Blog > Komentarze do wpisu

Kara śmierci, dla morderców...

Temat kary śmierci dla morderców jest bardzo ważny. W tej kwestii sam Bóg, wypowiada się wielokrotnie i jednoznacznie.

 

Zacznijmy wpierw od definicji człowieka:

 

"(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę." Ks. Rodz. 1

Bóg uczynił człowieka - mężczyznę i kobietę, na swój obraz swoje podobieństwo.

 

Oznacza to, że każdy człowiek jest obrazem Boga. Dlatego każdy dobry uczynek w stosunku do drugiego człowieka jest wyrazem szacunku do samego Stworzyciela.

Tak samo każdy zły uczynek wobec drugiego człowieka jest brakiem szacunku do Stworzyciela. Zresztą sam Isus powiedział jednoznacznie jak bardzo ważne są dobre uczynki wobec drugiego człowieka:

 

"(40) A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek  uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście." Mat. 25

 

Otóż czym jest mord??? Jest największym z grzechów jakie człowiek może popełnić wobec Boga. Otóż morderca zabija człowiek - czyli istotę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Otóż w przeciwieństwie do innych grzechów to skutki mordu nie można odwrócić.

 

Dlatego Bóg jednoznacznie wypowiedział się w kwestii kary dla morderców:

 

"(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka." Ks. rodz. 9

 

Otóż Bóg w przymierzu z całą ludzkością (Noe bowiem jest ojcem całej ludzkości po potopie), zaznaczył jednoznacznie, że każdy kto przelewa krew niewinnego człowieka ma być zabity przez drugiego człowieka.

 

Otóż tenże przepis Bóg najmocniej zaakcentował w przymierzu z Izraelem. Tam, oczywiście kara śmierci była przewidziana za inne przestępstwa, ponieważ Izrael to był naród wybrany od którego Bóg wymagał znacznie więcej (i znacznie więcej dawał temu narodowi błogosławieństw). Zobaczmy jak mocno to zaakcentował Bóg:

(14) Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go  podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Ks. Wyjść. 21

 

Otóż tutaj mamy definicje morderstwa. Czyli jest to umyślny a nie przypadkowy zamiar zabicia kogoś w podstępny sposób.

Czyli zabicie kogoś w przypadkowym pojedynku, bójce nie jest morderstwem. W Izraelu zresztą były specjalne miejsca - miasta ucieczki, w których przypadkowy zabójca mógł się schronić przed zemstą:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_ucieczki

"(13) Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod  rękę, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciec." Ks. Wyjsć. 21

 

czy tutaj:

http://bibliamesjanska.com/Lb/35.html

http://bibliamesjanska.com/Joz/20.html

 

 

Jednak dla mordercy nie było amnestii. Nawet jedyny ołtarz w świątyni nie był schronieniem dla mordercy.

 

Inne przepisy prawa Bożego:

(17) Jeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Ks. Kap. 24

  czy tutaj:

(33) Nie bezcześćcie ziemi, w której mieszkacie! Krew bowiem bezcześci  ziemię, a ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana,  inaczej jak tylko krwią tego, który ją przelewa. Ks. Liczb 35

 

Zobaczcie Bóg powiedział jasno, ze ziemi nie można oczyścić z krwi ofiary inaczej jak tylko przez krew mordercy!!!!

 

Prawo kary śmierci znane było już od Edenu:

 

"(13) Wtedy rzekł Kain do Pana Boga: Moja wina jest zbyt wielka, aby mnie ją odpuszczono.

(14) Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie.

(15) I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka." Ks. Rodz. 4

 

Zobaczcie Kain wiedział, co grozi za mord na drugim człowieku. Jednak Bóg uczynił specjalny wyjątek aby Kainowi nie groziła śmierć z rąk drugiego człowieka.

 

Otóż, jak ma się kara śmierci do morderców do ewangelii i miłości do nieprzyjaciół oraz przebaczenia???

