Blog > Komentarze do wpisu

Schemat szatańskiej władzy nad światem !!!

Oto ważny post brata Henryka z forum zbawienie:
 
 
 
Postaram się w krótki sposób wyjaśnić, kim są Żydzi. Te dwie piramidy nam pomogą.

To, kto jest Żydem a kto nie jest, nie ma żadnego znaczenia.

Patrząc na piramidę, pod Lucyferem są najpierw upadli aniołowie. Dalej jest ich potomstwo, Niefilmowane, najprawdopodobniej część 13 rodów 'królewskich'. oraz najwyższe rangi w Watykanie, z Jezuitami włącznie.

Żydostwo jest zupełnie nie istotne w tym przypadku, ponieważ celem jest walka z Bogiem.

Dalej, idziemy w dół piramidy, mamy najrozmaitszej maści hybrydy, bliższe lub dalsze odskoki od Nefilimów.

Należą do nich Żydzi, Islamiści i wiele innych grup, które nawet nie wiedzą kim są. Na tym etapie rozpoznajemy ich po ich uczynkach. Czyli po braku ludzkich odczuć i sumień.

Są to nasze władze, ściśle związane z szatanem, lucyferianizmem, rytuałami, pedofilią itd.

Niżej są korporacje, wielkie biznesy, mass media, Hollywood. Na tym etapie nadal Żydostwo nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nadal oficjalnie wielbi się Lucyfera, składa się ofiary z dzieci, większość ludzi na tych szczytach to pedofile, geje i inne zdziczenia. Nadal brak im sumień ludzkich.

Cała ta seria to... nasienie węża.

Dopiero niżej zaczyna się Żydostwo, które wierzy w szatański Talmud, a Muzułmanie mają równie 'wartościowy' Koran. Obydwie księgo zachęcają do pedofilii. Na tym etapie Żydzi są już syjonistami, czyli jest to masa skazana przez tych wyższych na śmierć i na nich ma być zrzucona wina za niemal wszystkie zbrodnie. Taj jak zakłada to plan 3 wojny. Islam i syjonizm musi się nawzajem zniszczyć.

Ludzie ci są manewrowani przez tych z góry i im wierzą. Robią dla nich brudną i krwawą robotę.

Część z nich może być zupełnie przyzwoita. Jakim cudem? Po prostu ich pra babcie, babcie, mamusie wcale nie musiały mieć seks z Żydami ale... różnie to bywało i przemarsze różnych armii oraz związane z tym gwałty powodowały, że narodził się chłopak, czysty człowiek z sumieniem, ale go obrzezano i powiedziano mu że jest Żydem. On dał początek dwóm trzem pokoleniom takim pseudo Żydom i oni wszyscy święcie wierzą w to, że są Żydami.

Różnica tkwi w tym, że oni mają sumienia!

Dlatego władze dążą do skanowania DNA, aby rozpoznać, kto jest hybrydą a kto nie. Tylko hybrydom daje się najokrutniejsze polecenia mordowania Chrześcijan, ponieważ oni uwielbiają taką mokrą robotę. Czyli wielu Chrześcijan moze być w rzeczywistości hybrydami/Żydami w cale o tym nie wiedzą - rozpoznajemy ich po pedofilii, i może być odwrotnie. Czyli Żydzi z sumieniami, katolicy (znałem takiego).

Dla rzeczywistych Żydów ich wiara jest istotna z jednej głównej przyczyny. Oni się po żydostwie rozpoznają i antysemitym ich bardzo jednoczy.

Blogi antysemityzmu tytułują Żydami wszystkich, którzy w rodzinach mają jakiekolwiek ślady, i to znacznie zwiększa liczbę Żydów. Gdybyśmy traktowali Żydów jako potomków ojca i matki, obojga Żydów, to byłoby ich może z 10%-15% tego, co się nam podaje.

Dlatego żydowskie rządy z chęcią zapraszają braci/hybrydów islamskich, także bez sumień, aby ci mordowali Chrześcijan. Ci islamiści to takie same hybrydy jak nasze władze, ale na o wiele niższym poziomie intelektualnym.

Ci mądrzejsi z obu stron wiedzą, że wielbią Lucyfera, ci drudzy myślą że wielbią Allaha a Żydzi mniej rozumni myślą, że wielbią... Boga.

Jedyni Żydzi wielbiący Boga to Żydzi ortodoksyjni, wierzący w Torę czyli księgi Mojżesza. To oni są najczęściej ofiarami tych szatańskich Żydów lucyferiańskich i oni głównie ginęli podczas II WŚ.

Czyli pozornie wygląda, że Żydzi rządzą światem, ale nad wszystkimi, poza Lucyferem władzę sprawuje Watykan z olbrzymią siecią Jezuitów/hybrydów. Na wszelki wypadek winę za zbrodnie Jezuitów zwala się ogólnie na Żydów, jak to robi ks. Rydzyk.

