Blog > Komentarze do wpisu

Nadstawianie drugiego policzka i inne nauki Isusa to najskuteczniejsza forma samoobrony...

Mariusz Szczypiński, Estera czy Brein Breaker oraz inni, krytykują czy raczej zaczeli krytykować ewangelie Mateusza z powodu nakazu Isusa aby miłować nieprzyjaciół swoich, czy nauka o nastawianiu drugiego policzka czy niestawiania oporu złemu:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/czy-chrzescijanie-musza-milowac-zbrodniarzy,1433.html

Chodzi dokładnie o te słowa Isusa z ewangelii Mateusza:

"(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.

(39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy  w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

(40) A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i  płaszcz.

(41) A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.

(42) Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie  odwracaj się.

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a  będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych,  którzy was prześladują.

(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego  wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i  niesprawiedliwych.

(46) Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie  zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

(47) A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie?  Czyż i poganie tego nie czynią?

(48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest." Mat 5

Otóż przeciwnicy ewangelii Mateusza, podważali tą ewangelie oraz ewangelie Marka, ponieważ wg nich nastawianie drugiego policzka, niestawianie oporu złemu to nauki które są nieżyciowe i są na rękę szatanowi. Wg tych ludzi sam Mateusz nie może się obronić. Otóż Biblia kilkakrotnie, wspomina że sprawa powinna opierać się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków:

"(16) Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na  oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa." Mat 18

"(15) Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w  sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie  zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie  się sprawę." ks. Powt. Prawa 19

"(6) Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków skazuje  się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka." Ks. Powt. Prawa 17

Zobaczmy, obok Mateusza mamy dwa razy w Torze, którą uznają Mariusz, estera, Brein Breaker i ich zwolennicy. Wiec jeśli naukę o nastawianiu drugiego policzka przedstawi obok Isusa drugi świadek to jest ona wiarygodna!!!!

 

No to przedstawiam drugiego świadka:

Damian Laszczuk - ekspert od sztuk i sportów walki:

https://www.youtube.com/channel/UCCWLB0HBjFl5r6h7nzPlAyQ/videos

Oto co ona mówi o samoobronie:

"Jeśli walczysz na ulicy, to znaczy, że spieprzyłeś swoją samoobronę..."

https://www.youtube.com/watch?v=8sERlkAMaBo&list=UUCWLB0HBjFl5r6h7nzPlAyQ

a tutaj inny film, o tym, że w walce z nożownikiem mamy w zasadzie zerowe szanse na wygranie:

https://www.youtube.com/watch?v=XmW82bOZ79U&list=UUCWLB0HBjFl5r6h7nzPlAyQ

W filmie:

"Jeśli walczysz na ulicy, to znaczy, że spieprzyłeś swoją samoobronę..."

Jest mowa o tym, że walki na ulicy należy unikać a jeśli do niej dojdzie to oznacza, że popełniliśmy błędy w samoobronie. Podstawowym celem samoobrony jest wyjście z sytuacji konfliktowej z możliwie najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu. Damian Laszczuk, wspomina, że jego opinie potwierdzają setki ekspertów od samoobrony. Mówi on, że właśnie nastawienie drugiego policzka, nie stawianie oporu złemu, oddanie mu nawet portfela jest lepsze od walki. 

Mamy więc potwierdzenie skuteczności nauk Isusa nie tylko od jednego eksperta od walki - Damiana Laszczuka, ale jego opinie potwierdza w zasadzie każdy ekspert od walki.

A zatem obok Syna Bożego - który zna prawa rządzące światem, mamy opinie innych świadków znających realia walki ulicznej - czyli ekspertów od sztuk walki.

Otóż Isus powiedział jasno:

"(51) I oto jeden z tych, którzy byli z Isusem, wyciągnął rękę, dobył miecza  swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho.

(52) Wtedy rzecze mu Isus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy  miecza dobywają, od miecza giną." Mat 26

czy drugi świadek Jan, w Apokalipsie:

 "(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto  zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara  świętych." Ap. 13

 Jest to potwierdzenie tezy Damiana Laszczuka o tym, że walka to ryzyko. Walczymy z wrogiem jeśli ten chce odebrać nam życie lub życie lub też gdy wróg chce zgwałcić, zranić lub zabić kogoś z naszej rodziny, znajomych czy innego człowieka który jest niewinny wtedy mamy prawo dosłownie go uszkodzić:

"(17) Kruszyłem szczęki krzywdziciela I wyrywałem łup z jego zębów." Ks. Hioba 29

Tak wtedy mamy prawo kogoś poważnie uszkodzić, przeszkodzić mu czynić zło. Ale wtedy też, używamy miecza - czyli przemocy i musimy się liczyć ze śmiercią. Dlatego zobaczcie co mówił Isus w ew. Jana:

"(13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za  przyjaciół swoich." Ew. Jana 15

Tak, Isusowi chodziło o to, ze mamy prawo bronić swoich przyjaciół, rodzinę czy nawet obcego ale uczciwego człowieka i jest to wyraz największej miłości gdyż ryzykuje dla jego bezpieczeństwa swoje życie.

