Blog > Komentarze do wpisu

1000 letnie Królestwo Isusa... cz 2

Przebaczenie innym ludziom ich win wobec nas!!!

 

Zobaczcie Bóg doskonale zaplanował nowy rodzaj ofiar. Ten nowy rodzaj ofiar wynika z zasady, że posłuszeństwo wobec Boga jest najlepszą ofiarą. A przebaczenie nieprzyjaciołom i modlitwa za nich jest najlepszą dla Boga ofiarą. Musimy pamiętać o jednym, chrześcijanie w większości popełniają bałwochwalstwo, ale nawet katolicy mają obowiązek przebaczania wrogom. żaden z głównych odłamów chrześcijaństwa nigdy nie negował przebaczania winowajcom. W ten sposób Bóg, pomimo nauk Pawła, dał ludziom najprostszą ofiarę pod słońcem!!!

Dodatkowo przebaczenie ma inny wymiar. Jest pokazaniem, że jesteśmy dziećmi Boga. Bóg w ostateczności wymierza karę. Ezechielowi Bóg powiedział jasno, ze jest skłonny zapomnieć grzesznikowi jeśli ten powróci na
ścieżkę sprawiedliwości.

http://bibliamesjanska.com/Ez/33.html

Przebaczenie jest także pokutą Izraela i innych narodów za grzechy. Pokutą i ofiara. Isus jasno dając modlitwę "Ojcze nasz" pokazał, że Bóg przebacza tym którzy przebaczają innym.

Jednak podczas 1000 letniego Królestwa wszelkie próby innych narodów walki przeciwko porządkowi Królestwa Izraela będą surowo karane. Szatan będzie uwięziony, więc zbuntowane narody nie będą zwiedzione - nie będą miały
usprawiedliwienia w przypadku gdyby wypowiedziały wojnę Izraelowi.

Otóż Ezechiel pisząc o ofiarach ze zwierząt moim zdaniem opisywałponowne zebranie Izraela przez Boga:

 http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/cudowne-wybawienie-ludu-bozego,2773.html

W tej sytuacji, po zebraniu Izraela ofiarę za mniejsze grzechy będą znowu ofiary ze zwierząt. Przecież każde państwo za łamanie prawa stosuje system różnych kar. Zapewne zwierzęta, w odnowionym Izraelu będą pełnić funkcje pieniądza. Wszak w 1000 królestwie Isus będzie Królem ale Bóg nadal będzie w niebie. Szatan zaś będzie w otchłani. Izrael będzie obok stolicy w Jerozolimie miał określone granice tak jak opisał to Ezechiel.

W 1000 letnim Królestwie nadal jednak będzie śmierć, zatem ofiary ze zwierząt będą zapewne nadal stosowane. Ponieważ Isus będzie pełnił rolę władcy który będzie przygotowywał ludzkość do zbliżającego się Królestwa Bożego
obejmującego całą ziemię.

 

"(8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i  Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i  miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i  siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem  i nocą na wieki wieków.

(...)

(14) I śmierć, i
Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro  ogniste, to
druga śmierć.

(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, zostałwrzucony do  jeziora ognistego." Ap 20

 

Zniszczenie szatana i osąd ludzkości to będzie początkiem nowej ziemi i nowego nieba:

"(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza  ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,  przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między  ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z  nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani  krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły." Ap 21

Zobaczcie to wtedy zapewne krwawe ofiary przeminą. Ponieważ obok Isusa w świątyni i na ziemi będzie pomiędzy ludźmi przebywał sam Bóg, tak jak to miało miejsce w Edenie!!!

Zauważcie jak Biblia wiele nam mówi:

"(21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich." Ks. Rodz. 9

Skąd się wzięły skóry zwierząt??? Być może, Bóg kazał za ów grzech złożyć w ofierze jakieś zwierzę bez skazy, aby jego krew była przebłaganiem za grzech Adama i Ewy!!! Zobaczcie Abel złożył w ofierze zwierzę bez skazy, co podobało się Bogu zaś Kain złożył ofiarę z płodów rolnych co Bóg odrzucił. Kain musiał wiedzieć jaka ofiara podoba się Bogu i znać prawo ofiarne. Mógł odkupić od brata inne zwierzę bez skazy i go złożyć w ofierze, zamiast tego sam wybrał ofiarę.

 

Krwawa ofiara ze zwierząt bez skazy, zaczęła się od grzechu pierwszych ludzi, była ona stosowana, jako przebłaganie za grzechy. Zobaczcie na przykład Abrahama:

http://bibliamesjanska.com/Rdz/22.html

Bóg nakazał złożyć w ofierze jego jedynego syna Izaaka (wcześniej Abraham z namowy Sary i woli Boga wygnał i wydziedziczył swego drugiego syna Ismaila). Abraham wiedział, że Bóg skoro wybrał Izaaka na ofiarę, to jego syn
był bez grzechu a także był najlepszym z ludzi. Abraham jednak posłuchał woli Boga. Bóg wystawił Abrahama na próbę i widząc jego wierność zakazał składania ofiary z Izaaka i dał na ofiarę barana. 

Zobaczcie na Isusa jego ojciec z miłości do ludzkości tym razem swojemu synowi nakazał złożyć siebie w ofierze. Isus znał cel swojej misji:

(36) I mówił: Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie;  wszakże nie co Ja
chcę, ale co Ty.
Mar. 14

(39) Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił:  Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę,  ale jako Ty. Mat 26

Zobaczcie Isus prosił Ojca, że jeśli istniałaby inna możliwość to aby oddalił on jego ofiarę. Jednak Bóg swojemu Synowi nakazał męczeńską ofiarną śmierć. W ten sposób Bóg, dał ludzkości - która żyje w świecie jak się
okazuje od czasów zmartwychwstania do dziś jest pod rządami szatana - doskonałą ofiarę swojego Syna.

Zobaczcie Ezechiel głosił, ofiarach w niej i władcy. Ezechiel też głosił zebranie zaginionego Izraela przez Boga. Apokalipsa mówi także o zebraniu zaginionego Izraela. Bóg zabierze swój lud  - Słowian, rasę białą. Ten lud na pustyni będzie przygotowywany do życia w odnowionym Królestwie Izraela. Po zniszczeniu Bestii przez Isusa i jego armie, Izrael osiądzie w granicach państwa określonych przez Ezechiela. To Królestwo Izraela będzie 1000 letnim Królestwem. Zapewne na ziemi będą istniały inne państwa i narody które będą zarządzane przez to Królestwo.  1000 letnie Królestwo będzie przygotowaniem ludzkości do tego aby Bóg zamieszkał wśród ludzi. Kiedy Bóg w Edenie był wśród ludzi to nie było krwawych ofiar, nie było śmierci. Do tego będzie dążył Isus, do przygotowania ludzkości do najważniejszej jej roli.

 

Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki  jego....
Mat 3 

 

niedziela, 07 czerwca 2015, cyryl27

Polecane wpisy