Blog > Komentarze do wpisu

Walka z bałwochwalstwem w formie kultu "Królowej Niebios"...

Oto artykuły Henryka o bałwochwalczym kulcie Królowe Niebios: 

 

Jezus (Isus) Chrystus naszym Królem

 

 

Polacy, rodacy, Słowianie i wszyscy ludzie dobrej woli.

Polska jest od wielu lat w niewoli synagogi szatana, nazywanego także nasieniem węża. Kilka milionów rodaków uciekło spod kańczuga syjonistycznego do Australii, Anglii i wielu innych miejsc na świecie.

Obecnie naród polski oraz wszystkie narody słowiańskie są pod wielkim niebezpieczeństwem inwazji Islamu. Ludzie bez sumień o zezwierzęconych obyczajach są celowo sprowadzane do krajów Słowian w celu zupełnego ich wyniszczenia. Grozi nam z wielu kierunków całkowita zagłada!

Dlaczego chcą nas zniszczyć?

Ponieważ Słowianie są zaginionymi 10-cioma pokoleniami Izraela.  Władze  to wiedzą i dlatego istnieje olbrzymia luka w historii Polski przed rokiem 966 n.e. Dowody w linku. 10 pokoleń Izraela!

Synagoga szatana sprawuje nad nami tyrańską, morderczą, lichwiarską władzę  niszcząc wszystko, co się da zniszczyć. Istnieje jednak przyczyna,  dlaczego Bóg dopuszcza tyle nieszczęść na Polskę i na pozostałe narody słowiańskie.

01.04.1656 Król Jan Kazimierz podczas potopu Szwedów ukoronował dla

ochrony Polski wielbioną Matkę Boską, jako Królową Polski.

 Owa Koronacja rozpoczęła lawinę nieszczęść. Oto przerażające rezultaty wielbienia Królowej Niebios.

Potop szwedzki trwał od 1655-1660.

W potopie zginęło około 4,4 miliona Polaków, stracono olbrzymie dobra materialne i majątki, spalono 188 miast, 186 wsi, zniszczono 81 zamków, 136 kościołów, 89 pałaców.

Władze ukazują nam jedynie rzekomo cudowną obronę Częstochowy.  'Królowa' nie zdołała powstrzymać dalszej fali zbrodni i łupiestwa pomimo wielu błagań, modlitw, litanii, różańców i procesji.

Potem nastąpiły kolejne nieszczęścia polskie.

 • Trzy rozbiory Polski i życie pod zaborami.
 • Inwazja Napoleona na Rosję - zwana wojną polską.
 • I Wojna Światowa
 • Syjonistyczna Rewolucja Październikowa w Rosji
 • II Wojna Światowa i wszystkie związane z nią zbrodnie.

Po II wojnie fala zbrodni na Polakach nie ustała. Ilość zbrodni, począwszy od rządów UB i Żyda Jakuba Bermana  jest olbrzymia, a fala zbrodni nadal prześladuje naszą Ojczyznę. Prześladują Polskę samobójstwa, morderstwa polityczne, masowy exodus Polaków za chlebem ponieważ Polska jest niemal całkowicie niszczona i rozkradana przez wrogie nam władze syjonistyczne.

Oto rezultaty służenia Królowej Niebios oraz oddawania pokłonów bałwanom kategorycznie zabronionym przez Boga.

Najprawdopodobniej nie zdajesz sobie sprawy, że 10 Przykazań Bożych jest celowo  zniekształconych przez Kościół.

Oto Przykazania wprost z Biblii  w oryginalniej formie. a  poniżej dwa najważniejsze.

Wyjścia 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Dlaczego  oryginalne Przykazania tak się różnią od dobrze znanych  nam  Przykazań z Katechizmu?

Przyczyną ukrycia części Przykazań, czyli  ostrzeżenia przed bałwochwalstwem jest umożliwienie łamania dwóch najważniejszych przykazań.

Dlaczego Kościół dąży do łamania przez nas najważniejszych Przykazań?

Ponieważ Watykan w rzeczywistości wielbi... Lucyfera i dąży on do naszego potępienia! Dowody w linkach na końcu artykułu...

Czy istnieje wyjście z tak bardzo groźnej dla Polski sytuacji?

Istnieje i jest ono bardzo proste.

Bóg czeka, aż zwrócimy się wyłącznie do Niego z pokorą i prośbą o pomoc.

Tylko do Niego ponieważ pierwsze Przykazanie jest najważniejsze!

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Bóg jest jedyną Osobą, którą powinniśmy wielbić.