 

Zobaczcie cała argumentacja przeciwników ewangelii Mateusza i Marka to stek bzdur i prywatnych opinii. Jakimi ekspertami - czyli wiarygodnymi świadkami od sztuki walki są Mariusz, estera czy Brein Breaker???

ŻADNYMI. ICH OPINIE W TEJ MATERII SĄ NIEPODPARTYM DOSWIADCZENIEM, WIEDZĄ, UMIEJĘTNOŚCIAMI W TYM TEMACIE FAŁSZEM.

 

 

 

 

sobota, 29 listopada 2014, cyryl27

Polecane wpisy

Komentarze
2014/11/29 21:10:48
Tak Cyrylu i tu się z tobą zgadzam! Teraz udowodniłeś mi sens nastawiania drugiego policzka.
Jak mawiają amerykanie good job!
-
2014/11/29 22:05:45
Potwierdzam stwierdzenie :
- nie ma skutecznej obrony przed nożem

7 lat trenuje sztuki walki, w tym 5 AIKIDO czyli zaawansowana obrona konieczna, no w praktyce to jest typowa walka polegająca na anulowaniu ataku i destrukcji przeciwnika.
Samoobrona polega na skutecznym uniknięciu walki, obrona konieczna to wszystko to co Damian na tym filmie określa jako 1% Jest to zawsze wielka niewiadoma.
Wszyscy doświadczeni w walce stwierdzą:
"Najlepsza obrona to atak"

Czyli wyprzedzenie ataku przeciwnika, nie jest to żadna samoobrona ani obrona konieczna, w takich przypadkach sąd nas ukarze i ma słuszność. Dlatego że to my w tym wypadku atakujemy.

Isus bardzo dokładnie przewidział co się będzie działo w czasach końca, i na darmo nie umieścił tej nauki w swoich wskazówkach dla przyszłych pokoleń. Ponieważ jest to najbardziej optymalne zachowanie dla osób które w przyszłości będą mieć życie wieczne, jest to wielka próba dla każdego, otrzymać pogardę z pokorą, mimo że diabeł mówi : "bij się on cię obraża". To co znamy pod pojęciem "Oko za oko", było tylko instrukcją, ale instrukcja ta była tylko tymczasowym rozwiązaniem dla Izraela w czasach przemiany duchowej. Jednak "oko za oko" nie jest normalnym działaniem tylko "OBRONĄ KONIECZNĄ", a prawdziwym zachowaniem godnym naszego Stwórcy jest "samoobrona", czyli przebaczenie i unikanie rozwiązań siłowych.

To właśnie przyszedł objawić Chrystus, pokazać prawdziwe oblicze Stwórcy, całą swoją postawą i zachowaniem i naukami Isus objawił nam oblicze Boga.

" bądźcie tacy jak i jest wasz Ojciec który jest w niebie"

Bóg jest srogi, kto się nie lęka Boga jest głupcem, w kananie stosował sam "OBRONĘ KONIECZNĄ", co wiązało się z likwidowaniem nawet niemowląt ludów, które były totalnie w sprzeciwie wobec Jego prawu, którzy byli źródłem rozprzestrzeniania się zepsucia po całej ziemi. Jest to przykład nie bestialstwa Boga, ani przykład normalnego postępowania człowieka pobożnego. Bóg znowu zgodnie z ideą : Najlepszą obroną jest atak", dokonywał sądu i czyścił narody.

Jednak ten etap najwyraźniej się skończył w momencie przyjścia Syna Bożego, teraz nakazał : "bądźcie jak wasz Ojciec , który jest w niebie", czyli miłosierny i sprawiedliwy, tak jak był Bóg kiedy nastawiał policzek szatanowi, czy policzek jaki zadali mu ludzie w Edenie, oraz cały czas przed potopem.