 

Zauważmy jedno, chrześcijanie oczekują dopiero na Królestwo Boże. Modlitwa "Ojcze nasz" o tym dobitnie mówi.

 

Isus przygotował chrześcijan do życia pod okupacją szatana i jego rządów. A zatem, chrześcijanin nie może mścić się na mordercy,  z prostego powodu, krew pomordowanych - świętych woła o pomstę do Boga. Zobaczmy na ten wers Apokalipsy:

 

"(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla  Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.

(10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz  sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

(11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze  odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy  mieli podobnie jak oni ponieść śmierć." Ap 6

 

Zobaczmy, jaką Isus zostawił pułapkę na szatana. Chrześcijanie którzy przestrzegają wszystkich przykazań Isusa - niczym wierni żołnierze - w tym zaniechania pomsty na mordercach, tak naprawdę przybliżają Królestwo Boga.

 

Chrześcijanie wydają się łatwym celem, dlatego islamistom, syjonistom i innym szatańskim sługom wydaje się, że bezkarnie można mordować świętych.

Chrześcijanie nie mszczą się na mordercach. A szatan zachęca do dalszych mordów na chrześcijanach poprzez wprowadzenie zakazu kary śmierci dla morderców w państwach chrześcijan.

 

Ale co to powoduje??? Mordercy nie są skazywani na śmierć tylko siedzą w więzieniu a....

 

KREW POMORDOWANYCH ŚWIĘTYCH WOŁA Z ZIEMI O POMSTĘ DO BOGA!!!! LS. LICZB ROZDZ. 35 JASNO O TYM MÓWI. ZIEMIA CORAZ BARDZIEJ JEST ZANIECZYSZCZONA PRZEZ KREW POMORDOWANYCH NASZYCH WSPÓŁBRACI.

Zobaczmy islamiści z Isis mordują chrześcijan i innych niewinnych ludzi. I w ten sposób krew naszych współbraci woła do Boga o sprawiedliwość.

 

Szatan doskonale zdaje sobie sprawę, że działa na granicy cierpliwości Boga. Jeśli zacznie karać śmiercią morderców chrześcijan to wtedy spadnie liczba, chętnych do zabijania chrześcijan. No ale jak zachęca innych do mordowania niewinnych to skraca się czas jego władzy nad ziemią!!!!

 

Isus doskonale zna prawo swego Ojca i sam zastawił na szatana pułapkę.

 

Chrześcijanie przez swoje przebaczenie i wypełnianie nauk Isusa w tym miłości do nieprzyjaciół, przebaczenie i nie mszczenia się na mordercach przybliżają Królestwo Boga.

Dlaczego zatem szatan jednak jest zmuszony do tego ruchu??? Zobaczmy na plan 3 wojen światowych:

 

 "Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok."

http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

 

Otóż brak kary śmierci dla morderców jest bezprawiem, którego celem jest oziębienie miłości chrześcijan. Isus od inne strony pokazan szatański plan trzech wojen światowych:

 

"(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie  zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest  Chrystus, i wielu zwiodą.

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie,  abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo  przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i  wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i  nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu  oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony." Mat 24

 

Brak kary śmierci dla morderców i pokazywanie owych morderców - jak po dokonanym morderstwie, zyją bezpiecznie w więzieniu - jest rozmnożeniem bezprawia, aby oziębić miłość chrześcijan. Ma to na celu zachęcenie ludzi do odrzucenia chrześcijaństwa i przyjęcia nauk szatana.

 

Chrześcijanie mają jednak wytrwać do końca.

 

(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto  zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara  świętych. Ap. 13

 

Mamy trwać w miłości w świecie bezprawia. Mamy się nie przejmować, ze szatańskie rządy nie skazują morderców na śmierć. Tak naprawdę, szatańskie rządy same kręcą na siebie bicz.

