Zakładki:
Http://arkabushiego.blox.pl/html
Http://bibliamesjanska.com/
Http://detektywprawdy.pl/
Http://mojaopoka.blogspot.de/
Http://oislamie.wordpress.com/
Http://proroctwa.com/
Https://atakujnwo.wordpress.com/
Https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
Http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/
Http://thewordwatcher.blogspot.de/
Http://wordwatcher.net/
Http://www.zbawienie.com/
Http://www.zbawieniecom.fora.pl/
RSS
środa, 14 października 2015

Oto artykuły Henryka o bałwochwalczym kulcie Królowe Niebios: 

 

Jezus (Isus) Chrystus naszym Królem

 

 

Polacy, rodacy, Słowianie i wszyscy ludzie dobrej woli.

Polska jest od wielu lat w niewoli synagogi szatana, nazywanego także nasieniem węża. Kilka milionów rodaków uciekło spod kańczuga syjonistycznego do Australii, Anglii i wielu innych miejsc na świecie.

Obecnie naród polski oraz wszystkie narody słowiańskie są pod wielkim niebezpieczeństwem inwazji Islamu. Ludzie bez sumień o zezwierzęconych obyczajach są celowo sprowadzane do krajów Słowian w celu zupełnego ich wyniszczenia. Grozi nam z wielu kierunków całkowita zagłada!

Dlaczego chcą nas zniszczyć?

Ponieważ Słowianie są zaginionymi 10-cioma pokoleniami Izraela.  Władze  to wiedzą i dlatego istnieje olbrzymia luka w historii Polski przed rokiem 966 n.e. Dowody w linku. 10 pokoleń Izraela!

Synagoga szatana sprawuje nad nami tyrańską, morderczą, lichwiarską władzę  niszcząc wszystko, co się da zniszczyć. Istnieje jednak przyczyna,  dlaczego Bóg dopuszcza tyle nieszczęść na Polskę i na pozostałe narody słowiańskie.

01.04.1656 Król Jan Kazimierz podczas potopu Szwedów ukoronował dla

ochrony Polski wielbioną Matkę Boską, jako Królową Polski.

 Owa Koronacja rozpoczęła lawinę nieszczęść. Oto przerażające rezultaty wielbienia Królowej Niebios.

Potop szwedzki trwał od 1655-1660.

W potopie zginęło około 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców.

Władze ukazują nam jedynie rzekomo cudowną obronę Częstochowy.  'Królowa' nie zdołała powstrzymać dalszej fali zbrodni i łupiestwa pomimo wielu błagań, modlitw, litanii, różańców i procesji.

Potem nastąpiły kolejne nieszczęścia polskie.

  • Trzy rozbiory Polski i życie pod zaborami.
  • Inwazja Napoleona na Rosję - zwana wojną polską.
  • I Wojna Światowa
  • Syjonistyczna Rewolucja Październikowa w Rosji
  • II Wojna Światowa i wszystkie związane z nią zbrodnie.

Po II wojnie fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ilość zbrodni, począwszy od rządów UB i Żyda Jakuba Bermana  jest olbrzymia, a fala zbrodni nadal prześladuje naszą Ojczyznę. Prześladują Polskę samobójstwa, morderstwa polityczne, masowy exodus Polaków za chlebem ponieważ Polska jest niemal całkowicie niszczona i rozkradana przez wrogie nam władze syjonistyczne.

Oto rezultaty służenia Królowej Niebios oraz oddawania pokłonów bałwanom kategorycznie zabronionym przez Boga.

Najprawdopodobniej nie zdajesz sobie sprawy, że 10 Przykazań Bożych jest celowo  zniekształconych przez Kościół.

Oto Przykazania wprost z Biblii  w oryginalniej formie. a  poniżej dwa najważniejsze.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Dlaczego  oryginalne Przykazania tak się różnią od dobrze znanych  nam  Przykazań z Katechizmu?

Przyczyną ukrycia części Przykazań, czyli  ostrzeżenia przed bałwochwalstwem jest umożliwienie łamania dwóch najważniejszych przykazań.

Dlaczego Kościół dąży do łamania przez nas najważniejszych Przykazań?

Ponieważ Watykan w rzeczywistości wielbi... Lucyfera i dąży on do naszego potępienia! Dowody w linkach na końcu artykułu...

Czy istnieje wyjście z tak bardzo groźnej dla Polski sytuacji?

Istnieje i jest ono bardzo proste.

Bóg czeka, aż zwrócimy się wyłącznie do Niego z pokorą i prośbą o pomoc.

Tylko do Niego ponieważ pierwsze Przykazanie jest najważniejsze!

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Bóg jest jedyną Osobą, którą powinniśmy wielbić.

Dlaczego?

Ponieważ ON wszystko stworzył i Bóg jest Dawcą życia dla wszystkich stworzeń. 

Nie Królowa Niebios, nie Święty Mikołaj czy jakikolwiek inny święty. Nikogo nie wolno nam wielbić, poza Bogiem, ponieważ wszystko i wszyscy istniejemy z Jego woli.

Bóg także kategorycznie zabrania czynienia czegokolwiek, przed czym  człowiek mógłby się  kłaniać.

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył,

Mamy dwa kategoryczne zakazy - wytwarzania figur i obrazów oraz  klękania i kłaniania się przed nimi.

Nie ma znaczenia, co ty sobie wyobrażasz w obrazie, podobnie nie ma znaczenia jak widzisz znak... stopu.

Jest to kategoryczny zakaz bez jakiekolwiek możliwości pominięcia go!

Nie wolno nam wytwarzać i nie wolno nam wielbić jakiekolwiek figury, 'świętego' obrazu, czy to  Królowej Niebios, czy też krucyfiksu,  posągu, krzyża, jakiegokolwiek przedmiotu wykonanego rękami ludzkimi.

Podziękowanie za Jego dar życia należy się tylko i wyłącznie Dawcy życia,  czyli Bogu.

Jedynie On może dać nam życie wieczne w niebie lub na ziemi, lub je nam za  nasze grzechy odebrać.

Wielbienie kogokolwiek innego czy też jakiegokolwiek przedmiotu jest aktem wrogim, skierowanym przeciwko Bogu!

Kara za złamanie tych dwóch przykazań jest bardzo sroga, ale nagroda za  posłuszeństwo jest olbrzymia.

Odrzućmy bałwany i Królową Niebios!!!

Dopiero wtedy Bóg nas wyzwoli z tej  wielowiekowej morderczej niewoli.

Módlmy się bez obrazów i posągów, nie do Marii czyli Królowej Niebios ale tylko do Boga, według wzoru jaki na Syn Boży podał.

Do modlitwy Ojcze Nasz dodawajmy nasze prośby tak, jak potrafimy: o wyzwolenie nas z niewoli i okrutnego jarzma nasienia węża.

Drugim, nie mniej ważnym uczynkiem jest uprzedzanie innych przed takim  wielkim grzechem!

Im więcej ludzi modlących się do Boga, tym większe nadzieje na nasze  wyzwolenie.

Chrystus jest naszym Królem i On wkrótce obejmie  władzę i Słowiańszczyzna będzie całkowicie bezpieczna pod Jego panowaniem.

Bóg czeka na nasze nawrócenie się do Niego i porzucenie znienawidzonej przez Niego Królowej Niebios czy też Królowej Polski oraz wszystkich bałwanów, czyli posągów, krucyfiksów, 'świętych' obrazów, medalików, różańców i temu podobnych grzesznych przedmiotów.

Chrystus zapytany, jak mamy się modlić, odpowiedział tak:

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze  nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10)  Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola  twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam  dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;  (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;  Niech się tak  stanie.  (Słowa - Amen - nie powinniśmy używać, ponieważ jest  ono  imieniem  fałszywego egipskiego boga!)

Do tej modlitwy dodawajmy własny tekst własnego odczucia, jak - Ojczyznę naszą racz  nam wrócić Panie - czy - I oddal od nas dalsze Twe karanie,  Chroń nas Panie, tylko w Tobie nadzieja, czy inne własne prośby.

Jedynie ścisłe przestrzeganie Jego pierwszych dwóch Przykazań przez wielu  Słowian, spowoduje Jego akcję, nadprzyrodzony akt wyzwolenia  Ludu Bożego z niewoli nasienia węża.

Bądźmy więc posłuszni wobec Boga i Jego Przykazań i zapomnijmy o różnicach  wyznaniowych i zjednoczmy się, razem, ale osobno, każdy czy każda, w swoim domu prośmy  Boga codziennie i gorliwie o wyzwolenie nas z tej nieludzkiej niewoli.

Nadchodzi szybko czas przyjścia Królestwa Bożego, które Bóg obiecał nam wiele  wieków temu i na siebie samego to zaprzysiągł.

To jest właśnie to Królestwo Boże z modlitwy Pańskiej i jest ono bardzo blisko nas.

Dlatego świat szatana, który o tym doskonale wie, przyspiesza naszą opresję, wyzysk i planuje naszą eksterminację rękami Islamu.

Jedynie Bóg może nam pomóc ale MUSIMY kategorycznie odrzucać Królową Niebios oraz wszelkie formy bałwochwalstwa.

Rozpocznij czyste od bałwochwalstwa modlitwy do samego Boga i dostąp obfitych błogosławieństw  obiecanych przed wieloma wiekami.

Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie że uwolni nas z tej okrutnej niewoli.

Jeżeli chcesz poznać więcej czystej prawdy biblijnej a także dowiedzieć się,  co w rzeczywistości dzieje się na całej ziemi, zacznij czytać obszerne wyjaśnienia z tego linku - Nawigacja. Jeżeli chcesz osobiście poznać szczegóły naszego zbawienia, przeczytaj ten artykuł. Zbawienie, nie tylko dla orłów.

Jeżeli miłujesz Boga, odrzuć natychmiast pogańskie bałwochwalstwo oraz pogański kult Królowej Niebios!


Wielu Chrześcijan rozpoczyna uświadamianie rodaków i wielkim niebezpieczeństwie bałwochwalczego kultu Królowej Niebios. Poniżej streszczenie tej strony na rycinach, które mogą być dowolnie rozpowszechniane za pomocą emaili.

Link -

Ulotki przeznaczone do druku oraz do rozpowszechniania za pomocą emalii.


 

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających poruszane problemy.

Stop bałwochwalstwu!

ISLAM - najbardziej niebezpieczny trik szatana

Cudowne wybawienie Ludu Bożego

Dobra Nowina - plan wyzwolenia ludu Bożego.

Papież Franciszek skazany na dożywocie za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Watykan wielbi Lucyfera

Bałwochwalstwo - dlaczego należy go unikać?

Kilka wartościowych linków., do których warto często zaglądać.

http://cyryl.blox.pl/html
http://mojaopoka.blogspot.com
http://arkabushiego.blox.pl
http://oislamie.wordpress.com
http://poznanieprawdy.ucoz.pl/
https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
http://damgrath.blogspot.com.au/
http://prawdanaswyzwoli.com/

 

http://zbawienie.com/

 

Czy wiesz o tym, że Bóg nienawidzi... bałwochwalstwa i... Królowej Niebios!?

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (Wyjścia 20:3)

Biblia nigdzie nie pochwala bałwochwalstwa oraz czczenia Królowej Niebios.

Księga Wyjścia 20: 4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym. (Sprawdź link - BM)

 

 

 

 

 

Jana 14:6  Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

 

Chrystus nigdy nie nakazał wielbienia, posłuszeństwa i wstawiennictwa swej matki!

Czy bałwochwalstwo pomogło  Ojczyźnie!?