Dlaczego?

Ponieważ ON wszystko stworzył i Bóg jest Dawcą życia dla wszystkich stworzeń. 

Nie Królowa Niebios, nie Święty Mikołaj czy jakikolwiek inny święty. Nikogo nie wolno nam wielbić, poza Bogiem, ponieważ wszystko i wszyscy istniejemy z Jego woli.

Bóg także kategorycznie zabrania czynienia czegokolwiek, przed czym  człowiek mógłby się  kłaniać.

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył,

Mamy dwa kategoryczne zakazy - wytwarzania figur i obrazów oraz  klękania i kłaniania się przed nimi.

Nie ma znaczenia, co ty sobie wyobrażasz w obrazie, podobnie nie ma znaczenia jak widzisz znak... stopu.

Jest to kategoryczny zakaz bez jakiekolwiek możliwości pominięcia go!

Nie wolno nam wytwarzać i nie wolno nam wielbić jakiekolwiek figury, 'świętego' obrazu, czy to  Królowej Niebios, czy też krucyfiksu,  posągu, krzyża, jakiegokolwiek przedmiotu wykonanego rękami ludzkimi.

Podziękowanie za Jego dar życia należy się tylko i wyłącznie Dawcy życia,  czyli Bogu.

Jedynie On może dać nam życie wieczne w niebie lub na ziemi, lub je nam za  nasze grzechy odebrać.

Wielbienie kogokolwiek innego czy też jakiegokolwiek przedmiotu jest aktem wrogim, skierowanym przeciwko Bogu!

Kara za złamanie tych dwóch przykazań jest bardzo sroga, ale nagroda za  posłuszeństwo jest olbrzymia.

Odrzućmy bałwany i Królową Niebios!!!

Dopiero wtedy Bóg nas wyzwoli z tej  wielowiekowej morderczej niewoli.

Módlmy się bez obrazów i posągów, nie do Marii czyli Królowej Niebios ale tylko do Boga, według wzoru jaki na Syn Boży podał.

Do modlitwy Ojcze Nasz dodawajmy nasze prośby tak, jak potrafimy: o wyzwolenie nas z niewoli i okrutnego jarzma nasienia węża.

Drugim, nie mniej ważnym uczynkiem jest uprzedzanie innych przed takim  wielkim grzechem!

Im więcej ludzi modlących się do Boga, tym większe nadzieje na nasze  wyzwolenie.

Chrystus jest naszym Królem i On wkrótce obejmie  władzę i Słowiańszczyzna będzie całkowicie bezpieczna pod Jego panowaniem.

Bóg czeka na nasze nawrócenie się do Niego i porzucenie znienawidzonej przez Niego Królowej Niebios czy też Królowej Polski oraz wszystkich bałwanów, czyli posągów, krucyfiksów, 'świętych' obrazów, medalików, różańców i temu podobnych grzesznych przedmiotów.

Chrystus zapytany, jak mamy się modlić, odpowiedział tak:

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze  nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10)  Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola  twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam  dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;  (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;  Niech się tak  stanie.  (Słowa - Amen - nie powinniśmy używać, ponieważ jest  ono  imieniem  fałszywego egipskiego boga!)

Do tej modlitwy dodawajmy własny tekst własnego odczucia, jak - Ojczyznę naszą racz  nam wrócić Panie - czy - I oddal od nas dalsze Twe karanie,  Chroń nas Panie, tylko w Tobie nadzieja, czy inne własne prośby.

Jedynie ścisłe przestrzeganie Jego pierwszych dwóch Przykazań przez wielu  Słowian, spowoduje Jego akcję, nadprzyrodzony akt wyzwolenia  Ludu Bożego z niewoli nasienia węża.

Bądźmy więc posłuszni wobec Boga i Jego Przykazań i zapomnijmy o różnicach  wyznaniowych i zjednoczmy się, razem, ale osobno, każdy czy każda, w swoim domu prośmy  Boga codziennie i gorliwie o wyzwolenie nas z tej nieludzkiej niewoli.

Nadchodzi szybko czas przyjścia Królestwa Bożego, które Bóg obiecał nam wiele  wieków temu i na siebie samego to zaprzysiągł.

To jest właśnie to Królestwo Boże z modlitwy Pańskiej i jest ono bardzo blisko nas.

Dlatego świat szatana, który o tym doskonale wie, przyspiesza naszą opresję, wyzysk i planuje naszą eksterminację rękami Islamu.

Jedynie Bóg może nam pomóc ale MUSIMY kategorycznie odrzucać Królową Niebios oraz wszelkie formy bałwochwalstwa.

