Blog > Komentarze do wpisu

Zwierzę pierwsze, o siedmiu głowach....

Zagadka zwierzęcia pierwszego, może być częściowo wyjaśniona poprzez zrozumienie czym może być zwierzę drugie:

http://cyryl.blox.pl/2014/12/Pawel-i-Lukasz-czyli-Bestia-druga-co-wychodzi-z.html

Otóż, moim zdaniem Zwierzęciem pierwszym, będzie siedmiu upadłych aniołów którzy tworzyli potężne królestwa po kolei po siebie następujące, a którzy zostaną uwolnieni z otchłani i zjednoczeni przez ósmego władcę, który będzie wybrany na ich przywódcę po uwolnieniu:

"(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych  siedmiu, idzie na zatracenie." Ap. 17

 

Pierwsze zwierzę opisują dwa rozdziały Apokalipsy, 13 i 17. W rozdziale 13, do władzy i ożywienia doprowadza go zwierzę 2. W rozdz. 17 owe zwierzę, jest kontrolowane przez Wielką Nierządnice - Watykan, która dzięki niemu sprawuje władzę nad całą ziemią. Owo zwierzę, otrzymuje władzę po zniszczeniu Wielkie Nierządnicy. ową władze przekazuje jej 10 króli.

 

Moim zdaniem, symbolem pierwszego zwierzęcia, będzie:

 

ISLAM.

 

Otóż, islam jako jedyny kult systematycznie zyskuje na znaczeniu. Islam jest wspierany zarówno przez Watykan, a także przez syjonistyczny Izrael oraz Rosje i inne państwa.

 

Dla 10 króli islam to idealny kult. Bowiem czyni z człowieka totalnego niewolnika.

 

Zobaczmy, obecnie każde państwo maksymalnie ogranicza wolności i prawa człowieka. Natomiast islam ogranicza wolności i prawa człowieka maksymalnie.

 

Co ciekawe, zwierzę drugie czyli Paweł i Łukasz także podstępnie islamizują narody:

  http://proroctwa.com/jak-pawel-zmienil-droge-do-zbawienia.htm

Paweł bowiem twierdzi, że prawo Boże przestało obowiązywać oraz, że było powodem do grzechu. To samo stwierdza islam. Bowiem islam pozwala swoim wyznawcom łamać wszelkie prawa Boga, twierdząc, że te prawa przestały obowiązywać.

 

Paweł twierdzi że jesteśmy zbawieni z łaski Boga a nie z powodu uczynków. To samo twierdzi islam. Islam twierdzi, że nieważne co czyni człowiek o jego zbawieniu już na początku decyduje Bóg.

 

Paweł twierdzi, że do zbawienia wystarczy tylko wiara uczynki są nieważne. To samo twierdzi islam.

 

Tak naprawdę w najważniejszych punktach islam to czysty Paulinizm.

 

Co ciekawe islam to tak naprawdę syjonizm czy Talmud dla mas. Porównując Talmud i Koran i Hadisy, to mamy te same nakazy jakie obowiązują żydów i islamistów. Tylko, że żydem znacznie trudniej zostać. Zastanie islamistą to wypowiedzenie regułki.

 

Tak naprawdę:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

 

Ma oparcie w naukach Pawła.

 

Zobaczmy bez listów Pawła, islamiści nie mają podstaw aby twierdzić, że wierzą w tego samego Boga. Natomiast nauki Pawła dostarczają sporo argumentów islamistom na ich twierdzenia.

 

Otóż celem islamu jest:

 

ZEZWIERZĘCENIA CZŁOWIEKA.

 

Apokalipsa trafnie określa Bestie jako Zwierzę. Otóż upadłe anioły tworzące zwierzę, to dla Boga:

 

ZWIERZETA.

Ludzie, którzy czczą zwierzę czyli wyznają te zasady to:

 

TAKZE ZWIERZĘTA.

 

Sam szatan w Apokalipsie opisany jest jako zwierzę w formie smoka czy węża. Gdyż dla Boga szatan, upadły cherub to także:

ZWIERZĘ.

 

Tak naprawdę Zwierzę drugie, Pauliznim, naucza:

JAK CZŁOWIEK MOŻE SIĘ ZEZWIERZĘCIĆ.

 

Otóż człowiek który odrzuca prawo Boga, jest zwierzęciem. Gdyż przyjmowanie i wypełniania prawa oznacza, że czy to człowiek czy też anioł posiada wolną wolę - czyli formę samokontroli nad samy sobą, swoją energią i swoimi czynami - czyli oddziaływaniem na świat który stworzył Bóg.

 

Prawo Boga, jest tak naprawdę:

 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DUSZY CZŁOWIEKA CZY TEŻ ANIOŁA. BEZ PRAWA, DUSZA CZYLI ROZUM, WOLNA WOLA NASZE INDYWIDUALNE EGO ZATRACA SIĘ. PRZESTAJEMY PANOWAĆ NAD SWOIM WŁASNYM CIAŁEM I ENERGIĄ.

 

Paweł naucza, że prawo Boże jest powodem grzechu. Tymczasem niepodporządkowanie się prawu jest powodem grzechu!!!!!

 

Ewangelie Isusa Chrytusa, są programem naprawczym naszej duszy. Isus nauczał, że najlepszym treningiem prawa Bożego, jest miłosierdzie i bycie sprawiedliwym wobec drugiego człowieka. Jak, każdy trening na początku jest trudno ale potem już jest lżej. Jest to najlepszy trening ponieważ, bliźniego zwyczajnie widzimy, i z nim obcujemy.

 

Islam odrzuca ewangelie, wypełnianie norm prawnych. Islam odrzuca miłosierdzie i sprawiedliwość wobec drugiego człowieka. W zamian nakazuje pustą deklaracje wiary bez uczynków dla abstrakcyjnego bytu - Allaha. Dla islamisty wystarczą puste deklaracje, jakieś rytuały i już czuje się lepszym. Wszelkie przestępstwa są wobec drugiego człowieka dopuszczalne.

 

I w zasadzie Paweł naucza tego samego. Islam to kontynuacja nauk Pawła.

 

 

 

poniedziałek, 22 grudnia 2014, cyryl27

Polecane wpisy