Jeremiasza 7:(16) Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham! (17) Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? (18) Dzieci zbierają drwa a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. (19) Czy mnie tym obrażają – mówi Pan – czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? BM (22) Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, (23) Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. BM

Bóg karze śmiercią za czczenie Królowej Niebios!

Jeremiasza 44:25 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, ślubowałyście swoimi ustami i spełniałyście swoimi rękami to, co mówiłyście: Chcemy spełnić nasze śluby, które ślubowałyśmy, że będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów. Dochowujcie więc gorliwie waszych ślubów i spełniajcie pilnie wasze śluby! 26 Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej: Oto Ja przysięgam na wielkie moje imię - mówi Pan - że moje imię już nigdy nie będzie wzywane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie: Jako żyje Wszechmocny Pan! 27 Oto Ja pilnować ich będę ku złemu, a nie ku dobremu, i wszyscy mężowie judzcy, którzy są w ziemi egipskiej, zginą doszczętnie od miecza i głodu,

To Bóg stworzył Niebo i Ziemię i tylko Jemu należy się dziękczynienie za Jego dar życia. On jest naszym Ojcem a my jesteśmy Jego ludem.

Jeżeli czcisz Królową Niebios...

grozi ci śmierć z wyroku Boga!

Miliony ludzi zginęło z tego powodu.

Nie bądź kolejną ofiarą Królowej Niebios!

Znacznie więcej informacji na temat bałwochwalstwa oraz wielbienia  Matki Boskiej.

Linki:

 

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Watykan został uznany za organizację zbrodniczą i nielegalną a papież Franciszek został skazany na dożywotnie więzienie za zbrodnie przeciwko ludzkości?

Sprawdź - http://www.zbawieniecom.fora.pl, http://wordwatcher.net/?p=114

Bądź posłuszny Bogu a nie ludziom takiego pokroju!

Kilka artykułów z obfitymi dowodami w tym temacie, które do tej pory były uważane przez obrońców Kościoła jako nienawistne, fikcyjne i kłamliwe ataki na Katolicyzm.

Zaprzestań bałwochwalstwa i kultu Królowej Niebios!

Nie ufaj ludziom - ufaj tylko Bogu. Bóg za dobre wynagradza a za złe karze.

BAŁWOCHWALSTWO i kult Królowej Niebios to wyjątkowe zło, potępione w pierwszym przykazaniu Bożym.

  Kościół Katolicki przykazanie to celowo usunął. http://www.proroctwa.com/stop.htm

 

Zobaczmy, jak szatan ponownie wprowadził bałwochwalstwo tym razem do chrześcijaństwa!!! Wykorzystał do tego matkę Isusa, Marie - która jako bogobojna Izraelitka, nie życzyła by sobie nigdy aby jej osobę wykorzystać do celów bałwochwalczych!!! Pod postacią Marii - szatan rozprzestrzenił w chrześcijaństwie pogański kult "Królowej Niebios" i uczynił to ponownie. Wcześniej tenże kult "Królowej Niebios" szatan rozprzestrzenił w Izraelu!!! Metody działania naszego wroga się nie zmieniły i są takie same!!!

 

Zacznijmy modlić się tylko do Samego Boga, który jest naszym Ojcem!!! Tak nauczał nas ISUS CHRYSTUS!!! Zacznijmy się modlić bracia Słowianie - zaginiony Izraelu - tylko do naszego Boga - Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba - Tego który Jest - Świętego Izraela!!! To jest Bóg naszych Ojców, nasz Bóg, Stworzyciel Świata tylko on nas może wysłuchać i ocalić!!!

 

Zaprzestańmy modlitw do Marii, świętych i innych istot!!! Gdyż jest to bałwochwalstwo!!! 20:54, cyryl27
Link Komentarze (3) »
sobota, 03 października 2015
Oto ważny post brata Henryka z forum zbawienie:
 
 
 
Postaram się w krótki sposób wyjaśnić, kim są Żydzi. Te dwie piramidy nam pomogą.

To, kto jest Żydem a kto nie jest, nie ma żadnego znaczenia.

Patrząc na piramidę, pod Lucyferem są najpierw upadli aniołowie. Dalej jest ich potomstwo, Niefilmowane, najprawdopodobniej część 13 rodów 'królewskich'. oraz najwyższe rangi w Watykanie, z Jezuitami włącznie.

Żydostwo jest zupełnie nie istotne w tym przypadku, ponieważ celem jest walka z Bogiem.

Dalej, idziemy w dół piramidy, mamy najrozmaitszej maści hybrydy, bliższe lub dalsze odskoki od Nefilimów.

Należą do nich Żydzi, Islamiści i wiele innych grup, które nawet nie wiedzą kim są. Na tym etapie rozpoznajemy ich po ich uczynkach. Czyli po braku ludzkich odczuć i sumień.

Są to nasze władze, ściśle związane z szatanem, lucyferianizmem, rytuałami, pedofilią itd.

Niżej są korporacje, wielkie biznesy, mass media, Hollywood. Na tym etapie nadal Żydostwo nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nadal oficjalnie wielbi się Lucyfera, składa się ofiary z dzieci, większość ludzi na tych szczytach to pedofile, geje i inne zdziczenia. Nadal brak im sumień ludzkich.

Cała ta seria to... nasienie węża.

Dopiero niżej zaczyna się Żydostwo, które wierzy w szatański Talmud, a Muzułmanie mają równie 'wartościowy' Koran. Obydwie księgo zachęcają do pedofilii. Na tym etapie Żydzi są już syjonistami, czyli jest to masa skazana przez tych wyższych na śmierć i na nich ma być zrzucona wina za niemal wszystkie zbrodnie. Taj jak zakłada to plan 3 wojny. Islam i syjonizm musi się nawzajem zniszczyć.

Ludzie ci są manewrowani przez tych z góry i im wierzą. Robią dla nich brudną i krwawą robotę.

Część z nich może być zupełnie przyzwoita. Jakim cudem? Po prostu ich pra babcie, babcie, mamusie wcale nie musiały mieć seks z Żydami ale... różnie to bywało i przemarsze różnych armii oraz związane z tym gwałty powodowały, że narodził się chłopak, czysty człowiek z sumieniem, ale go obrzezano i powiedziano mu że jest Żydem. On dał początek dwóm trzem pokoleniom takim pseudo Żydom i oni wszyscy święcie wierzą w to, że są Żydami.

Różnica tkwi w tym, że oni mają sumienia!

Dlatego władze dążą do skanowania DNA, aby rozpoznać, kto jest hybrydą a kto nie. Tylko hybrydom daje się najokrutniejsze polecenia mordowania Chrześcijan, ponieważ oni uwielbiają taką mokrą robotę. Czyli wielu Chrześcijan moze być w rzeczywistości hybrydami/Żydami w cale o tym nie wiedzą - rozpoznajemy ich po pedofilii, i może być odwrotnie. Czyli Żydzi z sumieniami, katolicy (znałem takiego).

Dla rzeczywistych Żydów ich wiara jest istotna z jednej głównej przyczyny. Oni się po żydostwie rozpoznają i antysemitym ich bardzo jednoczy.

Blogi antysemityzmu tytułują Żydami wszystkich, którzy w rodzinach mają jakiekolwiek ślady, i to znacznie zwiększa liczbę Żydów. Gdybyśmy traktowali Żydów jako potomków ojca i matki, obojga Żydów, to byłoby ich może z 10%-15% tego, co się nam podaje.

Dlatego żydowskie rządy z chęcią zapraszają braci/hybrydów islamskich, także bez sumień, aby ci mordowali Chrześcijan. Ci islamiści to takie same hybrydy jak nasze władze, ale na o wiele niższym poziomie intelektualnym.

Ci mądrzejsi z obu stron wiedzą, że wielbią Lucyfera, ci drudzy myślą że wielbią Allaha a Żydzi mniej rozumni myślą, że wielbią... Boga.

Jedyni Żydzi wielbiący Boga to Żydzi ortodoksyjni, wierzący w Torę czyli księgi Mojżesza. To oni są najczęściej ofiarami tych szatańskich Żydów lucyferiańskich i oni głównie ginęli podczas II WŚ.

Czyli pozornie wygląda, że Żydzi rządzą światem, ale nad wszystkimi, poza Lucyferem władzę sprawuje Watykan z olbrzymią siecią Jezuitów/hybrydów. Na wszelki wypadek winę za zbrodnie Jezuitów zwala się ogólnie na Żydów, jak to robi ks. Rydzyk.

Watykan był najwierniejszym sługą Lucyfera, ale on wie, że nastaje sąd Boży nad Watykanem i musi on zmienić taktykę. A Watykan ujawnia coraz bardziej, komu on służy i jego zbrodnie są coraz bardziej widoczne.

W ten sposób Wielka Nierządnica - Nierząd jest gównie bałwochwalstwem według Biblii - ujeżdża, czyli kontroluje Bestię w której są: upadłe anioły - część, wielu Nefilimów, Żydów, Islamistów itd. Upadłe anioły to dawni królowie Grecji, Rzymu, Asyrii, Persji itd.

Kiedy Watykan otrzyma wykonanie wyroku, owa Bestia zniszczy go i zastąpi.

Watykan ukrywa swoją władzę sprawiając wrażenie, że Żydzi żądza światem, co odejmuje winę za wszelkie zbrodnie od Watykanu.

Jezuici mają na świecie wiele uniwersytetów i z nich wychodzą na świat wyszkoleni w doktrynie lucyferiańskiej ludzie sprawujące władzę.

W tym linku mamy niepełną listę jezuickich uczelni na całym świecie.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jesuit_institutions

Właścicielem mediów jest Watykan, dlatego tak niewiele o nim wiemy.
https://www.youtube.com/watch?v=F_LZdde76KM

https://www.youtube.com/watch?v=dwBkqCu7-b8Ten człowiek to otruty po kilku nieudanych próbach były Jezuita, Alberto Rivera. Producent tego filmu
także został zamordowany, ale filmu nie udało się powstrzymać.

Mam ten film dwu godzinny po angielsku, gdzie Alberto ujawnia wiele prawdy o Jezuitach.

W tym filmie Alberto ujawnia także że zakon Jezuitów to nie jest rzeczywisty zakon, ale w nim jest okultystyczna grupa,
coś w rodzaju Masonów którzy otoczeni są największą tajemnicą.

Warto den krótki filmik dobrze przestudiować - każde zdanie.
 
 
Zauważmy jedno Watykan z ramienia szatana sprawuje władzę nad światem!!!!
 
Owa władza jest przed zwykłymi ludżmi ukrywana ale jej skutki odczuwamy wszyscy. Co ciekawe Jezuici od wielu lat kontrolują uczelnie!! Oznacza to, że kontrola myślenia  dotyka nasz wszystkich!!!
 
Kto kontroluje naukę ten kontroluje świat!!!
 
Obecnie mamy do czynienia z podważaniem wielu t.z.w. "osiągnięć nauki" czyli m.in:
 
1. Teorii ewolucji
2. Teorii heliocentrycznej i ziemi kulistej,
3. Wszelkich innych teorii - które są tak naprawdę gigantycznymi kłamstwami mającym na celu podważenie wiarygodności Biblii i Słów Boga w niej zawartych!!!
 
Jezuici zostali powołani przez papieża do walki z reformacją!!! A celem Reformacja było to aby kościół zaczął kierować się naukami zawartymi w Biblii i odrzucił tradycje sprzeczne z Biblią!!! Czyli Jezuici zostali powołani do zwalczania Słów Boga poprzez podważania autorytetu tychże Słów!!! W tym celu jezuici opanowali wszelkie uczelnie!!! Obecny kryzys chrześcijaństwa oraz galupujaca w świecie głupota i nikim poziom intelektualny to efekt działań Jezuitów.
 
