Blog > Komentarze do wpisu

Jakie upomnienie miał Isus do zboru w Efezie...

"(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd  w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz  ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi  nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

(3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.

(4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

(5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj  uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik  twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz.

(6) Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i  ja nienawidzę." Ap. 2

 

Listy do 7 zborów, są słowami Isusa, które mówią co dany zbór zrobił dobrze a co źle. My chrześcijanie powinniśmy kierować się, słowami pochodzącymi z ust Boga i Jego syna, gdyż one dają życie:

"(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale  każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." Mat 4

 

Otóż, do każdego zboru Isus skierował słowa które mają zapewnić danemu zborowi, aby ten czynił dalej to co jest dobre a zmienił to co jest złe w oczach Isusa. Owe zbory istniały i istnieją nadal, bowiem, zborem chrześcijan jest każde miejsce (nawet Internet, fora w których) gdzie dwóch lub więcej braci spotyka się imieniu Isusa i dyskutuje o zbawicielu i Jego Ojcu:

 "(20) Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem  pośród nich." Mat 18

Otóż, moim zdaniem, forum które założył brat Henryk:

 http://zbawieniecom.fora.pl/

Jest zborem, którego spełnia cechy pierwszego z siedmiu zborów czyli zboru w Efezie. Za co Isus pochwalił Efezjan???

(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz  ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi  nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. "Ap.2

Tak zór w Efezie odkrył które osoby nie są Apostołami Isusa, okazał się nim Paweł. I w zasadzie, każda dzisiejsza wspólnota chrześcijan, zbór które to odkryje, staje się typem zboru w Efezie. Czyli owa, wspólnota będzie posiadała zalety ale także będzie popełniała błędy takie jak robił błędy i jakie posiadał zalety zbór w Efezie.

Zaletą zboru w Efezie były jego dobre uczynki, które wypełniały prawo Boże, wytrwałość i trud w poszukiwaniu prawdy sprawił, że ów zbór odkrył kim byli fałszywi Apostołowie. I tak wpierw brat Henryk (po 5 latach) i bracia Mariusz i BBC POLAND odkryli, którzy to ludzie byli fałszymi Apostołami (Paweł i Łukasz):

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-2.htm

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-3.htm

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-4.htm

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-5.htm

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-6.htm

http://www.zbawienie.com/ewangelista-lukasz.htm

 

 

http://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/20/na-czym-oparl-swoja-ewangelie-lukasz/

http://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/19/co-razi-w-ewangelii-lukasza/

 

http://redoctobermsz.wordpress.com/2012/09/27/apostolowie-baranka-i-kwestia-pawla/

http://redoctobermsz.wordpress.com/2012/10/17/zasada-piaskowego-fundamentu-cz-2/

http://redoctobermsz.wordpress.com/2012/10/13/zasada-piaskowego-fundamentu-a-kanon-biblijny/

http://redoctobermsz.wordpress.com/2012/10/06/jakub-rodzony-brat-isusa-apostolem/

 

A potem do ich gruby, zboru, dołączyli inni bracia i siostry w tym ja. I tak jak zbór w Efezie podjęliśmy trud i wytrwale informowaliśmy o odkryciu fałszywych Apostołów. Doświadczyliśmy i nie mogliśmy ścierpieć nauk fałszywych Apostołów podobnie jak Efezjanie. Tak, że w tej nauce:

"(3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś." Ap 2

Tak, pomimo ataków ze strony zwolenników apostołów Pawła i Łukasza nie ustaliśmy, tak jak nie ustali i cierpieli Efezjanie. Ale jednak zobaczmy następny wers:

 

"(4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość." Ap. 2

 

 Efezjanie, podobnie jak ludzie z forum brata Henryka, musieli walczyć o prawdę. Ale wiadomo im dłuższa walka wojna tym miłość zanika. Ataki ze strony zwolenników Pawła, wśród których są także nasi bracia i siostry, spowodowały, że wpierw część spośród zboru Efezie (zbór zbawienie.fora.pl) zaczęło zatracać miłość, poprzez powątpiewanie w miłość:

 

 http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/czy-chrzescijanie-musza-milowac-zbrodniarzy,1433.html

I zaczęto powątpiewać w miłość do nieprzyjaciół, przebaczanie a potem w ewangelie Mateusza i Marka i nawet w część ewangelii Jana. Odkrycie fałszywych Apostołów w Efezie, bowiem wśród Efezjan spowodowało, że wśród tego zboru, zapanowała atmosfera wzajemnej podejrzliwości, aż Efezjanie zaczeli szukać dalej kto jest zwolennikiem Pawła i Łukasza, kto głosi dalej ich nauki, w myśl zasady klasyka Socjalizmu Marksa:

"W miarę postępu socjalizmu walka klas zaostrza się".

I tak Efezjanie, zaczęli w końcu przestać okazywać miłość innym chrześcijanom i samym sobie. Podobnie jak Mariusz, estera zaczęli szukać Pawła w ewangeliach Mateusza, Marka i nawet w ewangelii Jana. A każdemu z braci i siótr którzy nie zgadzali się z ich poglądami zaczeli okazywać brak miłości. Brat Mariusz nawet takich ludzi nazywał chwastami. Siostra estera, zaczęła rozważać jak może nazywać braćmi i okazywać miłość braciom i siostrom którzy wierzą w Pawła> chociaż, wielu braci i sióstr oddaje życie dla Chrystusa w państwach islamskich. I za Mariuszem i esterą poszli inni, bracia i siostry.

Oto co pisał prorok Daniel:

"(10) Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni  będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz  roztropni będą mieli poznanie." Daniel 12

A co oznacza bezbożność, jak nie posiadania Boga w swoim wnętrzu, jak pozbywania się Boga, który jest miłością. O to co pisał Apostoł Jan, o byciu pobożnym:

 

"(6) My jesteśmy z Boga ; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie  słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

(7) Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto  miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.

(8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

(9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego  posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.

(10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas  umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

(11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się  miłować.

(12) Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w  nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.

(13) Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam  udzielił." 1 Jana 4

 A czym była pierwsza miłość, jak nie pierwsze ewangelie Mateusza i Marka??? Ewangelia Jana była później. To ewangelie Mateusza i Marka były podstawą do zainstalowania ewangelii Łukasza przez Pawła i Łukasza. Pierwsza miłość, to jest miłość nawet do nieprzyjaciół, gdy w tej miłości ustajemy to ustajemy potem w miłości do naszych braci i sióstr. I to zrozumiał i popisał brat Henryk:

http://www.zbawienie.com/moje-imie.htm

http://www.zbawienie.com/milosc-do-nieprzyjaciol.htm

http://www.zbawienie.com/ewangelia-mateusza.htm

Oto co Isus rzekł do tych z Efezjan u których miłość ustała. O to co mówi do was bracia i siostry, Mariuszu, Estero i inni:

 

"(5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj  uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik  twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz." Ap 3.

 

Bracia i siostry, Efezjanie!!! Wspomnijcie jak wzrastaliście w miłości dzięki słowom Isusa zawartym w ewangeliach  Mateusza, Marka i Jana i opamiętajcie się. A ja będą modlił się o wasze opamiętanie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niedziela, 14 września 2014, cyryl27

Polecane wpisy

Komentarze
2014/09/14 10:31:38
Cyrylu! Ja nie odrzucam ew. Mateusza, ja tylko zadaje pytanie dlaczego w rozdz. 5 jest inne polecenie miłości...
niż w ew. Jana: miłujcie się nawzajem, nie ma tam zalecenia aby miłować wrogów, nieprzyjaciół...
niż w Apokalipsie, niż w psalmach, niż w księgach prorockich...

Byc może doszło do "skażenia", sfałszowania tego fragmentu o miłowaniu nieprzyjaciół i nieosądzaniu nikogo...