Watykan był najwierniejszym sługą Lucyfera, ale on wie, że nastaje sąd Boży nad Watykanem i musi on zmienić taktykę. A Watykan ujawnia coraz bardziej, komu on służy i jego zbrodnie są coraz bardziej widoczne.

W ten sposób Wielka Nierządnica - Nierząd jest gównie bałwochwalstwem według Biblii - ujeżdża, czyli kontroluje Bestię w której są: upadłe anioły - część, wielu Nefilimów, Żydów, Islamistów itd. Upadłe anioły to dawni królowie Grecji, Rzymu, Asyrii, Persji itd.

Kiedy Watykan otrzyma wykonanie wyroku, owa Bestia zniszczy go i zastąpi.

Watykan ukrywa swoją władzę sprawiając wrażenie, że Żydzi żądza światem, co odejmuje winę za wszelkie zbrodnie od Watykanu.

Jezuici mają na świecie wiele uniwersytetów i z nich wychodzą na świat wyszkoleni w doktrynie lucyferiańskiej ludzie sprawujące władzę.

W tym linku mamy niepełną listę jezuickich uczelni na całym świecie.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jesuit_institutions

Właścicielem mediów jest Watykan, dlatego tak niewiele o nim wiemy.
https://www.youtube.com/watch?v=F_LZdde76KM

https://www.youtube.com/watch?v=dwBkqCu7-b8Ten człowiek to otruty po kilku nieudanych próbach były Jezuita, Alberto Rivera. Producent tego filmu
także został zamordowany, ale filmu nie udało się powstrzymać.

Mam ten film dwu godzinny po angielsku, gdzie Alberto ujawnia wiele prawdy o Jezuitach.

W tym filmie Alberto ujawnia także że zakon Jezuitów to nie jest rzeczywisty zakon, ale w nim jest okultystyczna grupa,
coś w rodzaju Masonów którzy otoczeni są największą tajemnicą.

Warto den krótki filmik dobrze przestudiować - każde zdanie.
 
 
Zauważmy jedno Watykan z ramienia szatana sprawuje władzę nad światem!!!!
 
Owa władza jest przed zwykłymi ludżmi ukrywana ale jej skutki odczuwamy wszyscy. Co ciekawe Jezuici od wielu lat kontrolują uczelnie!! Oznacza to, że kontrola myślenia  dotyka nasz wszystkich!!!
 
Kto kontroluje naukę ten kontroluje świat!!!
 
Obecnie mamy do czynienia z podważaniem wielu t.z.w. "osiągnięć nauki" czyli m.in:
 
1. Teorii ewolucji
2. Teorii heliocentrycznej i ziemi kulistej,
3. Wszelkich innych teorii - które są tak naprawdę gigantycznymi kłamstwami mającym na celu podważenie wiarygodności Biblii i Słów Boga w niej zawartych!!!
 
Jezuici zostali powołani przez papieża do walki z reformacją!!! A celem Reformacja było to aby kościół zaczął kierować się naukami zawartymi w Biblii i odrzucił tradycje sprzeczne z Biblią!!! Czyli Jezuici zostali powołani do zwalczania Słów Boga poprzez podważania autorytetu tychże Słów!!! W tym celu jezuici opanowali wszelkie uczelnie!!! Obecny kryzys chrześcijaństwa oraz galupujaca w świecie głupota i nikim poziom intelektualny to efekt działań Jezuitów.
 
Poprzez opanowanie uniwersytetów jezuici podporządkowali świat Watykanowi!!! To elity "chowane" na tych uniwersytetach wywołały dwie wojny światowe i obecnie są w trakcie realizacji 3 wojny światowej:
 
 
Jezuici to armia - jak słusznie zauważył mason Napoleon Bonaparte - to najgroźniejsza armia Wielkiej Nierządnicy!!!
 
sobota, 03 października 2015, cyryl27

Polecane wpisy

  • Modlitwa o wybawienie od złego. Apel Bushiego

    Oto Apel Bushiego i ludzi z forum. Od piątku 18 września zaczynamy modlitwy codziennie Ojcze nasz, o ochronę nas przed islamem: Modlitwa o wybawienie od złego.

  • Chrześcijanie dlaczego są prześladowani???

    Dlaczego chrześcijanie są prześladowani przez władze wszystkich państw??? http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Nasilaja-sie-przesladowania-chrzescijan-w-Chin

  • Kara śmierci, dla morderców...

    Temat kary śmierci dla morderców jest bardzo ważny. W tej kwestii sam Bóg, wypowiada się wielokrotnie i jednoznacznie. Zacznijmy wpierw od definicji człowieka: