Blog > Komentarze do wpisu

Zbór w Filadelfii, czyli najwiernisi uczniowie Isusa Chrytusa, kim moga być...

"(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten,  który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który  zamyka, a nikt nie otworzy.

(8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których  nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo  i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi  nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie  do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja  zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć  mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie  wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego  Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię." Ap. 3

 Kim jest kościół, zbór w Filadelfii???

Otóż postawie na początku mojego artykułu odpowiedź. Są nimi:

CHRZEŚCIJANIE KTÓRZY PRZEZ WIEKI ZACHOWALI WIARĘ W ISUSA NA TERENACH ISLAMU. SĄ TO BYLI MUZUŁMANIE A OBECNIE NASI BRACI KTÓRZY DLA, ISUSA  RYZYKUJĄ ŻYCIE. SĄ TO CHRZEŚCIJANIE, KTÓRZY UDAJĄ SIĘ DO PAŃSTW ISLAMSKICH ABY GŁOSIĆ EWANGELIE I NAWRACAĆ MUZUŁMANÓW DLA ISUSA.

 

Zobaczcie, w wersie 8 Isus mówi, że przez uczynki zboru w Filadelfii drzwi zostały otwarte i nikt ich nie może zamknąć. Otóż, termin drzwi, oznacza bramę która prowadzi do zbawienia:

"(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna  droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią  wchodzą.

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu  jest tych, którzy ją znajdują." Mat. 7

 

"(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie  Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie  wejść tym, którzy wchodzą." Mat 23

 

Czy zobaczcie u Jana:

 

"(7) Wtedy Isus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem  drzwiami dla owiec

(8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie  słuchały ich.

(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i  wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie." Ew. Jana 10

Zobaczcie, termin drzwi oznacza samego Isusa. Tak, to dzięki Filadelfijczykom, ich uczynkom, świadectwu, są oni światłem które oświetla drogę do tych drzwi i sprawia, ze dla muzułmanów owe drzwi są otwarte!!

 

Zobaczcie, chrześcijanie na terenach islamu przetrwali, i stali się świadectwem, światłem dla wielu muzułmanów aby nawracali się do Isusa. Co więcej szeregi tego zboru, zasilili inni bracia z terenów państw Zachodnich i głoszą tam ewangelie z narażaniem życia. I to ich uczynki sprawiły, że dla muzułmanów są otwarte drzwi zbawienia których nikt nie może zamknąć:

 http://wpolityce.pl/polityka/152753-co-roku-w-afryce-ok-6-mln-muzulmanow-przechodzi-na-chrzescijanstwo-radykalny-islam-moze-unieszkodliwic-wylacznie-religia-monoteistyczna

 

http://www.orthodoxytoday.org/articles6/AlJazeerahAfrica.php  - to jest strona telewizji islamistów.

 

Zobaczcie, w samej Afryce Północnej co roku 6 milionów muzułmanów przyjmuje Isusa. A dodajmy, jeszcze państwa Arabskie, inne islamskie czy islamistów w państwach białych narodów.

 

Dosłownie w tych drzwiach, które zbór w Filadelfii otworzył, aż roi się od potomków Ismaela, czy innych narodów islamskich, którzy się nawracają.

Zobaczmy, sam szatan nie może tych drzwi zamknąć. Zobaczmy, do jakich kroków posunął się szatan a i tak nie zniszczył kościoła w Filadelfii:

"Właśnie oni, nasi muzułmańscy bracia chrześcijańscy,   często tracą własne życie oraz swoich najbliższych, ponieważ kategorycznie odmawiają publicznego wywyższenia Allacha  ponad Isusa Chrystusa oraz jego Ojca. "

 http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

Rewolucja w państwach islamskich t.z.w. "wiosna Arabska", czy wspieranie ISIS a i tak owych drzwi szatan nie może zamknąć:

http://detektywprawdy.pl/2014/09/03/chrzescijanie-sa-mordowani-za-nieprzyjecie-znaku-bestii-watykan-milczy/

http://detektywprawdy.pl/2014/08/21/islamski-holokaust-chrzescijan/

Myślicie, że wiosna Arabska i Isis po co powstały??? Aby zagarnąć ropę, przez USA, aby uchronić dolara???