Poprzez opanowanie uniwersytetów jezuici podporządkowali świat Watykanowi!!! To elity "chowane" na tych uniwersytetach wywołały dwie wojny światowe i obecnie są w trakcie realizacji 3 wojny światowej:
 
 
Jezuici to armia - jak słusznie zauważył mason Napoleon Bonaparte - to najgroźniejsza armia Wielkiej Nierządnicy!!!
 
16:01, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 29 września 2015

 

Z księgi Rodzaju http://bibliamesjanska.com/Rdz/11.html wiadomo, że ludzkość zamiast rozproszyć się po całej ziemi zaczęła się koncertować. W tym celu wybudowała wieżę Babel oraz miasto. Koncertowanie ludzkości miało na celu bunt po potopie przeciwko Bogu. W tym celu Bóg pomieszał ludzkości języki i podzielił ją na narody:

 

(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.

(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!

(8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.

 

Zauważmy, otóż narody i języki to nowe prawo Boga dotyczące funkcjonowania ludzkości. To jest także Tora. A kto występował przeciwko temu prawu??

 

Otóż Babilon. Babilon był pierwszym państwem które mieszało języki i narody. Było to też, starożytne miasto które miało być niczym wieża Babel drogą do Boga:

 

Babilon (sum. ká.dingir.raki „brama boga”; akad. Bāb-ilim „brama boga” lub Bāb-ilāni „brama bogów”; gr. Βαβυλών Babylōn; bibl. בָּבֶל Bābel; arab. بابل Bābil)[1] – starożytne miasto położone w Mezopotamii, nad Eufratem, dawna stolica Babilonii; obecnie stanowisko archeologiczne Atlal Babil[2] w Iraku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Babilon

Otóż wg Daniela Babilon miał istnieć aż do końca czasów. Sen Nebukadnesa dotyczący posągu to pokazuje: http://bibliamesjanska.com/Dn/2.html. Posąg wpierw był ze złota potem w dół ze srebra, miedzi, żelaza a nogi jego były mieszaniną żelaza i gliny. Oznacza to wiele. Otóż złoto symbolizuje trwałość a dalsze metale symbolizują, że ów Babilon jest coraz słabszy. Nogi pokazują, że owa władza Babilonu będzie najsłabsza.

 

I tak Wielka Nierządnica z księgi Objawienia jest najsłabsza w historii, jej władza jest chwiejna. Jednak jest ona tym samym Babilonem. Dlaczego jej władza jest chwiejna??? Ponieważ czerpie ona swoją władzę z dwóch  przeciwstawnych źródeł. Od szatana ale także czerpie swoją moc i pochodzenie od jednego ze zborów które założył Isus:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

 http://bibliamesjanska.com/Ap/17.html

 

Tak Paweł, propagował ideologie Babilonu czyli:

Ponownego zjednoczenia ludzkości przeciwko Bogu!! Paweł położył nowe podwaliny, pod stary Babilon - wtedy to był Rzym. Już wtedy Rzym, pod wpływem ewangelii Isusa Chrystusa upadał. Paweł wykorzystał chrześcijaństwo = jak wilk w owczej skórze - aby stworzyć nowy Babilon i tym samym wypełniło się proroctwo z księgi Daniela o posągu. żalezna część posągu - Rzym upadł - a w jego miejsce powstał Nowy Rzym, Nierządnica, Wielki Babilon, o nogach z gliny i żelaza.  Nauki Pawła miały na celu:

 

1. Stopniową likwidacje starego porządku świata - opartego na prawie Bożym -  i wprowadzenie NWO - Nowego porządku Świata - którym owo prawo Boże zostało anulowane przez Pawła.

2. Likwidacje wszelkich narodów poprzez wymieszanie ich  i zjednoczenie przeciwko Bogu.

 

Ramieniem Pawła w realizacji jego szatańskich nauk był zawsze Rzym. Paweł był obywatelem Rzymu - to wiele mówi. Rzym przeobraził się w Wielką Nierządnice - gdyż naród Rzymski upadł i upadła jego żelazna moc. Zauważmy jedno nogi posągu były po części z żelaza a po części z gliny, otóż nogi są najdłuższą częscią ciała, podobnie jak Historia Watykanu także jest najdłuższą historią posągu Babilońskiego.

 

Obecnie zapewne jesteśmy ku końcowi historii Babilonu. Obecnie Wielka Nierządnica - na czele z czcicielem diabła papieżem Franciszkiem - otwarcie promują NWO:

http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850

Tutaj Henryk opisał na czym ma on w rzeczywistości polegać:

http://zbawienie.forumotion.com/t16p300-wiadomosci-w-swietle-proroctw

Jedno, jest pewne nie będzie żadnego NWO!!!

 

(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył  świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w  jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Daniela 7

 

O tak będą zamiary wprowadzenia NWO, ale ostatecznie Bóg wprowadzi w końcu w pełnym zakresie swoje doskonałe prawo!!!

 

Oby Twoje Królestwo, panowanie i prawo zostało wprowadzone jak najszybciej Święty Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba!!!!

 

 

19:45, cyryl27
Link Komentarze (2) »
czwartek, 17 września 2015

Oto Apel Bushiego i ludzi z forum. Od piątku 18 września zaczynamy modlitwy codziennie Ojcze nasz, o ochronę nas przed islamem:

 

Modlitwa o wybawienie od złego.

Dlaczego  to robimy ?

Świat na naszych oczach staje do góry nogami, przekraczane są wszelkie granice bestialstwa, pogaństwa, nagminnie urąga się Bogu za pomocą środków masowego przekazu, czy z ust zwykłych ludzi. Obrazy z Apokalipsy Św. Jana stają się już częścią naszej historii i nikt kto ma poznanie w tym temacie nie łudzi się że to jeszcze nie czas. Nigdy dotąd tak wiele znaków na niebie i ziemi nie zaistniało w tak krótkim czasie.


Elity świata wydają się być na to wszystko przygotowane, potajemnie działania przez ostatnie 200 lat  na ten jeden  krótki fragment czasu, w którym mają się wykonać proroctwa zawarte w Słowie Bożym.  

Na naszych oczach wdać jak wprowadzają na szybkiego ostatni zaplanowany etap z "Protokołów Mędrców Syjonu", trzecia wojna światowa mająca się zacząć od wojny religijnych, oraz wojen domowych w samej europie na tle etnicznym.

Satanistyczni liderzy Unii Europejskiej starają się usilnie zdestabilizować za pomocą islamistów mocne kraje europy, które są siłą napędową połowy cywilizowanego świata. Potrzebują naszego upadku fizycznego a przede wszystkim moralnego, po to by wprowadzić swoje ukryte plany. Doprowadzić by pokojowe ludy Europy zmuszone były do zabijania w obronie swoich rodzin przed atakami nienawidzących nas od setek lat islamistami.

Widać również znaki masowego budzenia się świadomości ludzi w Polsce. Masowe protesty i demonstracje w których młodzi ludzie dają znać że nie zapomnieli o Chrystusie naszym Zbawicielu. Zdajemy sobie sprawę że wielu jeszcze  zawierza  siebie "królowej niebios", licząc na pomoc, która nie nadejdzie. Najwidoczniej Bóg ma już dość pobłażania demonom, oraz instytucjom religijnym odpowiedzialnym za ogromne bałwochwalstwo. Pochodnia jest już przyłożona do Babilonu wielkiego, i oni o tym wiedzą. 

Chrześcijanie, nowonarodzeni w Chrystusie bracia i siostry, pomódlmy się jeszcze raz do Boga , Abrahama, Jakuba, Świętego Izraelskiego, zwanego również "Panem Zastępów". Niech nasze modlitwy przez Syna Bożego dotrą do samego Tronu Najwyższego, za nas widzących prawdę i tych którzy pozostają nadal ślepymi. W imieniu  prześladowanych i tych  pomordowanych ze względu na Imię Chrystusa.

Modlitwa składała by się z cyklu kolejnych  dni tygodnia, w których o każdej  godzinie 20 : 00 odmawialibyśmy "Ojcze nasz".

Pierwszym dniem rozpoczynającym cały cykl jest piątek 18 września.

Koniec cyklu przypadał by w czwartek 24 września, dokładnie w dniu w którym siły szatana coś nam szykują złego. SIEDEM pełnych dni modlitwy. Ostatni dzień modlitwy oprócz Ojcze nasz,  wypowiadamy swoją prośbę do Boga, którą każdy sobie wcześnie przygotuje.

 

Oto przykład modlitwy kończącej:

"Ojcze nasz, który jesteś na tronie nieba i ziemi, przyjdź królestwo Twoje , bądź wola Twoja"

Niech zatriumfuje sprawiedliwość w krajach europy, niech przeciwnicy twoi upadną w słych złych zamiarach, przeciwko Tobie i twojemu Synowi.

Niech lud wrogi i popędliwy w złości i nienawiści do twojego ludu zatrzyma się na granicach i zawstydzi się swojego podstępnego czynu, kiedy zobaczy prawdziwą moc Twoją. A usta kłamców zostanę zamknięte, śmiech szyderców pokryje zdziwienie kiedy to się dokona.

Wyratuj tych , którzy żyją w kłamstwie i są ślepi, niech otrząsnął się z kłamstwa i zobaczą swoją nagość. Okryj ochroną sprawiedliwych, którzy starają się dać świadectwo prawdzie.
Odgoń demony , które bezustannie dzielą nas i osłabiają, byśmy nie mieli sił ani wiary, gdy pojawisz się jak złodziej w nocy. Daj nam jeszcze trochę siły by znosić ten świat bezprawia.

Wybacz nam wszystkie grzechy jak i my wybaczamy naszym winowajcom, oddal od nas swój gniew i nie patrz na bałwochwalstwo naszych braci i sióstr, którzy bezwładnie oddają im cześć. Wiesz bowiem że jest nas wielu tych, którzy nienawidzimy tego i brzydzimy się. 

Daj mi panie możliwość a będę kruszył bałwany dniem i nocą bez wytchnienia, aż ziemia będzie wolna i czysta. ( to moja osobista prośba )

O to wszystko prosimy cie Boże, przez twojego Syna Isusa Chrystusa niech tak się stanie.!

Pogrubiony tekst to ważniejsze założenia modlitwy, każdy może sobie ułożyć jak chce, dodać od siebie. Jest to jeden nasz głos i każdego z osobna do samego Tronu Boga.

Oczywiście kto chce może ostatnią kulminacyjną modlitwę zapieczętować postem 12 h przed.

GRAFIK modlitwy:

- piątek (18 wrzesień )                         Ojcze Nasz

- sobota (19 wrzesień )                         Ojcze Nasz

- niedziela (20 wrzesień )                      Ojcze Nasz

- poniedziałek (21 wrzesień )                 Ojcze Nasz

- wtorek(22 wrzesień )                          Ojcze Nasz

- środa (23 wrzesień )                           Ojcze Nasz

- czwartek (24 wrzesień )                  Prośba własna 

Każdy może rozpowszechniać wiadomość korzystając z tego linku, lub stworzyć własną informację na własnym blogu, lub FB.

Kto ma możliwość drukowania ulotek czy plakatów w własnym mieście, nawet niewielka ilość jest wskazana. Niech wielu się dowie i przyłączy.

Niech Bóg nam dopomoże!

 

 

 

http://arkabushiego.blox.pl/2015/09/Modlitwa-o-wybawienie-od-zlego.html

 

 

03:15, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 16 lipca 2015

Dlaczego chrześcijanie są prześladowani przez władze wszystkich państw???