 

Pamiętajmy celem szatana jest zachęcenie nas do mordowania i łamania innych przykazań aby odwieść nas od zbawienia. Taki jest cel trzech wojen światowych.

Zobaczmy, w jaki sposób szatan nakazuje składnia swoim sługom dowodu ich wierności??? Poprzez mordowanie niewinnych dzieci. W tenże sposób sataniści podpisują na siebie wyrok śmierci z rąk Boga.

 

Zobaczmy do czego zachęca szatański islam??? Do mordowania niewinnych w szczególności chrześcijan.

 

Do czego zachęca szatański Talmud do tego samego co szatański islam. Do mordowania niewinnych.

 

A czy owi sataniści składający dzieci w ofierze nie pomyśleli o jednym??? Ile ludzi bezpośrednio zabił szatan???

 

Ani jednego. Szatan nie ważył się zabić nawet Hioba. Dlaczego??? Ponieważ każdy anioł wie, co grozi za zabicie człowiek - stworzonego na obraz Boży.

 

Cel szatana jest taki sam zachęcić maksymalną ilość osób do mordów na niewinnych ludziach.

 

Zobaczmy do czego prowadziło bałwochwastwo??? Do tego, że Bałwany - demony - żądały składnia ofiar z dzieci. Ponieważ demony wiedziały, że ten czyn to jest zerwanie przymierza Boga jakie ten zawarł z ludzkością po potopie.

 

Izraelici wpierw dopuszczali się bałwochwalstwa a potem kończyli na składaniu własnych dzieci w ofierze bałwanom. Dlatego Bóg tak surowo ukrał Izrael.

 

Dlatego Bóg tak surowo zakazał Bałwochwalstwa - ponieważ wiedział, że to prowadzi zawsze do mordów na niewinnych osobach, NA RYTUALNYCH MORDACH.

 

W tych trudnych czasach nie dajmy się zwieść i trwajmy przy przykazaniach Isusa!!!

 

 


 

 

 Oto ciekawy komentarz brata Bushiego:

 

                                                                                                                        

"Ciekawe co piszesz, to było by logiczne działanie demonów, rozpowszechniając kult ofiarny z drugiego człowieka. Tak wielka ilość przelanej niewinnej krwi mocno musiało zanieczyszczać ziemię, dodatkowo uwłaczali tym Stwórcy tej ziemi, robiąc to czego On nie cierpi. Zwróć uwagę na takich Azteków, jak bardzo musieli skazić ziemię w miejscu gdzie oni to robili. Kanan nie był wcale gorszy, czytałem o tamtejszej tradycji w pewnej książce archeologicznej na temat cywilizacji Sumeru. Budując świątynię lub nawet zwykły dom, pod każdy róg budowli zakopywali kamień węgielny w postaci dzbanu glinianego z noworodkiem. Wszystko po to by sprzyjały im demony. Świat demoniczny jest mocno hierarchiczny i posiada również terytorializm. W zasadzie struktura naszego świata w którym żyjemy jest odbiciem tego co jest niewidzialne dla nas. Miejsca gdzie w przeszłości czczono demony np: Góra Ślęża, czy kopiec Wandy, to silne rejony gdzie demony mają ogromny wpływ na otoczenie. Dlatego na miejscach starych świątyń budowano klasztory i opactwa. Tam zawsze odbywały się różnego rodzaju misteria. Możliwe że to ma związek z tym co napisałeś, czyli przekleństwem ziemi którą zraszana niewinną , niepomszczoną krwią. Teraz nasuwa się pytanie: Czy przyjście Chrystusa i aniołów, oraz sąd nad "przewrotnymi oczyści ziemię?. Czy po ostatecznym spaleniu wszystkich przeciwników i sprawców zbrodni w jeziorze ognia, oczyści się ziemia?. A może to pierwsza śmierć zmazuje winę a druga śmierć ?"

