Blog > Komentarze do wpisu

Dlaczego Wielką Nierządnicą jest Watykan??

Cytat:
Od ostatniego wpisu na tej stronie udowadniam, że wielką nierządnicą nie może być Watykan, a jest nią Mekka. 

http://biblia.webd.pl/for...r=asc&start=210

Strona 15 i 16. Masz coś do dodania to dawaj, czekam na nowe argumenty.Wielką Nierządnicą nie jest Mekka ale Watykan. Apostołowi Janowi anioł dokładnie zidentyfikowała czym jest Nierządnica:

Cytat:
(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów

. Ap. 17

Anioł zaniósł w duchu Jana na pustynie, ale Jan nie widział pustyni w swojej wizji ale nierządnice siedzącą na Bestii w wody:

Cytat:
(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.Mekka jest na pustyni nie nad wodami. Natomiast Rzym znajduje się nad wodami, nad morzem. 

Dodatkowo Rzym posiada siedem pagórków:

Cytat:
(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;No właśnie tu trzeba tęgiej głowy.

Otóż, Wielka Nierządnica, kim ona jest????

Przeczytaj kolego początki Apokalipsy do kogo kierował Isus słowa pochwały a zarazem przestrogi???? 

Do siedmiu zborów a raczej:

KOŚCIOŁÓW

Cytat:
(4) Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem,

(5) I od Isusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,Otóż po zmartwychwstaniu Isusa Chrytusa, Szatan stracił:

CAŁĄ WŁADZĘ NAD ZIEMIĄ

Tak samo jak po potopie władza upadłych została zniszczona tak samo po zmartwychwstaniu władza Szatana i jego upadłych aniołów została zniszczona. 

Od tej pory Szatan udał się do nieba, aby obserwować niewiastę (Izrael - rasę białą), i jak ona dzięki ewangelii zaczęła być w ciąży i jak przez ewangelizacje dawała Bogu innych potomków. 

Szatan musiał swoją pozycje przez oskarżenia ludu Bożego i przez pokusy dla ludu Bożego. Bóg na te ruchy zezwalał szatanowi aby sprawdzić ludzkość. M.in. mamy "apostoła Pawła". 

Zobaczmy przecież modlitwa "Ojcze nas" zawiera takie słowa:
"I spraw abyśmy nie ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.."

Apostoł Jan pisał, że Isus po zmartwychwstaniu jest władca nad królami ziemskimi. Dotychczas władcą nad królami ziemskimi był szatan. 

Zobaczmy nad naszą historią, najpotężniejsi królowie świata, po zmartwychwstaniu, którzy podbili i narzucili swoją wolę światu aby to królowie chrześcijańscy z rasy białej.

Zobaczmy, konfrontacja z chrześcijańskimi władcami z rasy białej czym się skończyła dla islamu???

Islam przejął dwie trzecie terytoriów chrześcijaństwa, i atakował tereny rasy białej. W średniowieczu islamiści stoczyli z nami ponad 548 bitew. Efekt. 

Wpierw inwazja islamistów zatrzymała się.

Król Polski Jan 3 Sobieski, zwany przez islamistów "Lwem z Lechistanu", sprawił, że imperium Islamistów straciło możliwości ofensywne i już tylko cofało się.

Bitwa pod Chocimiem i Parkanami,  Sobieski wybił niemal całą kawalerie Turecką. Przez te bitwy, islamiści nie mieli już kawalerii która by górowała nad kawalerią państw zachodnich czy Rosji. 

Bitwa pod Wiedniem, Turcy tracą całą artylerię i siłę ognia. Sobieski mówi jasno, że to Bóg zwyciężył. Tak samo twierdził Dawid, że to Bóg pokonał Goliata. Tak zachowują się ludzie posłuszni Bogu, swój sukces przypisują Bogu. 

Sobieski ponadto gdyby podbił Konstantynopol to zapewne Iran by nawrócił się na chrześcijaństwo.  

Do dziś nie powstał ani jeden film o tym królu. Z wiadomych powodów.