 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Nasilaja-sie-przesladowania-chrzescijan-w-Chinach,wid,17705562,wiadomosc.html?ticaid=1153b1

Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie

 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/neron_mlody.html

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/chrzescijanie-sa-najbardziej-przesladowana-grupa-religijna-swiata/rdmz4

Nie wspomnę o krajach islamistów - gdzie walka z chrześcijaństwem to naczelna zasada islamu!! Czy o żydach, gdzie walka z Isusem to naczelna zasada Talmudu.

 

Pomyślmy logicznie. Chrześcijanie są najbardziej ugodową grupą religijną, najbardziej pracowitą, twórczą. Co więcej chrześcijanie mają zakaz zbrojnego ustanawiania swojego Królestwa. Chrześcijanie oczekują bowiem Królestwa Bozego, które to ustanowić ma Syn Boży Isus Chrytus!

 Oto co powiedział Isus Piłatowi:

 

(36) Odpowiedział Isus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego  świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo  właśnie Królestwo moje nie jest stąd. Jana 18

 

Zobaczmy Królestwo Chrześcijan nie może pochodzić z ziemi czy nie może być ustanowione siłami ludzi, ma być ustanowione siłami Boga i Jego Pomazańca.

 

Zobaczmy zresztą na modlitwę "Ojcze nasz" , gdzie modlimy się do Boga - Ojca, Słowami:

 

NIECH PRZYJDZIE KRÓLESTWO TWOJE, NIECH SIĘ STANIE WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI.

 

Napisze tak gdyby przed Piłatem stał Mahomet to by szybko został skazany na śmierć za próbę rewolty przeciwko Rzymowi a za wyznawanie islamu byłaby kara śmierci.

 

Rzymianie traktowali twardo wszelkie wiary które namawiały ludność Imperium do buntów przeciwko Rzymowi. 

 

Natomiast obecnie władze prześladują chrześcijan i chrześcijaństwo a sprowadzają islamistów - których obowiązkiem religijnym jest ustanowienie szariatu i kalifatu na terenach na których się znajdują wszelkimi sposobami. A najlepiej aby wywołać dżihad wojnę przeciwko nie islamistom.

TO JEST JAWNY DOWÓD ŻE WSZYSTKIE RZADY SŁUŻĄ SZATANOWI WŁĄCZNIE Z WATYKANEM!!!

 

JAN PAWEŁ 2 CAŁOWAŁ KORAN! A JEGO NASTĘPCY SĄ PRZYCHYLNI WOBEC SZATAŃSKIEGO ISLAMU I TALMUDU.

Przecież gdyby władze nie służyły szatanowi, to by wspierały chrześcijaństwo a zwalczały islam i talmud. Ponieważ w interesie władz jest to aby poddani wyznawali wiarę - która nakłania ludzi do pracowitości, ugodowości, przebaczenia.

Zobaczmy logikę świata. Skoro politycy i państwa nie wierzą w Biblie, to jest im na rękę chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo promuje uczciwość, pracowitość, ugodowość i inne pozytywne cechy. Chrześcijanie czekają na Isusa - który na całej ziemi ustanowi Królestwo Boże, wieczne... ale skoro władze w to nie wierzą to co ich obchodzi wiara chrześcijan???

 

A jak chrześcijanie mają racje to wszystkie armie świata nie mają szans z powracającym Synem Boga.

 

Pomyślmy dlaczego obecnie wszystkie państwa tak zaciekle i agresywnie zwalczają chrześcijaństwo i Biblie???

 

Ponieważ owe władze doskonale wiedzą, że Isus powróci ale służą oni największemu przegranemu czyli szatanowi.

 

Tylko to tłumaczy taką nienawiść do chrześcijan. Zobaczmy oficjalna "nauka" uważa Biblie za wymysł ludzi. Politycy uważają tak samo, że Biblia to wymysł ludzi. Natomiast władze, mass media i nauka zwalczają ze wszystkich sił Biblie i zawarte w niej słowa Boga.

 

Zobaczmy przykład Biblia opisuje relacje pomiędzy dwiema płciami mężczyzna i kobietą. A co robi świat zwalcza ową prawdę o której wie każdy mężczyzna i kobieta i promuje feminizm czy gender.

 

Cały świat promuje wszystko co zaprzecza Słowom Boga i Jego Syna w Biblii. Cały świat zanim znienawidził chrześcijan zaczął nienawidzić Syna Bożego Isusa Chrystusa:

 

(18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was  znienawidził.

(19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze  świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat  nienawidzi.

(20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy  nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo  moje zachowali i wasze zachowywać będą.

(21) A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który  mnie posłał.

(22) Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz  teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego.

(23) Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.

(24) Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie  mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie jak i Ojca  mego.

(25) Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się: Bez  przyczyny mnie znienawidzili. Jana 15

 

Zobaczcie Isus to wszystko przewidział i opisał.

 

Nienawiść do chrześcijan jest jawnym dowodem, że świat i władze służą szatanowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:36, cyryl27
Link Komentarze (9) »
sobota, 20 czerwca 2015

Temat kary śmierci dla morderców jest bardzo ważny. W tej kwestii sam Bóg, wypowiada się wielokrotnie i jednoznacznie.

 

Zacznijmy wpierw od definicji człowieka:

 

"(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę." Ks. Rodz. 1

Bóg uczynił człowieka - mężczyznę i kobietę, na swój obraz swoje podobieństwo.

 

Oznacza to, że każdy człowiek jest obrazem Boga. Dlatego każdy dobry uczynek w stosunku do drugiego człowieka jest wyrazem szacunku do samego Stworzyciela.

Tak samo każdy zły uczynek wobec drugiego człowieka jest brakiem szacunku do Stworzyciela. Zresztą sam Isus powiedział jednoznacznie jak bardzo ważne są dobre uczynki wobec drugiego człowieka:

 

"(40) A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek  uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście." Mat. 25

 

Otóż czym jest mord??? Jest największym z grzechów jakie człowiek może popełnić wobec Boga. Otóż morderca zabija człowiek - czyli istotę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Otóż w przeciwieństwie do innych grzechów to skutki mordu nie można odwrócić.

 

Dlatego Bóg jednoznacznie wypowiedział się w kwestii kary dla morderców:

 

"(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka." Ks. rodz. 9

 

Otóż Bóg w przymierzu z całą ludzkością (Noe bowiem jest ojcem całej ludzkości po potopie), zaznaczył jednoznacznie, że każdy kto przelewa krew niewinnego człowieka ma być zabity przez drugiego człowieka.

 

Otóż tenże przepis Bóg najmocniej zaakcentował w przymierzu z Izraelem. Tam, oczywiście kara śmierci była przewidziana za inne przestępstwa, ponieważ Izrael to był naród wybrany od którego Bóg wymagał znacznie więcej (i znacznie więcej dawał temu narodowi błogosławieństw). Zobaczmy jak mocno to zaakcentował Bóg:

(14) Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go  podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Ks. Wyjść. 21

 

Otóż tutaj mamy definicje morderstwa. Czyli jest to umyślny a nie przypadkowy zamiar zabicia kogoś w podstępny sposób.

Czyli zabicie kogoś w przypadkowym pojedynku, bójce nie jest morderstwem. W Izraelu zresztą były specjalne miejsca - miasta ucieczki, w których przypadkowy zabójca mógł się schronić przed zemstą:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_ucieczki

"(13) Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod  rękę, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciec." Ks. Wyjsć. 21

 

czy tutaj:

http://bibliamesjanska.com/Lb/35.html

http://bibliamesjanska.com/Joz/20.html

 

 

Jednak dla mordercy nie było amnestii. Nawet jedyny ołtarz w świątyni nie był schronieniem dla mordercy.

 

Inne przepisy prawa Bożego:

(17) Jeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Ks. Kap. 24

  czy tutaj:

(33) Nie bezcześćcie ziemi, w której mieszkacie! Krew bowiem bezcześci  ziemię, a ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana,  inaczej jak tylko krwią tego, który ją przelewa. Ks. Liczb 35

 

Zobaczcie Bóg powiedział jasno, ze ziemi nie można oczyścić z krwi ofiary inaczej jak tylko przez krew mordercy!!!!

 

Prawo kary śmierci znane było już od Edenu:

 

"(13) Wtedy rzekł Kain do Pana Boga: Moja wina jest zbyt wielka, aby mnie ją odpuszczono.

(14) Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie.

(15) I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka." Ks. Rodz. 4

 

Zobaczcie Kain wiedział, co grozi za mord na drugim człowieku. Jednak Bóg uczynił specjalny wyjątek aby Kainowi nie groziła śmierć z rąk drugiego człowieka.

 

Otóż, jak ma się kara śmierci do morderców do ewangelii i miłości do nieprzyjaciół oraz przebaczenia???

 

Zauważmy jedno, chrześcijanie oczekują dopiero na Królestwo Boże. Modlitwa "Ojcze nasz" o tym dobitnie mówi.

 

Isus przygotował chrześcijan do życia pod okupacją szatana i jego rządów. A zatem, chrześcijanin nie może mścić się na mordercy,  z prostego powodu, krew pomordowanych - świętych woła o pomstę do Boga. Zobaczmy na ten wers Apokalipsy:

 

"(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla  Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.

(10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz  sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

(11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze  odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy  mieli podobnie jak oni ponieść śmierć." Ap 6

 

Zobaczmy, jaką Isus zostawił pułapkę na szatana. Chrześcijanie którzy przestrzegają wszystkich przykazań Isusa - niczym wierni żołnierze - w tym zaniechania pomsty na mordercach, tak naprawdę przybliżają Królestwo Boga.

 

Chrześcijanie wydają się łatwym celem, dlatego islamistom, syjonistom i innym szatańskim sługom wydaje się, że bezkarnie można mordować świętych.

Chrześcijanie nie mszczą się na mordercach. A szatan zachęca do dalszych mordów na chrześcijanach poprzez wprowadzenie zakazu kary śmierci dla morderców w państwach chrześcijan.

 

Ale co to powoduje??? Mordercy nie są skazywani na śmierć tylko siedzą w więzieniu a....

 

KREW POMORDOWANYCH ŚWIĘTYCH WOŁA Z ZIEMI O POMSTĘ DO BOGA!!!! LS. LICZB ROZDZ. 35 JASNO O TYM MÓWI. ZIEMIA CORAZ BARDZIEJ JEST ZANIECZYSZCZONA PRZEZ KREW POMORDOWANYCH NASZYCH WSPÓŁBRACI.

Zobaczmy islamiści z Isis mordują chrześcijan i innych niewinnych ludzi. I w ten sposób krew naszych współbraci woła do Boga o sprawiedliwość.

 

Szatan doskonale zdaje sobie sprawę, że działa na granicy cierpliwości Boga. Jeśli zacznie karać śmiercią morderców chrześcijan to wtedy spadnie liczba, chętnych do zabijania chrześcijan. No ale jak zachęca innych do mordowania niewinnych to skraca się czas jego władzy nad ziemią!!!!

 

Isus doskonale zna prawo swego Ojca i sam zastawił na szatana pułapkę.

 

Chrześcijanie przez swoje przebaczenie i wypełnianie nauk Isusa w tym miłości do nieprzyjaciół, przebaczenie i nie mszczenia się na mordercach przybliżają Królestwo Boga.

Dlaczego zatem szatan jednak jest zmuszony do tego ruchu??? Zobaczmy na plan 3 wojen światowych:

 

 "Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok."

http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

 

Otóż brak kary śmierci dla morderców jest bezprawiem, którego celem jest oziębienie miłości chrześcijan. Isus od inne strony pokazan szatański plan trzech wojen światowych:

 

"(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie  zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest  Chrystus, i wielu zwiodą.