Zobacz co odkryłam wczoraj:

BW Psalm Dawidowy. 15
1 Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej?
2 Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe, I mówi prawdę w sercu swoim.
3 Nie obmawia językiem swoim, Nie czyni zła bliźniemu swemu Ani nie znieważa sąsiada swego.
4SAM CZUJE SIĘ WZGARDZONY I NIEGODNY, A CZCI TYCH, KTÓRZY SIĘ BOJĄ PANA. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej.
5 Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy.

Werset 4 W SEPTAUGINCIE BRZMI TAK:

4 PRZY KIM ZA NIC JEST UWAŻANY TEN, KTO ULEGA ZEPSUCIU, A ŻYJĄCEMU W BOJAŹNI PANA OKAZUJE SIĘ SZACUNEK;

Dlaczego tłumacz tak niewiernie oddał sens tego wersu? PRZYPADEK?
-
2014/09/14 11:15:11
Drogi Cyrylu! Ja nie chcę Ciebie ranić moimi komentarzami, bo wiem, ze kochasz CHRYSTUSA i analizujesz miłośc do nieprzyjaciół jako JEGO NAULKĘ, dlatego tak bronisz tego, co uważasz za święte...

Ale nie moge milczeć też kiedy widzę, że nie ma w tej nauce współbrzmienia z charakterem BOGA poznanego przeze mnie w ST, Jana i w Apokalipsie! Rozumiesz mnie?
Ja wiem że chrześcijanie cierpią, oddają życie i mają w sercu, duszy TE SŁOWA (Chrystusa) właśnie! Tylko, czy wtedy powinni kochac tych oprawców, jesli załóżmy np. że Bóg oprawców osądzi na Sądzie jako kozły i skarze na śmierć - to na co ta miłośc do nich, czy nie lepiej w momencie kiedy ktoś zadaje Tobie lub rodzinie krzywdę, zgodnie z sumieniem nie darzyć miłością tych drani?

Ja nie przeszłam na stronę ciemności, ani się nie zagubiłam, ja chcę poznać PRAWDĘ! I nic mi nie ubyło z miłosci którą miałam przed zadawaniem tych pytań, nawet zauważyłam, że mam jej więcej do braci i sióstr, w tym do Ciebie:)

Pozdrawiam
-
2014/09/14 12:13:25
Moniko, czy mogła byś mi wyjaśnić jak dziecku, bez zawiłych argumentów co autor tych zmian, lub sam sprawca szatan, zyskuje na dodaniu do ewangelii założeń:
- nastawienie drugiego policzka
- miłowanie swojego nieprzyjaciela, prześladowce i wybaczanie mu
- skromność względem innych braci i sióstr a nawet nieprzyjaciół
- przebaczeniu nierządnicy i rzekomemu złamaniu prawa Mojżeszowego

Prosił bym cię byś przedstawiła mi do każdego z tych podpunktów, według twojej oceny, skutki które dają korzyść szatanowi i jego aparatowi zła, przez stosowanie się ludzi do nauk kazania na górze. Jak również co tracą wtedy chrześcijanie trzymając się tych nauk opartych na miłości i przebaczaniu.
Proszę cię o wykorzystanie jak najmniejszej ilości wyrazów, do odpowiedzi na każde pytani, coś w stylu jak przykład pod spodem.
przykładowa odpowiedź :

" szatan zyskuje xxxxx xxxxx, my zyskujemy xxxxx xxxxx"
-
2014/09/14 13:47:10
Bushi
Nie podoba mi się sposób w jaki pytasz i prosisz o odpowiedź, dajesz mi jakis szablon z xxxxxxxxx gdzie mam wstawić prosta, niezawiłą odpowiedź, sam to oceń czy tak powinno się pisać do kogoś prośbę o odpowiedź...

Czyzby ten sfałszowany psalm 15 był dla Ciebie za bardzo zawiły? TAM jest napisane że:
1 Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twej górze świętej?
4 PRZY KIM ZA NIC JEST UWAŻANY TEN, KTO ULEGA ZEPSUCIU, A ŻYJĄCEMU W BOJAŹNI PANA OKAZUJE SIĘ SZACUNEK;

czy to moja wina, że tak jest napisane? Czy ST jest księgą zakazaną do analizowania i czytania?