Czyli mamy pogląd na to jaki jest nasz Bóg: jego gniew i kara jest gwałtowna i krótka, a miłosierdzie ogromne i długotrwałe, miłość jest jego naturalnym stanem. Dlatego nie wolno odrzucać nam tego co nazywamy miłością do nieprzyjaciół, ponieważ takie jest oblicze, prawdziwe oblicze Boga naszego, to jest właśnie unikanie i samoobrona.

OBRONĘ KONIECZNĄ jeszcze zobaczymy, to będzie sąd nad narodami i całym światem. Potem nastanie normalność, czyli przebaczenie, miłość i sprawiedliwość na wieki.
-
2014/11/30 01:15:34
Świetne wyjaśnienie, Cyrylu. Problem z błędnym zrozumieniem innych polega nie na błędzie, ale na celowym radykalizowaniu Kazania na Górze, które zastosowane w życiu czyni nas owcami Chrystusa.

Właśnie po wydawaniu owoców miłości jesteśmy rozpoznawani. Nic dodać i nic ująć.

Czytywałem często opowiadania Chrześcijan będących atakowanych przez różnych ludzi. Czytałem o kilku takich przypadkach. Podchodzi do ciebie jakiś typ z wyraźnym zamiarem obicia ciebie a ty mówisz mu: nie przesadzaj, Jezus ciebie także kocha. Bracia opisujący to twierdzili, że taki człowiek nagle zmieniał nawet wygląd i pokornie odchodził.

Nie mając zrozumienia, jakie posiadam dzisiaj uważałem, że jest to mówiąc delikatnie; przesadzone i niemądre.

Dzisiaj patrzę na to zupełnie inaczej, z powodu osobistego doświadczenia. Nie bez powodu świat szatana zaopatruje młodzież w narkotyki, które powodują opętania.

I właśnie często się zdarza, że jesteśmy atakowani nie przez człowieka, ale przez demona, które tego człowieka opętał. Ów demon chce nas pognębić i zepchnąć na drogę przemocy.

Użycie imienia - Isus czy Chrystus w takiej sytuacji NATYCHMIAST ODBIERA DEMONOWI JEGO MOC!

Czyli Zbawiciel lub nadzorujący nas anioł w imieniu Chrystusa chroni nas za naszą wiarę i stanowcze powstrzymanie się od przemocy, a zastosowanie Prawa znanego nam z Kazania na Górze.

Pozornie nielogiczna postawa okazuje się najbardziej logiczną i skuteczną obroną przed demonami, którzy nas w ten sposób atakują po to, abyśmy łamali Prawo Boże.

W ten właśnie sposób działa... oskarżyciel braci naszych, oskarżający ich w dzień i w nocy.


-
2014/12/01 18:04:11
Ciekawy wykład prof. Żdanowa może warto go rozpowszechnić.
www.youtube.com/watch?v=d-CARkS0zKY
-
2014/12/05 22:55:23
Cyrylu mam tu coś ciekawego. Proszę posłuchaj tego miłego człowieka przynajmniej do 7 min.
www.youtube.com/watch?v=WHML_2xipWg&feature=em-uploademail
-
2014/12/05 23:30:56
mirogod12 co do filmu pierwszego. To, zauważ, że Isus uczestniczył w weselu w Kanie i pił wino. Dodatkowo mamy jedzenie łamanego chleba i picie wina jako pamątki męczeńskiej śmierci Isusa.
Problem z alkoholem jest taki, że ludzie go pijący z czasem zatracają umiar. A brak umiaru może z każdej substancji uczynić truciznę. Jesz za dużo białka, to organizm tego nie przyswaja i masz niekorzystne zmiany w organiźmie. Za dużo węglowodanów, tłuszczy to samo.
Alkohol pijesz często i dużo to po prostu działa na ciebie niekorzystnie.

Wiele sunstacji trujących, np jad węża to także leki, ale stosowane są w niewielkim stężeniu.

Tak naprawdę, człowieka zabija grzech - czyli urzywanie w nadmiarze danej czynności, pożywnienia, picia i.t.p.

Ostatnio istnieje teoria, że mleko jest szkodliwe i nie wpoinno się go pić. Chociaż Abraham do później starości musiał pić mleko ponieważ był pasterzem. Tak naprawdę niepasteryzowane mleko jest pożyteczne, ale jak się go używa w nadmiarze to także szkodzi.

Jak zwiększyć częstotliwość przyjmowania danej substancji, lub zwiększyć dawki daenj substacji (lub uczynisz obydwie rzeczy naraz) to wykończysz szybciej lub później orgaznim. Ponieważ twoje ciało nie zdąrzy przetworzyć danej substancji.