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie,  abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo  przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i  wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i  nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu  oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony." Mat 24

 

Brak kary śmierci dla morderców i pokazywanie owych morderców - jak po dokonanym morderstwie, zyją bezpiecznie w więzieniu - jest rozmnożeniem bezprawia, aby oziębić miłość chrześcijan. Ma to na celu zachęcenie ludzi do odrzucenia chrześcijaństwa i przyjęcia nauk szatana.

 

Chrześcijanie mają jednak wytrwać do końca.

 

(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto  zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara  świętych. Ap. 13

 

Mamy trwać w miłości w świecie bezprawia. Mamy się nie przejmować, ze szatańskie rządy nie skazują morderców na śmierć. Tak naprawdę, szatańskie rządy same kręcą na siebie bicz.

 

Pamiętajmy celem szatana jest zachęcenie nas do mordowania i łamania innych przykazań aby odwieść nas od zbawienia. Taki jest cel trzech wojen światowych.

Zobaczmy, w jaki sposób szatan nakazuje składnia swoim sługom dowodu ich wierności??? Poprzez mordowanie niewinnych dzieci. W tenże sposób sataniści podpisują na siebie wyrok śmierci z rąk Boga.

 

Zobaczmy do czego zachęca szatański islam??? Do mordowania niewinnych w szczególności chrześcijan.

 

Do czego zachęca szatański Talmud do tego samego co szatański islam. Do mordowania niewinnych.

 

A czy owi sataniści składający dzieci w ofierze nie pomyśleli o jednym??? Ile ludzi bezpośrednio zabił szatan???

 

Ani jednego. Szatan nie ważył się zabić nawet Hioba. Dlaczego??? Ponieważ każdy anioł wie, co grozi za zabicie człowiek - stworzonego na obraz Boży.

 

Cel szatana jest taki sam zachęcić maksymalną ilość osób do mordów na niewinnych ludziach.

 

Zobaczmy do czego prowadziło bałwochwastwo??? Do tego, że Bałwany - demony - żądały składnia ofiar z dzieci. Ponieważ demony wiedziały, że ten czyn to jest zerwanie przymierza Boga jakie ten zawarł z ludzkością po potopie.

 

Izraelici wpierw dopuszczali się bałwochwalstwa a potem kończyli na składaniu własnych dzieci w ofierze bałwanom. Dlatego Bóg tak surowo ukrał Izrael.

 

Dlatego Bóg tak surowo zakazał Bałwochwalstwa - ponieważ wiedział, że to prowadzi zawsze do mordów na niewinnych osobach, NA RYTUALNYCH MORDACH.

 

W tych trudnych czasach nie dajmy się zwieść i trwajmy przy przykazaniach Isusa!!!

 

 


 

 

 Oto ciekawy komentarz brata Bushiego:

 

                                                                                                                        

"Ciekawe co piszesz, to było by logiczne działanie demonów, rozpowszechniając kult ofiarny z drugiego człowieka. Tak wielka ilość przelanej niewinnej krwi mocno musiało zanieczyszczać ziemię, dodatkowo uwłaczali tym Stwórcy tej ziemi, robiąc to czego On nie cierpi. Zwróć uwagę na takich Azteków, jak bardzo musieli skazić ziemię w miejscu gdzie oni to robili. Kanan nie był wcale gorszy, czytałem o tamtejszej tradycji w pewnej książce archeologicznej na temat cywilizacji Sumeru. Budując świątynię lub nawet zwykły dom, pod każdy róg budowli zakopywali kamień węgielny w postaci dzbanu glinianego z noworodkiem. Wszystko po to by sprzyjały im demony. Świat demoniczny jest mocno hierarchiczny i posiada również terytorializm. W zasadzie struktura naszego świata w którym żyjemy jest odbiciem tego co jest niewidzialne dla nas. Miejsca gdzie w przeszłości czczono demony np: Góra Ślęża, czy kopiec Wandy, to silne rejony gdzie demony mają ogromny wpływ na otoczenie. Dlatego na miejscach starych świątyń budowano klasztory i opactwa. Tam zawsze odbywały się różnego rodzaju misteria. Możliwe że to ma związek z tym co napisałeś, czyli przekleństwem ziemi którą zraszana niewinną , niepomszczoną krwią. Teraz nasuwa się pytanie: Czy przyjście Chrystusa i aniołów, oraz sąd nad "przewrotnymi oczyści ziemię?. Czy po ostatecznym spaleniu wszystkich przeciwników i sprawców zbrodni w jeziorze ognia, oczyści się ziemia?. A może to pierwsza śmierć zmazuje winę a druga śmierć ?"

 

Zobaczmy ten przykład pokazuje jak mocno Bóg miłuje ludzkość. Dla Boga każdy człowiek który się urodził jest pod osobistą ochroną Boga - poprzez jego prawo, które skazuje na śmierć każdą osobę która morduje niewinną osobę.

 

Szatan poprzez zachętę do bałwochwalstwa zaraz potem stara się wprowadzić rytualne mordy na niewinnych osobach.

 

CZYM JEST WYSTAWIENIE NA WIDOK PUBLICZNY DOKTRYNY LUCYFERA, O KTÓRYM WSPOMINA ALBERT PIKE W PLANACH 3 WOJEN???

 

POMYŚLMY, RZADZĄCY ŚWIATEM SATANIŚCI PO CICHU W UKRYCIU DOKONUJĄ RYTUALNYCH MORDÓW NA DZIECIACH I INNYCH NIEWINNYCH OSOBACH. ONI CHCĄ OWE RYTUALNE MORDY KU CZCI SZATANA DOKONYWAĆ OFICJANIE PRZY APROBACIE MASS.

OTO DEFINICJA DOKTRYNY LUCYFERA, KTÓRĄ PODAŁ SAM ISUS:

 

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca  waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma  prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8

 

 

 

 

18:52, cyryl27
Link Komentarze (2) »
niedziela, 07 czerwca 2015

Przebaczenie innym ludziom ich win wobec nas!!!

 

Zobaczcie Bóg doskonale zaplanował nowy rodzaj ofiar. Ten nowy rodzaj ofiar wynika z zasady, że posłuszeństwo wobec Boga jest najlepszą ofiarą. A przebaczenie nieprzyjaciołom i modlitwa za nich jest najlepszą dla Boga ofiarą. Musimy pamiętać o jednym, chrześcijanie w większości popełniają bałwochwalstwo, ale nawet katolicy mają obowiązek przebaczania wrogom. żaden z głównych odłamów chrześcijaństwa nigdy nie negował przebaczania winowajcom. W ten sposób Bóg, pomimo nauk Pawła, dał ludziom najprostszą ofiarę pod słońcem!!!

Dodatkowo przebaczenie ma inny wymiar. Jest pokazaniem, że jesteśmy dziećmi Boga. Bóg w ostateczności wymierza karę. Ezechielowi Bóg powiedział jasno, ze jest skłonny zapomnieć grzesznikowi jeśli ten powróci na
ścieżkę sprawiedliwości.

http://bibliamesjanska.com/Ez/33.html

Przebaczenie jest także pokutą Izraela i innych narodów za grzechy. Pokutą i ofiara. Isus jasno dając modlitwę "Ojcze nasz" pokazał, że Bóg przebacza tym którzy przebaczają innym.

Jednak podczas 1000 letniego Królestwa wszelkie próby innych narodów walki przeciwko porządkowi Królestwa Izraela będą surowo karane. Szatan będzie uwięziony, więc zbuntowane narody nie będą zwiedzione - nie będą miały
usprawiedliwienia w przypadku gdyby wypowiedziały wojnę Izraelowi.

Otóż Ezechiel pisząc o ofiarach ze zwierząt moim zdaniem opisywałponowne zebranie Izraela przez Boga:

 http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/cudowne-wybawienie-ludu-bozego,2773.html

W tej sytuacji, po zebraniu Izraela ofiarę za mniejsze grzechy będą znowu ofiary ze zwierząt. Przecież każde państwo za łamanie prawa stosuje system różnych kar. Zapewne zwierzęta, w odnowionym Izraelu będą pełnić funkcje pieniądza. Wszak w 1000 królestwie Isus będzie Królem ale Bóg nadal będzie w niebie. Szatan zaś będzie w otchłani. Izrael będzie obok stolicy w Jerozolimie miał określone granice tak jak opisał to Ezechiel.

W 1000 letnim Królestwie nadal jednak będzie śmierć, zatem ofiary ze zwierząt będą zapewne nadal stosowane. Ponieważ Isus będzie pełnił rolę władcy który będzie przygotowywał ludzkość do zbliżającego się Królestwa Bożego
obejmującego całą ziemię.

 

"(8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i  Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i  miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i  siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem  i nocą na wieki wieków.

(...)

(14) I śmierć, i
Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro  ogniste, to
druga śmierć.

(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, zostałwrzucony do  jeziora ognistego." Ap 20

 

Zniszczenie szatana i osąd ludzkości to będzie początkiem nowej ziemi i nowego nieba:

"(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza  ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,  przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między  ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z  nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani  krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły." Ap 21

Zobaczcie to wtedy zapewne krwawe ofiary przeminą. Ponieważ obok Isusa w świątyni i na ziemi będzie pomiędzy ludźmi przebywał sam Bóg, tak jak to miało miejsce w Edenie!!!

Zauważcie jak Biblia wiele nam mówi:

"(21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich." Ks. Rodz. 9

Skąd się wzięły skóry zwierząt??? Być może, Bóg kazał za ów grzech złożyć w ofierze jakieś zwierzę bez skazy, aby jego krew była przebłaganiem za grzech Adama i Ewy!!! Zobaczcie Abel złożył w ofierze zwierzę bez skazy, co podobało się Bogu zaś Kain złożył ofiarę z płodów rolnych co Bóg odrzucił. Kain musiał wiedzieć jaka ofiara podoba się Bogu i znać prawo ofiarne. Mógł odkupić od brata inne zwierzę bez skazy i go złożyć w ofierze, zamiast tego sam wybrał ofiarę.

 

Krwawa ofiara ze zwierząt bez skazy, zaczęła się od grzechu pierwszych ludzi, była ona stosowana, jako przebłaganie za grzechy. Zobaczcie na przykład Abrahama:

http://bibliamesjanska.com/Rdz/22.html

Bóg nakazał złożyć w ofierze jego jedynego syna Izaaka (wcześniej Abraham z namowy Sary i woli Boga wygnał i wydziedziczył swego drugiego syna Ismaila). Abraham wiedział, że Bóg skoro wybrał Izaaka na ofiarę, to jego syn
był bez grzechu a także był najlepszym z ludzi. Abraham jednak posłuchał woli Boga. Bóg wystawił Abrahama na próbę i widząc jego wierność zakazał składania ofiary z Izaaka i dał na ofiarę barana. 

Zobaczcie na Isusa jego ojciec z miłości do ludzkości tym razem swojemu synowi nakazał złożyć siebie w ofierze. Isus znał cel swojej misji:

(36) I mówił: Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie;  wszakże nie co Ja
chcę, ale co Ty.
Mar. 14

(39) Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił:  Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę,  ale jako Ty. Mat 26

Zobaczcie Isus prosił Ojca, że jeśli istniałaby inna możliwość to aby oddalił on jego ofiarę. Jednak Bóg swojemu Synowi nakazał męczeńską ofiarną śmierć. W ten sposób Bóg, dał ludzkości - która żyje w świecie jak się
okazuje od czasów zmartwychwstania do dziś jest pod rządami szatana - doskonałą ofiarę swojego Syna.

