powiedział. Mikke powiedział prawdę, że państwami rasy białej rządzi masoneria.  I dla swojego bóstwa, Molocha składa w ofierze dzieci. Jak myślicie czym jest promowanie aborcji i dopuszczanie jej w prawodawstwie państw białej rasy??? Składaniem czci Molochowi przez masonerie.

 

Mikke uważa większość ludzi za idiotów, to są jego poglądy. Dlatego bezczelnie w mass mediach i na swoich stronach podaje nauki szatańskie. Tak naprawdę, prawda jaką głosi o gospodarce, rodzinie, tradycyjnych wartościach to zasłona dymna. Szatan wie, że ludzie poszukują Boga, dlatego posyła rozmaitych agentów, aby ci odwodzili ludzi od Boga i jego Syna Isusa Chrystusa. Moim zdaniem Mikke uważa swoich zwolenników za większych idiotów, ale musi im schlebiać. Wszak zwykli ludzie nie interesują się polityką (i jest to naturalne, większość ludzi zostało przez Boga stworzonych jako owce, które potrzebują pasterza), natomiast jego zwolennicy interesują się nią i wieloma innymi dziedzinami życia, a i tak wierzą ślepo Korwinowi.  

Zobaczmy zresztą na czym polegają poglądy Mikke i do czego prowadzą. Otóż Mikke chce wprowadzić wolność gospodarczą, aby ludzie mieli więcej pieniędzy, oraz wolność do grzeszenia. Owszem Mikke chce wprowadzić surowe prawo dla ludzi którzy mordują, kradną, gwałcą czy naruszają czyjąś wolność osobistą. Ale jego poglądy polegają, na daniu ludziom ogromnej ilości gotówki i możliwości grzeszenia. Otóż narody rasy białej - Izrael, są przez szatańskie mass media tak zdemoralizowane, tak przyzwyczajone do różnych nałogów (alkohol, narkotyki, seks, gry, i inne używki), że danie im ogromnej ilości gotówki spowodowałoby śmierć wielu z ludzi. Dla Mikke oczywiście, śmierć grzesznika to korzyść dla społeczeństwa - jest on wszak EWOLUCJONISTĄ. A dla Boga????

 

"(32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny  Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! "

http://bibliamesjanska.com/Ez/18.html

Cały rozdział 18 z Ezechiela mówi, o tym jak miłosierny Bóg, cierpliwie znosi, toleruje grzechy ludzi, w nadziei aż grzesznik się nawróci. Bóg jest wstanie zapomnieć wszystkie grzechy, jeśli tylko ludzie powrócą do praworządności. Zobaczmy, leczenie alkoholików czy narkomanów polega na drastycznym ograniczeniu ich wolności osobistej na pewien okres. Ci ludzie pod kluczem i strażą personelu medycznego, są odcięci od możliwości dostarczania im używek, na pewien okres, kiedy ich organizm się oczyści i przestanie pragnąć tych używek. I dopiero człowiek po tym okresie, jest wstanie korzystać z wolności. Zobaczcie Izraelici, jak mieszkali w Egipcie to przejęli od Egipcjan BAŁWOCHWALSTWO i inne grzechy. Bóg wpierw wypuścił Izraelitów na pustynie i na niej zastosował KURACJE ODWYKOWĄ OD GRZECHU I BAŁWOCHWALSTWA. Dla Mikke największą niewolą jest brak wolności do grzeszenie dla grzesznika. Dla Isusa największą niewolą jest grzech:

 

"(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w  słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u  nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto  grzeszy, jest niewolnikiem grzechu." Jana 8

 Isus także nauczał o kuracji odwykowej od grzechu czyli o POKUCIE:

 

"(20) Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego  cudów, że nie pokutowały.

(21) Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i  Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele  pokutowały.

(22) Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam.

(23) A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do Hadesu  zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u  ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy.

(24) Ale powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli  tobie." Mat 11

 

Dawid pokutował i każdy kto odwracał się od grzechu. A na czym polega pokuta, na poście i odstawieniu tych rzeczy od których człowiek jest uzależniony. Czyli dany człowiek przez Pokutę, sam ogranicza swoją wolność na pewien okres czyli na czas pokuty. Zobaczcie:

http://www.zbawienie.com/wybawienie-ludu-Bozego.htm

W tym artykule jest opisany: JEDYNY REALNY PLAN POLITYCZNY DLA BAŁWOCHWALCZEGO IZRAELA. I polega on na tym, że Bóg uratuje Izrael i na pustynie zastosuje kuracje odwykową dla swojego narodu. Bóg, będzie sądził Izrael na pustyni. A wiadomo, że w sądzie oskarżony ma ograniczoną wolność osobistą. Nawet dla mnie taka kuracja od Boga, jest wskazana. Pamiętajmy, każdy z nas żyje w świecie rządzonym przez szatana. Nasza sytuacja jest podobna do sytuacji Izraelitów w Egipcie. Nawet Mojżesz był pod wpływem Egipcjan i ich zwyczajów. Henryk napisał:

"Ta rodzina dotarła do Egiptu i większość zapomniała o Bogu i razem z Egipcjanami wielbiono egipskich bogów.

Wjs 3:6  Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. 
Wjs 3:7  Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i [b]słyszałem krzyk ich
z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego.
[/b]

Pośrednio mamy dowód, ze nawet Mojżesz nie znał Boga i Bóg przedstawił mu się kim jest.

Podejrzewam, że na dworze faraona Mojżeszowi nie pozwolono by, abu czcił kogokolwiek innego niż bóstwa Egiptu z faraonem włącznie.

Także krzyk ludu Bożego nie był wołaniem do Boga o pomoc, ale był to po prostu krzyk rozpaczy i pomocy do kogokolwiek.

Wjs 3:9  Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą.

Z pewnością nie były to modlitwy do Boga." 
http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/cudowne-wybawienie-ludu-bozego,2773-15.html

Zobaczcie, nawet Mojżesz był pod potężnym wpływem PRANIA MÓZGU JAKIE ZAFUNDOWALI MU EGIPCJANIE. Tak, że musiał on także poznawać Boga. I obecnie jest tak samo.

Natomiast, plan Mikke w praktyce to:

DANIE ZNIEWOLONEMU PRZEZ GRZECH IZRAELOWI OGROMNEJ ILOŚCI GOTÓWKI ABY TEN MÓGŁ DALEJ I BARDZIEJ GRZESZYĆ!!!!

Dlaczego Isus powiedział:

"(24) A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż  bogatemu wejść do Królestwa Bożego." Mat 18???

Ponieważ, bogatszy narkoman szybciej się wykończy niż biedny narkoman. Ponadto biedny człowiek szybciej odczuje negatywne skutki swojego nałogu niż bogaty. Biedny człowiek, ma zatem więcej czasu na OPMIETANIE SIĘ I ZAWRÓCENIE Z DROGI GRZECHU KTÓRA PROWADZI DO ŚMIERCI.

I teraz widzimy, jaki jest plan Boga o jaki plan Mikke. 