Rozpocznij czyste od bałwochwalstwa modlitwy do samego Boga i dostąp obfitych błogosławieństw  obiecanych przed wieloma wiekami.

Bóg przysiągł wielokrotnie na samego siebie że uwolni nas z tej okrutnej niewoli.

Jeżeli chcesz poznać więcej czystej prawdy biblijnej a także dowiedzieć się,  co w rzeczywistości dzieje się na całej ziemi, zacznij czytać obszerne wyjaśnienia z tego linku - Nawigacja. Jeżeli chcesz osobiście poznać szczegóły naszego zbawienia, przeczytaj ten artykuł. Zbawienie, nie tylko dla orłów.

Jeżeli miłujesz Boga, odrzuć natychmiast pogańskie bałwochwalstwo oraz pogański kult Królowej Niebios!


Wielu Chrześcijan rozpoczyna uświadamianie rodaków i wielkim niebezpieczeństwie bałwochwalczego kultu Królowej Niebios. Poniżej streszczenie tej strony na rycinach, które mogą być dowolnie rozpowszechniane za pomocą emaili.

Link -

Ulotki przeznaczone do druku oraz do rozpowszechniania za pomocą emalii.


 

Linki do materiałów szczegółowo wyjaśniających poruszane problemy.

Stop bałwochwalstwu!

ISLAM - najbardziej niebezpieczny trik szatana

Cudowne wybawienie Ludu Bożego

Dobra Nowina - plan wyzwolenia ludu Bożego.

Papież Franciszek skazany na dożywocie za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Watykan wielbi Lucyfera

Bałwochwalstwo - dlaczego należy go unikać?

Kilka wartościowych linków., do których warto często zaglądać.

http://cyryl.blox.pl/html
http://mojaopoka.blogspot.com
http://arkabushiego.blox.pl
http://oislamie.wordpress.com
http://poznanieprawdy.ucoz.pl/
https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
http://damgrath.blogspot.com.au/
http://prawdanaswyzwoli.com/

 

http://zbawienie.com/

 

Czy wiesz o tym, że Bóg nienawidzi... bałwochwalstwa i... Królowej Niebios!?

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (Wyjścia 20:3)

Biblia nigdzie nie pochwala bałwochwalstwa oraz czczenia Królowej Niebios.

Księga Wyjścia 20: 4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym. (Sprawdź link - BM)

 

 

 

 

 

Jana 14:6  Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

 

Chrystus nigdy nie nakazał wielbienia, posłuszeństwa i wstawiennictwa swej matki!

Czy bałwochwalstwo pomogło  Ojczyźnie!?

Jeremiasza 7:(16) Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham! (17) Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? (18) Dzieci zbierają drwa a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. (19) Czy mnie tym obrażają – mówi Pan – czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? BM (22) Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, (23) Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. BM

Bóg karze śmiercią za czczenie Królowej Niebios!

Jeremiasza 44:25 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, ślubowałyście swoimi ustami i spełniałyście swoimi rękami to, co mówiłyście: Chcemy spełnić nasze śluby, które ślubowałyśmy, że będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów. Dochowujcie więc gorliwie waszych ślubów i spełniajcie pilnie wasze śluby! 26 Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej: Oto Ja przysięgam na wielkie moje imię - mówi Pan - że moje imię już nigdy nie będzie wzywane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie: Jako żyje Wszechmocny Pan! 27 Oto Ja pilnować ich będę ku złemu, a nie ku dobremu, i wszyscy mężowie judzcy, którzy są w ziemi egipskiej, zginą doszczętnie od miecza i głodu,

To Bóg stworzył Niebo i Ziemię i tylko Jemu należy się dziękczynienie za Jego dar życia. On jest naszym Ojcem a my jesteśmy Jego ludem.

Jeżeli czcisz Królową Niebios...

grozi ci śmierć z wyroku Boga!

Miliony ludzi zginęło z tego powodu.

Nie bądź kolejną ofiarą Królowej Niebios!

Znacznie więcej informacji na temat bałwochwalstwa oraz wielbienia  Matki Boskiej.

Linki:

 

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Watykan został uznany za organizację zbrodniczą i nielegalną a papież Franciszek został skazany na dożywotnie więzienie za zbrodnie przeciwko ludzkości?

Sprawdź - http://www.zbawieniecom.fora.pl, http://wordwatcher.net/?p=114

Bądź posłuszny Bogu a nie ludziom takiego pokroju!