Zobaczcie Ezechiel głosił, ofiarach w niej i władcy. Ezechiel też głosił zebranie zaginionego Izraela przez Boga. Apokalipsa mówi także o zebraniu zaginionego Izraela. Bóg zabierze swój lud  - Słowian, rasę białą. Ten lud na pustyni będzie przygotowywany do życia w odnowionym Królestwie Izraela. Po zniszczeniu Bestii przez Isusa i jego armie, Izrael osiądzie w granicach państwa określonych przez Ezechiela. To Królestwo Izraela będzie 1000 letnim Królestwem. Zapewne na ziemi będą istniały inne państwa i narody które będą zarządzane przez to Królestwo.  1000 letnie Królestwo będzie przygotowaniem ludzkości do tego aby Bóg zamieszkał wśród ludzi. Kiedy Bóg w Edenie był wśród ludzi to nie było krwawych ofiar, nie było śmierci. Do tego będzie dążył Isus, do przygotowania ludzkości do najważniejszej jej roli.

 

Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki  jego....
Mat 3 

 

10:30, cyryl27
Link Dodaj komentarz »

 

Ofiary.

 

Cel ofiar możemy podzielić na:

a) Przebłagalne za grzechy

b) Wdzięczności dla stworzyciela, pełnią funkcje darów.

Cały świat i relacje międzyludzkie opierają się na ofiarach. Ukochanej dziewczynie ofiarujemy kwiaty, biżuterie, perfumy - które są kosztowne, gdyż poświęcamy sporą część naszych zarobków, pierścionek zaręczynowy jest drogim prezentem ofiarą, dodatkowo najwyższej jakości. Tak samo z wdzięczności do Boga, już od czasów Adama była taka ofiara. Tą ofiarą było wpierw posłuszeństwo:

(15) I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

(16) I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,

(17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Ks rodz. 2

 Otóż Bóg dał człowiekowi prawo jedzenia z owocu każdego drzewa w Edenie oprócz jednego drzewa. Moim zdaniem była to nie tylko próba człowieka, ale ofiara doskonałego człowieka - Adama i Ewy, jaką ludzie składać  mieli Bogu. Bóg zawsze pragnął posłuszeństwa jako najlepszą dla siebie ofiarę:

"(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;  lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie." Mat 7

"(15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie." Jana 14

"(3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.

(4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w  nim nie ma.

(5) Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość  Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

(6) Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On  postępował." 1 Jana 2

 "(3) Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a  przykazania jego nie są uciążliwe." 1 Jana 5

 I wreszcie Samuel jasno pokazał na czym polega najlepsza ofiara dla Boga:

"(22) Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani." 1 Sam 15

 

Czyli to posłuszeństwo wobec Boga jest najlepszą formą daru dla Stworzyciela. Dlaczego ofiarowywano zwierzęta??? Otóż wszystko jest w Biblii. Otóż w Biblii świętością jest krew nie tylko ludzi ale i zwierząt:

"(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego."
Ks. rodz. 9

Otóż po Edenie na wskutek grzechu nieposłuszeństwa ofiara musiała być większa. Abel złożył ofiarę większą bowiem przelał krew żywego stworzenia, zaś Kain ograniczył się do złożenia roślin:

"(2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.

(3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;

(4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.

(5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.

(6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?

(7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim." Ks. Rodz. 9

Znowu Abel był posłuszny wobec Boga i dał Stworzycielowi adekwatną ofiarę zaś Kain ofiarę nieadekwatną do sytuacji po grzechu pierwszych ludzi.

 

Otóż po Edenie zapanowała na świecie śmierć!!!

 

Ofiara ze zwierząt, miała pokazać w jakie skutki grzechu nieposłuszeństwa szatana i pierwszych ludzi miał grzech.

"(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie
wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!

(23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.

(24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia."
Ks. Rodz. 9

 Ofiara ze zwierząt miała przypominać ludziom, że świat jest w stanie śmierci którą spowodował grzech. Ludzie zostali odcięci od źródła życia wiecznego drzewa życia. Ofiary ze zwierząt miały zatem istnieć dopóki istnieje na świecie śmierć!!! Ofiary ze zwierząt, pełniły więc funkcje pamiątki grzechu pierwszych ludzi Ofiary ze zwierząt pełniły w Izraelu funkcje mandatów za grzech. Zauważmy, mandaty pełnią pozytywną rolę w przestrzeganiu przepisów drogowych. Dolegliwa kara za łamanie prawa drogowego ma odstraszać kierowców od łamania prawa. Mandat to ofiara z naszych pieniędzy, które zarabiamy poprzez naszą pracę.

Jaki cel miała ofiara Isusa???

 

Prosty jest doskonałą ofiarą za nasze grzechy.

"(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swegojednorodzonego dał, aby  każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był  przez niego zbawiony.

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest  osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." Jana 3

 Oto co pisze apostoł Jan o Isusie i jego ofierze:

"(1) Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A  jeśliby kto  zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Isusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.

(2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za  grzechy całego świata." 1 Jana 2

Otóż od kiedy została zniszczona 2 świątynia Jerozolimska, Królestwo Judy przestało istnieć to oczywistym jest, że całe prawo Boga dotyczące ofiar ze zwierząt jako przebłaganie za grzechy przestało istnieć. Z tą chwilą cały świat przeszedł pod władzę szatana. Bóg zniszczył 2 świątynie czyli miejsce gdzie można było składać ofiary za grzechy.

Ofiara Isusa miała jeszcze jeden cel. Miała na celu pokonanie szatana i jego najgroźniejszej broni stosowanej wobec ludzkości:

ŚMIERCI PIERWSZEJ!!!

Isus zmartwychwstając pokonał szatana i jego narzędzie czyli śmierć pierwszą. Od tej pory szatan i jego upadli aniołowie żyją w strachu przed Isusem i lękają się jeszcze bardziej JEGO IMIENIA!!!!

Sam Isus powiedział, że to szatan sprowadził śmierć na świat:

"(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. " Jana 8

To szatan zainspirował Kaina aby ten zamordował brata swego. To szatan zwiódł pierwszych ludzi i sprowadził na świat śmierć pierwszą. Zobaczcie Apokalipsę rozdz. 20 szatan zostanie uwięziony na 1000 lat wtedy zapanuje
Królestwo Isusa, czyli będzie to Królestwo Izraela na czele innych narodów ale śmierć pierwsza będzie istniała dopóki będzie istniał szatan. Dopiero po wrzuceniu szatana do Jeziora ognia i siarki - śmierci drugiej zostanie do niej wrzucona śmierć pierwsza i Hades.

 Co to oznacza???

Że w 1000 letnim Królestwie obok ofiar, ludzie będą umierać ze starości (wyjątek będą stanowić ludzie którzy zginęli z rak Bestii i 144 tys współkróli Isusa)

 

"Isa 65:20  Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. "

 

Czyli ludzie którzy będą łamać prawo Boga będą umierać jako ludzie 100 letni. Będzie następowała wymiana pokoleń. 1000 letnie Królestwo Isusa ma przygotować ludzkość na to, ze sam Bóg będzie przebywał na ziemi. Dlatego nie będzie chorób ale będzie istniała śmierć pierwsza. Zobaczmy w 1000 letnim Królestwie Tora będzie obowiązywała w pełnym zakresie. Czyli będą funkcjonować przepisy odnoszące się do pochówku czy do toczenia wojen. Zapewne
przeciwko Królestwu Izraela będą występować jakieś narody czy grupy które będą sprzeciwiać się DOMINUJĄCEJ ROLI NARODU IZRAELA - SŁOWIAN NAD ŚWIATEM. Isus i jego współkrólowie będą:

 

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie
wszystkimi narodami laską żelazną;
dziecię jej zostało porwane do Boga i do
jego tronu. Ap. 12

 

Tak inne narody będą zapewne zbrojnie występować przeciwko Izraelowi, czyli będzie wojna czyli rózga żelazna. Ma to swoje uzasadnienie. Podważanie doskonałej hierarchii - jaką jest panowanie Isusa - prowadzi do chaosu. W 1000 letnim Królestwie będzie zatem śmierć pierwsza, ponieważ Tora która będzie prawem tego Królestwa i całego świata zawiera wiele przepisów odnoszących się do problemów śmierci. W Torze są przepisy wojenne, pochówki, przepisy karne. Te przepisy są:

 

RÓZGĄ ŻELAZNĄ KTÓRĄ BĘDZIE CHŁOPIEC - 144 TYSIĘCY WSPÓŁ KRÓLI - PASAŁO INNE NARODY.

 

Obecny świat szatana tak zdemoralizował narody, że Bóg aby móc zamieszkać pośród ludzkości musi przygotować wpierw 1000 letnie Królestwo Isusa jako okres przygotowawczy ludzkości. Zobaczcie Bunt ludzkości w Edenie, potop i budowa wieży Babel spowodowały, że zapewne Królestwo Izraela miało na celu także przygotowanie ludzkości do pojednania z Bogiem aby ten mógł zamieszkać pośród ludzi (pisał o tym wiele razy Henryk). Jednak zerwanie przymierza Izraela spowodowało odwleczenie tego planu. Jednak Isus przywrócił znowu ten plan do realizacji. Ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i Stworzyciel chce jak nigdyś było w Edenie mieszkać pośród istot Jemu podobnych. Bóg jako nasz Ojciec chce zamieszkać pośród swoich dzieci. Dlatego poddaje nas próbom.

 

Bóg uczynił coś wyjątkowego, otóż jako ofiarę za grzechy dał swojego syna który oddał za nas życie. Z tą chwilą wiara w Isusa Chrytusa i wypełnianie jego nauk daje nam przebaczenie od Boga. Od tej pory co jest naszą przebłagalną ofiarą za grzechy???

 

 

10:29, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 22 stycznia 2015

Zobaczcie poglądy tych ludzi są letnie. Nikogo nie chcą urazić. A jaki był Isus zwracając się do faryzeuszy:

"(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie  Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie  wejść tym, którzy wchodzą.

(14) (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy  wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok).

(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze  i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem  Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.

(16) Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na  świątynię, to nic; ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany  przysięgą.

(17) Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która  uświęca złoto?

(18) Oraz: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar,  który jest na nim, ten jest związany przysięgą.

(19) Ślepi! Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar?

(20) Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na  nim.

(21) I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej  mieszka.

(22) I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim  zasiada.

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie  dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze  w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić,  a tamtych nie zaniedbywać.

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

(25) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z  zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości.

(26) Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest  wewnątrz niego, stało się czyste.

(27) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście  do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są  pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości.

(28) Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś  jesteście pełni obłudy i bezprawia.

(29) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie  grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych,

(30) I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich  wspólnikami w przelewaniu krwi proroków.

(31) A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy  mordowali proroków.

(32) Wy też dopełnijcie miary ojców waszych.

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia  Gehenny?

(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a  z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować  w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi  sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego  zabiliście między świątynią a ołtarzem.