OTÓŻ NIE!!! TO WSZYSTKO JEST PO TO PONIEWAŻ SZATAN CHCE ZNISZCZYĆ ZBÓR W FILADELFII, I ZAMKNĄĆ DRZWI DO ZBAWIENIA MUZUŁMANOM. ALE I TAK MU SIĘ TO NIE UDAJE. I TO JEST POKAZ MOCY BOGA I JEGO SYNA NA NASZYCH OCZACH.

Zobaczmy Isus określa ów zbór:

 "(...)bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo  i nie zaparłeś się mojego imienia." Ap. 3

 Przecież, chrześcijanie w państwach islamu są najniższej w hierarchii społecznej. Są oni prześladowani, nie mają wpływ na prawodawstwo tychże państw. czyli ich moc jest niewielka. Porównajcie moc zboru w Tiatyrze:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

Którego moc jest tak wielka, że dana mu została władza nad poganami, tak, że ich państwa, były tłuczone jak garnki gliniane (zobaczcie jak Hiszpanie zniszczyli państwo Azteków).

 

Zobaczcie, ze pomimo tak małej mocy zachowali ewangelie Isusa i nie zaparli się imienia Zbawiciela.  

 "(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto  zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara  świętych." Ap. 13

 

Zobaczcie, zbór w Filadelfii praktycznie od wieków był pod mocą wyznawców Bestii (współpracujących, przez wieki, ze sobą islamistów i synagogi szatana) i wytrwał z wiarą przy Isusie. Co więcej pomimo małej mocy, odniósł wielki TRIUMF w postaci pozostawienia zawsze otwartych drzwi do zbawienia.

 

Zobaczcie, Isus wspomina, że odpowiedzialni za prześladowania Filadelfijczyków żydzi - synagoga szatana, ci którzy nimi pogardzają będą zmuszeni do oddania pokłonu tym ludziom,. Oznacza to, po prostu, że ów kościół zostanie przez Isusa wywyższony i uwolniony spod władzy jego wrogów.

Isus zachowa owych braci i siostry od godziny próby, jaka spadnie na wszystkich mieszkańców ziemi, czyli zachowa tych ludzi od władzy Bestii. Zapewne chodzi o potomków ludzi z innych narodów niż Izrael, którzy tak wiele wycierpieli dla Isusa ze strony islamistów i żydów.

Zapewne, synagoga szatana - część Bestii, pomimo władzy nad mieszkańcami ziemi, nie będzie miała odwagi aby prześladować Filadelfijczyków, ponieważ będą wiedzieli, że stoi za nimi Syna Boga. W ten sposób, ze strachu nie będą oni atakować ów zbór, pomimo jego małej mocy czyli oddadzą mu pokłon. Gdyż, sam strach przez Isusem sprawi, że odpuszczą prześladowanie naszych braci.

 Zobaczcie, to dzięki zborowi w Filadelfii, muzułmanie otrzymali szansę na zbawienie i z niej masowo korzystają. Gdyby nie ów zbór i jego wytrwałość, Bóg byłby zmuszony zniszczyć islamistów. Jednak ze względu na sprawiedliwych ze zboru w Filadelfii, którzy swoimi uczynkami pomnażają Bogu zbiory, islam istnieje. Zobaczcie, islam jest niczym Sodoma i Gomora, jego istnienie do dziś można tylko wytłumaczyć tym, że przez wieki żyją tam chrześcijanie, którzy swoją wiarą i wytrwałością są światłem w ciemności islamu. Co rzekł Bóg do Abrahama:

"(20) Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki.

(21) Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to wiedzieć!

(22) Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem,

(23) A zbliżywszy się, Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym?

(24) Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?

(25) Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?

(26) I rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich.

(27) Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem.

(28) Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu? I rzekł: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu.

(29) Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: Może znajdzie się tam czterdziestu. I odpowiedział: Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu.

(30) I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię: Może znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział: Nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu.

(31) I rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana: Może znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu.

(32) I rzekł: Niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę: Może znajdzie się tam dziesięciu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu." Ks. Rodz. 18

 

Ze względu na zbór w Filadelfii, tak naprawdę można wytłumaczyć istnienie do dziś islamu. Zobaczcie, obecnie ISIS morduje naszych braci, czyli zapewne szybko nadejdzie zapowiedziane w proroctwach zniszczenie Bagdadu i Damaszku. Zobaczcie, Assad do dziś sprawuje władzę, ponieważ chroni Filadelfijczyków. Tak naprawdę ISIS mordując chrześcijan sama sobie szykuje sobie zagładę.