Niestety trzeba być naiwniakiem, aby wierzyć, że Mikke, człowiek oczytany, który ma czas na sprawdzanie informacji (zajmuje się publicystyką), nie wiedział co głosi. On dokładnie wie co głosi. Mi znalezienie informacji o Korwinie i pokazanie czym są jego informacji, nie zajęło dużo czasu. A pamiętajmy, że ja pracuje fizycznie, uprawiam sporty siłowe, mam rodzinę więc czasu mam na pisanie mniej niż Mikke i dodatkowo jestem młodszy, więc moja wiedza od Korina jest mniejsza a wielu dziedzinach.

 

Uważamy na Mikke...

  

 

 

 

09:29, cyryl27
Link Komentarze (1) »
wtorek, 18 listopada 2014

Grupa ponownie narodzonych Chrześcijan zadecydowała, że odrzuca całkowicie bałwochwalcze wielbienie tzw. Matki Boskiej, oraz odrzuca ją publicznie jako Królową Polski.

Szczegóły owej deklaracji w linku. DETRONIZACJA "Matki boskiej"- Deklaracja

Kilka linków wskazujących na przyczyny takiej akcji.

Czy wiesz o tym, że Bóg nienawidzi... bałwochwalstwa i... Królowej Niebios!?

Królowa Niebios niszczy Europę.

http://proroctwa.com/DETRONIZACJA-Matki-boskiej-Deklaracja%20.htm

A oto mój komentarz:

Otóż wyjaśnię problem od strony prawnej.

System monarszy polega na tym, że króla wybrać i obalić może tylko Bóg. Saula, na króla Izraela wybrał Bóg i tylko on go obalił. Davida na króla Izraela wybrał Bóg. Potem spośród wielu synów Dawida to Salomona na króla Izraela wybrał Bóg.

W każdej monarchii narodów chrześcijańskiej, król zawsze panował z:

ŁASKI BOGA

Dlatego Isus, jest królem Królestwa Bożego z woli Boga. A Bóg wybiera na królów ludzi najlepszych. 

Dlatego my co najwyższej możemy chcieć być poddanymi danego króla. I swoimi uczynkami możemy królowi pokazać, żeby przyjął On nas jako swoich poddanych.

Otóż królowie którzy nie są wybierani z woli Boga, lub swój autorytet nie opierają na woli, łasce, prawie czy autorytecie Boga są albo:

1. Prezydentami - których panowanie zależy od łaski ludu

2. Satrapami - których panowanie zależy od tego jak są silni.

Otóż dla mnie "Królowa Niebios" - jest narzuconą nam satrapką. Której siła słabła wraz z osłabianiem katolicyzmu, dlatego obecnie jest ona prezydentką. I dlatego mamy unikalną szanse ją obalić poprzez głosowanie. Zresztą zobaczcie z historii król który ustanowił satrapkę Jan Kazimierz, sam abdykował i przegrał wojnę domową.

Natomiast Sobieski, który stwierdził jasno, że z Turkami, Bóg zwyciężył a nie on. Stał się ostatnim królem Polski który zabłysnął w historii świata.

To pokazuje, że królowie chrześcijańscy rządzili rzeczywiście z łaski Boga. Jan Kazimierz, wprowadzając bałwochwalstwo stracił laskę Boga. Sobieski niczym Dawid tą łaskę miał (podobnie jak Dawid, koronę zdobył dzięki wojnie i podobnie jak Dawid był nazwany Lwem).

Moim zdaniem powinniśmy koncertować wysiłki na detronizacji czy zmuszenia do abdykacji Królowej Niebios. Im większa opozycja tym lepiej dla naszego narodu.        
http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/zdetronizujmy-matke-niebios,2827-15.html

Za kultem "Matki Boskiej" stoi Wielka Nierządnica. Upadek Wielkiego Babilonu zbliża się:

Globalny Komunikat z ITCCS, 15 Listopada  2014

 

Dokumenty ludobójstwa oraz morderstw dzieci w Kanadzie – wydane z sądowych nagrań ITCCS w Brukseli. (Dokument sprawy no. 02252013, Ludzkość przeciwko Joseph Ratzinger, Elizabeth Windsor.)

 

Vancouver

ITCCS opublikował kompletną serię zeznań oraz dokumentów, które spowodowały rząd oraz kościoły Kanady, Watykan, Koronę Brytyjską, oraz ich podwładnych: planowania, popełniania oraz ukrywania przestępstw przeciwko ludzkości.

Owe 150 eksponatów uformowało podstawy werdyktu z dnia 25 Lutego 2013, który skazał papieża Benedykta, Królową Elżbietę, premiera Stephena Harpera oraz innych osób na 25 lat więzienia bez możliwości ułaskawienia, oraz pozbawiono ich wladzy oraz autorytetu.

Ten historyczny werdykt w mocy prawa legalnie rozwiązuje Koronę Brytyjską oraz Watykan jako legalne organizacje oraz autoryzuje przejęcie wszelkiej własności Korony oraz Kościoła wszelkich dóbr, nieruchomości, ziem i majątków pod autorytetem Prawa Powszechnego oraz nowych konstytucyjnych Republik.

Proszę rozpowszechniać i udostępniać owe historyczne wydarzenia oraz pomóc naszym szeryfom Prawa Powszechnego egzekwować owe werdykty przeciwko owym przestępcom oraz owym instytucjom.

Wydano 14 Listopada 2014 przez Centralne Biuro ITCCS, Bruksela www.itccs.org

Filmy w języku angielskim komentarz thewordwatchera. Proszę zassać, zanim znikną z YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=UvhfXAd08TE

Prawo Powszechne posiedzenie sądu – Ludobójstwo Kanada  (Część pierwsza) – 1 godz. 46 min.

https://www.youtube.com/watch?v=OPKFk_L7y9g

Prawo Powszechne posiedzenie sądu – Ludobójstwo Kanada  (Część druga) – 1 godz. 47 min.

https://www.youtube.com/watch?v=ormOIlOi4Vc

Finałowy werdykt sądu oraz wyrok skazujący – 8 min. 30 sek.

https://www.youtube.com/watch?v=IylfBxm3sMg 

Autoryzacja oraz upoważnienie  ITCCS/Kevina Annetta przez by lokalnych naocznych świadków

https://www.youtube.com/watch?v=CReISnQDbBE

Irene Favel, naoczny świadek spalenia nowo narodzonego dziecka przez księdza  Muscowegan Katolickiej Indiańskiej szkoły, Saskatchewan, 1944

https://www.youtube.com/watch?v=RBUd3UXt6fI  

Inne kluczowe zeznania w naszym sądzie w sprawie przeciwko ludobójstwu w Kanadzie.

This entry was posted in Papież, satanizm, Watykan on November 17, 2014 by thewordwatcher. 

http://wordwatcher.net/?p=154#more-154Ja sam opisałem kim jest Wielka Nierzadnica, jest niewiastą Izebel w zborze Tiatyrze:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

 

Proszę moich czytelników, moich braci i siostry o wspieranie detronizacji "Matki Niebios", jako JEDYNĄ REALNĄ INICJATYWĘ POLITYCZNĄ W POLSCE. Proszę w miarę możliwości, ową inicjatywę wspierać we własnych miejscowościach, na różnych spotkaniach i w różnych społecznościach lokalnych, politycznych, wśród bliskich, aby nabrała ona mocy. W ten sposób pomożemy naszemu narodowi. 