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród." Mat 23

 

Zobaczcie Isus jak określa faryzeuszy??? Przecież za ten tekst dostałby by bana od RN szanowni Admini Anno01 i ShadowLady86!!! Nie tylko Chrytus łamie punkt 8 waszego regulaminu ale i punkt 6 czyli:

6. W dyskusji nie wolno nikogo pomawiać, obrażać, obrzucać obelżywymi epitetami i poniżać godności osobistej.

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=355159#355159

ZOBACZCIE ISUS W STOSUNKU DO FARYZEUSZY UŻYWA EPITETÓW. NIE TYLKO TU ALE I W INNYCH MIEJSCACH WSZYSTKICH EWANGELII!!!

i punkt 7:

7. Rasizm, antysemityzm i inne dyskryminacje nie będą tutaj tolerowane.

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=355159#355159

DOKŁADNIE, ISUS OBRAŻA ÓWCZESNĄ ELITĘ INTELEKTUALNĄ SPOŁECZEŃSTWA ŻYDOWSKIEGO. ZRESZTĄ ISUS WYRAŹNIE MA POGLĄDY ANTYSEMITY. Zobaczcie Apokalipsę:

"(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi  nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie  do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem." Ap 3

"(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci,  którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana." Ap 2

Isus nazywa żydów synagogą szatana. 

 

Ale idźmy dalej. Użytkownik RN ma do mnie pretensje, że określam księgi czy ludzi szatanami. No to co na to szanowni admini:

"(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca  waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma  prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa." Jana 8

 

No proszę tak obrażać faryzeuszy, przecież to łamanie puntów 6,7 i 8 forum biblijnego:

8. Nie wolno czynić złośliwych, ironicznych oraz ośmieszających uwag pod czyimś adresem lub w odniesieniu do wyznawanych przez kogoś zasad moralnych i prawd wiary.

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=355159#355159

I co bracia i siostry ze zboru w Laodycei??? Na forum Biblijnym zakażecie cytować tych fragmentów Ewangelii w których Isus zwraca się w ostrych słowach do faryzeuszy???? Przecież zobaczcie punkt 9 waszego forum:

9. Zabrania się używania wulgaryzmów i wklejania linków do stron zawierających takie treści.
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=355159#355159

Czy administracja wynajdzie wszystkie cytaty z ewangelii w których Isus używał wobec Faryzeuszy określeń typu : Plemię żmijowe, czy innych??? Wszak jakiś faryzeusz może nazwać to wulgaryzmami!!! I jeszcze powinni dostać ostrzeżenia wszyscy którzy te cytaty czy linki wkleili!!!Kto tutaj ma problem. Ca tutaj szanowna Anno01 zrobić z Isusem???? A może jaki imbecyl pisał regulamin forum Biblijnego??? Klasyk Internetu - podejrzewam, że mason - Mikke mawia: "Socjalista albo jest idiotą albo łajdakiem inaczej być nie może"!!! Ten kto pisał regulamin forum Biblijnego albo jest idiotą, albo agentem szatana. Jaki jest sens istnienia waszego forum z takim regulaminem???

 

Szanowna Anno01 i ShadowLady86 w sumie nie mam do was wielkich pretensji, kobietom powinno się wybaczać więcej. Ale przecież na waszym forum są też mężczyźni w dodatku chrześcijanie!! Mężczyźni powinni wykazywać się jednak zdolnością do logicznego myślenia. Dlaczego ten mój spór z RN nie interweniował administrator mężczyzna. Rozumiem panie, nie muszą znać się tak dobrze na temacie stricte męskim czyli prawie i zasadniczości - kobiety są doskonałymi pragmatykami. Ale wtedy o pomoc prosi się osobę kompetentną!!!

 

Aby było śmiesznej szanowni Admini. Oto moje ostrzeżenia:

 

WartośćOtrzymane odDataPowód 
1 RN Dzisiaj 11:35 Użytkownik Cyryl zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią otrzymał drugiego warna. Dostał czas na dostarczenie dowodów, które ewidentnie wskazywałyby, że autorem Koranu jest sam szatan, lub dostarczenie deklaracji, że sami muzułmanie tak o swej księdze myślą.
Dodatkowo zaproponowałem Mu, że jeżeli takich dowodów nie znajdzie, to ma jeszcze szansę wycofać się z przyjętego wcześniej stanowiska.
Czas przeznaczony na refleksje zamiast wykorzystać na opamiętanie, wykorzystał na obronę swojego stanowiska wysyłając różne enigmatyczne teksty.
Takie zachowanie nie będzie tolerowane na tym forum, bo przypomina ono postępowanie i tok rozumowania tych, którzy wieki temu organizowali krucjaty. Cyryl swoim zachowaniem pokazuje, że obce są Mu zasady tolerancji i poszanowania pomiędzy religiami. Jest to postawa w której wyczuwa się parcie do otwartych konfliktów.
Reansumując nazwanie świętej księgi innej religii, czy szydzenie z doktryn różnych wyznań jest całkowitym naruszeniem regulaminu tego forum w punkcie 8.


 
1 RN 2015-01-20, 20:49 Użytkownik Cyryl otrzymał ostrzeżenie za używanie czerwonego koloru, który jest zarezerwowany dla administracji i za wcześniejsze, ustne ostrzeżenie dotyczące sformułowania ''Koran księga szatana''.
Powyższe zachowanie było naruszeniem regulaminu w punktach 8 i 15.

 Od kogo je dostałem??? Od admina w którym toczyłem spór. A oto punkt waszego regulaminu:

20. Moderator ani Junior Admin nie może być sędzią we własnej sprawie. W sporach, w którym bierze udział moderator lub Junior Admin, funkcję rozstrzygającą pełnić będzie  Właściciel Forum. Decyzja Właściciela Forum jest ostateczna.

 http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=355159#355159

Szanowni admini dlaczego te dwa ostrzeżenia dał mi RN admin z którym dyskutowałem????

 

Przyznaje pierwsze ostrzeżenie dostałem słusznie ale złamałem tylko punkt 15 - czyli pisałem czerwoną kursywą swój tekst. Ale nawet wtedy nie powinien mi go przyznać RN tylko inny admin. Czy szanowni admini nie znają własnego regulaminu????

Wychodzi na to, że administracja forum biblijnego łamie swój własny regulamin. Nie stosuje go. Brawo. Bijecie rekordy ale nie wiem czego??? Może tak naprawdę jesteście fanami Monty Python

http://pl.wikipedia.org/wiki/Monty_Python

Czyli cenicie absurd i sami go tworzycie???

Admin RN zarzucił mi, że jestem enigmatyczny:

enigmatyczny

1. «zagadkowy, tajemniczy»
2. «niejasny, trudny do zrozumienia»
 
Rozumiem podawanie cytatów, źródeł - materiału dowodowego jest czymś takim??? Przecież ja jestem konkretny. Zobaczcie ja czekałem, aż admin RN da mi drugie ostrzeżenie. Przecież w ostrzeżeniu miał racje, ze złamałem punkt 15 regulaminu. Punkt 8 w zasadzie łamie każdy chrześcijanin na waszym forum, gdyż akceptuje nauki Isusa Chrytusa jego poglądy które zawarł w ewangeliach.

Dziękuje wam w sumie za waszą postawę: OTWORZYLIŚCIE MI BARDZIEJ OCZY NA PRAWDĘ.
 
Szanowni admini prawda boli, ale w życiu trzeba być mężczyznom i pisać/mówić ludziom jak jest:
 (film jest o kulturystyce, ale zacznijcie słuchać od 10 minuty - ten kulturysta ma większe pojęcie o postawie chrześcijanina a zwłaszcza mężczyzny niż admini a zwłaszcza admin RN)!!!


Szanowni admini Anno01 i ShadowLady86, takie cyrki wychodzą ponieważ jesteście letni, nie jesteście ani zimni czy gorący nie jesteście gorliwi.

 

Jako chrześcijanie powinniście przede wszystkim stać na straży nauk Isusa Chrytusa, nawet tych niewygodnych. Każdy chrześcijanin ma obowiązek jeśli wie czym jest islam (nawet katolicy to wiedzą pomimo polityki papieży) informować czyim jest on dziełem (wszak nawet Mahomet wiedział, że jest to dzieło szatana).

 Oto co mówi Bóg:

"(17) Synu człowieczy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem!  Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu.

(18) Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie  ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą  tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy,  ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew.

(19) Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od  swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej  winy, a ty uratujesz swoją duszę.

(20) Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i  popełni bezprawie - a Ja doprowadzę go do upadku i on umrze, to jeżeli nie  ostrzeżesz go, wtedy on umrze z powodu swojej winy, i nie będzie się pamiętało  jego sprawiedliwych czynów, których dokonał, lecz ciebie uczynię odpowiedzialnym  za jego krew.

(21) Lecz jeżeli ty ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie  zgrzeszył, i on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie przy życiu, ponieważ dał  się ostrzec, a ty uratowałeś swoją duszę." Ezechiel 3

Tak drodzy admini naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest mówić czym jest islam, nieważne są uczucia muzułmanów. Przecież z Apokalipsy wiadomo co grozi za wyznawanie i postępowanie wg szatańskich nauk islamu:

JEZIORO OGNIA I SIARKI, ŚMIERĆ DRUGA - CZYLI OSTATECZNA ANIHILACJA CZLOWIEKA A NAWET ANIOŁA!!!!

 

Czy wy szanowni admini teraz wiecie dlaczego ktoś letni, niegorliwy jest największą ohydą dla Isusa Chrytusa??? Ponieważ uczniowie Isusa Chrytusa mają głosić ewangelie całemu stworzeniu.

A zwłaszcza ludziom niesprawiedliwym. Wiecie jaki zbór jest dla Isusa najlepszy??? Ten który nawraca islamistów w ich państwach nawet w Iraku:

http://detektywprawdy.pl/2015/01/22/irak-ludzie-masowo-przyjmuja-wiare-w-jezusa-chrystusa/

http://wpolityce.pl/polityka/152753-co-roku-w-afryce-ok-6-mln-muzulmanow-przechodzi-na-chrzescijanstwo-radykalny-islam-moze-unieszkodliwic-wylacznie-religia-monoteistyczna

A o jaki zbór chodzi, pisałem o nim:

 http://cyryl.blox.pl/2014/10/Zbor-w-Filadelfii-czyli-najwiernisi-uczniowie.html

 

To są prawdziwi chrześcijanie!!!! Pełni gorliwości, odwagi wyznający Syna Bożego w państwach gdzie za chrześcijaństwo grozi nawet śmierć. Zobaczcie jak teraz prezentujecie się przy nich Laodyceijczycy!!! Zrozumcie Isus do was celowo skierował ową naganę i nakazał wam poprawę. Tak naprawdę kogo wy bronicie??? Jakiegoś deisty którego:

"Główny nurt odrzucał jednak objawioną moralność, co doprowadziło do wypracowania autonomicznej etyki racjonalistycznej. Deizm zanegował twierdzenia chrześcijańskiej wiary o tym, że natura ludzka jest zraniona przez grzech, zepsuta. Odrzucił doktrynę o grzechu pierworodnym."

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/hasbara-coz-to-jest-warto-to-wiedziec,1401-30.html

Zacznijcie być gorliwi

 

16:56, cyryl27
Link Dodaj komentarz »

(14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest,  świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

(15) Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo  gorący!

(16) A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.

(17) Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie  potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły,

(18) Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się  wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna  nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.

(19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i  opamiętaj się.

(20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy  drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

(21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i  zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

(22) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Ap 3

 

Zobaczcie ostatni siódmy zbór do którego przemawiał Isus to zbór w Laocydei. Ten ostatni zbór nie dostał żadnych pochwał od Isusa ale w zasadzie jedynie naganę i pouczenia. Zobaczcie zbór w Tiatyrze, pomimo nagany dostał także pochwałę od Isusa:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

Zborem w Tiatyrze, jak pokazałem są katolicy. Natomiast zbór w Laodycei cały dostał naganę i to jaką. Isus powiedział, że zbór ten za to że jest letni zostanie przez niego wypluty z ust.

