Blog > Komentarze do wpisu

O zborze w Tiatyrze...

Otóż, Apokalipsa, jak wiadomo, zaczyna się od przesłania Isusa do siedmiu zborów, kościołów w Azji. Stanowią one, określone cechami (wadami i zaletami) typy zbiorowości chrześcijan.

Wcześniej opisałem pewien typ zbiorowości chrześcijańskiej, odnoszący się do zboru w Efezie:

http://cyryl.blox.pl/2014/09/Jakie-upomnienie-mial-Isus-do-zboru-w-Efezie.html

Natomiast na forum Biblijnym, na stronie:

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10501&start=30

 mój oponent Maximus Minimus, naprowadził mnie na ciekawy trop:

"Cyrylu, a czy nie uważasz, że Kościół w Tiatyrze to właśnie opis katolików?? "

Otóż, przytoczę słowa Isusa skierowane do zboru w Tiatyrze:

 

"(18) A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak  płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.

(19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i  wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.

(20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za  prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać  rzeczy ofiarowane bałwanom.

(21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we  wszeteczeństwie swoim.

(22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk  wielki, jeśli się nie opamiętają w uczynkach swoich.

(23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który  bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

(24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie  tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie  nakładam na was innego ciężaru;

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad  poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia  gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną." Ap. 2

Otóż, moim zdaniem ten opis jak ulał pasuje do katolików, co więcej w tym opisie opisana jest także Wielka Nierządnica - Rzym, Watykan, jak przejmuje władzę nad tym zborem.

Isus chwali ów zbór za ich uczynki, a zwłaszcza za uczynki wynikające ze służby i wytrwałości. Otóż co by, nie pisać o katolikach o ich bałwochwalstwie, to należy pamiętać o jednym. Katolicy wytrwale sprzeciwiają się promocji homoseksualizmu, aborcji, zboczeń, stają w obronie Syna Bożego i symboli które go symbolizują a także w obronie tradycji narodowych. Pamiętajmy, Bóg i jego Syn wiedzą o wiele lepiej nie tylko o ludziach ale o poszczególnych społecznościach.

A co ma za złe Isus, do zboru w Tiatyrze??? Otóż to, ze pozwala działać niewieście  Izebel. Kim była  Izebel??

 

"Izebel, Jezabel (gr., łac. Iezabel; hebr. Izebel – niewyniesiona, nieskalana, czysta) – postać biblijna ze Starego Testamentu, żona Achaba, matka Atalii, zm. w 843 p.n.e.

Była córką Etbaala I, króla Sydonu. Poślubiła Achaba, króla Izraela. Czciła bogów pogody i płodności: Baala i Aszerę. Za jej namową Achab i zmuszeni przez niego podwładni przyjęli jej religię. Izebel kazała zabić proroków Boga i w ich miejsce wprowadzić proroków Baala. Ocalał tylko Eliasz i później pokonał proroków Baala na górze Karmel. Wówczas zapragnęła śmierci Eliasza i prorok musiał się ukrywać. Sama wydała na siebie wyrok śmierci, kiedy zachęcała Achaba, by zabił Nabota, żeby przejąć jego winnicę. Eliasz zapowiedział jej gwałtowną śmierć. Dziesięć lat po śmierci Achaba, w trakcie krwawej rewolty, została wyrzucona z okna pałacowego w Jizreel, następnie stratowały ją konie, a psy zjadły jej ciało i zlizały krew. Znaleziono tylko czaszkę, nogi i dłonie.

Pojawia się w 1 Księdze Królewskiej 16,31; 18,4.13.19; 19,1-2; 21 oraz w 2 Księdze Królewskiej 9,30-37 (śmierć Izebel)

W Nowym Testamencie występuje jako pseudoprorokini zwodząca chrześcijan, nawołująca do nienawiści Boga, połączonej z nierządem sakralnym i spożywaniem ofiar składanych bożkom (Ap 2, 20-23).

Jest symbolem kobiety bez skrupułów, rozwiązłej, zdeprawowanej, niegodziwej, zuchwałej."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Izebel

 

Otóż Izebel, jest moim zdaniem imieniem Wielkiej Nierządnicy. Oto co pisze o wielkiej Nierządnicy dalej Apokalipsa:

 

"(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki  Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi." Ap. 17

 

Przecież, tajemnicze znaczenie imienia wielki Babilon, oznacza niewiastę Izebel.  Otóż wcześniej Izebel w Izraelu a po zmartwychwstaniu Watykan wprowadzili bałwochwalstwo.

TO WŁAŚNIE NIEWIASTA IZEBEL JEST SYMBOLEM WPROWADZENIA BAŁWOCHWALSTWA DO ZAGINIONYCH POKOLEŃ IZRAELA.