I zgodnie z Twoją prośbą odpowiem krótko na Twoje pytanie:
Co zyskałby szatan fałszując Prawo Miłości i nieosądzania nikogo?

Zwiedzenie świata przez niepoznanie Prawdziwego Boga i Jego Charakteru i Osoby przez nieznające GO owieczki...Jeżeli NIE ZNAMY Boga, który nie darzy miłością bezbożnych, prześladowców, złych ludzi i nie wymaga tego samego od nas to wtedy jest rozdźwięk pomiędzy Jego Wolą a naszym wykonywaniem Jego Woli, czyli postępowaniem i odczuwaniem...A nastepnie pojawia się przez to dużo konsekwencji...

To teraz Ty proszę, odpowiedz mi dlaczego wcześniej Bóg nie pozwolił Izraelitom na podobne praktyki, by wybaczać, tolerować, miłować, nieosądzać złych, przewrotnych, bezbożnych ludzi? Co groziło i w czym mogło zaszkodzić Izraelitom takie postepowanie?-
2014/09/14 17:05:44
Mamy Sprawiedliwego Boga, dla którego osoba/byt który zgrzeszył jest niczym i zasługuje na natychmiastową destrukcję/zniszczenie. I w sumie to jest sprawiedliwe i zgodne z Prawem, które istniało od zawsze. Bóg brzydzi się bezbożnymi i są obrzydliwością dla niego ich uczynki..
ALE
w Bogu połączyła się Sprawiedliwość z Miłością. Co to oznacza. Szatan pewnie sobie myślał, że to jest niemożliwe, żeby to połączyć! No bo niby jak! Jak Adam z Ewą zgrzeszą, to muszą zginąć, bo Bóg jest sprawiedliwy! A jeśli ich nie zabije okazując łaskę Miłość, to jest niesprawiedliwy. Szatan myślał, że Boga zaszachował. Ale Bóg już wtedy miał plan dla ludzkości Chrystusa i w nim właśnie Bóg okazał się być Sprawiedliwy i Miłosierny co dla szatana znaczy szach i mat. Koniec.
Proszę zauważyć, że trzymanie się Prawa Bożego w 100% - bycie sprawiedliwym w pełni współpracuje z miłowaniem innych.
Bóg uczył Izraelitów sprawiedliwego postępowania i jego wyroki czy przykazania były tak czy siak sprawiedliwe. Dopiero w Chrystusie Bóg pokazał całemu światu swoją miłość do stworzenia jako do nieprzyjaciół - grzeszników.
Gdyby nie było miłości do nieprzyjaciół (grzeszników) nie było by dla nas ratunku!!! Jesteśmy grzesznikami i słusznie i sprawiedliwe by postąpił Bóg ścierając nas na pył!
My mamy naśladować Boga i Chrystusa. A właśnie On przyszedł z miłością i pomocą do grzeszników! Nie potrzebuje lekarza ten który się ma dobrze. Jeśli ktoś nadal uważa, że nie powinien miłować nieprzyjaciela, to niech sobie pomyśli, że Bóg powinien zniszczyć go w tej samej minucie kiedy tak pomyśli i postąpił by słusznie i sprawiedliwie! Dlaczego? Bo grzesznik jest wrogiem i nieprzyjacielem Boga a jego uczynki są obrzydliwe!
-
2014/09/14 20:08:13
"Zwiedzenie świata przez niepoznanie Prawdziwego Boga i Jego Charakteru i Osoby"

- Nikt nie zna Ojca jak tylko syn i nikt nie zna syna jak tylko Ojciec -
to jest moja jedna odpowiedź

"To teraz Ty proszę, odpowiedz mi dlaczego wcześniej Bóg nie pozwolił Izraelitom na podobne praktyki, by wybaczać, tolerować, miłować, nieosądzać złych, przewrotnych, bezbożnych ludzi? Co groziło i w czym mogło zaszkodzić Izraelitom takie postepowanie?"