 

A nam pozostaje modlić się za naszych braci i siostry, które na terenach islamistów trwają przy Isusie i pomnażają Bogu zbiory.,,

 

 

czwartek, 30 października 2014, cyryl27

Polecane wpisy

Komentarze
2014/10/30 19:07:57
Cyrylu, napisałeś: "A nam pozostaje modlić się za naszych braci i siostry, które na terenach islamistów trwają przy Isusie i pomnażają Bogu zbiory.,,"

Ale przecież zgodnie z ew. Mateusza, w którą to wierzysz, powinienieś napisać: A a nam pozostaje modlić się za PRZEŚLADOWCÓW braci i sióstr, którzy to na terenach islamistow trwają przy Isusie i pomnażają Bogu zbiory! Modlić się za ich prześladowców! Dlaczego nie idziesz za głosem swojego pana?

Dlaczego kłamiesz przeciwko ewangelii, w którą to wierzysz?
-
2014/10/30 19:52:05
Kobieto, człowiek modli się za ofiary prześladowań, i za prześladowców - by się opamiętali i nawrócili, czy tak ciężko ci to zorzumieć? Jego podejście jest jak najbardziej chrześcijańskie i słuszne.
-
2014/10/30 20:07:05
podpisuje się pod tym co pisał artur7544.

Moniko, skąd u ciebie takie sarkastyczne uwagi???

"(4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

(5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz." Ap. 2
-
2014/10/31 19:49:07
Witam Cyrylu, mam takie pytanie, mój znajomy ma stwardnienie rozsiane, jest to ten gorszy typ stwardnienia,przy którym mojemu znajomemu nie pomagają żadne leki i cały czas choroba idzie do przodu w tym momencie w ogóle już nie chodzi, jest sparaliżowany jeszcze co, to ledwo rusza dłońmi,ale to kosztuje go bardzo dużo wysiłku, cały czas nie wiem jak mu pomóc stracił już nadzieję,że cokolwiek się polepszy...
Masz ogromną wiedzę na wiele tematów, mam pytanie czy nie przesłał byś mi na maila artykuły filmy cokolwiek bym mógł mu pomóc,bardzo mi na tym zależy... Proszę Boga o pomoc wiem, że doprowadził mnie tutaj do Ciebie, trzeba sobie pomagać i być zjednoczony by przetrwać w tym złym systemie w jakim żyjemy... wzbogacam swoją wiedzę każdego dnia,ale na ten temat nie mam za dużo.oglądałem filmy dr Coldwella,lecz nie potrafię tego tak do końca zrozumieć, proszę o pomoc w tej sytuacji pozdrawiam mój mail to damianniepsuj@interia.pl
-
2014/11/01 08:04:51
Arturze, Cyrylu
Artur napisał: "Kobieto, człowiek modli się za ofiary prześladowań, i za prześladowców - by się opamiętali i nawrócili, czy tak ciężko ci to zorzumieć? Jego podejście jest jak najbardziej chrześcijańskie i słuszne."

Nie ma we mnie sarkazmu, jest tylko szczere zadawanie pytań z ukazaniem braku konsekwencji oraz posłuszeństwa co do tekstu, który się stawia jako wzór postępowania i warunek zbawienia!

Henryk napisał dokładnie tak: "Ponieważ posłuszeństwo wobec tego tekstu gwarantuje nam zbawienie!"