 

Zobaczmy ten przykład pokazuje jak mocno Bóg miłuje ludzkość. Dla Boga każdy człowiek który się urodził jest pod osobistą ochroną Boga - poprzez jego prawo, które skazuje na śmierć każdą osobę która morduje niewinną osobę.

 

Szatan poprzez zachętę do bałwochwalstwa zaraz potem stara się wprowadzić rytualne mordy na niewinnych osobach.

 

CZYM JEST WYSTAWIENIE NA WIDOK PUBLICZNY DOKTRYNY LUCYFERA, O KTÓRYM WSPOMINA ALBERT PIKE W PLANACH 3 WOJEN???

 

POMYŚLMY, RZADZĄCY ŚWIATEM SATANIŚCI PO CICHU W UKRYCIU DOKONUJĄ RYTUALNYCH MORDÓW NA DZIECIACH I INNYCH NIEWINNYCH OSOBACH. ONI CHCĄ OWE RYTUALNE MORDY KU CZCI SZATANA DOKONYWAĆ OFICJANIE PRZY APROBACIE MASS.

OTO DEFINICJA DOKTRYNY LUCYFERA, KTÓRĄ PODAŁ SAM ISUS:

 

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca  waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma  prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8

 

 

 

 

sobota, 20 czerwca 2015, cyryl27

Polecane wpisy

Komentarze
2015/06/20 22:15:53
Ciekawe co piszesz, to było by logiczne działanie demonów, rozpowszechniając kult ofiarny z drugiego człowieka. Tak wielka ilość przelanej niewinnej krwi mocno musiało zanieczyszczać ziemię, dodatkowo uwłaczali tym Stwórcy tej ziemi, robiąc to czego On nie cierpi. Zwróć uwagę na takich Azteków, jak bardzo musieli skazić ziemię w miejscu gdzie oni to robili. Kanan nie był wcale gorszy, czytałem o tamtejszej tradycji w pewnej książce archeologicznej na temat cywilizacji Sumeru. Budując świątynię lub nawet zwykły dom, pod każdy róg budowli zakopywali kamień węgielny w postaci dzbanu glinianego z noworodkiem. Wszystko po to by sprzyjały im demony. Świat demoniczny jest mocno hierarchiczny i posiada również terytorializm. W zasadzie struktura naszego świata w którym żyjemy jest odbiciem tego co jest niewidzialne dla nas. Miejsca gdzie w przeszłości czczono demony np: Góra Ślęża, czy kopiec Wandy, to silne rejony gdzie demony mają ogromny wpływ na otoczenie. Dlatego na miejscach starych świątyń budowano klasztory i opactwa. Tam zawsze odbywały się różnego rodzaju misteria. Możliwe że to ma związek z tym co napisałeś, czyli przekleństwem ziemi którą zraszana niewinną , niepomszczoną krwią. Teraz nasuwa się pytanie: Czy przyjście Chrystusa i aniołów, oraz sąd nad "przewrotnymi oczyści ziemię?. Czy po ostatecznym spaleniu wszystkich przeciwników i sprawców zbrodni w jeziorze ognia, oczyści się ziemia?. A może to pierwsza śmierć zmazuje winę a druga śmierć ?
-
2015/08/19 12:07:27
Zgadzam się.

Weźmy taki Izrael(współczesny)-media,rządy wychwalają go pod niebiosa,ale z drugiej strony w tzw.drugim obiegu pełno jest stron rozpisujących się o zbrodniach Izraela i nikt tego nie tępi.
Tak samo jest z Ukraińcami.

Po to się ukrywa zbrodnie Ukraińskie lub Żydowskie aby w drugim obiegu rozpisywać się o nich.
Czytelnik czytający to poczuje nienawiść do nich,i uzna ich za podludzi których trzeba eksterminować,nienawiść spotęguje właśnie pozorne ukrywanie tego.

To działa tak samo jak z pokazywaniem żyjących wygodnie morderców