Ponieważ ludzie nie byli na to jeszcze gotowi, byli daleko od przyjścia Chrystusa który właśnie miał przyjść , i objawić nam choć cząstkę prawdziwego Boga, właśnie tak miłosiernego, bo gdyby było inaczej nie został by się żaden człowiek na ziemi przed jego ręką. Zresztą Izrael miał osiągnąć pewien stan siły i potęgi , a tak się składa że miał to osiągnąć w świecie rządzonym przez szatana. Więc musiał nieść atrybuty prawa łatwego: zbrodnia - kara, Chrystus podobnie przyniósł trudniejsze prawo : zbrodnia - przebaczenie.

-
2014/09/14 22:45:10
Zipku, napisałeś:
"Bóg brzydzi się bezbożnymi i są obrzydliwością dla niego ich uczynki.. "
DOKŁADNIE!
oraz :
"Proszę zauważyć, że trzymanie się Prawa Bożego w 100% - bycie sprawiedliwym w pełni współpracuje z miłowaniem innych. "

Nie zgadzam się: Trzymanie się Prawa Bożego w 100% absolutnie koliduje z miłowaniem bezbożnych, przesladowaców, złych ludzi! I dobra wiadomość: Tylko miłowanie innych braci nie brzydzi Boga.
1 Jana 4 20 Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
4:21 A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

Ja kocham ludzi którzy kochają Boga! Ja kocham moich braci i siostry szukających Boga i Chrystusa!

NIE BĘDĘ KOCHAĆ ZŁYCH, BEZBOŻNYCH, którzy np. gwałcą,biją, prześladują, oczerniaja, wyzyskują! NIE!!!

A Ty? Kochasz takich?

J 13, 34 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.
35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Proszę, odpowiedz szczerze BRACIE, "Czy Ty kochasz członków Państwa Islamskiego? Czy Ty nie osądzasz w sumieniu członków ISIS?
-
2014/09/14 23:11:22
Bushi
Napisałeś:
- Nikt nie zna Ojca jak tylko syn i nikt nie zna syna jak tylko Ojciec -
to jest moja jedna odpowiedź

To po co List Boga Ojca do nas w: Starym Testamencie? Jana, Apokalipsa ?
po co Bóg stworzył człowieka? By ten GO poznał, chwalił, wielbił, czcił! Ja chcę być takim właśnie człowiekiem! KOCHAM BOGA! CHCĘ GO POZNAĆ, ZAPYTAĆ BOŻE JAKIM CHCESZ MNIE WIDZIEĆ ?
Po co czytać te psalmy, dzieje Izraelitów, Proroctwa? Dla mnie odpowiedź jest prosta: BY POZNAĆ BOGA! I albo Go pokochać ze wszystkich sił, serca i duszy albo...

Patrz Bushi tutaj:
Jer 29 12 Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. 13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. 14 Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie - wyrocznia Pana - <i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem - wyrocznia Pana - i przyprowadzę was do miejsca, skąd was wygnałem>.

Będziecie mnie szukać z całego serca.. Tego Prawdziwego Boga...