Analogicznie parafrazując tekst z Didache, o ten: Błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie się za waszych nieprzyjaciół, pośćcie za wszystkich przesladowców6. Jakaż to zasługa, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Czyż i poganie tego nie czynią?7 Wy natomiast miłujcie tych, którzy was nienawidzą8, a nie będziecie mieć nieprzyjaciół.

zadam znowu pytanie, dlaczego Cyrylu nie piszesz właśnie o miłości do prześladowców, skoro tam jest wyraźnie właśnie tak napisane, żeby miłować tych drani?
Zapewne nie napiszesz o miłości, o poszczeniu za ISIS bo twoje sumienie mówi ci: NIE! ISIS to naćpane zwierzęta, które torturują malutkie dzieciaczki przybijając je na oczach matek do krzyża, ISIS to zwyrodnialcy, którzy gwąłcą córki i każą temu wszystkiemu przypatrywac się ich matkom, ISIS to szatan w ludzkiej skórze, to jego armia!
Wskażcie mi w ST chociaz jeden fragment z zaleceniem Boga o modlitwę za szubrawców! O modlitwę za dzieci lub sługusów diabła i demonów! Cały ST, wszystkie pisma Proroków Bożych, psalmy oraz Apokalipsa mówią dokładnie odwrotnie, o tym jak bardzo Bóg się brzydzi takimi istotami!!! Stąd i moja głęboka niechęć do prześladowców!

Idąc dalej za tekstem z Didache: Zabiera ci ktoś twoją szatę, daj mu i płaszcz12. Bierze ci ktoś coś twojego, nie żądaj zwrotu13, bo żądać go nie możesz. 5. Daj każdemu, kto cię prosi i zwrotu się nie domagaj14, ponieważ Ojciec chce, żebyśmy z wszystkimi dzielili się naszymi własnymi darami.

Czy ty nie widzisz w tym tekście kłamstw szatana zeby uciskać ludzi i zamykać im usta, żeby byli łatwą i niemą ofiarą, by dali się łatwo oddać w niewolniczy system, by niczego nie żadali, na wszystko się godzili, jak jakieś nieme przedmioty, którym można wszystko zrobić, zabrać, ubliżyć.
Ludzie zostali pozbawieni poczucia sprawiedliwosći tym tekstem!

A psalm 69 mówi sam za siebie, oto ten fragment:
Ty znasz moją hańbę,
mój wstyd i mą niesławę;
wszyscy, co mnie dręczą, są przed Tobą.
Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło,
na współczującego czekałem, ale go nie było,
i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem.
Dali mi jako pokarm truciznę,
a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.
Niech stół ich stanie się dla nich pułapką,
potrzaskiem - ich biesiada ofiarna.
Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli;
spraw, by lędźwie ich zawsze się chwiały.
Wylej na nich swoje oburzenie,
niech ich ogarnie żar Twojego gniewu!
Niech ich mieszkanie stanie się pustkowiem,
a w ich namiotach niech braknie mieszkańców!
Bo prześladowali tego, kogoś Ty poraził,
i przyczynili bólu temu, któregoś Ty zranił.
Do winy ich dodaj winę,
niech nie dostępują u Ciebie usprawiedliwienia.
Niech zostaną wymazani z księgi żyjących
i niech nie będą zapisani z prawymi !
-
2014/11/02 01:06:14
Moniko całkowicie się z Tobą zgadzam. bardzo dobrze to ujęłaś! Przecież, gdybym był szatanem to cały czas bym mówił o wybaczaniu i miłości do nieprzyjaciół. Cyrylu powiedz swojej żonie i dzieciom, że jak przyjdą te islamskie zbiry aby zgwałcić a potem poderżnąć im gardła to ty nic nie zrobisz aby ich ratować no bo przecież musiał byś zastosować względem nich przemoc a ty po wszystkim po prostu przekażesz im znak pokoju. Jestem pewien, ze Twoje oświadczenie spodka się z dużym zrozumieniem. Piszę to jako prostaczek tak jak rozumiem ale ty uczony w piśmie na pewno wiesz lepiej od nas. Jak dobrze pamiętam w Biblii pisało komu to Pan Bóg wyjawił prawdę. Powiedz mi, dlaczego tak naprawdę zdecydowana większość nas prostaczków jest przeciwna tej idei?
Moim zdaniem bujasz w obłokach bo gdyby przyszło realne zagrożenie życia twoich najbliższych to zrobił byś to co trzeba aby ich uratować i miłość do nieprzyjaciół prysła by jak bańka mydlana.
-
2014/11/02 19:43:04
moniki i mirogod12, do kogo była skierowana ewangelia Isusa jak nie do grzeszników, aby się nawrócili. Dlaczego Isus umarł na krzyżu??? Aby zgładzić nasze, grzeszników grzechy. Dlaczegó Bóg Ezechielowi, powiedział, że grzesznikowi który odwróci się od grzechu i zostanie sprawiedliwym, zostaną zapomniane jego grzechy.