 

Historia po prostu się powtarza.

"(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników  Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo." Ap 17

 Zarówno Izebel wcześniej mordowała Bożych proroków i świętych, podobnie Watykan mordował świętych Boga.

Zarówno Izebel jak i Watykan zarządzali dziesięcioma pokoleniami Izraela. Watykan obecnie włada wszystkimi państwami białej rasy (zaginione pokolenia Izraela) zaś wcześniej władała nimi Izebel.

Izebel skończyła tak:

"(30) Jehu zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izebel,  podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno.

(31) A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała: Czy masz się dobrze,  Zimri, morderco swego pana?

(32) On zaś zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał: Kto ze mną trzyma,  kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie.

(33) On zawołał: Zrzućcie ją! Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew  obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały.

(34) On zaś wszedł, a najadłszy i napiwszy się powiedział:  Rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska.

(35) A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę,  nogi i dłonie.

(36) Powrócili więc i donieśli mu o tym. A on rzekł: To jest  spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza  Tiszbitę, tej treści: Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izebel.

(37) A zwłoki Izebel będą jak gnój na powierzchni roli, na działce w  Jezreel, tak iż nie powiedzą już: To jest Izebel." 2 ks. królewska 9

 

Otóż ciało Izebel zostało pożarte przez psy a jej ciało zostało ogołocone. A oto jak skończy Wielka Nierządnica:

"(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą  wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w  ogniu." Ap. 17

A tutaj Watykan zostanie jednym rzutem zniszczony, podobnie jak Izebel została jednym rzutem uśmiercona.

"(21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i  wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto  Babilon, i już go nie będzie." Ap. 18

 Jak Izebel panowała nad 10 pokoleniami Izraela tak Wielka Nierządnica panuje nad 10 pokoleniami Izraela:

"(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój,  abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na  niego spadające," Ap. 17

 

 Zobaczcie Isus mówi, że daje czas Wielkiej Nierządnicy na opamiętanie się - czyli na odwrócenie się od bałwochwalstwa i innych grzechów. Jednak Wielka Nierządnica nie opamiętała się. Dlatego zostanie ona zniszczona oraz wszyscy którzy z nią cudzołożą.

Zabite zostaną dzieci Wielkiej Nierządnicy czyli wszystkie organizacje, fałszywi prorocy, nauczyciele, pasterze, które owa Nierządnica kontroluje. Bóg dosłownie wyzwoli: CAŁY LUD SWÓJ IZRAEL - Rasę białą.

 Bóg, dosłownie zniszczy nie tylko Wielką Nierządnice ale jej dzieci. Pamiętajmy tajemnicze imię to:

 "Wielki  Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi". Czyli Izebel będzie miała dzieci w postaci innych odstępczych organizacji chrześcijańskich, zborów, kościołów (np. zielonoświątkowcy).

 

"(24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie  tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie  nakładam na was innego ciężaru;

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad  poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia  gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną." Ap.2

Otóż Isus kieruje słowa do tych katolików, którzy nie są świadomi nierządu jaki wprowadziła Izebel, Watykan. Kieruje je do ludzi, którzy wypełniają uczynki. Co ciekawe, katolicy uważają, że to przez uczynki (wypełnianie prawa Bożego, słów Isusa w ewangelii) otrzymuje się zbawienie. I za to chwali ich Isus:

"(19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i  wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych." Ap. 2

Otóż paradoksalnie to katolicy odrzucają doktrynę Pawła o tym, ze sama wiara bez uczynków wystarczy do zbawienia. Isus w wersie 25 nakazuje, katolikom trzymać się w wypełnianiu uczynków.

 

A nagrodą jest:

WŁADZA NAD POGANAMI!!!!

 

Zobaczmy na historie. To narody pod władzą Kościoła Katolickiego, powstrzymały inwazje islamistów. Wpierw, w Hiszpanii, potem za pomocą Krucjat przeciwko Bizancjum. Potem przeciwko Imperium Osmańskiemu: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Lepanto_(1571)

Czy katolicka Rzeczpospolita i król Sobieski w bitwach pod Wiedniem i Parkanami. Dodajmy, że katolicka Hiszpania, wyparła islamistów z Hiszpanii i zniszczyła imperium Azteków. Pamietajmy Aztekowie składali tysiące ofiar ludzi ku czci Lucyfera, Słońcu (wojny kwietne).

 

Dosłownie Isus zapowiedział, że kościół Tiatyrze będzie posiadał władze nad poganami. Zobaczmy największe potęgi kolonialne to:

1.Portugalia - Brazylia, i inne państwa Ameryki łacińskiej - kraj , naród katolicki.