Ja szukam! Dlatego pytam: Dlaczego BOŻE każesz nam miować swoich wrogów?
-
2014/09/15 00:03:29
Przestrzeganie Prawa Bożego w 100% przez ludzi dałoby nam na tyle spokojne życie, że miłość można by okazywać do każdego i nie mieć z tym większego problemu przynajmniej ja tak to rozumiem :).
Dlaczego Bóg każe nam miłować nieprzyjaciół/wrogów?
1. Dlatego, że sam tak czyni i dzięki temu my mamy szanse żyć wiecznie i nie zostać unicestwieni, a my mamy Boga naśladować.
2. Mamy przestrzegać Bożych przykazań i praw, które są naprawdę bardzo dobrze określone. Gdy człowiek ma swoje prawa, to mają one często taką wymyśloną granicę. Dla przykładu spójrzmy na katolickie prawo do wielbienia obrazów. Ten obrazek jest święty a ten jest złem, ale jak coś tam się domaluje to już może być odwrotnie. Człowiek sobie może przesuwać granice i takie prawo jest warte tyle co nic. Boże prawo w tym zakresie nie daje możliwości na jakieś zmiany - przesuwanie granic - zakaz wielbienia rzeźb i obrazów kompletny. To samo z miłowaniem ludzi. Analogicznie. Jeśli my byśmy zaczęli decydować o tym, kto jest bardziej bratem i siostrą a kto mniej, to bawimy się w to samo zabawa w przesuwanie granic. Oczywiście można podać przykład mordercy i gwałciciela, ale taka osoba może po 1 czy 2 wykroczeniach dzięki łasce Bożej narodzić się na nowo i robić wiele dobrego do końca życia. Chrystus jak umarł za nasze grzechy to nie było mowy o żadnej granicy, że 2 morderstwa + 5 kradzieży to limit i później nie ma odkupienia. Bóg określa swoje Prawa bardzo dobitnie i dokładnie.
3. Tylko Bóg znając danego człowieka od podszewki wie czy zasługuje na potępienie czy łaskę bo zna sytuację i wie czy jeśli poda rękę takiemu człowiekowi czy on przyjmie ją i zmieni się czy dalej będzie taplał się w swoim grzesznym bagnie.
-
2014/09/15 00:19:57
Monika ale szukać i znaleźć nie znaczy poznać, jest jasno napisane że :
"Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie - wyrocznia Pana - <i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem "
Czyli Bóg nam odpowie i odwdzięczy się za chęć poznania jego samego, ale dopiero po sądzie ziemi i utworzenia Bożego królestwa, kiedy zbierze wszystkich rozproszonych, i wtedy go poznamy. Nie wydaje mi się że chodzi o poznanie które jest wynikiem czytania samych wersetów. Wygląda na to że odwrócenie losu wierzących nie będzie uwarunkowane poznaniem tylko czasem jaki wybierze na to Sam Bóg, a nagrodą jest poznanie Boga w całej okazałości. Naprawdę nie widzę związku i powodu by odrzucić miłość do nieprzyjaciół, czy człowiek który przebaczył swojemu oprawcy i nie ma zamiaru się mścić bo widzi w nim kogoś nad kim należy ubolewać, nie jest na tyle światły by poznać Boga ? A w czym ma być bardziej rozumny człowiek który nienawidzi swoich oprawców ? Nie pojmuję "was" do puki mi tego jasno i klarownie nie wyjaśnisz.
I ponawiam pytanie : dlaczego szatan rzekomy autor kazania na górze, kazał nam miłować bezbożnych, i jakie korzyści mu to przyniesie, i czy może to zaważyć na moim zbawieniu fakt że nie czuję nienawiści do bezbożnych ?, Czy bóg który oddał za ludzi swojego jedynego Syna był by w stanie kazać mi kogoś nienawidzić , skoro dał mi wolną wolę?, czy cała moja "odnowa" która spowodowała to że stałem się pokojowym człowiekiem i nie szukam zwady jak dawniej, to zasługa szatana??
-
2014/09/15 00:37:39
W wesoły sposób określił to Kent Hovid:
"Ten niedobry człowiek nie jest twoim wrogiem! On tylko dla niego pracuje..."
:)
-
2014/09/15 08:10:51
Chłopaki, dziękuję Wam za te odpowiedzi. Chcę Wam przypomniec, że tutaj chodzi o miłowanie złych, bezboznych ludzi, takich co torturują, gwałcą, przesladują, obrażają Boga, nas...np. ISIS...