Dlaczego w Apokalipsie pisze:
"(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych." Ap.13

"(11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku." Ap 22

Nasze obecne życie to góra 70 parę lat, udręk, prania mózgu, i wciskanej nam przez mas media nienawiści. To czy zabije nas wcześniej islamista czy umrzemy od raka czy na co innego wcześniej to i tak efekt będzie ten sam.

Moim zdaniem jesteście pod silnym wpływem mass mediów. Oglądacie TV, internet, i wszystkie negatywne informacje i zaczynacie nienawidzić.
Podobnie jak w mass mediach mężczyźni oglądający nagie kobiety, czy w bikini, zaczynają myśleć o zdradzie i zaczynają pożądać. I oni zapierają się, że każdy facet jak ma okazje to musi zdradzić żonę.

Jak chcecie to nienawidźcie, ale czy w was będzie Bóg i jego miłość. Jak pisał Jan w swoich listach???
-
2014/11/02 21:17:08
Czy ja napisałem, że ich nienawidzę, manipulujesz informacją, gdzie o tym napisałem? to tylko twój domysł ale podany już w formie twierdzącej. Twoim zdaniem jestem pod negatywnym wpływem mass mediów (kolejna manipulacja zakładająca, że jak nie akceptuje miłości do nieprzyjaciół to jestem pod wpływem mass mediów). Oczywiście ty jesteś pod ich wpływem pozytywnym. Co do tv to od kilku lat jej nie oglądam, ale ty wiesz lepiej a z internetu korzystam i nie oglądam rozebranych panienek, ale śledzę co się dzieje na świecie tak jak i ty. Nienawidzę zła tak w całej rozciągłości i nie chcę mieć nic do czynienie z dziećmi diabła a szczególnie ich kochać.
Nie odpowiedziałeś ani na jedno pytanie moje i Moniki tylko chowiesz się za biblijnymi wersetami i pomówieniami. Isus powiedział wyraźnie, że przyszedł tu wypełnić zakon a nie go zmieniać. Monika dała ci przykłady z Biblii co Bóg ma na myśli na temat naszych nieprzyjaciół i jest to w rażącej sprzeczności z koncepcją miłowania nieprzyjaciół.
Widzisz zakwalifikowałeś mnie do kogoś kto jest pod wpływem złego a po tym wpisie to już chyba awansuje na pracownika hasbary.
Dlaczego uważasz, że te wersety biblijne, które podałeś odnoszą się akurat do miłowania nieprzyjaciół. Drugie przykazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Bliźniego a nie wroga i nieprzyjaciela. A kto jest naszym bliźnim? na ten temat wyczerpująco napisał amerykański pastor Sheldon Emry www.cai.org/pl/studia-biblijne/czy-chrze%C5%9Bcijanie-powinni-kocha%C4%87-niegodziwych na którego trafiłem dzięki rekomendacji Henryka i ty też to czytałeś bo podawałeś do tego tekstu linka. No, ale ten pastor to co napisał to wg. ciebie też jest pod wpływem mass mediów i internetu?
-
2014/11/02 23:25:32
dzięki Mirogod za Twoją postawę i jasność umysłu.

W tym teksćie co podlinkowałeś jest dużo prawdy, pomimo wielu odniesień do Pawła i Łukasza, ale istota tego problemu została dobrze wytłumaczona, dokładnie o to chodzi by wybaczac i kochać bliźnich a nie satanistów, szubrawców!

Mały fragment z tego tekstu z dedykacją dla Cyryla i Henryka:

"Jezus nie mówił nam byśmy akceptowali jakiekolwiek ataki na naszą osobę czy rodzinę bez przeciwstawienia się. Z pewnością nie jest to sprzeciwianie się pismu w Mat. 5:38. Tragedią jest to, że tak wielu obłudnych nauczycieli wśród nas próbuje wykorzystać te fragmenty czyniąc z nas pacyfistów i nieużytecznych chrześcijan. Przez to przeszkadzają oni chrześcijanom zastopować anty-chrześcijan i morderców. Próbują złapać nas byśmy wierzyli, że Jezus powiedział nam, iż nie tylko musimy kochać niegodzi-wych, ale nie powinniśmy sprzeciwiać się ich niegodziwym drogom. Jezus tego nie zrobił. On nie nakazał chrześcijanom by kochali niego-dziwych".
-
2014/11/03 06:45:49
mirogod12 nie obraź się. Ten świat wywiera na nas wpływ. Mniejszy lub większy. Owszem i ja także jestem ofiarą prania mózgu. Jednak w przeciwieństwie do was, staram się przy pomocy ewangelii oraz Syna Bożego zmniejszyć tę wpływ.