Kilka artykułów z obfitymi dowodami w tym temacie, które do tej pory były uważane przez obrońców Kościoła jako nienawistne, fikcyjne i kłamliwe ataki na Katolicyzm.

Zaprzestań bałwochwalstwa i kultu Królowej Niebios!

Nie ufaj ludziom - ufaj tylko Bogu. Bóg za dobre wynagradza a za złe karze.

BAŁWOCHWALSTWO i kult Królowej Niebios to wyjątkowe zło, potępione w pierwszym przykazaniu Bożym.

  Kościół Katolicki przykazanie to celowo usunął. http://www.proroctwa.com/stop.htm

 

Zobaczmy, jak szatan ponownie wprowadził bałwochwalstwo tym razem do chrześcijaństwa!!! Wykorzystał do tego matkę Isusa, Marie - która jako bogobojna Izraelitka, nie życzyła by sobie nigdy aby jej osobę wykorzystać do celów bałwochwalczych!!! Pod postacią Marii - szatan rozprzestrzenił w chrześcijaństwie pogański kult "Królowej Niebios" i uczynił to ponownie. Wcześniej tenże kult "Królowej Niebios" szatan rozprzestrzenił w Izraelu!!! Metody działania naszego wroga się nie zmieniły i są takie same!!!

 

Zacznijmy modlić się tylko do Samego Boga, który jest naszym Ojcem!!! Tak nauczał nas ISUS CHRYSTUS!!! Zacznijmy się modlić bracia Słowianie - zaginiony Izraelu - tylko do naszego Boga - Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba - Tego który Jest - Świętego Izraela!!! To jest Bóg naszych Ojców, nasz Bóg, Stworzyciel Świata tylko on nas może wysłuchać i ocalić!!!

 

Zaprzestańmy modlitw do Marii, świętych i innych istot!!! Gdyż jest to bałwochwalstwo!!! środa, 14 października 2015, cyryl27

Polecane wpisy

 • Wieża Babel to cel Babilonu.....

  Z księgi Rodzaju http://bibliamesjanska.com/Rdz/11.html wiadomo, że ludzkość zamiast rozproszyć się po całej ziemi zaczęła się koncertować. W tym celu wybudowa

 • Modlitwa o wybawienie od złego. Apel Bushiego

  Oto Apel Bushiego i ludzi z forum. Od piątku 18 września zaczynamy modlitwy codziennie Ojcze nasz, o ochronę nas przed islamem: Modlitwa o wybawienie od złego.

 • Chrześcijanie dlaczego są prześladowani???

  Dlaczego chrześcijanie są prześladowani przez władze wszystkich państw??? http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Nasilaja-sie-przesladowania-chrzescijan-w-Chin

Komentarze
2015/12/29 20:28:12
Witaj,
Trudno się z wami skontaktować.
Mam pewien problem wiem, że piszesz z Henrykiem i innymi na forum, jestem z wami od ponad roku już i dużo się w moim życiu zmieniło na lepsze.
Lecz wynikneło z tego też troszkę problemów
Proszę o kontakt do Ciebie bym mógł z kimś od was popisać
Pozdrawiam Karol
-
2016/03/05 17:22:52
Witajcie!
Spotkałem dziś taki filmik: wolna-polska.pl/wiadomosci/profanacja-sztuki-sakralnej-w-polsce-2016-03
Chociaż intencje jego autorów są inne, to może być kolejnym dowodem na satanistyczny podtekst kultu maryjnego.
A przedstawione profanacje obrazów to operacje "fałszywej flagi" coś takiego jak malowanie swastyk przez żydów na swoich drzwiach jako dowód antysemityzmu.
-
2016/05/25 00:38:45
Panie Cyryl, w tonach twoich komentarzy przejawia się wątek że aniołowie zeszli na ziemię i seksili się z córkami ziemskimi, tyle to jeszcze można zrozumieć. Jednakże twierdzenie że absolutnych buntowników coś takiego jak seks z kobietami pogrążyło jest w najlepszym wypadku skrawkiem teorii. Świadczyło by to o tym, że anioł ,zbuntowany anioł, czy cholera wie co tak czy inaczej podlega zakonowi przeznaczonemu dla ludzi, inteligentny jesteś no chyba nie zaprzeczysz że jest to w najlepszym wypadku teoryjka, bo przecież nawet nie teoria. Piszesz o tym jak by to było oczywistym faktem, co oczywiście rzuca na ciebie cień podejrzeń, bo nie możesz tego wiedzieć, ani udowodnić nawet z kontekstu wyrwanymi cytatami.