Blog > Komentarze do wpisu

Wieża Babel to cel Babilonu.....

 

Z księgi Rodzaju http://bibliamesjanska.com/Rdz/11.html wiadomo, że ludzkość zamiast rozproszyć się po całej ziemi zaczęła się koncertować. W tym celu wybudowała wieżę Babel oraz miasto. Koncertowanie ludzkości miało na celu bunt po potopie przeciwko Bogu. W tym celu Bóg pomieszał ludzkości języki i podzielił ją na narody:

 

(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.

(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!

(8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.

 

Zauważmy, otóż narody i języki to nowe prawo Boga dotyczące funkcjonowania ludzkości. To jest także Tora. A kto występował przeciwko temu prawu??

 

Otóż Babilon. Babilon był pierwszym państwem które mieszało języki i narody. Było to też, starożytne miasto które miało być niczym wieża Babel drogą do Boga:

 

Babilon (sum. ká.dingir.raki „brama boga”; akad. Bāb-ilim „brama boga” lub Bāb-ilāni „brama bogów”; gr. Βαβυλών Babylōn; bibl. בָּבֶל Bābel; arab. بابل Bābil)[1] – starożytne miasto położone w Mezopotamii, nad Eufratem, dawna stolica Babilonii; obecnie stanowisko archeologiczne Atlal Babil[2] w Iraku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Babilon

Otóż wg Daniela Babilon miał istnieć aż do końca czasów. Sen Nebukadnesa dotyczący posągu to pokazuje: http://bibliamesjanska.com/Dn/2.html. Posąg wpierw był ze złota potem w dół ze srebra, miedzi, żelaza a nogi jego były mieszaniną żelaza i gliny. Oznacza to wiele. Otóż złoto symbolizuje trwałość a dalsze metale symbolizują, że ów Babilon jest coraz słabszy. Nogi pokazują, że owa władza Babilonu będzie najsłabsza.

 

I tak Wielka Nierządnica z księgi Objawienia jest najsłabsza w historii, jej władza jest chwiejna. Jednak jest ona tym samym Babilonem. Dlaczego jej władza jest chwiejna??? Ponieważ czerpie ona swoją władzę z dwóch  przeciwstawnych źródeł. Od szatana ale także czerpie swoją moc i pochodzenie od jednego ze zborów które założył Isus:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

 http://bibliamesjanska.com/Ap/17.html

 

Tak Paweł, propagował ideologie Babilonu czyli:

Ponownego zjednoczenia ludzkości przeciwko Bogu!! Paweł położył nowe podwaliny, pod stary Babilon - wtedy to był Rzym. Już wtedy Rzym, pod wpływem ewangelii Isusa Chrystusa upadał. Paweł wykorzystał chrześcijaństwo = jak wilk w owczej skórze - aby stworzyć nowy Babilon i tym samym wypełniło się proroctwo z księgi Daniela o posągu. żalezna część posągu - Rzym upadł - a w jego miejsce powstał Nowy Rzym, Nierządnica, Wielki Babilon, o nogach z gliny i żelaza.  Nauki Pawła miały na celu:

 

1. Stopniową likwidacje starego porządku świata - opartego na prawie Bożym -  i wprowadzenie NWO - Nowego porządku Świata - którym owo prawo Boże zostało anulowane przez Pawła.

2. Likwidacje wszelkich narodów poprzez wymieszanie ich  i zjednoczenie przeciwko Bogu.

 

Ramieniem Pawła w realizacji jego szatańskich nauk był zawsze Rzym. Paweł był obywatelem Rzymu - to wiele mówi. Rzym przeobraził się w Wielką Nierządnice - gdyż naród Rzymski upadł i upadła jego żelazna moc. Zauważmy jedno nogi posągu były po części z żelaza a po części z gliny, otóż nogi są najdłuższą częscią ciała, podobnie jak Historia Watykanu także jest najdłuższą historią posągu Babilońskiego.

 

Obecnie zapewne jesteśmy ku końcowi historii Babilonu. Obecnie Wielka Nierządnica - na czele z czcicielem diabła papieżem Franciszkiem - otwarcie promują NWO:

http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850

Tutaj Henryk opisał na czym ma on w rzeczywistości polegać:

http://zbawienie.forumotion.com/t16p300-wiadomosci-w-swietle-proroctw

Jedno, jest pewne nie będzie żadnego NWO!!!

 

(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył  świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w  jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Daniela 7

 

O tak będą zamiary wprowadzenia NWO, ale ostatecznie Bóg wprowadzi w końcu w pełnym zakresie swoje doskonałe prawo!!!

 

Oby Twoje Królestwo, panowanie i prawo zostało wprowadzone jak najszybciej Święty Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba!!!!

 

 

wtorek, 29 września 2015, cyryl27

Polecane wpisy

Komentarze
2015/09/29 23:35:43
Babilon czerpie jak napisałeś z kreatywności upadłych, demonów i szatana. Wszystkie kolejne mocarstwa które po sobie następują: Persja, Grecja, Cesarstwo Rzymskie, potem Imperium Romanum, wszystkie są częścią starego Babilonu. Jedynie centra dowodzenia się zmieniały oraz administracja. Same bóstwa jedynie po kosmetycznych poprawkach w postaci podmianki imienia pojawiały się zawsze w tych "inkarnacjach" babilońskich. Wygląda na to że same stopy posągu ze snu Nabunesedara , są wymieszane z gliną. Dobrze napisałeś Cyrylu, że to oznacza najsłabsze ogniwo. Syn Boży rozrobił tą glinę osobiście ,przygotował specjalnie na tą ważną okazję upadku CYWILIZACJI SZATANA. Babilon się chwieje, dzięki glinie czyli chrześcijaństwu, Watykan stara się wysuszać "glinę" by była stabilna z żelazem. Sucha glina to kościół katolicki. Jednak Ewangelie robią robotę i tylko trzeba owego kamienia, który ma się oderwać bez udziału ludzkich rąk i zniszczyć stopy. Widzimy że Watykan w panice stara się jednoczyć wszystkich, dlatego że całą niepodzieloną masę łatwiej zwieźć i okłamać, oraz buntować. Przeciwko komu ? wszyscy wiemy przeciwko komu !
-
2015/09/29 23:38:32
Zapomniałem dodać , zrezygnuj z zielonej czcionki bo na szarym tle nic nie widać !