 

 07:52, cyryl27
Link Dodaj komentarz »

W tym filmie:

http://www.youtube.com/watch?v=1pOKbROPhjg

Na stronie detektyw prawdy:

http://detektywprawdy.pl/2014/11/17/nephilimisow-nie-ma/#comment-5848

Daje mój komentarz do tez autora owych "rewelacji":

Autor nagina rzeczywistość.
1. Logika nie ma tutaj nic do rzeczy. W zależności od faktów jakie znamy, tworzymy logiczne i racjonalne tłumaczenia. Tutaj rozchodzi się raczej o fakty jakie przyjmujemy do wiadomości.
2. Zawarciem Małżeństwa ważnego w oczach Boga wg Biblii jest pierwszy stosunek seksualny kobiety i mężczyzny. Dlatego gwałciciela, jeśli rodzina kobiety lub ona sama nie chcą go za męża, karze się śmiercią, aby kobieta była zdolna do małżeństwa z osobą którą chce. Bóg zakazał Izraelitom, brania żon spoza swego ludu, Salomon wielokrotnie złamał ten zakaz, ale w oczach Boga małżeństwa te były ważne, tylko sprzeczne z poleceniem Boga.
3. Nie można sugerować się tłumaczeniami hebrajskimi – które są tłumaczeniami aramejskimi. Jedynie tekst grecki jest językiem oryginalnym Biblii.
4. Termin Synów Bożych, odnoszących się do Królów Izraelskich czy do Izraelitów, ma swoje logiczne powiązanie. Otóż Izraelici byli i są ludem Boga, a zatem automatycznie zostali wyróżnienie przez Stwórcę, na tle ludzkości jako Synowie Boga, tym bardziej królowie Izraela zostali tak określni. Nigdzie w Biblii ludzkość jako całość nie są określani jako Synowie Boży. Otóż Isus w ewangeliach powiedział w jaki sposób ludzie mogą zostać nazwani Synami Bożymi:
„(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” Mat. 5

Otóż w zamiarze Boga, Izraelici jak i ich królowie mieli czynić pokój na ziemi. Nauczać ludzkości pokojowego życia.  To przez Izrael w proroctwach cała ludzkość ma powrócić do Stwórcy.

Księga Rodzaju tak określa potomków Seta:
„(2) Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.

(3) Adam żył dwieście trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.” Ks. Rodz. 5

Czyli księga rodzaju pisze jasno, że potomkowie Seta to ludzie. Czyli były to także córki ludzkie.

5. Otóż jeśli z małżeństw córek ludzkich i Synów Bożych rodzili się giganci, czyli „ludzie” o ogromnym wzroście z gigantyczną siłą, to logiczne jest, że DNA ludzkości zostało skażone, przez Aniołów. Zobaczmy na rozdz. 6 ks. Rodzaju:
„(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,

(2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

(3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.”

Otóż z kontekstu tego rodzaju wynika jasno, od kiedy Aniołowie, zaczęli obcować z kobietami, Bóg wpierw skrócił życie ludzkości do 120 lat. Potem gdy potomkowie tych związków, giganci nauczali ludzkość grzechu, Bóg postanowił zniszczyć ludzkość. A skąd wiadomo, że giganci nauczali tego ludzkość.

Otóż Zobaczmy wersety 4 i 5. W 4 pisze, że giganci byli mocarzami, a co robią mocarze??? Narzucają swoją wolę, nauczają grzechu. Isus zresztą tak pisał o mocarzach:
25) A Isus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.

(26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?

(27) A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.

(28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.

(29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?

(30) Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.” Mat 12
czy:
„(23) I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana wypędzać?

(24) Jeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać.

(25) A jeśliby dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.

(26) I jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec.

(27) Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi.”Mr 3

Zobaczmy Isus określa demony mianem mocarza. Giganci są określani jako mocarze. Demony i Giganci nauczają ludzkość grzechu. Demony i Giganci śą potomkami upadłych.

6. Autor przedstawia katolicką interpretacje „Synów Bożych” i gigantów. Można poczytać to w komentarzach w Biblii Tysiąclecia. Otóż oto jak wyglądała moja dyskusja z dwoma katolikami: Maximus Minimus i Rethel:
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=349888#349888 (w tym temacie sa az cztery strony). Obydwaj upierają się, że Wielka Nierządnica to: Mekka. Obydwu udowodniłem, że ich teoria to brednie. O ile Maximus Minimus zachował poziom kultury wysoki, to Rethel nie używał argumentów tylko względem mnie epitetów i pomówień. Moim zdaniem, upór obydwu pomimo braku argumentów, tłumaczyć należy chronieniem wysokiej rangi funkcjonariuszy kościoła oraz zbrodniczej działalności Kościoła na przestrzeni wieków.
A ten autor broni, katolickiej interpretacji, Synów Bożych.  I nie ma co się nabierać, na stare poglądy w nowym opakowaniu.

 

Otóż, kościół katolicki, broni tak naprawdę Bestii czyli upadłych aniołów i ich potomków. Nie zapominajmy, że kościół katolicki to potężna instytucja, która poprzez uniwersytety, przez niego kontrolowane, kreuje naukę i historie. Czyli opnie "naukowców" możemy między bajki włożyć. Kościół Katolicki ponadto bazuje na tekście / tłumaczeniu masoreckim - t.z.w. tekście hebrajskim, chociaż najstarszy tekst to teks grecki. Więc terminy z języka hebrajskiego / aramejskiego, tez można sobie darować.

 

Kościół Katolicki stworzył potężny system ochrony, zasłonę dymną w postaci nauki, dla działalności upadłych aniołów i ich potomków - Zwierzęcia o siedmiu głowach. A owa interpretacja jakoby giganci byli potomkami  córek Kaina i synów Seta, jest kolejną zasłoną dymną. Nie zapominajmy, że kościół katolicki poprzez uniwersytety i jezuitów stworzył wiele niebiblijnych nauk:

1. ewolucje - czyli wielki wzrost ludzi, wyjaśnić można ewolucją inaczej teoria kościelna ma słabe potwierdzanie. Dr Kent Hovind, siedzi właśnie za to w więzieniu, ponieważ zwalczając ewolucje, tak naprawdę zdejmował potężną zasłonę dymną z Bestii.

2. Socjalizm, komunizm, liberalizm - tak naprawdę to są nauki kościoła.

3. Teza kontra antyteza równa się synteza. Metoda tworzenia ekstremalnych nauk, dawania im poparcia w postaci środowisk, naukowych, politycznych, duchowych aby zmęczyć i zniechęcić ludzi do poznawania prawdy. Autorem jej jest Hegel.

4. Heliocentryzm.

5. I wiele innych.

 

Tak naprawdę, ja sam jestem pod wpływem wielu nauk, które nieświadome popieram a które wymyśliła Wielka Nierządnica. Jednak dzięki Bożej pomocy staram się to dostrzegać.

 

Mój komentarz ma na celu uzmysłowić braciom i siostrom aby nie dawali nabierać się na stare kościelne tricki. Terminy to jest logiczne, jest ulubionym hasłem obrońców Kościoła Katolickiego.

 

 

07:08, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 11 listopada 2014

"(12) A po upływie wielu dni umarła córka Szuy, żona Judy. Gdy minął  czas żałoby, poszedł Juda z przyjacielem swoim Chirą z Adullam do Timny, do  tych, którzy strzygli jego owce.

(13) A gdy doniesiono Tamarze, że jej teść idzie do Timny, aby strzyc  swoje owce,

(14) Zdjęła z siebie szaty wdowie, okryła się i otuliła zasłoną, i  usiadła przy bramie wejściowej do Enajim, położonego przy drodze do Timny, bo  wiedziała, że Szela już dorósł, a nie dano mu jej za żonę.

(15) A gdy ją Juda zobaczył, myślał, że to nierządnica, bo zakryła swą  twarz.

(16) Wtedy zszedł z drogi ku niej i rzekł: Pozwól, że będę obcował z  tobą! Nie wiedział bowiem, że to była jego synowa. I odpowiedziała: Co mi dasz  za to, że będziesz obcował ze mną?

(17) Rzekł: Poślę ci koźlątko z trzody. A ona rzekła: Czy dasz zastaw,  póki go nie przyślesz?

(18) Rzekł: Co ci mam dać w zastaw? A ona powiedziała: Swoją pieczęć,  swój sznur i swoją laskę, którą masz w ręku. Wtedy dał jej i obcował z nią. A  ona poczęła z niego.

(19) Po czym wstała i odeszła; a zdjąwszy z siebie zasłonę, odziała  się w szaty wdowie.

(20) Potem posłał Juda koźlątko przez przyjaciela swego z Adullam, aby  odebrać zastaw z ręki owej kobiety, ale jej nie znalazł.

(21) A gdy pytał mężów tej miejscowości, mówiąc: Gdzie jest  nierządnica, która siedziała przy drodze w Enajim? Ci odpowiedzieli: Nie było tu  nierządnicy.

(22) Wrócił więc do Judy i rzekł: Nie znalazłem jej, lecz i ludzie  miejscowi powiedzieli: Nie było tu żadnej nierządnicy.

(23) Wtedy rzekł Juda: Niech sobie to zatrzyma; obyśmy tylko nie stali  się pośmiewiskiem. Posłałem przecież to koźlątko, a ty jej nie znalazłeś.

(24) Po upływie około trzech miesięcy doniesiono Judzie: Tamara,  synowa twoja, dopuściła się wszeteczeństwa i jest brzemienna z nierządu. Wtedy  Juda rzekł: Wyprowadźcie ją i spalcie!

(25) A gdy wyprowadzono ją, posłała do teścia swego i kazała mu  powiedzieć: Jestem brzemienna z męża, do którego należą te rzeczy. I rzekła:  Rozpoznaj, czyja to pieczęć, sznur i laska?

(26) Wtedy Juda poznał je i rzekł: Ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo  nie dałem jej synowi memu, Szeli. Potem już z nią nie obcował." Rodz. 38

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tamar_(synowa_Judy)

Otóż przypadek Tamar z punktu widzenia historii ludzkiej kultury pokazuje rzecz interesującą. Tamar synowa Judy, chcąc potomstwa z synem Jakuba, podsunęła się do podstępu i przebrała się za Nierządnice.

 

W tym przypadku interesujące jest jedno:

Strojem nierządnicy była zasłona jej twarzy!!!!

Był to w czasach Judy i potem wiele lat później typowy strój dla nierządnicy. Dlaczego???

Po pierwsze. Prostytucja, była rzeczą wstydliwą, niegodną kobiety, była karykaturą małżeństwa. Dlatego prostytutki zasłaniały twarz w celu ukrycia swojej tożsamości. Swoją tożsamość ukrywały przed otoczeniem oraz przed klientami. Nawet podczas seksu, prostytutki miały zasłonięte twarze. Natomiast mężatki, jako kobiety będące chlubą społeczności miały twarze odsłonięte. Nie miały się czego wstydzić, w wręcz chlubiły się rzeczą dobrą, bowiem małżeństwo tym jest. Obecnie w kulturze prostytutki przestały zasłaniać twarz, aby zachęcić kobiety do nierządu. Podobnie jak kiedyś kobiety nawet w lato nosiły zwiewne ale koszule, które zakrywały ramiona, z zwiewne szaliki, zasłaniające twarz, uszy i szyję, aby mężczyźni nie mogli uwodzić dotykiem. 

Po drugie, zasłonięta twarz, potęguje aurę tajemniczości i wzrasta atrakcyjność seksualna kobiety. Mężczyzna bowiem, koncentruje się na tych częściach ciała kobiety, które są najpotężniejszym bodźcem seksualnym. Czyli uda, pośladki, talia, piersi. Naprawdę, twarz kobiety pokazuje jej osobowość. Tak naprawdę, po wyrazie i rysach twarzy kobiety, mężczyzna uznaje czy mu się ona podoba czy nie. Gdy owa twarz jest zasłonięta to, nie widać owej osobowości a jedynie atrybuty płciowe erotyczne kobiety. W ten sposób, prostytutki, zwiększały liczbę swoich klientów. Otóż, mężczyzn podniecają kształty kobiece, ale każdy mężczyzna osobno ma inne preferencje twarzy, mimiki, ma inne preferencje osobowości kobiety.  Kształty kobiety to magnes ale ogranicznikiem jest twarz. W ten sposób, mężczyźni dokonują selekcji kandydatek na żony. Dajcie kobiecie zasłonę to owa selekcja u mężczyzn zanika.

Po trzecie, najłatwiej ukryć efekty starzenia się zmarszczki, starość czy młodość kobiety pod zasłoną. Co więcej zasłona plus odpowiedni strój kobiety, który uwidacznia jej atuty sylwetki a zasłania jej wady, jest niczym doskonała okładka. Mianowicie oglądamy  dobrą okładkę a nie znamy treści książki. Kiedyś ludzie nie znali operacji plastycznych, dla kobiet najlepiej było wyjść za mąż, wtedy nie musiały zasłaniać twarzy. A jeśli były prostytutkami, to musiały w tym zawodzie funkcjonować do później starości. Kobieta do później starości może mieć dobrą sylwetkę, a zasłona skrywa jej wiek. Dodatkowo, prostytutki nie ściągały zasłony podczas seksu, jedynie odsłaniały piersi, pośladki organy płciowe, co potęgowało atmosferę podniecenia. Mężczyzna nie był więc  zniechęcony, przez stary wygląd kobiety. Obecnie zresztą efekty operacji plastycznych i tak nie zakrywają starości kobiety, ale ją potęgują.

 

Zobaczmy na islam. W tej kulturze, promuje się strój mężatek - hidżab, Burkę i Nikab.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hid%C5%BCab

http://pl.wikipedia.org/wiki/Burka

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikab

Otóż wg islamu, muzułmanin nie ma żony ale prostytutkę, której on jest alfonsem. Zobaczcie na te filmy (Uwaga: dla pełnoletnich):

https://www.youtube.com/watch?v=-x7R-NZ45D0&list=UU_V3kyPW6M7C5M7UmhGMKcA

  https://www.youtube.com/watch?v=whZ_kWQE65A&list=UU_V3kyPW6M7C5M7UmhGMKcA

W nich pokazane jest, że kobiety z zasłoną są bardziej pociągające niż kobiety bez nich. Kobiety islamistów, dosłownie zachowują się jak Nierządnice w czasach Judy. Czyli są wstanie zachęcić do seksu większość mężczyzn.

 

Tamar, po odbyciu stosunku z Judą założyła szaty wdowie, czyli zdjęła zasłonę. W islamie muzułmanka od dziecka publicznie czy w domu w obecności obcych mężczyzn nosi szaty prostytutki. Dlaczego???

 

Otóż nieżyjący już Kadafii, stwierdził, że islamie kobieta jest jak, towar, mebel. Czyli ojciec córki stara się sprzedać jak najdrożej córkę. W tej kulturze, za żonę się płaci, dlatego średnia wieku mężczyzny który się żeni wynosi około 40 lat. W islamie jest największy odsetek starych kawalerów, ponieważ wielu mężczyzn nie stać na kobiety. W krajach islamistycznych, aż roi się od seksualnych niespełnionych frustratów. Taki mężczyzna, kupując żonę, często pozbawia się oszczędności życia. Dodatkowo kobiety uczy się rozrzutności ponieważ, w każdej chwili mąż może się z nimi rozwieść, więc to co one zyskają z małżeństwa i z posagu jest ich utrzymaniem, dodatkowo mają większą gwarancje że mąż nie ożeni się z drugą kobietą. W typowej kulturze islamskiej, muzułmanki są obwieszone złotem i klejnotami, ponieważ w każdej chwili może ona być wyrzucona z domu męża, i dostaje tylko to co ma na sobie.

Dodatkowo w islamie, zeznania mężczyzny są warte tyle co zeznania dwóch kobiet w sadzie. Za seks pozamałżeński są surowe kary.

 

A teraz poskładajmy fakty. Jak myślicie w jaki sposób, islamista odzyskuje oszczędności życia jakie wydał na żonę??? Otóż, każe żonie być prostytutką. Jest wielu chętnych kawalerów, aby uprawiać seks jednorazowy bez pozbawiania się życiowych oszczędności. Zobaczcie wielu islamistów w państwach islamu zostaje do końca życia kawalerami. Dlaczego?? Ponieważ, mają "umówione mężatki", za które płacą relatywnie małe pieniądze, więc powoli gromadzą sobie emeryturę. Dodatkowo, islamista żeni się przed 40 stką, czyni tak aby po zapłaceniu pieniędzy za żonę, nie być bez środków do życia. A wcześniej także korzysta z uciech.

 

Pomyślcie. Kobieta, w islamie może być pobita przez męża za nieposłuszeństwo. Jej zeznania są warte połowę tego co jej męża. Jej "klientowi" oraz jej samej grożą surowe sankcje karne (włącznie ze śmiercią). Więc klient, mąż i żona mają interes aby milczeć. Nikt nie wie z sąsiadów co się dzieje w domu islamisty. W islamie, ojciec może sprzedać córkę w dowolnym wieku (tak za mąż wg islamu kobieta może wyjść nawet jako niemowlę), więc islamista nie mając pewności czy to jego dziecko a co za tym idzie więzi z potomstwem szybko je sprzedaje

JEDNYM SŁOWEM KALIFAT W PRAKTYCE JEST TO RAJ DLA PEDOFILÓW I ROZPUSTNIKÓW

 

W islamie sunnickim jest 4 filarów prawa szariatu:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szariat#Kijas

"Idżma to jednomyślne postanowienie. Gdy pojawia się jakaś wątpliwość natury prawnej, zbiera się grupa muzułmańskich prawników lub nawet cała umma, każdy z radzących sądzi problem wedle swojej woli, aż do momentu uzyskania jednomyślności. Decyzja jest następnie rozpowszechniana wśród wiernych. Uznanie takiego postanowienia opiera się na przekonaniu, że decyzja tak podjęta nie może być niezgodna z wolą Boga (jeśli ogół wiernych może jednomyślnie postępować, to nie może to nie podobać się Bogu). Zasada idżmy znajduje oparcie w hadisie: Mój naród nigdy nie zgodzi się na odstępstwo.
Żadna z decyzji wydanych na podstawie kijasu lub idżmy nie może być sprzeczna z Koranem lub sunną."

 

Co oznacza Idźma w praktyce, że taka wioska islamistów - umma, może zalegalizować prostytucje. Czy idźma może być niezgodna z Koranem??? A z jakim Koranem?? Przecież Koran sam sobie w wielu miejscach zaprzecza a o wielu rzeczach nie mówi. A zresztą nawet Hadisy nie regulują postępowania sądowego i co jest dowodem. To robi idźma. Czyli sędziowie czy umma ustalić mogą co jest dowodem a co nie.

 

Oczywiście islamiści wg Koranu i Hadisów mogą gwałcić nie muzułmanki. Ale, czy bycie muzułmanką w typowo islamskiej kulturze jest lepsze????

 

Otóż nie. Otóż państwa islamistów słyną z nędzy i ubóstwa. Czy taki mąż, przymierający głodem, żyjący w nędzy nie posiadający pracy, nie zatrudni swojej żony jako prostytutki??? Przecież tak jest w Pakistanie i Afganistanie, w krajach Arabskich.

 

Szatan to doskonale zaplanował. Islamiści żyjący na zachodzie, przecież nie żyją w nędzy, więc nie muszą robić ze swoich żon, córek  prostytutek.  Ale to wynika z dobrobytu jaki wypracowali chrześcijanie a nie z nauk islamu.

Jak myślicie, dlaczego w czasach Mahometa islamiści zaczęli zakrywać swoje żony??? Ponieważ, ich nauczyciel w swoich naukach (nie wszystkie nauki Mahometa są nam upowszechniane), zrobił z Arabek prostytutki swoich mężów. W tamtych czasach, wśród Arabów, to nierządnice miały zasłonięte twarze. Zresztą, wg nauk islamu kobieta z natury jest nierządnicą, która burzy porządek społeczny.

 

Zobaczcie dlaczego w Koranie, Mahomet stwierdził, że zeznania kobiety  są połowę warte??? Ponieważ, zachęcił praktycznie i pragmatycznie myślących Arabów do islamu. Arabowie, bowiem z natury tak myślą, są bardzo sprytni. Zobaczcie, każdy islamista jak może to pije alkohol, chodzi do domów publicznych używa życia. A jak nie może, to korzysta z praw jakie dał im islam.

Dlaczego Mahomet stwierdził, że większość kobiet będzie w piekle, nawet muzułmanek??? Ponieważ, widział już za życia efekty islamu i nauk jakie głosił i kazał stosować. Zapewne dochodziły go słuchy jak jego towarzysze, chadzali do domów innych islamistów aby spać z ich żonami. Ale co mógł poradzić??? Wszak byli to jego żołnierze, więc trzeba było przymknąć oko i zwalić wszystko na kobiety. 