2. Hiszpania - Meksyk, Argentyna i inne państwa Ameryki łacińskiej - kraj naród katolicki.

3. Francja - kolonie w Azji, cześć Kanady, kolonie w Ameryce Południowej - kraj, naród katolicki

4. Anglia - także kolonie (Indie), naród wyznania anglikańskiego. Kościół Anglikański to kopia kościoła katolickiego, z tą różnicą, że głową jest król Anglii. Natomiast obecnie monarchia brytyjska jest podległa Rzymskiemu papieżowi.

Zobaczmy, władza nad poganami została dana członkom zboru Tiatyrze i historia to potwierdza. To właśnie kościołowi w Tiatyrze, Isus dał władzę nad poganami pomimo tego, że panuje u niego niewiasta Izebel. Zobaczmy, skoro poganie odrzucali ewangelie głoszoną im drogą pokojową to, Isus, do jej głoszenia wyznaczył ten właśnie zbór. Od tej pory, poganie byli tłuczeni jak naczynia gliniane. Widać to na przykładzie islamistów, którzy zaczęli wojnę z zborem w Tiatyrze a skończyli jako ich słudzy (Europejski kolonializm). Zobaczmy, to właśnie przez kolonializm zostało zniesione  porywanie ludzi w niewolę, główne źródło dochodów islamistów. 

 

Zobaczmy to dzięki tej władzy nad poganami, jaką Isus dał Tiatyrzanom, Wielka Nierządnica, zdobywał władze królewską nad królami ziemi:

"(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami  ziemi. " Ap. 17

Zauważmy ciekawą rzecz dopóki w kościele przeważali ludzie oddani Bogu, dopóty, poganie by ewangelizowani. Natomiast jak władze nad zborem w Tiatyrze przejęła całkowicie Izebel - Watykan to... zaczęto sprowadzać masowo islamistów, oddano kontrolę finansową synagodze szatana, wprowadza się szatański ekumenizm i wspiera się pogaństwo.

 

Co by nie mówić, wcześniej Kościół Katolicki miał politykę aby ewangelizować pogan. Zobaczmy, wcześniej poganie byli wypasani rózga żelazną i tłuczeni jak gliniane naczynia. Czyli ich kulty były zwalczane. Owszem przy okazji zabijano świętych, jednak obecnie Watykan zwalcza wyłącznie świętych.

 

Obecnie Watykan wspiera wszelkie pogaństwo z Talmudem i islamem na czele. Czyli, Bóg jest zmuszony zniszczyć ową Wielką Nierządnicę Izebel.

Zobaczmy Apokalipsa praktycznie wypełniania jest cały czas przez całą historie. Kościół w Tiatyrze, w zasadzie posiada cechy katolicyzmu. Jak wcześniej wspomniałem Wielka Nierządnica musiała narodzić się w którymś ze siedmiu zborów.I nawet owa niewiasta Izebel uosobiona jest w kulcie Marii- Królowej Niebios.

Zobaczmy zresztą, owa niewiasta Izebel - Watykan zaczyna tracić poparcie katolików zgorszonych sposobem życia biskupów, księży. Zobaczmy sród katolików powstało hasło: "Bóg, Chrystus - Tak, Kościół - Nie!!". Tak coraz więcej osób, pomimo prania mózgu, zaczyna odrzucać nauki Izebel. Dosłownie kościół zaczyna tracić poparcie, z powodu swego nierządu. Ludzie widzą, przepych księży i biskupów ich bogactwo, pychę, arogancje, współpracę z szatańskimi rządami, islamistami, zboczenia, uzależnienia i wiele innych. Widzą jak jest to sprzeczne z tym co głosił Isus i się od tego separują. Dosłownie obecnie władza duchowa Wielkiej Nierządnicy nad ludem Boga, jest tak słaba jak nigdy. Zobaczcie, jak sytuacja dojrzewa do tego, że jak anioł powie do ludu Boga aby ten wyszedł to on wyjdzie z Wielkiej Nierządnicy. A ową władzę duchową, zobaczcie osłabiły mass media, telewizja, Internet, czyli wynalazki jakie dał szatan aby zwiększyć kontrolę umysłu nad ludem Boga. Zobaczcie jak Bóg, wykorzystuje przeciwko szatanowi jego broń. Jak Bóg, osłabia władze szatana nad ludem Boga- Izraelem. 

Dosłownie widzimy na własnych oczach jak Apokalipsa wypełnia się...

 

 

 

 

 

 

środa, 29 października 2014, cyryl27

Polecane wpisy