Blog > Komentarze do wpisu

Zbór w Pergamonie... czyli Ci którzy trwają przy Isusie tam gdzie szatan ma swój tron...

"(12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz  obosieczny.

(13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz  się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy  Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje  mieszkanie.

(14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają  się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by  spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

(15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki  nikolaitów.

(16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z  nimi walczył mieczem ust moich.

(17) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco  z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię,  którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje." Ap. 2

 

Zbór w Pergamonie jest moim zdaniem kościołem prawosławnym. Isus moim zdaniem wymienia atuty tego zboru oraz jego wady. A także wiele innych cech, które dzięki odpowiedniej analizie historycznej wskazują na taką interpretacje.

Samo miasto Pergamon:

"Pergamon (stgr. Πέργαμον Pérgamon, łac. Pergamum) – miasto w starożytnej Myzji, w Azji Mniejszej, stolica państwa pergameńskiego, współcześnie stanowisko archeologiczne w pobliżu miasta Bergama w Turcji, położonego poniżej starożytnego akropolu. W 2014 roku stanowisko zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pergamon_(miasto)

Jest miastem które znajduje się w Turcji. Co ciekawe, Isus powiedział jasno, że cechą tego miasta jest to, że szatan ma swój tron. Otóż, najpotężniejszym imperium Islamskim, kalifatem - które zagrażało Europie, Izraelowi, rasie biało było:

IMPREIUM OSMASŃKIE

"Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_osma%C5%84skie

Co ciekawe, było to imperium założone przez jedno z plemion Tureckich. Czyli przez Chazarów:

"Chazarowie, Kozarowie (turecki: Hazarlar) – lud koczowniczy pochodzenia tureckiego, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z VI wieku n.e. Tereny zajmowane przez Chazarów rozciągały się na Stepie Pontyjsko-Kaspijskim między północnym Kaukazem, Krymem, Morzem Kaspijskim a rzeką Jaik i Samarą. Trudnili się głównie pasterstwem i handlem, a bogacili na łupieskich wyprawach. Przez ich ziemie prowadziły największe szlaki handlowe z Chin do Europy (jedwabny szlak)[1] oraz szlak północ-południe (od Waregów do Greków)[2]."

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie

Czyli Imperium Osmańskie było państwem zarządzanym przez synagogę szatana. W tym państwie, potomkami Isamela rządzili potomkowie Ezawa. Te państwo było:

TRONEM SZATANA

Albowiem prawem tego państwa były dwie księgi: Koran i Talmud.

Co ciekawe, Antypas został zabity za panowania Nerona, w okresie prześladowania chrześcijan:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Antypas_z_Pergamonu

Jednak owe prześladowania nie skończyły się tylko na chwilę ustały. Po zdobyciu Konstantynopola, Szatan odzyskał swój tron. I od tej pory ten tron nadal istnieje. Chrześcijanom nigdy nie udało się odzyskać Konstantynopola. Dlaczego????

 

Isus to wyjaśnia:

 

"(14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają  się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by  spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

(15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki  nikolaitów.

(16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z  nimi walczył mieczem ust moich." Ap. 2

 

 Otóż kościół prawosławny, trzymał się nauki Balaama kim on był:

"Balaam a. Bileam, syn Beora (hebr. בִּלְעָם) – postać biblijna ze Starego Testamentu.

Prorok z Mezopotamii, którego Balak, król Moabu, poprosił, by przeklął Izraelitów w czasie ich wędrówki po pustyni. Pokonali oni właśnie Amorytów i Balak obawiał się, że przyszła kolej na jego kraj. Początkowo Balaam odmówił spotkania się z królem (z rozkazu bożego), lecz za drugim razem wyraził zgodę. Po drodze anioł Boga zatrzymał jego oślicę i nakazał mu powiedzieć tylko to, co kazał Bóg. Zamiast przekląć Izraelitów, pobłogosławił im trzy razy.

Później próbował sprowadzić na Izraelitów zgubę i zyskać w ten sposób obiecaną nagrodę za namówienie ich do kultu Baala. Został zabity w czasie ataku Izraelitów na Madianitów. Patrz Lb 22-23; 31.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Balaam

A oto kim był Balak:

"Balak – postać biblijna z Starego Testamentu.

Król Moabu, który panował w czasie, kiedy Izraelici przygotowywali się do podboju Kanaanu. Pojawia się w Lb 22,2-24,5."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Balak

Otóż, kościoł prawosławny w skutek nauki Baalama, zaczął podstępnie nauczać czczenia Baala:

"Baal (ugar. 𐎁𐎓𐎍, fenic. 𐤁𐤏𐤋, hebr. בעל Ba`al, akad. Bēlu, arab. بعل) – semickie bóstwo, którego ośrodkiem kultu było miasto Ugarit."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Baal

Najprawdopodobniej Baal to tak naprawdę islamski Allah. Czyli semickie bóstwo. W jakimś stopniu, kościół prawosławny zaczął przyjmować wierzenia Arabów. Pamiętajmy, w armii cesarstwa Bizantyjskiego służyli Arabowie. W ten sposób, szatan odzyskał swój tron.  W skutek nauk nikolaitów, kościół prawosławny dostał się pod panowanie islamu. Zobaczmy Egipt, Grecja, Turcja dostały się pod panowanie islamu i w zasadzie są one pod jego wpływem do dzisiaj. Obecnie w Jugosławii muzułmanie ponownie zdobywają wpływy, podobnie w Grecji. W Rosji państwie prawosławnym ponad 20% populacji to islamiści.