Zobacz Bushi, napisałeś: I ponawiam pytanie : "dlaczego szatan rzekomy autor kazania na górze, kazał nam miłować bezbożnych, i jakie korzyści mu to przyniesie, i czy może to zaważyć na moim zbawieniu fakt że nie czuję nienawiści do bezbożnych ?, Czy bóg który oddał za ludzi swojego jedynego Syna był by w stanie kazać mi kogoś nienawidzić , skoro dał mi wolną wolę?, czy cała moja "odnowa" która spowodowała to że stałem się pokojowym człowiekiem i nie szukam zwady jak dawniej, to zasługa szatana?"

Tutaj nie chodzi o nienawiść!!! Tylko o brak szacunku, pozdrawianie, miłowanie nieprzyjaciół, wrogów Boga i naszych, prześladowców.. Braci i siostry którzy nawet nas skrzywdzą to powinnismy im oczywiście wybaczyć, ale po skrusze, po przeproszeniu!!! Przecież ten świat gdybysmy wszystko wszystkim wybaczali byłby piekłem! Ludzie nie nauczyliby się żadnego prawa, żadnego szacunku do nikogo, zreszta do czego prawo byłoby potrzebne, skoro nikomu by się nie działa krzywda, nikt by o niej nie mówił? Ktoś napluje na ciebie, zgwałci żonę, zabierze płaszcz, a ty ręcę do tyłu i wyłącz sumienie, by nie oceniac i nie bronic siebie i ludzi dookoła? Przecież to niemozliwe, by Bóg tego żądał!

Jana 13 34 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.
35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Isus nakazał miłosć wzajemna, braterską! A nie do bezbożnych, przesladowców, gwałcicieli, morderców!!!
Ludzie nigdy nie umieli miłowac Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił!
Ludzie nigdy nie umieli miłować się wzajemnie, bratersko wybaczać, nie nosic urazy!!!
Tego Chrystus nas chce nauczyć, byśmy się miłowali WZAJEMNIE! a nie miłowania wrogów!

Dam Wam przykład, który po modlitwie zaświtał mi w głowie:)

Jak reaguje dziecko? Dziecko nie ma w sobie żadnych zasad, nie jest zindoktrynowane, jest czyste w pojmowaniu i reagowaniu na bodźce. I natura dziecka dała mi potwierdzenie sfałszowania tego fragmentu ew. Mateusza:
Kiedy dziecku staje się krzywda, kiedy przy dziecku ktoś obraża jego rodziców, kiedy dziecko zyje w złym świecie, jest przesladowane, głodzone, bite...Co czuje, jakie ma mysli?
Mysli o sprawiedliwym sądzie dla oprawców, żeby spotkała ich za to kara, nie ma miłosći do ludzi, którzy robią mu krzywdę, krzyczy o sprawiedliwość! Bije piąstkami, broni się, płacze!!!
Popatrzcie na to zdjęcie: www.fakt.pl/konajacy-chlopczyk-z-syrii-wzruszyl-swiat,artykuly,448950,1.html

Tego Bóg nie mógł nam zabronić! Sprawiedliwego sądu, wołania o sprawiedliwośc, karę dla oprawców! To nie mozliwe! Dlaczego dzieci postępuja inaczej niż jest napisane w ew. mateusza rozdz. 5?