BÓG OCALI SWÓJ LUD - NIEWIASTĘ - IZRAEL, RASĘ BIAŁĄ ORAZ JEJ POTOMSTWO - CHRZEŚCIJAN. SYN BOŻY SAM BEDZIE WALCZYŁ ZA SWOJE OWCE.

OBECNIE JEST CZAS CZEKANIA NA ŻNIWA, CZYLI NA EFEKT EWANGELII SYNA BOŻEGO.

Obecnie nie wiadomo czy niegdysiejszy wróg stanie się twoim bratem. Kościół w Filadelfii udowodnił, że przy małej mocy można nieprzyjaciół zmieniać w braci.

6 milionów osób przechodzących z islamu na chrześcijaństwo, w samej Afryce Północnej to pokaz możliwości tego zboru.

Ja czekam na żniwa.

A co do obrony, to obecnie Polska jest najbardziej rozbrojonym narodem świata. Inne narody rasy białej oprócz mieszkańców USA mają niewiele lepiej. Rządzą nami sataniści, którzy planują naszą rzeź. W ewangelii Jana Isus określił nas owcami, ponieważ owce są bezbronne.

Wierzę, że do rzezi owiec Boga nie dojdzie. Bóg pozwala się zbroić tym głupcom aby pokazać na oczach całego świata swoją MOC i ŚWIĘTOŚĆ SWOJEGO IMIENIA.

-
2014/11/03 19:30:32
Tak Moniko ten fragment, który zacytowałaś jest też zbieżny z moimi poglądami.
Co do Cyryla to myślę, że dalsza dyskusja z nim jest bezsensowna. Myśmy przedstawili wiele informacji przeciwnych jego idei a on nie podjął z nami polemiki. Moim zdaniem nie zrobił tego, bo po prostu nie chciał burzyć swoich przekonań (dysonans poznawczy) jest mu z nimi dobrze.
Moniko jak słusznie i logicznie zauważyłaś w pierwszym twoim poście brak konsekwencji w jego działaniu, sam sobie zaprzecza. Nie wiem czy to w ogóle dostrzega? i co ta idea tak naprawdę znaczy w życiu i jakie są jej konsekwencje.
Cyrylu nie obraziłem się na ciebie bo akurat ty jesteś moim bliźnim i tobie właśnie będę wybaczał jak będzie co, bo na razie to nie mam nic ci do wybaczenia.
Napisałeś " Jednak w przeciwieństwie do was, staram się przy pomocy ewangelii oraz Syna Bożego zmniejszyć tę wpływ" A my to co z szatańskiej ewangelii bierzemy?
Cyryl studiuję Biblie i staram się czytać uważnie i ze zrozumieniem i nie wybieram potem wybiórczo fragmentów, które pasują do moich przekonań. Jeśli jedne fragmenty kolidują z innymi tzn, że coś jest nie tak. Cyrylu tak jak napisałem wcześniej podobają mi się twoje posty i wzbogacają moją poznanie świata za wyjątkiem miłości do nieprzyjaciół, tu się całkowicie rozmijamy!
-
2014/11/04 05:34:57
mirogod12
Dyskusja z wami jest dyskusją z sofistami.
Podajesz drastyczny przykład w celu obalenia nauki Isusa o miłości do nieprzyjaciół.
Otóż masz prawo bronić życia i zdrowia swojej rodziny.

U Mateusza Isus głosi jasno, że powstanie naród przeciwko narodowi, i przez to miłość wielu oziębnie.

Piszę i pisałem niejednokrotnie, ja WAS NIE ZMUSZAM DO MIŁOŚCI DO NIEPRZYJACIÓŁ (Szczególnie Moniki).

Życzę wam błogosławieństw Bożych i Pozdrawiam :-)