 

Zobaczcie, Szatan znowu poszerza swój tron o kościół w Pergamonie. Tak naprawdę, kościołowi Prawosławnemu nigdy nie udało się odzyskać Konstantynopola. Tylko Polacy, jako Słowianie i katolicy - czyli zbór Tiatyrze, skruszyli i powstrzymali rozszerzanie się trony Szatana, Imperium Osmańskiego, za panowania Sobieskiego. Carom Rosji nigdy się nie udało powtórzyć zwycięstwa nad islamistami na skalę Sobieskiego.

 

A działo się tak ponieważ kościół prawosławny nigdy się nie opamiętał. Tak naprawdę, Isus zapowiedział jasno, ze będzie z wrogami tego zboru walczył mieczem z ust swoich. Otóż w Apokalipsie napisane jest kiedy Isus będzie walczył z wrogami mieczem z ust swoich:

"(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział  nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię  swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo  Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w  czysty, biały bisior.

(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie  nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu  Boga, Wszechmogącego.

(16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem  donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się  na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz  ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć  bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim  czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali  pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego,  gorejącego siarką.

(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i  wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami." Ap 19

 Zobaczcie, wymowa Apokalipsy jest prosta, imperium islamistów i talmudystów zostanie pokonane przez Isusa. Tak na terenach Pergamonu powstał tron Szatana, czyli Imperium kalifatu nad którym kontrolę sprawowała synagoga szatana.

 Pomimo, że owo Imperium upadło, to jednak islamiści nigdy nie stracili kontroli nad Turcją. A obecnie w zasadzie islamiści ponownie obejmują władzę nad kościołem w Pergamonie i jego terenami. Grecja i Jugosławia obecnie trwa napływ na te tereny islamistów. Rosja podobnie napływ na te tereny islamistów. Tę migracje i wspieranie przez UE i Rosje migracji islamistów można tłumaczyć tym, że szatan doskonale wie, gdzie może usadowić swój tron. N

 

Pamiętajmy, słowa Isusa są prawem. Szatan doskonale wie, że islamiści są skazani na walkę z Synem Boga, i chce aby przez przyjęcie znaku Bestii - islamu, jak największa liczba ludzkości stanęła do walki z Bogiem.

 

Pamiętajmy, z wrogami zboru w Pergamonie będzie walczył mieczem z ust swoim sam Isus Chrytus. Kim byli Nikolaici???

"Zdaniem nikolaitów chrześcijanie nie musieli separować się od społeczeństwa pogańskiego i mogli zachowywać w życiu codziennym jego zwyczaje, jak nierząd czy uczestnictwo w ucztach ofiarnych, bez szkody dla swej duchowości[1][2]."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikolaici

A tutaj udowodnię, do czego obecnie dążą Nikoalici:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

OTÓŻ OBECNIE NIKOLAICI, DĄŻĄ DO TEGO BY CHRZEŚCIJANIE PRZYJELI ISLAM I ODRZUCILI CHRYTUSA.

Te tendencje zapewne występowały w kościele prawosławnym. Przecież przez kilka wieków kościół prawosławny, spora jego część znajdowała się pod panowaniem islamskim. Zapewne wielu duchownych, kolaborowało z islamistami, i przyjmowało nauki islamistów. Zobaczcie jak niewola w Babilonie wpłynęła na Judejczyków, mianowicie część z nich nauczyła się czarów z Babilonu Kabałę i przyjęła moralność Babilonu, Talmud. I zapewne tak było z kościołem prawosławnym. I zobaczcie, obecnie owe nauki nikolaitów z Pergamonu przechodzą na całe chrześcijaństwo. A ich nauki, to Chrislam.

 I z tymi ludźmi, agentami Bestii, będzie także walczył Isus. Aby oczyścić zbór Pergamonie.

 

 

 

 

poniedziałek, 03 listopada 2014, cyryl27

Polecane wpisy

Komentarze
2014/11/09 23:36:52
Cyrylu proszę Cię o pomoc czy to dobrze rozumiem.
Biblia Mesjańska Ewangelia Mateusza
23(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.
Jeżeli ich obciąża krew Abla jest to więc ród kaina
(33) Węże! Plemię żmijowe!
z tego wynika, że Isus zwracając się tak do faryzeuszów miał na myśli ich jako potomków szatana. Ewa urodziła dziecko szatana.
A potop w tym wypadku musiał być lokalny.
-
2014/11/10 17:32:24
mirogod12 Ks. Rodzaju pisze jasno, że potop był globalny. Nauka o lokalnym potopie, to wymysł ewolucjonistów, aby zwieść chrześcijan.

Co do potomstwa węża, to pomysł, że Kain jest potomkiem węża i Ewy, to nauka Williama Marriona Branhama, a raczej jego "anioła który wymuszał na nim nauki.

Cała ta nauka, tez jest sprzeczna z Biblią. Bowiem z niej wiadomo, ze Adam i Ewa zjedli obydwoje zakazany owoc. Czyli wg tej nauki, zarówno Ewa jak i Adam powinni uprawiać seks z wężem.