 

Otóż zbór w Laocydei dla Isusa nie jest ani letni ani gorący, co to znaczy???

Otóż oznacza to, że zbór ten nie głosi ewangelii Isusa, nie głosi, że tylko Isus jest prawdą i jedyną drogą do zbawienia. Zbór w Laocydei wstydzi się słów Syna Bożego i poglądów:

 "(32) Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem  moim, który jest w niebie;

(33) Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed  Ojcem moim, który jest w niebie." Mat 10

 

O co chodzi w tych wersetach, czy o powiedzenie, ze jestem chrześcijaninem, i że Isus jest moim panem??? Nie tylko, chodzi także o głoszeniu ewangelii, ocenianiu danych zjawisk, poglądów pod kątem ewangelii (np. Apostoł Jan w listach oceniał kto jest przeciwnikiem Isusa - Antychrystem) i życiu wg nauk Isusa a także nauk jego Ojca - Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba.

 Isus był  czasami gorący w czasie głoszenia ewangelii a czasami zimny. Czyli w gniewie nazywał rzeczy po imieniu, określał faryzeuszy i uczonych w piśmie dosadnie. A czasami na zimno czyli spokojnie i opanowanie uratował kobietę której za nierząd groziło ukamieniowanie. To te cechy potęgowały moc słów Isusa. Dosłownie chodziło o gorliwość w głoszeniu ewangelii i wypełnianiu jej.

 

Oto co się dzieje gdy chrześcijanin staje się letni a przestaje być gorący czy zimny:

"(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na  nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi  podeptana." Mat 5

Chrześcijanie mają być tacy ponieważ są światłością i nie powinni ukrywać źródła swego sukcesu:

"(14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na  górze.

(15) Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na  świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze  dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie." Mat 5

 

Ludzie gorliwi, pełni pasji i zaangażowania podobają się Bogu, osiągają swoje cele i zarażają entuzjazmem innych. Ludzie gorliwi jak mówi klasyk You Tuba Max Kolonko - Mówią jak jest!!!

 

Ostatnia dyskusja w tym temacie z administratorami forum biblijnego :

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10501&postdays=0&postorder=asc&start=90

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10501&postdays=0&postorder=asc&start=105

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10501&postdays=0&postorder=asc&start=120

 

Pokazała, że owi ludzie są letni, spełniają kryteria zboru w Laodycei. Zobaczcie ludzie określający się jako chrześcijanie, administratorzy Anna01 i ShadowLady86 poparli administratora deistę RN. Otóż RN bronił Koranu.

http://detektywprawdy.pl/2015/01/20/admin-najwiekszego-forum-biblijnego-w-polsce-broni-koranu/

 

Zobaczcie za co dostałem ostrzeżenia:

"Użytkownik Cyryl zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią otrzymał drugiego warna. Dostał czas na dostarczenie dowodów, które ewidentnie wskazywałyby, że autorem Koranu jest sam szatan, lub dostarczenie deklaracji, że sami muzułmanie tak o swej księdze myślą.
Dodatkowo zaproponowałem Mu, że jeżeli takich dowodów nie znajdzie, to ma jeszcze szansę wycofać się z przyjętego wcześniej stanowiska.
Czas przeznaczony na refleksje zamiast wykorzystać na opamiętanie, wykorzystał na obronę swojego stanowiska wysyłając różne enigmatyczne teksty.
Takie zachowanie nie będzie tolerowane na tym forum, bo przypomina ono postępowanie i tok rozumowania tych, którzy wieki temu organizowali krucjaty. Cyryl swoim zachowaniem pokazuje, że obce są Mu zasady tolerancji i poszanowania pomiędzy religiami. Jest to postawa w której wyczuwa się parcie do otwartych konfliktów.
Reansumując nazwanie świętej księgi innej religii, czy szydzenie z doktryn różnych wyznań jest całkowitym naruszeniem regulaminu tego forum w punkcie 8."

http://biblia.webd.pl/forum/warnings.php?mode=detail&userid=1540 Zobaczcie RN broni księgi szatana czyli broni nauk Szatana, Smoka, Węża!!!! Dodatkowo RN zwyczajnie kłamie. Dowody mu przedstawiłem. Co ciekawe RN imputuje mi, że pisząc prawdę o islamie  powoduje konflikty.

RN w tym samym temacie imputował mi niegrzecznym pytanie, co chce zrobić z katolikami. Przypominam pisałem wtedy o zbrodniach Watykanu w całej historii oraz o opinii innych znanych historycznych postaci o jezuitach:

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10501&postdays=0&postorder=asc&start=60

Zresztą Anna01 także nie wiedziała kim są jezuici więc jej podałem konkretne cytaty.

 

Użytkownik RN chciał abym mu dostarczył dowodu, ze sami muzułmanie uważają, że Koran - czyli objawienie dla Mahometa dał szatan. Otóż tak uważał pierwszy muzułmanin Mahomet. Oto dowody:

 

"Sam Mahomet wierzyl, ze byl opetany przez demona (oraz mial mysli samobojcze na tym tle). Podaje za biografia proroka popelniona przez Ibn Iszhaka, str. 94 (jest to najwczesniejsza biografia Mahometa, napisana 200 lat po jego smierci) / السيرة النبوية لإبن اسحاق ص. 94

قلت: إن الأبعد- يعني نفسه، صلى الله عليه وسلم - لشاعر أو مجنون، ثم قلت: لا تحدث قريش عني بهذا أبداً، لأعمدن إلى حالق من الجبل، فلأطرحن نفسي منه، فلأقتلنها، فلأستريحن،
(w calosci po arabsku tu: http://www.docstoc.com/docs/103993224/Ibn-Ishaq i po angielsku, str. 106: http://www.archive.org/details/IbnIshaq-SiratRasulAllah-translatorA.Guillaume)

"Myslalem, biada mi poecie lub opetanemu - Kurejszyci nigdy nie beda tak o mnie mowic! Rzuce sie w przepasc ze szczytu gorskiego i odnajde spokoj".

EDIT: Za wskazanie bledow w tlumaczeniu dziekuje Czlowiekowi z Piltdown.

Mahomet takze przyznal sie, ze otrzymal czec wersetow od szatana i przekazywal je tak, jakby byly objawione przez Boga (Koran 53:19-20, 17:73-75, 22:52-53)

Tafsir Al-Tabari 664/18 تفسير الطبري

فلما انتهى إلى قول الله : ( أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى ) ألقى الشيطان على لسانه ، لما كان يحدّث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه ، تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن ترتضى ، فلما سمعت قريش ذلك فرحوا وسرّهم ، وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم ، فأصاخوا له ، والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاءهم به عن ربهم ، ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولا زلل؛ فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها

W calosci po arabsku tu: http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=416&cat;=61 i po angielsku (str. 165-166) tu: http://www.archive.org/details/IbnIshaq-SiratRasulAllah-translatorA.Guillaume

"Szatan umiescil na jego jezyku . Kiedy Kurejszyci to uslyszeli, byli zachwyceni i bardzo zadowoleni ze sposobu, w ktory (Mahomet) mowil o ich bogach i go (Mahometa) sluchali; podczas gdy wyznawcy wierzyli, ze to, co ich prorok oglasza od Boga jest prawdziwe, nie podejrzewajac nawet pomylki, ani pustego pozadania, ani przejezyczenia".

Mahomet i jego wyznawcy oddawali poklony otrzymujac szatanskie objawienia (za Tafsir Al-Tabari 664/18 تفسير الطبري)

على خطأ ولا وهم ولا زلل ؛ فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها ، فسجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره ، وسجد من في المسجد من المشركين ، من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم ، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة ، فإنه كان شيخا كبيرا فلم يستطع ، فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها. ثم تفرّق الناس من المسجد ، وخرجت قريش وقد سرّهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم ، يقولون : قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر ، وقد زعم فيما يتلو أنها الغرانيق العلى ، وأن شفاعتهنّ ترتضى ،

W calosci po arabsku tu: http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=416&cat;=61 i po angielsku (str. 166) tu: http://www.archive.org/details/IbnIshaq-SiratRasulAllah-translatorA.Guillaume

"(...) muzulmanie oddali poklon, kiedy ich prorok oddal poklon potwierdzajac tym samym to, co zostalo mu objawione i wykonujac jego polecenia, a politeisci Kurejszyci, jak i inni obecni w meczecie poklonili sie, kiedy uslyszeli wzmianke o swoich bogach, zatem kazdy obecny w meczecie, i wierzacy i niewierzacy, poklonil sie. (...) "."

http://rebelya.pl/forum/watek/48498/

http://gloria.tv/?media=318001&language=YiwzPCkSG6u

oto inny dowód:

"Wątpliwości i samobójstwo

Po pierwszym religijnym doświadczeniu, na skutek którego Mohamet został przekonany, że został powołany na proroka i apostoła, zaczął on mieć wątpliwości co do tego, czy jest przy zdrowych zmysłach. W szczególności zaczął się obawiać, czy przypadkiem nie jest opętany przez demony.

 Fizyczne zachowanie towarzyszące jego religijnym transom nawet dla Mohameta wydawały się być zbyt zbliżone do tych, jakie miewali inni padający w atakach na ziemię, o których mówiono, że są opętani.

 Depresja w jaką popadł stała się tak nieznośna, że zdecydował popełnić on samobójstwo. Jednak w drodze na miejsce, gdzie chciał odebrać sobie życie doznał on kolejnego ataku. Tym razem wizja jakiej doznał zdawała się mówić, że nie ma odbierać sobie życia, gdyż faktycznie został powołany przez Boga. Jednak mimo tej wizji nadal był przygnębiony i pełen wątpliwości.

Rozpoczyna zwiastowanie

Kiedy w końcu zwierzył się żonie, przed którą otworzył swoje serce, znalazł w niej oparcie i przekonanie, że został powołany przez Boga na proroka i apostoła. Zachęciła ona go, aby zaczął dzielić się dobrą nowiną z rodziną i przyjaciółmi.

 Z początku Mohamet podzielił się swoim powołaniem z rodziną i bliskimi w tajemnicy. Faktycznie pierwszymi, którzy nawrócili się byli członkowie jego rodziny."

http://chrzescijanie.info/truth/islam/IV.html

 

Tak zatem RN, tak stawiając sprawę dał pokaz niezwykłej ignorancji. Zobaczcie pokazałem jasno na białym co założyciel islamu myślał o swoim objawieniu??? Myślał on, że został opętany. Dopiero jego żona, przekonała go, że nie jest opętany.

Zobaczcie tak naprawdę to KOBIETA ZADECYDOWAŁA, ŻE ISLAM I KORAN NIE JEST DZIEŁEM SZATANA!!! Sam Mahomet miał inne zdanie. Pomyślcie kto wiedział lepiej czy jest opętany, człowiek który był świadkiem i na własnej skórze doświadczył owego "objawienia" czy jego żona???

 

Logiczne jest, że zona kocha męża, i nie chciała aby Mahomet był przygnębiony a tym bardziej popełnił samobójstwo. A zatem nie była ona obiektywna oraz nie była świadkiem owych wizji.  

Administratorzy Anna01 i  ShadowLady86 oczywiście jako: CHRZESCIJANIE  stanęli po stronie deisty (ciekawe czy oni nawet nie wiedzą, ze muzułmanie chroniąc islam na wielu forach podszywają się pod ludzi z innych wyznań - to się nazywa takija:

http://www.wykop.pl/ramka/1554581/takija-schemat-klamstwa-w-islamie/

- możliwe, że RN może być muzułmaninem).

cz1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:55, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 7