 

Wyobraźmy sobie, społeczność islamistów żyjąca od wieków w nędzy, co w tej sytuacji zrobi żonaty i biedny facet???

Wiecie dlaczego islamiści twierdzą, że Koran można zrozumieć tylko po Arabsku??? Ponieważ, żyjący od wieków w typowym państwie islamskim, islamista wie jak może obejść każdy zakaz.

 

Pomyślcie. Czy bycie żoną jest powodem do wstydu, aby zasłaniać twarz???? Czy zasłona chroni przed gwałtem???? Czy raczej, może stać się przyczyną??? Przecież najlepszą ochroną przed gwałtem jest idący obok barczysty mężczyzna. Wiedzą o tym wszystkie normalne kobiety. Zobaczcie żonę Vitalija Kliczki, czy jej grozi gwałt??? A chodzi bez zasłony, i stroju dosyć prowokującym.

 Zobaczcie Isus stwierdził jasno, że głównym winnym nierządu jest:

 

MĘŻCZYZNA KTÓRY PORZĄDLIWIE POMYŚLI O KOBIECIE.

I jest to prawdą. Tak naprawdę, Bóg, po wygnaniu stwierdził jasno, że kobieta swoje pragnienie będzie kierować ku mężczyźnie i to on będzie panował nad kobietą. Każda kobieta, na bezludnej wyspie wcześniej czy później podda się seksualnie mężczyźnie. Żadna kobieta nie może zgwałcić mężczyzny. Owszem kobieta, może zachęcać zwabiać mężczyznę, strojem, zachowaniem dotykiem. Ale i tak decyzja o seksie należy w ostateczności do mężczyzny.

 

 

 

 

19:13, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 10 listopada 2014

wg prof. B. Wolniewicza historia to wiedza o charakterze nienaukowym.

"Według Wolniewicza filozofia nie jest nauką, nie jest też jednak jałowa poznawczo i ma charakter wiedzy – nie każda wiedza ma bowiem charakter naukowy, nie jest nauką także np. historia czy postępowanie sądowe"

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Wolniewicz#Pogl.C4.85dy_metafilozoficzne

Natomiast nauka jest to:

 

"Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek[1]. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka

Dlaczego historia nie może, być nauką??? Z wielu powodów, ale jeden jest dla nas istotny. Otóż historia współczesna to narzędzie propagandy i kontroli umysłów przez swat szatana.

 

Natomiast nauką, są Słowa Boga i Jego Syna, albowiem te słowa, stanowią prawa rządzące światem, którym żyje człowiek i wyjaśniają funkcjonowanie tegoż świata.

"(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale  każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." Mat. 4

Otóż my chrześcijanie, powinniśmy rozumieć historie poprzez słowa które wypowiada Bóg.

 

W księgach Starego Testamentu, Bóg wypowiedział szereg słów, które opisywały dane narody. Po tych słowach możemy w zasadzie poznać, kto kim jest w historii.

 

Otóż potomków Ismaela, Arabów Bóg tak określił:

"(11) Nadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej.

(12) Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich." Rodz. 16

 

A teraz się zastanówmy. Wiemy, że Arabowie roznieśli i roznoszą islam, ale czy stworzyli one trwałe imperium Islamskie??? Otóż historia mówi jednoznacznie: Nie.

Persowie, przyjąwszy islam, stworzyli trwający do dziś szyicki Iran. Było to i jest jedno z najpotężniejszych państw w regionie. Natomiast państwowość u Arabów nigdy trwale nie zaistniała. Zawsze dzicy potomkowie Ismaela, nawet jak przy pomocy islamu podbijali inne narody, to w zasadzie państwowość zwijała się.

 

Tak naprawdę to Turcy, stworzyli obok Iranu najtrwalsze państwo islamskie, które okazało się jednocześnie najpotężniejsze.  To właśnie oni zaczeli zagrażać Europie i podbili Bizancjum. To dzięki nim islam urósł w siłę.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_osma%C5%84skie

A oto co pisze o ludach Tureckich:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_tureckie

Wiadomo jedno, u ludów Tureckich, cechą charakterystyczną jest silne owłosienie i ciemna skóra.

 

"(21) Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan  wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła.

(22) A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: Jeżeli tak się  zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana.

(23) A Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy  wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy  będzie służył młodszemu.

(24) A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były  bliźnięta.

(25) I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty; i nazwano go  Ezaw.

(26) Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Ezawa; i  nazwano go Jakub. Izaak zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził.

(27) A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył  na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach.

(28) Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała  Jakuba.

(29) Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony  z pola.

(30) Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: Daj mi, proszę, skosztować nieco tej  oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom.

(31) Na to rzekł Jakub: Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje.

(32) A Ezaw rzekł: Oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc  pierworodztwo?

(33) Jakub rzekł: Przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, i sprzedał  pierworodztwo swoje Jakubowi.

(34) Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł  i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem."

Tutaj widać, kilka faktów.

1. Ezaw i jego potomkowie mieli być podlegli i służyć potomkom Jakuba, Izraela. Ludy Tureckie pomimo ekspansji, na tereny Izraelitów - rasy białej, nigdy nie podbili jej. Wprost przeciwnie, rasa Biała pokonała Imperium Ezawa - Osmańskie.

2. Zarówno Ezaw jak i jego potomkowie byli włochaci. Otóż ludy Turckie są włochaci. Edomici także musieli nimi być.

3. Otóż zarówno Ezaw jak i Jakub to potomkowie Sary. Oto co Bóg, rzekł do Sary:

 

"(15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.

(16) Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów.

(17) Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?

(18) I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!

(19) Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.

(20) Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.

(21) Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym." Rodz. 17

 

Otóż tutaj Bóg, powiedział jasno, że Sara będzie matką królów. Natomiast Ismael zrodzi książąt, co to oznacza???

 

Otóż tylko królowie są wstanie tworzyć stałe potężne państwa. Książęta, zaś co najwyżej zdobywają owe państwa, ale przez to te państwa nigdy nie tworzą.

 

Zobaczcie, w islamie tylko Turcy, stworzyli potężne państwo.

 

Co ciekawe, mamy inne proroctwo:

 

"(15) Potem zawołał anioł Pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc:

(16) Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i  nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego,

(17) Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo  twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi  zdobędą grody nieprzyjaciół swoich," Ks. Rodz. 22

 

Otóż tylko potomkowie Ezawa i Izraela, zdobywali inne państwa, ich twierdze.

 

Zobaczcie, Wikipedia podaje, ze początek ludów Tureckich należy szukać w VI wieku n.e.  A co wikipedia podaje na temat Chazarów:

"Chazarowie, Kozarowie (turecki: Hazarlar) – lud koczowniczy pochodzenia tureckiego, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z VI wieku n.e. Tereny zajmowane przez Chazarów rozciągały się na Stepie Pontyjsko-Kaspijskim między północnym Kaukazem, Krymem, Morzem Kaspijskim a rzeką Jaik i Samarą.  "

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie

Czyli zobaczcie, inny odłam Turków, tworzył potężne państwo Chazarie, którą pokonali Słowianie. Zobaczmy potomkowie Ezawa zostali znowu pobici przez potomków Jakuba. Pierwszy raz, jako judaiści a potem jako islamistów. Zrobili to Słowianie i w dodatku chrześcijanie.