Sobieski był przez islamistów traktowany jako miecz, karę Boga. Sami nadali mu przydomek lew, a w Apokalipsie ta cecha jest przypisana Isusowi:

Cytat:
(5) A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.

Ap. 5

A zatem jak widać, islam nie był wstanie narzucić swojej woli Izraelowi. Wystarczył jeden posłuszny Bogu król, aby tak naprawdę pokazać islamistom ich miejsce.

Tak naprawdę, to Rzymski Kościół przy pomocy jezuitów, osłabił rasę białą, a nie islamiści. I dlatego szatan dał Watykanowi, władze królewską nad królami ziemskimi a nie islamowi.

Watykan i jezuici okazali się po prostu skuteczniejsi w przeciwieństwie do islamu. Oczywiście szatan oszukuje tez Watykan. 

Ponieważ co pisze w Apokalipsie:

Cytat:
(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Apokalipsa 17

Tutaj jest pokazane, jasno że Wielka Nierządnica, Watykan będzie po prostu odbudowywała zwierzę, które je potem zniszczy.

W czasach Jana Wielka Nierządnica nie istniała, istniała natomiast czwarta Bestia Rzym.

Pięć Bestii które było, to były państwa które gnębiły lud Boży - Izrael i posiadały władców w postaci upadłych aniołów i ich potomków:

1. Egipt 
2. Asyria
3. Babilon
4. Persja
5. Grecja

W czasach Jana istniał Rzym. Każda Bestia przejmowała władzę nad kolejną Bestią poprzez pokonanie jej. Egipt został pokonany przez Boga a potem dobity przez Asyrie. Asyria została pokonana przez anioła Bożego a potem dobita przez Babilon. Babilon pokonali niespodziewanie Persowie. Persów pokonała mała armia Grecka. Greków pokonała bezwzględna i najbardziej karna armia świata Rzymska. Rzymian pokonali Germanie. Imperium Germanów, w postaci 3 Rzeszy, gnębiło w największym stopniu lud Boży - Izrael i chrześcijaństwo. Ale panowało bardzo krótko.

Obecnie Watykan wspiera ostatnie zwierzę czyli ósmego króla a kto nim może być???

Są upadli aniołowie, którzy napisali Koran i Talmud. Wyznawcy Bestii to są żydzi i islamiści. Tak naprawdę judaiści i islamiści wierzą w to samo. Watykan, Zmienił trwający setki lat kurs wobec tych dwóch wyznań.(Przecież w islamie pedofilia jest zalegalizowana, czyli hybrydy, potomkowie upadłych, czy sami upadli aniołowie, mogą ukrywać się w wśród islamistów i niemi kierować) 

Wcześniej katoliccy duchowni tłumaczyli Talmud i krytykowali judaizm. Obecnie Watykan nazywa ich "starszymi braćmi w wierze".   Dzieje się tak od powstania państwa Izrael.

Kiedyś Watykan zwalczał islam i nawracał muzułmanów. Od kilkudziesięciu lat, papieże całowali Koran, pojawiali się w meczetach, modlili się z nich. Nakazują się bratać z islamistami. Zakazują nawracania islamistów. I używają dyplomatycznych słów w obliczu mordów islamistów na chrześcijanach w tym na katolikach. 

Biblia mówi jasno, że Kościele Katolickim znajduje się lud Boży - czyli potomkowie Jakuba. Islamiści to głównie potomkowie Ismaela. 

Czyli wychodzi na to, że Watykan jest coraz bliżej odbudowania Bestii, która przejmie władzę nad światem.

Dowód na to, że Watykan jest Wielką Nierządnicą jest tak ogrom.

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=346075#346075

 

Jest to mój komentarz, odnośnie identyfikacji Wielkiej Nierządnicy. Co ciekawe, poczynania Watykanu, które są ujawniane, pokazwalają nam w lepiej identyfikować Bestie. poniedziałek, 20 października 2014, cyryl27

Polecane wpisy