-
2014/09/15 10:21:51
A myślisz dlaczego masońskie media podały tą wiadomość na cały świat z tym biednym chłopcem? Właśnie po to by poruszyć nienawiść i podsycić ja na całym świecie, ktoś komu zabito dziecko na przejściu dla pieszych z powodu pijanego kierowcy, czytając ten artykuł jeszcze bardziej się upewni że 8 lat w pudle dla kierowcy to było mało, może kiedy wyjdzie na wolność ojciec postanowi wymierzyć dodatkową!!. Słyszałaś zapewne nieraz opinie ludzi:
" jedna śmierć dla niego to za mało, za to co zrobił"
Bo mamy tą cechę że człowiek lubi się pastwić, i nie ważne czy ofiara jest przestępcą a my wymierzamy karę, czy ofiara jest niewinna a my jesteśmy przestępcami, JEST TO TO SAMO PASTWIENIE SIĘ. Jesteśmy za mało doskonali by wymierzać słuszną sprawiedliwość dlatego było nie sądźcie abyście nie byli sądzeni, bo to Boga "robota" nie nasza. Nikt ci nie zabrania bronić swojego życia czy rodziny, ale nie możesz ich nienawidzić za to że są bezbożnymi lub mordercami, powinnaś ubolewać nad ich losem, a kiedy wpadną w twoje łapy jakimś cudem powinnaś pokonać dławiącą chęć zemsty i odpłacenia im tym samym. Wtedy staniemy się podobni do Chrystusa, bo wiesz że Bóg ich rozliczy za to !. Ja to tak rozumiem
-
2014/09/15 15:40:36
monika, nie obraź się. Albo wierzysz Mariuszowi albo Chrystusowi. Isus swoje nauki kierował do grzeszników. Zrobił to ponieważ taka była i jest wola Jego Ojca. Zobacz rozdział 18 Ezechiela. Napisane jest tam jasno, że grzesznikowi który odwróci się od grzechu i zacznie być sprawiedliwym nie zostanie mu przez Boga poczytany jego grzech.

U Mateusza masz napisane w przypowieści o siewcy, że Bóg dopiero na koniec świata, podczas zbiorów osądzi kto jest chwastem a kto żniwem. A obecnie jest czas czekania na zbiory przez Boga, które to ziarno zasadził Isus z Apostołami. W trakcie tego czekania, Bóg nakazał nam miłować nieprzyjaciół ponieważ każdy z ludzi ma szanse zostać zbawionym przez ewangelie i przynieś Ojcu plon.

Nam pozostaje wiara i wytrwałość świętych...
-
2014/09/15 22:38:44
Jeszcze mogę dać argument bazując na przytaczanym fragmencie z Jana:
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
Proszę zauważyć, że jest powiedziane, że uczniowie (ludzie naśladujący Chrystusa) będą rozpoznawani właśnie po tym! Jakże to wiele mówi!
Czy i poganie nie miłują się wzajemnie (wśród swoich) oczywiście, że tak w rodzinie i w gronie znajomych to poganie, ateiści i w ogóle ludzie się miłuję. Miłują według własnego uznania tego tak, a tego np. nie. Nie odróżnialibyśmy się od nich wcale! Jakże tu widać tą różnicę..
Można prosić Boga w modlitwie o właściwe zrozumienie tej kwestii.
Z Bogiem.
-
2014/09/15 22:58:39
Ja próbowałem sobie wyobrazić podejście takiego małego dziecka do swojego oprawcy. Czy bliżej ma do nienawiści i wymierzenia kary oprawcy czy raczej do okazania miłości i przebaczenia. Otóż wg mnie takie dziecko nie zastanawia się na żadną z tych opcji. Po prostu nie chce dłużej cierpieć i tyle. A jeśli mówimy o starszym dziecku, to już jest jakoś wychowane przez rodzinę i otoczenie. Tak więc, może pałać nienawiścią do oprawcy, ale to już poza omawianym przykładem..
-
2014/09/16 09:02:00
Zipku
Czy takie dziecko bedzie myslało w nienawisci o oprawcy to zależy jak długo jest poddawane cierpieniom , ale napewno miłością nie darzy tego, kto go gwałci i torturuje!
I jestem pewna na 100% że jego serce i dusza krzyczy do Boga o sprawiedliwość, o karę dla przestępcy, o zadośćuczynienie...
-
2014/09/16 22:36:57
Rozumiem Twój argument. Mnie nie przekonuje, z racji tego, że za dobitnie Biblia mówi o przebaczeniu i miłości do bliźniego (bez zawężania do wybranych przeze mnie osób). Powtórzę jeszcze raz - musimy prosić Boga o właściwe zrozumienie w modlitwie.
Pozdrawiam, z Bogiem.
-
2014/09/17 08:03:39
dzięki Zipek za Twoją odpowiedź. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, z Bogiem.