 

A teraz pomyślmy. Apostołowie, mieli głosić ewangelie. Ewangelie przyjęła większość rodowitych Judejczyków w Judei. Jako chrześcijanie podczas powstania przeciwko Rzymowi, musieli się ewakuować. Judejczycy, bowiem w czasie powstania musieliby, opowiedzieć się po którejś ze stron. Natomiast wyruszenie do na tereny innych pokoleń Izraela w celu głoszenia ewangelii, uwalniało ich od tego problemu.

 

Nie zapominajmy, chrześcijanie wiedzieli od Apostołów, że Jerozolima upadnie wraz ze świątynią - sam Isus to głosił. Judejczycy zapewne zaczęli głosić Ewangelie na terenach północnych.  Natomiast w Judei zostali zgromadzenie w powstaniu sami Edomici. Cała ich elita i większość poszła do Jerozolimy. W czasie gdy Rzymianie na krótki czas odstąpili od oblężenia. Gdy zgromadziło się ponad 1,5 miliona Edomitów, to Rzymianie powrócili. I wybili wszystkich mieszkańców. Resztę Edomitów wygnali. Ale gdzie????

 

Na pewno nie do Imperium Rzymskiego. Po co byli Rzymianom buntownicy i intryganci??? Wygnanie Edomitów, bądź ich ucieczka nastąpiła na tereny Północy, na tereny koczowników.

 

Zobaczmy ten lud:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hunowie

Skąd się on pojawił??? Dlaczego miał ogromną chęć na podbicie Imperium Rzymskiego???

 

Otóż moim zdaniem, Hunowie, to byli protoplaści Turków potomkowie Edomitów. Chcieli zemścić się na Rzymianach. Byli nawet bliscy, jednakże, zostali pokonani przez koalicje Rzymian z Germanami (potomkami Jakuba). Dodatkowo, zostali prawdopodobnie wyparci z Węgier przez Słowian i German. Nie zapominajmy, że królowie Frankijscy także walczyli na zachodzie u boku Słowian. Potem Hunowie, przekształcili się w Chazarów i przyjęli judazim, czy raczej powrócili do Talmudu.

 

Zapewne po pokonaniu przez Słowian i upadku ich państwa, przez kilka wieków nie mogli stworzyć państwa. Dopiero, odrodzili się przy pomocy islamu.

 

Czyli potomkowie Ezawa zawarli sojusz z potomkami Ismaela. Zapewne, szatan, widział, że Arabowie nie mają mocy aby podbijać twierdze (taką moc mają tylko potomkowie Izaaka) więc użył  do tego potomków Ezawa.

 

Zobaczcie te artykuły:

http://www.zbawienie.com/wybawienie-ludu-Bozego.htm

http://www.zbawienie.com/moje-imie.htm

Otóż, Bóg zapowiedział, że wybawi Izrael, ze względu na swoje imię. Co to oznacza???

 

Otóż, reputacja imienia, zależy głównie od tego czy osoba, pod tym imieniem jest Słowna!!! Tak tym potężniejsze imię, nazwisko im bardziej osoba czy ród jest zdolny do wypełnienia wszystkich nawet najbardziej trudnych obietnic.

 

Bóg najwięcej obietnic i błogosławieństw dał Izraelowi. Te błogosławieństwa, nie odnoszą się tylko do obietnic danych jakubowi, ale także danych, Izaakowi, Sarze i Abrahamowi.

 

Bóg nie może pozwolić aby Izrael upadł, ze względu na swoje SŁOWO!!!

Szatan, który zwodzi cały świat o tym wie. Ale jego celem jest, to o czym pisał Henryk na początku:

ZNISZCZENIE MAKSYMALNEJ ILOŚCI LUDZI RĘKOMA BOGA.

Przez ewangelie głoszonej całej ludzkości, w tym tej skarzonej, przez Syna Bożego, którego słowa zawierają Moc, zmieniania sumień i serc (Bóg zapowiadał danie ludowi swemu serca mięsistego). Dał także szanse zbawienia, hybrydom:

http://www.zbawienie.com/ewangelia-mateusza.htm

Szatan, wiedział, że od czasu zmartwychwstania jedynie co może, to zniszczyć maksymalną ilość ludzi, poprzez ich zwiedzenie.

 

A najlepszy sposób to napuszczenie innych narodów Abrahama na Izrael. Do tego służy szatanowi judaizm i islam.

 

Nie łudźmy się, islamiści i syjoniści sami sobie kopią grób a szatan zachęca ich swoimi kłamstwami aby szybciej go sobie kopali...

 

 

 

 

18:43, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 03 listopada 2014

"(12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz  obosieczny.

(13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz  się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy  Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje  mieszkanie.

(14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają  się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by  spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

(15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki  nikolaitów.

(16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z  nimi walczył mieczem ust moich.

(17) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco  z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię,  którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje." Ap. 2

 

Zbór w Pergamonie jest moim zdaniem kościołem prawosławnym. Isus moim zdaniem wymienia atuty tego zboru oraz jego wady. A także wiele innych cech, które dzięki odpowiedniej analizie historycznej wskazują na taką interpretacje.

Samo miasto Pergamon:

"Pergamon (stgr. Πέργαμον Pérgamon, łac. Pergamum) – miasto w starożytnej Myzji, w Azji Mniejszej, stolica państwa pergameńskiego, współcześnie stanowisko archeologiczne w pobliżu miasta Bergama w Turcji, położonego poniżej starożytnego akropolu. W 2014 roku stanowisko zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pergamon_(miasto)

Jest miastem które znajduje się w Turcji. Co ciekawe, Isus powiedział jasno, że cechą tego miasta jest to, że szatan ma swój tron. Otóż, najpotężniejszym imperium Islamskim, kalifatem - które zagrażało Europie, Izraelowi, rasie biało było:

IMPREIUM OSMASŃKIE

"Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_osma%C5%84skie

Co ciekawe, było to imperium założone przez jedno z plemion Tureckich. Czyli przez Chazarów:

"Chazarowie, Kozarowie (turecki: Hazarlar) – lud koczowniczy pochodzenia tureckiego, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z VI wieku n.e. Tereny zajmowane przez Chazarów rozciągały się na Stepie Pontyjsko-Kaspijskim między północnym Kaukazem, Krymem, Morzem Kaspijskim a rzeką Jaik i Samarą. Trudnili się głównie pasterstwem i handlem, a bogacili na łupieskich wyprawach. Przez ich ziemie prowadziły największe szlaki handlowe z Chin do Europy (jedwabny szlak)[1] oraz szlak północ-południe (od Waregów do Greków)[2]."

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie

Czyli Imperium Osmańskie było państwem zarządzanym przez synagogę szatana. W tym państwie, potomkami Isamela rządzili potomkowie Ezawa. Te państwo było:

TRONEM SZATANA

Albowiem prawem tego państwa były dwie księgi: Koran i Talmud.

Co ciekawe, Antypas został zabity za panowania Nerona, w okresie prześladowania chrześcijan:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antypas_z_Pergamonu

Jednak owe prześladowania nie skończyły się tylko na chwilę ustały. Po zdobyciu Konstantynopola, Szatan odzyskał swój tron. I od tej pory ten tron nadal istnieje. Chrześcijanom nigdy nie udało się odzyskać Konstantynopola. Dlaczego????

 

Isus to wyjaśnia:

 

"(14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają  się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by  spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

(15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki  nikolaitów.

(16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z  nimi walczył mieczem ust moich." Ap. 2

 

 Otóż kościół prawosławny, trzymał się nauki Balaama kim on był:

"Balaam a. Bileam, syn Beora (hebr. בִּלְעָם) – postać biblijna ze Starego Testamentu.

Prorok z Mezopotamii, którego Balak, król Moabu, poprosił, by przeklął Izraelitów w czasie ich wędrówki po pustyni. Pokonali oni właśnie Amorytów i Balak obawiał się, że przyszła kolej na jego kraj. Początkowo Balaam odmówił spotkania się z królem (z rozkazu bożego), lecz za drugim razem wyraził zgodę. Po drodze anioł Boga zatrzymał jego oślicę i nakazał mu powiedzieć tylko to, co kazał Bóg. Zamiast przekląć Izraelitów, pobłogosławił im trzy razy.

Później próbował sprowadzić na Izraelitów zgubę i zyskać w ten sposób obiecaną nagrodę za namówienie ich do kultu Baala. Został zabity w czasie ataku Izraelitów na Madianitów. Patrz Lb 22-23; 31.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Balaam

A oto kim był Balak:

"Balak – postać biblijna z Starego Testamentu.

Król Moabu, który panował w czasie, kiedy Izraelici przygotowywali się do podboju Kanaanu. Pojawia się w Lb 22,2-24,5."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Balak

Otóż, kościoł prawosławny w skutek nauki Baalama, zaczął podstępnie nauczać czczenia Baala:

"Baal (ugar. 𐎁𐎓𐎍, fenic. 𐤁𐤏𐤋, hebr. בעל Ba`al, akad. Bēlu, arab. بعل) – semickie bóstwo, którego ośrodkiem kultu było miasto Ugarit."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Baal

Najprawdopodobniej Baal to tak naprawdę islamski Allah. Czyli semickie bóstwo. W jakimś stopniu, kościół prawosławny zaczął przyjmować wierzenia Arabów. Pamiętajmy, w armii cesarstwa Bizantyjskiego służyli Arabowie. W ten sposób, szatan odzyskał swój tron.  W skutek nauk nikolaitów, kościół prawosławny dostał się pod panowanie islamu. Zobaczmy Egipt, Grecja, Turcja dostały się pod panowanie islamu i w zasadzie są one pod jego wpływem do dzisiaj. Obecnie w Jugosławii muzułmanie ponownie zdobywają wpływy, podobnie w Grecji. W Rosji państwie prawosławnym ponad 20% populacji to islamiści.

 

Zobaczcie, Szatan znowu poszerza swój tron o kościół w Pergamonie. Tak naprawdę, kościołowi Prawosławnemu nigdy nie udało się odzyskać Konstantynopola. Tylko Polacy, jako Słowianie i katolicy - czyli zbór Tiatyrze, skruszyli i powstrzymali rozszerzanie się trony Szatana, Imperium Osmańskiego, za panowania Sobieskiego. Carom Rosji nigdy się nie udało powtórzyć zwycięstwa nad islamistami na skalę Sobieskiego.

 

A działo się tak ponieważ kościół prawosławny nigdy się nie opamiętał. Tak naprawdę, Isus zapowiedział jasno, ze będzie z wrogami tego zboru walczył mieczem z ust swoich. Otóż w Apokalipsie napisane jest kiedy Isus będzie walczył z wrogami mieczem z ust swoich:

"(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział  nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię  swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo  Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w  czysty, biały bisior.

(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie  nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu  Boga, Wszechmogącego.

(16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem  donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się  na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz  ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć  bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim  czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali  pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego,  gorejącego siarką.

(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i  wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami." Ap 19

 Zobaczcie, wymowa Apokalipsy jest prosta, imperium islamistów i talmudystów zostanie pokonane przez Isusa. Tak na terenach Pergamonu powstał tron Szatana, czyli Imperium kalifatu nad którym kontrolę sprawowała synagoga szatana.

 Pomimo, że owo Imperium upadło, to jednak islamiści nigdy nie stracili kontroli nad Turcją. A obecnie w zasadzie islamiści ponownie obejmują władzę nad kościołem w Pergamonie i jego terenami. Grecja i Jugosławia obecnie trwa napływ na te tereny islamistów. Rosja podobnie napływ na te tereny islamistów. Tę migracje i wspieranie przez UE i Rosje migracji islamistów można tłumaczyć tym, że szatan doskonale wie, gdzie może usadowić swój tron. N

 

Pamiętajmy, słowa Isusa są prawem. Szatan doskonale wie, że islamiści są skazani na walkę z Synem Boga, i chce aby przez przyjęcie znaku Bestii - islamu, jak największa liczba ludzkości stanęła do walki z Bogiem.

 

Pamiętajmy, z wrogami zboru w Pergamonie będzie walczył mieczem z ust swoim sam Isus Chrytus. Kim byli Nikolaici???

"Zdaniem nikolaitów chrześcijanie nie musieli separować się od społeczeństwa pogańskiego i mogli zachowywać w życiu codziennym jego zwyczaje, jak nierząd czy uczestnictwo w ucztach ofiarnych, bez szkody dla swej duchowości[1][2]."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikolaici

A tutaj udowodnię, do czego obecnie dążą Nikoalici:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

OTÓŻ OBECNIE NIKOLAICI, DĄŻĄ DO TEGO BY CHRZEŚCIJANIE PRZYJELI ISLAM I ODRZUCILI CHRYTUSA.

Te tendencje zapewne występowały w kościele prawosławnym. Przecież przez kilka wieków kościół prawosławny, spora jego część znajdowała się pod panowaniem islamskim. Zapewne wielu duchownych, kolaborowało z islamistami, i przyjmowało nauki islamistów. Zobaczcie jak niewola w Babilonie wpłynęła na Judejczyków, mianowicie część z nich nauczyła się czarów z Babilonu Kabałę i przyjęła moralność Babilonu, Talmud. I zapewne tak było z kościołem prawosławnym. I zobaczcie, obecnie owe nauki nikolaitów z Pergamonu przechodzą na całe chrześcijaństwo. A ich nauki, to Chrislam.

 I z tymi ludźmi, agentami Bestii, będzie także walczył Isus. Aby oczyścić zbór Pergamonie.

 

 

 

 

08:13, cyryl27
Link Komentarze (2) »